ZSRR

Ciekawy człowiek wart posłuchania – Konstantin P. Petrov

Zapraszam do wysłuchania bardzo interesujących wypowiedzi nieżyjącego już Majora – Generała Konstantina P. Petrova, na tematy związane z postacią J. Stalina oraz W. Putina. Również kwestia żydowska jest przez niego poruszana we wszystkich filmach, ponieważ wpływy żydowskie w Rosji odbiły się największym piętnem na ten naród, i przeplatają się w polityce Rosyjskiej aż do dnia dzisiejszego. W związku z tym, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na omawiane przez K. P. Petrova w pierwszym filmie od około 5:44 minuty, zagadnienie obrzezania w religii hebrajskiej, które moim zdaniem jest kluczowym aspektem zrozumienia żydowskiego charakteru i siły jego przetrwania. Niemniej jednak, J. Stalin jest głównym tematem w poniższych filmach i Petrov swoimi komentarzami w pełni rehabilituje Stalina, i rzuca bardzo ciekawe światło na postać tego wielkiego człowieka.

Ostatni film wgłębia się w proces formowania w Związku Radzieckim, nowej cywilizacji opartej na równości społecznej i walkę globalnej mafii przeciwko tej idei, która czasem przyniosła im oczekiwane rezultaty, aczkolwiek nieprzewidywalność ludzkiej natury, zawsze krzyżowała mafijne plany totalnej światowej hegemonii, choć do końca nie zgadzam się ze wszystkimi wnioskami Petrova, zwłaszcza z rolą Hitlera i III Rzeszy Niemieckiej w tych zmaganiach.

Petrov sądzi, że Hitler był produktem zachodnich mocarstw, aby za pomocą siły militarnej Niemiec zniszczyć Związek Radziecki, i jest w tym część prawdy, aczkolwiek elity (globalna mafia) nie przewidziała następstw swoich działań, ponieważ Hitler i naród Niemiecki wymknął im się całkowicie spod kontroli i Niemcy stworzyli zalążek nowej Germańskiej cywilizacji, a to stanowiło dla mafii większe zagrożenie aniżeli komunizm i użyli w celu zniszczenia Hitlera, potęgi militarnej Związku Radzieckiego, i tu znowu mamy do czynienia z bardzo ciekawym paradoksem, albowiem Związek Radziecki pod przywództwem Stalina podobnie jak Hitlerowskie Niemcy, znowuż wymknął się globalistom spod kontroli i całkowicie nieoczekiwanym rezultatem była dominacja ZSRR i myśli komunistycznej na połowę Europy oraz wiele innych części świata.

Petrov kończy swoją wypowiedz obiektywnym i logicznym stwierdzeniem, że mamy obecnie do wyboru egzystencję opartą na biblijnym koncepcie dominacji jednostek nad masami z żydowską rolą przewodnią, czyli rządy rasistowskie, albo egzystencję w harmonii, bez podziałów klasowych i rasowych. Ten plan J. Stalin zrealizował w Związku Radzieckim, budując na fundamencie równości społecznej światową potęgę i wyłącznie z tego powodu, Stalin jest najbardziej znienawidzonym przywódcą politycznym XX wieku, gdyż jako pierwszy człowiek w historii, tuż po II wojnie zniszczył żydowski globalizm (Trockizm) w zalążku, i pokrzyżował im plany na następne pół wieku. Po śmierci Stalina w 1953 roku, współcześni Trockiści stopniowo odzyskują siły, a po upadku ZSRR w 1991 roku mamy do czynienia z pełnym renesansem globalizmu i żadna siła ideologiczna nie stoi już na przeszkodzie, niemniej jednak człowiek pod presją jest nieprzewidywalny i znowu może pozytywnie zaskoczyć.

Jestem przekonany, że obecnie jedynymi ludźmi stawiającymi zbrojny opór przeciwko globalizacji są niektórzy przedstawiciele narodów i organizacji Arabskich, błędnie, aczkolwiek celowo określani mianem terrorystów np. ISIL, Talibowie itp. Ale jak z historii dobrze wiemy, przypięcie łatki terroru do każdej rewolucji i partyzantki jest starą jak świat taktyką, stosowaną od zarania dziejów przez elity (globalistów), aby społeczeństwom ideę wolności, sprawiedliwości i walki o wspólne dobro zohydzić. Relatywnie niedawno byliśmy świadkami dość wyrafinowanej i bardzo skutecznej propagandy terrorystycznej skierowanej w M. Kadafiego byłego przywódcy Libii, który został wykreowany na uniwersalny symbol zła i bestialstwa, ta indoktrynacja terrorystyczna przyniosła tak wyśmienite rezultaty, że dosłownie nikt obecnie nie ośmieli się dobrego słowa o Kadafim powiedzieć, zwłaszcza w państwach zachodnich bezmyślna krytyka M. Kadafiego jest powszechnym zjawiskiem. Pozdrawiam

 

Józef Stalin a kwestia Polska

Współczesne problemy ekonomiczne i społeczne naszego kraju, są następstwem nie zastosowania przez ZSRR wkrótce po II wojnie kolektywizacji i nie odebrania rolnikom prawa do posiadania ziemi, aczkolwiek wstępne próby kolektywizacji ziemi rolnej w Polsce były prowadzone, ale z bliżej nieokreślonych przyczyn jednak je wstrzymano. Drugą poważną barierą z jaką musiał się zmierzyć komunizm, był kościół katolicki ale jego likwidacja w Polsce była wykluczona, ponieważ proces świeckości nie może być odgórnie narzucony, on musi przyjść od społeczeństwa, które stopniowo, organiczną pracą dostosuje religię na swoje potrzeby, aż w końcu religię odrzuci. Proces reformacji kościoła katolickiego jak wiemy na zachodzie Europy trwał setki lat, i kosztował życie milionów ludzi, zwłaszcza na terenie dzisiejszych Niemiec w XVI i XVII wieku doszło do potwornych wojen religijnych, głównie za sprawą kościoła katolickiego, który zaciekle bronił swojej uprzywilejowanej pozycji. Mając te historyczne wydarzenia dobrze w pamięci, komuniści kościół w Polsce tolerowali ale z biegiem czasu wpływy religijne malały, ponieważ ideologia komunistyczna na swój subtelny sposób potrafiła zreformować katolicyzm.

Moim zdaniem pozostawienie kościoła Polakom, było jednak właściwą decyzją komunistów, albowiem naród Polski pod umiarkowanym wpływem kościoła i za sprawą mądrych tez komunistycznych zaczął powoli kojarzyć, że człowiek ma w sobie Boski potencjał i powoli w sobie go odkrywał. Religia swoją namiastkę w proces oświecenia Polskiego narodu wniosła, ponieważ ustrój komunistyczny i koncept wspólnego dobra, równości oraz sprawiedliwości społecznej jest de facto przedłużeniem i kontynuacją samej religii chrześcijańskiej i generalnie, nie istnieją sprzeczności pomiędzy komunizmem a chrześcijaństwem, poza pewnymi niejasnymi dogmatami religijnymi, które narosły w niej przez 2 tysiące lat i stworzyły pełen anty ludzkich absurdów kult pieniądza i poniżenia – katolicyzm.

Tak więc, komuniści subtelnie użyli religii i uświadamiali społeczeństwo, że komunizm nie jest wcale wrogiem chrześcijaństwa i w pewnym stopniu ludzie ten fakt zrozumieli, bo jednak kościoły w Polsce generalnie świeciły pustkami, natomiast prawdziwym dylematem dla władz komunistycznych była kwestia własności prywatnej, jeszcze bardziej zakorzeniona od chrześcijaństwa w mózgach nie tylko Polaków lecz samych Rosjan. Z tym bardzo istotnym problemem komunizm nie potrafił nigdy się uporać, i ostatecznie był jego gwoździem do trumny.

Komuniści byli świadomi tego, jakie zagrożenie dla kolektywu stanowią prywatni posiadacze ziemi lub nieruchomości, ponieważ stanowią zalążek kontrrewolucji oraz wzbudzają w społeczeństwie żądze posiadania, która zawsze niszczyła każdą wspólnotę czy to plemienną lub też narodową. Na własnej skórze wielu z nas o tym się przekonało, i niestety byliśmy nośnikami tych zmian, ponieważ nie sposób było nam dogodzić, choć podstawy godnego i szczęśliwego życia komuniści potrafili Polakom zapewnić, ale nam to nie przemawiało do rozumów, bo chcieliśmy więcej.

Niektórzy zarzucają Józefowi Stalinowi brutalność, choć jestem innego zdania, bo wiele o nim jest doszczętnie zakłamane, lecz nie wątpliwie doszło do egzekucji, ale Stalin i władze komunistyczne ZSRR nie miały innego wyjścia, jak Słowiańskiemu motłochowi lufami karabinów wyperswadować komunizm, jedyny mądry oraz logiczny system polityczny, który pracuje dla ogółu nie dla jednostek, i trzeba było Słowianom czasem twarda pięścią wbić ten prosty fakt w głowy. Nam Polakom Związek Radziecki przyniósł komunizm po blisko 1000 latach religijno/feudalnej władzy i jak wiemy, już nawet w latach 50 – tych Polacy tęsknili znowu za feudalnymi kajdanami np. protesty w Poznaniu a później już co kilka lat strajki i rozróby, były zwiastunami upadku Polski, tak więc Stalin wiedział, że komunizm wśród Słowiańskiej ludności nigdy na dłużej się nie utrzyma, i ostatecznie nawet sami Rosjanie swoją ojczyznę także sprzedali, ponieważ trzeci problem z jakim komunizm absolutnie nie mógł wygrać – koncept pieniądza, prawie każdemu człowiekowi odbiera rozum, nawet bardziej od religii !

A więc, nie można poprzestać na likwidacji pieniądza, to samo trzeba zrobić z religią i prawem własności, dlatego, że to jest ta główna „trójca święta” budująca chciwość i niewolnika w człowieku, i jeśli nawet zlikwidujesz pieniądz, a będziesz tolerancyjny wobec pozostałych elementów, one przenikną i odbudują z powrotem całość zła.

W Polsce komunizm istniał by do teraz, lecz obecność kościoła w tym kraju podkopywała zdrowy rozsądek w Polakach, lecz jak wspominałem kościół stopniowo Polacy odrzucali, ponieważ wpływ świeckiej edukacji był ogromny i ludzie zmądrzeli, natomiast miliony rolników posiadających ziemię w dzierżawie od państwa, pracując wyłącznie dla swojego zysku, niszczyli w Polakach koncept wspólnej pracy dla dobra społeczeństwa i ojczyzny i dzięki ich pazerności oraz chciwości, komunizm w Polsce upadł. Idea własności prywatnej, tak głęboko zakorzeniona zwłaszcza na Polskiej wsi, była prekursorem końca tego kraju, gdyż chciwość i egoizm z tym związany drążył umysły również Polskich robotników już od 1945 roku. Mimo wszystko naród Polski w okresie władzy komunistycznej osiągnął największy skok cywilizacyjny w swoich dziejach, lecz był to rezultat strachu przed Stalinem, ponieważ tylko pod rządami silnej ręki, naród Polski jest zdolny do wielkich oraz szlachetnych czynów. A zatem, włóżmy miedzy bajki współczesną zakłamaną narrację wokół postaci tego wielkiego człowieka, bo w rzeczywistości Józef Stalin był największym obrońcą Słowian jaki kiedykolwiek istniał.

Stwierdzenie, że Polacy muszą być rządzeni twarda ręką nie jest bezpodstawne, albowiem zaobserwował to już inny wielki człowiek, Bismarck ( żelazny kanclerz ) wypowiadając te święte słowa: „Dajcie Polakom wolność i władzę, a sami się wykończą”

Jestem zdania, że śmierć J. Stalina w 1953 roku w dość niejasnych okolicznościach, przerwała proces czyszczenia Słowiańskiej świadomości z żydowskich wartości takich jak religia oraz koncept własności prywatnej i bez wątpienia, dopiero wtedy ustrój komunistyczny osiągnął by swój prawdziwy potencjał i przetrwał by do dnia dzisiejszego. Stalin umarł i wraz z jego śmiercią, dały o sobie znać poważne mankamenty Słowiańskiego charakteru tj. łatwowierność i pazerność na pieniądz, które z biegiem czasu unicestwiły w tym narodzie poczucie miłości do ziemi ojczystej i bliźniego. Stalin bronił Słowian przed ich osobistymi pokusami i dopóki żył, Słowiańska głupota nie miała prawa bytu. Najwięcej zła wpływy żydowskie wyrządziły samej Rosji, ponieważ wkrótce po śmierci Stalina, horrendalna zbrodnia przeciwko ludzkości i matce naturze aborcja, została zalegalizowana, i od tego momentu cały Słowiański komunistyczny świat Europy wschodniej zaczyna powoli gnić, aczkolwiek u nas aborcja jest jeszcze zakazana, wobec tego na Polsce spoczywa obowiązek odbudowy Unii Słowiańskiej i Nowego Paktu Warszawskiego. Pozdrawiam.

Pussy w służbie Cerkwi

Z racji tego że cenię Naród Rosyjski, to bardzo długo podchodziłem całkowicie bezkrytycznie i ufnie wobec decyzji politycznych przywódców Rosyjskich, ich szlachetnej walki przeciwko tzw. złym wzorcom zachodnim, i Rosja z tych powodów nabrała w mojej świadomości cech państwa prawie idealnego, uważałem ją również za alternatywę dla zepsutego moralnie, etycznie USA/zachodu, a liderzy polityczni Rosji: Putin, Ławrow, Szojgu stanowili dla mnie uosobienie niewinności, dobroci i rzetelnego patriotyzmu – oni nie byli w stanie popełnić błędu.

Po prostu nie potrafiłem, lub nie chciałem oddzielić interesów elit politycznych Rosji od interesów przeciętnego obywatela, i dlatego nie mogłem ogarnąć mentalnie Rosyjskiej rzeczywistości i żyłem w iluzji łudząc się, że to właśnie z Rosji przyjdzie jakieś zbawienie świata. Tak myślałem od początku rządów Putina, i ten stan rzeczy został we mnie bardzo wzmocniony na pierwszy rzut oka, wulgarnym występem Pussy Riot kilka lat temu w głównej Moskiewskiej cerkwi, pod wezwaniem Chrystusa zbawiciela, ale byłem jeszcze niedawno, zwykłym Polskim chrześcijańskim oszołomem religijnym, głęboko wierzącym w Jezusa, papieża i całą resztę żydowskich mitów, a naiwność religijna przekłada się w katastrofalną naiwność polityczną, którą niewątpliwie można zaobserwować wśród większości Polaków (nie tylko katolików) Mimo tego, gdzieś w mojej głowie rodziły się już wtedy wątpliwości co do prawdziwych motywów tej zadymy Pussy Riot w cerkwi. Tak więc po paru latach głębszej refleksji nad sensem religii, i mojemu obecnemu odrzuceniu chrześcijaństwa z życia, a także obserwując sytuację polityczno/społeczną Rosji zrodziły się pytania: Qui Bono ? – kto na tym zdarzeniu najwięcej skorzystał, i kto sponsorował Pussy Riot ? Koniecznie muszę nadmienić, że sentyment w polityce jest najgorszym doradcą, a w kwestii Putina i innych ważnych osobistości politycznych, gospodarczych i religijnych Rosji, my Polacy bardzo łatwo przechodzimy w skrajnie infantylne kontrasty, bo jedni Putina po prostu kochają a drudzy dosłownie nienawidzą, tymczasem prawda o nim leży po środku. Podsumowując bilans strat i zysków, jego całokształt osiągnięć politycznych, gospodarczych i społecznych według mnie dla przeciętnego Rosjanina jest bardzo negatywny, natomiast dla elit wspaniały.

Nigdy bym się nie zabrał za pisanie tego felietonu gdyby nie wielki renesans Prawosławia – Cerkwi, a także odrodzenie się ruchu Monarchistycznego – Caratu w Rosji. Te dwie kwestie bardzo poruszyły moją świadomość i rzuciły nowe światło na sytuację społeczną obecnej Rosji, w związku z tym diametralnie zmieniłem zdanie na gorsze, jeśli chodzi o prawdziwe zamiary i czyste intencje przywódców tego kraju, bo moim zdaniem nowe odrodzenie religii chrześcijańskiej i monarchii w Rosji nie było procesem spontanicznym i naturalnym, lecz od samego początku tych zmian demokratycznych w Rosji, począwszy już od rządów Jelcyna władze polityczno/religijne Rosji bardzo umiejętnie z bizantyjską intrygą i zawiłością budowały w sercach Rosjan fundamenty pod wskrzeszenie najpierw religii prawosławnej, a gdy religia ponownie zakorzeni się w umysłach co obecnie widać ze się powiodło, dojdzie do powrotu ocalałych członków rodziny carskiej Romanowów i nastąpi zainstalowanie w Rosji monarchii, szlachty jako elity rządzącej Rosją, oczywiście za zgodą Cerkwi i ogłupionego cerkiewnym złotem i omamionego pompą Carską zwykłego Rosjanina. Kwestia powrotu monarchii do Rosji jak widzimy nabiera tempa, albowiem Cerkiew ustanowiła już wiele lat temu Cara Mikołaja II świętym, a niedawno miał miejsce wielki pochód w Jekaterynburgu ku czci Cara i jego rodziny, no i media propagują Rosyjskiej publice bardzo pozytywny obraz monarchii i Caratu niezliczonymi romantycznymi filmami i reportażami dokumentalnymi.

Tak więc religia i monarchia są ściśle powiązane nie tylko w Rosji ale w szerokim świecie także w Polsce, bo u nas ten proces przebiega w podobny sposób i lansuje się w miastach i wsiach szlaki królewskie, rożnego rodzaju inscenizacje powrotu królów, batalie np. Grunwald 1410, odbudowuje się pałacyki, dworki, produkuje się filmy o sanacji i szlacheckich kresach, ogólnie wskrzesza się mit o dobroczynnej i wspaniałej dla społeczeństwa władzy królewsko/magnackiej, zresztą nasze godło Narodowe, królewski Orzeł z koroną na głowie najlepiej ten proces wyjaśnia. Ale nie o Polsce będzie lecz o Rosji, ponieważ na przykładzie tego państwa można najlepiej zaobserwować jaką wielką siłę przetrwania posiada religia, która w przypadku Rosji jakieś 20 lat temu praktycznie nie istniała, bo jednak idea komunistyczna była wtedy wciąż żywa w sercach Rosjan i z tego powodu nie było miejsca w życiu publicznym, politycznym i osobistym na zabobony i bezsens religijnych bredni żydowskich, a już żaden Rosjanin te 20 lat temu w najgorszych koszmarach nie wyśnił by, że Carat, monarchia ma wielkie szanse powrotu do Rosji, i że do szkół Rosyjskich zostanie wprowadzona nauka religii !

Dlatego też Pussy Riot wpisuje się idealnie w całokształt i jest katalizatorem tych zmian w Rosji, zmian obawiam się które zniszczą Rosję jaką jeszcze pamiętamy za czasów Związku Radzieckiego, gdy edukacja, zdrowy rozsądek, mądrość, braterstwo kwitło i potrafiło zbudować na tych zdrowych fundamentach prawdziwą światową potęgę Związek Radziecki. Obecnie ślady ZSRR są jeszcze gdzieniegdzie widoczne w postaci chociażby programu kosmicznego ZSRR, silnej armii i sprzętu wojennego, bardzo wysokiego poziomu edukacji, resztek przemysłu państwowego dającego ludziom jeszcze stabilne życie, darmowej opieki zdrowotnej, bezpłatnych przedszkoli i edukacji, ale cała ta wielka spuścizna ZSRR jest obecnie niszczona, prywatyzowana i ludność Rosji wymiera w alarmującym tępię i na zgliszczach ZSRR, kiełkuje teraz pasożytnicza religia wraz z monarchią, dwa totalnie zniewalające i niszczące koncepty, które na pożywce kapitalistycznej żądzy pieniądza i materializmu rozwijają się ekspresowo jak drożdże, a hieny międzynarodowe i własne poczuły krew i rozdzierają teraz zwłoki ZSRR na kawałki.

Mniej więcej tak z mojego punktu widzenia wygląda sytuacja i mogłem pominąć inne ważne niuanse polityczno/społeczne teraźniejszej Rosji, ale będę powracał do kwestii religijno/monarchistycznej w Rosji w następnych felietonach, i zanim przejdę do tematu z Pussy Riot i wyjaśnienia moich wątpliwości, chciałem zaprezentować dwa zdjęcia, które niewątpliwie symbolizują upadek Rosji.

putin

Chciałbym się mylić lecz realia są niestety takie, że W. Putin reprezentuje zabobony i ciemnotę religijną czyli żydowszczyznę, a wielu ludzi widzi w nim obrońcę Słowiańszczyzny ? Chyba że Putin posługuje się Cerkwią aby osiągnąć jakiś dalekosiężny, chytry plan ? Zachodzi pytanie czy z korzyścią dla zwykłego Rosjanina czy na korzyść elit ? Raczej to drugie, bo nie wyobrażam sobie żeby Putin kapitalista bronił biednego. Podejrzewam nawet, że Putin jest pionkiem w rękach Cerkwi i Watykanu. Jedynym rozsądnym przywódcą Rosji był komunista Józef Stalin, który podczas II wojny zezwolił Cerkwi na istnienie, lecz po wojnie ponownie ukrócił coraz większą władzę prawosławia nad umysłami Rosjan, z wielką korzyścią dla Związku Radzieckiego i społeczeństwa. Z tego głównie powodu Stalin jest tak znienawidzony, ponieważ on podniósł rękę na największego wroga ludzkości – chrześcijaństwo.

Шойгу-крестится

Obraz nędzy, rozpaczy i końca Rosji. Minister obrony Federacji Rosyjskiej S. Szojgu żegna się na oczach milionów Rosjan przed paradą zwycięstwa 9 Maja 2015 roku w Moskwie. Ameryka nie musi się zbroić, grozić i straszyć Rosję wojną, ponieważ Rosja sama się zniszczy za pomocą religii. Ten scenariusz nie tylko w Rosji wiele razy miał już miejsce, ale również w Polsce i wszędzie gdzie religia opanuje najwyższe szczeble władzy. Mówi się, że Polska jest inna od Rosji, nic bardziej błędnego, bo właśnie religia zdobyła doszczętnie Polską świadomość i politykę, i Rosyjską niestety również. Cały świat siedzi po uszy w tym żydowskim religijnym urojeniu.

Wielu obserwatorów przeszło obojętnie wobec występu Pussy Riot w cerkwi, niektórzy byli oburzeni, zaś inni Rosji serdecznie nienawidzą i życzą jej najgorsze. Ten incydent zresztą miał miejsce dość dawno i w świetle konfliktu na Ukrainie, wojny w Syrii, kryzysów finansowych, katastrof, globalnych ociepleń, kontrowersji z pedałami itp. on wydaje się już mało ważnym detalem w nawałnicy tych wydarzeń, lecz z punktu widzenia zmian świadomości przeciętnego Rosjanina ma ogromne znaczenie, ponieważ dzięki temu występowi w cerkwi, aresztowaniu członkiń Pussy Riot i osadzeniu ich na parę lat w wiezieniu, Rosyjski kościół prawosławny otrzymał niebywały prezent umożliwiający cerkwi pełen rozkwit nie tylko w świadomości ludzi Rosyjskich, ale przede wszystkim, po blisko 100 latach nieobecności cerkiew ponownie pojawiła się w życiu politycznym, co widać na każdym kroku począwszy od herbu, flag, odbudowaniu setek cerkwi, skończywszy na uroczystościach chrześcijańskich na kremlu i udziału popów w prawie każdym wydarzeniu politycznym a nawet kulturalnym.

W obliczu tej obraźliwej akcji Pussy Riot w głównej rosyjskiej cerkwi, społeczeństwo Rosyjskie zostało skrystalizowane i zmobilizowane do obrony największej wartości narodowej – prawosławia, i większość Rosjan, nawet ateiści zaczęli z nową werwą i zapałem bronić swojej wiary, która tak ostentacyjnie została zhańbiona, a cerkiew jest uważana przecież za głos rozsądku, mądrości, ostoję moralności i w pewnym sensie Rosjanie uważają prawosławie za lepsze wyznanie od katolicyzmu, który historycznie kojarzy się nie tylko z wyprawami krzyżowymi, masowymi mordami, inkwizycją i stosami ale współcześnie jest identyfikowany z pedofilią, obłudą, hipokryzją i ogólnie z zepsutym zachodem. Te złe przykłady z katolicyzmu oczyszczają wizerunek prawosławia, i cerkiew wspaniale potrafi wykorzystać ten obraz rzeczy na swoją korzyść, podsycając anty katolicki sentyment, a najlepszą amunicją w tej walce o umysły i portfele Rosjan moim zdaniem była grupa Pussy Riot, która, jak na zamówienie pojawiła się w najlepszym momencie. W związku z tym istnieją dwie opcje: Pussy Riot działało na zamówienie cerkwi lub kremla, ale bardziej przychylam się do pierwszej opcji, że to cerkiew stworzyła i sponsorowała Pussy Riot, choć udział kremla nie jest wykluczony. Zachodzi pytanie czy członkinie zespołu były świadome tego, że są sterowane przez Cerkiew ? A może były bezmyślnymi kozłami ofiarnymi kierowanymi przez swojego menadżera ? Polki dały by się nabrać na taki numer i za złamany grosz zrobią wszystko, ale Rosjanki nie tylko słyną w świecie z urody, ale z wielkiej inteligencji, a gdy poczują pieniądz Rosyjskie kobiety są wtedy niesłychanie wyrafinowane i bardzo twórcze, no i kulminacyjnym punktem była zadyma w cerkwi, następnie areszt, kilka lat odsiadki i nowa kariera, już filmowa w Hollywood. Tak więc dwa lata w areszcie bardzo się opłaciły członkiniom Pussy Riot, bo teraz robią karierę aktorską w Ameryce.

pussyDziewczyny z Pussy Riot prowadziły działalność na długo przed incydentem w cerkwi, i nie każdy ich występ był typu muzycznego, albowiem jak już sama nazwa zespołu wskazuje – Pussy (z angielskiego to pogardliwa nazwa narządu rozrodczego kobiety) na tym polu one najlepiej się popisały kilka lat wcześniej, biorąc udział w zbiorowej orgii seksualnej w jednym z Moskiewskich muzeów na oczach zwiedzających, i z tego co mi wiadomo nie spotkały ich żadne reperkusje prawne choć powinny i dlatego sadze, że doszło tutaj do porozumienia Cerkwi z władzami, bo szykowano Pussy Riot do jeszcze lepszego występu w cerkwi. Ponieważ seks jest już tak rozreklamowany w mediach, w kulturze że areszt i nadmuchanie sprawy z tego powodu nie spotkał by się z jakimś narodowym protestem, więc zaniechano postępowania karnego, poza tym potencjalny areszt mógł by rozbić ten zespół, ale bagaż z orgią bardzo się przyda w rozkręceniu sprawy dopiero po ostatecznym występie Pussy Riot w cerkwi, w międzyczasie kobiety z tej grupy zdobywają sławę, nie tylko w Rosji ale na zachodzie.

W Rosji zdobywają sławę w kręgach tzw. liberalnych ale jeszcze większą wśród przeciętnego Rosjanina który identyfikuje ten zespół ze zgniłym zachodem, a to wzbudza łączność ludzi z prawosławiem. Wkrótce po incydencie w cerkwi, film z orgii w muzeum ujrzał światło dzienne i przedstawiono go szerokiej publice Rosyjskiej, co było ostatecznym dopełnieniem i miliony Rosjan przeszło mentalnie pod sztandar Cerkiewny utożsamiając prawosławie z dobrem, a zachowanie typu Pussy Riot z zepsutym, ateistycznym zachodem, choć jak dobrze wiemy w Rosji nie tylko aborcja jest legalna to i przemysł pornograficzny bodajże jest największy na świecie. Obecnie Rosjanie idą bezmyślnie do cerkwi podobnie jak Polskie owce katolickie do swych kościołów – nie wiadomo po co ale tak trzeba, a po mszy ciąg dalszy codziennej hipokryzji, zakłamania, zawiści i żądzy pieniądza.

Podsumowanie
Antagonizm pomiędzy Katolicyzmem a Prawosławiem a także innymi odłamami chrześcijańskimi, również islamem spełnia bardzo pomocną rolę w dalszym propagowaniu i umacnianiu się na świecie judaizmu, który ukrywa się pod chrześcijaństwem i islamem, bo jak wiadomo fundamentem wszystkich tych wyznań jest żydowska biblia i talmud. Prawosławie oraz islam spełniają rolę wroga zewnętrznego przed którym jedyna słuszna wiara chrześcijańską – Katolicyzm się broni. W związku z tym Polak, i niejeden ateista również identyfikuje się z religia chrześcijańską – katolicyzmem i oni będą bronić zaciekle swojej wiary, Rosjanin swojej prawosławnej, muzułmanin islamu, a to wszystko w gruncie rzeczy wzmacnia judaizm i dzieli ludzi na państewka, narody i wprowadza wrogość. Ta zaimprowizowana nagonka na chrześcijaństwo katolickie wzbudza w Polakach wychowanych od dzieciństwa w katolicyzmie bardzo negatywne reakcje, i w obliczu wroga ludzie się jednoczą pod jednym sztandarem, partią bądź organizacją, ale najczęściej utożsamiają się kompletnie z religią panującą w danym kraju. Kościół w Polsce umiejętnie wykorzystuje ten naturalny ludzki instynkt, który nakazuje Polakom obronę swoich największych tradycji narodowych, i niestety w naszym kraju takie piękne wartości jak: miłość do ziemi ojczystej, do prawdziwej kultury i obyczajów Słowiańskich prawie zanikły, i zostały one zastąpione wyłącznie miłością do kościoła, Watykanu, papieży i jakiejś żydowskiej świętej ziemi. Te rzeczy już od co najmniej 500 lat, z wyjątkiem krótkiego epizodu normalności umysłowej lat PRL-u (od 1945 do 1989 roku) stanowią największy skarb Narodu Polskiego, i trzeba nadmienić, że tych żydowskich absurdów religijnych nawet ateiści będą bronić do upadłego.

Również bardzo ciekawy i intrygujący jest stosunek Polaków rodzimowierców (podtrzymujących tradycje Słowiańską) do obecnej Rosji. Oni w większości zachwycają się Rosyjskim powrotem do wiary Ojców tj. prawosławia, lub omijają ten temat bo jest niewygodny, lecz musicie wiedzieć, że Prawosławie tak samo zniewala Rosyjską świadomość jak katolicyzm Polską. Wy odrzucacie wiarę katolicką w Polsce, bo ona niszczy kulturę Słowiańską w naszym kraju (co jest oczywiście prawdą) ale nie widzicie tego, że Cerkiew podobnie likwiduje duszę Słowiańską Rosji ? Prawosławie, katolicyzm, chrześcijaństwo nie było, nie jest i nigdy nie będzie wiarą naszych Słowiańskich Ojców !
W następnym felietonie zajmę się powrotem Monarchii, Carów do Rosji, bo jak wspomniałem gdy Cerkiew znowu odżyje, to na jej plecach wkrótce powróci monarchia i Rosjanin znajdzie się w punkcie wyjścia tj. w czasie przed rewolucyjnym roku 1917, inaczej mówiąc Rosja będzie zniewolona podwójnie, przez żydowską Cerkiew i przez Monarchię – nadludzi. Cały dorobek Rewolucyjny Rosja na naszych oczach niszczy, i co najgorsze masy ludzkie nie tylko Rosji, chcą ponownie czuć na swoich plecach bat arystokratycznego Pana, ale pragną także przed nimi klęczeć.

Fałszywi zbawcy

Finansjera światowa wystawia plebsowi co rusz jakieś nowe marionetki polityczne i czarna komedia trwa w najlepsze. Grecy znowu dali się wielce w huja zrobić i tkwią po uszy w szambie z którego już nigdy nie wyjdą, ale dla odwrócenia uwagi od złamania obietnic wyjścia z euro i UE, celebryci z Syrizy paradują przed kamerami w koszulach bez imagekrawatów i kreują się na obrońców proletariatu. Historia lubi się powtarzać, do Grecji ściągnęli z Londynu łysego lichwiarza z podwójnym obywatelstwem Yanisa Varoufakisa i zrobili go ministrem finansów, podobnie jak parę lat temu do Polski sprowadzili łysego Anglika, Jan_Vincent_Rostowski_4318202hochsztaplera bankowegoVincenta Rostowskiego i powierzyli mu Polskie finanse, a ten magik zrealizował nam taki burdel finansowy, że przez następne 1000 lat do kupy się nieposkładamy. Niedawno Grekom dali nadzieję na lepsze jutro w postaci miliardów euro za straty wojenne, ponieważ temat wojenny jest bardzo emocjonalny i zawsze dobry na upuszczenie nadmiaru wezbranego niezadowolenia i Grecy za cały syf obwiniają teraz Niemców.

W Polsce ta strategia również działa świetnie, albowiem o Katyniu ludzie mogą ględzić 24 godziny na dobę, ale już o Wołyniu cisza, bo od cwanych Ukraińców żadnej kasy nie dostaną tylko muszą jeszcze ich finansować. Tak więc odgrzewa się stary kotlet wojenny a bezmyślna tłuszcza oblizuje się na myśl o szczęśliwym życiu w hałdach banknotów Euro i można zadłużać kraj dalej bez limitu. W Polsce łakomi na forsę potomkowie tzw. elyt Katyńskich, też dzierżą nadzieje, że Rosja kiedyś zapłaci miliardy euro odszkodowań i temat Katynia nigdy nie zejdzie z pierwszych stron gazet i ekranów TV dopóki Rosja nie zabuli mamony, ale nawet trylion $ na osobę nie zaspokoi Polskich roszczeń i do końca świata o elitach będą nam nawijać. Jak już sępić kasę to od Niemców za pożogę i horror II wojny a nie od Rosyjskich wyzwolicieli, albo mordy w kubeł i cicho siedzieć, bo te żądania finansowe obracają się przeciwko nam i zdaje się, że Polska już albo wkrótce będzie płacić miliardy za Polskie Obozy Koncentracyjne i za inne holokausty? Skąd tyle szmalu weźmiemy? To proste, zaciągniemy następny kredyt w żydowskim banku. Na wojnie i z wojny idzie zawsze kokosy robić co widać po astronomicznych wydatkach na Amerykańską broń w Polsce, gdy dzieci w szkołach mdleją z głodu i z nadmiaru kretyńskiej religii.

Kiedyś myślałem że Rosja jest alternatywą wobec światowej głupoty i chciwości, ale zmieniłem zdanie dość niedawno na widok sztandarów Cerkiewnych i Carskich w oddziałach Donieckich powstańców. Na początku tego powstania powstańcy dumnie wywieszali czerwone flagi ZSRR  wskazywało to, że początek rewolucji w Donbasie był renesansem komunizmu ale już niedługo Moskwa zbałamuciła ich do tego stopnia, że teraz giną za z cerkiewnego żyda, za Carat i dla wielkiego kapitału. Rosjanie mocno się dziwią, że Francuzi nie chcą im oddać Mistrali ale Rosjanie powinni spojrzeć w lustro, bo są podobni do żabojadów, najpierw uzgodnili, podpisali i zapewnili Iran że sprzedadzą im rakiety S300 a później się namyślili i zrobili Persów w konia podobno z rozkazu Izraela, ile w tym prawdy nie wiem ale Izrael na pewno ma swoje potężne lobby w Rosji jak i USA.

Trzeba koniecznie dodać, że cały sprzęt wojskowy produkowany obecnie w Rosji jest dziełem Radzieckich inżynierów i techników. Niegdyś potężny Radziecki przemysł obronny a po roku 1991 zniszczony i nastawiony na zysk nie jest w stanie wyprodukować nic nowego i muszą żebrać u Francuzów, Niemców nawet Ukraińców o statki, silniki, rakiety etc. Natomiast program kosmiczny Rosji całkowicie upadł i woła o pomstę do nieba, oni nawet w 10 % nie osiągnęli stanu z lat ZSRR i ledwo mogą satelitę wystrzelić w kosmos,zaś silniki rakietowe stworzone przez komunistyczny Związek Radziecki ponad 30 lat temu nadal są najlepsze i nikt sprawniejszego do teraz nie skonstruował, przekonali się o tym Amerykanie z NASA i kupują od Rosjan wszystkie jak leci.

Władze Rosji demontują ludziom dorobek ZSRR, jak powszechną służbę zdrowia i wiele innych przywilejów socjalnych a najgorsze w tym wszystkim jest ponowne trucie Rosyjskich dzieci w szkołach zacofaniem żydowskiej religii i innymi Cerkiewnymi bzdurami, pierdolą im także, że kilkaset lat feudalizmu Carskiego był najlepszym okresem w historii Rosji ! Z tym że w Rosji wielu ludzi pamięta jeszcze stabilny, piękny okres ZSRR i destrukcja tych osiągnięć jest wolniejsza a zarazem trudniejsza, dlatego Putin musi bardzo uważać i robi to wytrawnie, z wielkim wyczuciem aby czasem w sercach zwykłych Rosjan nie odezwała się ponownie idea komunistyczna. Dlatego wciskają Rosjanom cyrki olimpijskie i inną dziecinadę sportową, podobnie jak Polsce i Ukrainie dali piłkę nożną 2012 i tłuszcza wyła z radości.

Mówią że Putin jest najlepszym światowym politykiem i mistrzem strategiem i całkowicie się z tym poglądem zgadzam ale on jest mistrzem politykiem nie w stosunku do zachodnich polityków, lecz potrafi jak na razie z wielkim sukcesem odebrać zwykłym Rosjanom pamięć o ZSRR i idei komunistycznej i wtłoczyć w świadomość swoich ludzi absolut, że kapitalizm stanowi jedyną alternatywę polityczną która zapewni Rosjanom godne, bezpieczne życie. Bez trudu można napchać w mózgi naiwnych Amerykanów, Niemców, Szwedów lub Polaków absurdalne idee kapitalistyczne, że wszystko co prywatne jest lepsze, ale prawdziwym kunsztem socjotechnicznym jest w sercu światowego komunizmu w Rosji, zmienić ludzką świadomość do tego stopnia żeby ludzie pluli na szlachetną idee wspólnego dobra i sprawiedliwości .

Innym światowym pajacem i symulantem trochę mniejszego kalibru jest prezydent Urugwaju Jose Mujica, dziadek  jeździ starym volkswagenem i niby mieszka w ruderze, z tego powodu jest uwielbiany przez łatwowierne masy i pod jego adresem lecą same peany zachwytu a tymczasem wprowadził tylnymi drzwiami sodomę i zgniliznę moralną w Urugwaju w formie legalnej aborcji, wydał zgodę na małżeństwa pedałów i dał tłumom marihuanę. P.S. Chciałbym znaleźć iskierkę nadziei w wydarzeniach światowej polityki ale absolutnie nie widzę żadnej dobrej nowiny czy to w Rosji, Ameryce, Europie lub Azji i moja gorzka krytyka figurantów politycznych jest w pełni uzasadniona. Scenariusz wydarzeń w Grecji według logicznego i konsekwentnego działania powinien wyglądać następująco: Nowe rządy Grecji dzień, najpóźniej dwa po dojściu do władzy rozpisują referendum i pozwalają ludziom głosować za lub przeciw wyjściu ze strefy euro, lecz tego nie zrobiono a to wskazuje, że Syriz jest koniem Trojańskim międzynarodowej finansjery.

Nowy człowiek

Mówi się, że elity chcą ludzi zgładzić lub drastycznie zredukować naszą liczbę ale to jest nie logiczne z ich punktu widzenia, albowiem pasożyty mnożą się w demokracjach astronomicznie co parę lat podczas wolnych wyborów i z tego powodu, potrzebują coraz więcej ludzkich dawców by zamaskować swoje istnienie i idiotów wykorzystywać i dlatego twierdzę, że im więcej ludzi (ludzi naiwnych) tym lepiej dla plutokracji. W tym mrowisku ludzkim walczącym głownie o debilne religie, teraz już dziesiątki tych odłamów religijnych bezmyślnie rżnie się nawzajem, to trzeci zawsze na tym skorzysta. Dziel i rządź ten motłoch, szczuj jednego na drugiego i tłum nie zauważy, że są całkowicie manipulowani przeważnie durnymi pojęciami religijnymi, rasizmami lub innymi antysemityzmami a magnateria żyje sobie spokojnie, są prawie niezauważalni i patrzy na ten cyrk z pożałowaniem, śmiejąc się z naszych głupkowatych czynów.

Ale sprawa ma też inny wymiar, ponieważ ludzi jest coraz więcej, rośniemy liczbowo w siłę ale nie rośniemy w siłę rozumu, jesteśmy do wieku starczego, sztucznie podtrzymywani przy życiu medykamentami. Tragedią jest staczać się latami, gnić w zdezelowanym, schorowanym ciele i wegetować na granicy życia i śmierci pod kroplówkami. Śmierć szybka (60-65 lat ) była by lepsza, ale starsi są prawdziwa żyłą złota dla kartelu medycznego, farmaceutycznego, ubezpieczeniowego i stanowią ten najlepszy hamulec świadomościowy i skrajnie zły przykład myśli politycznej dla młodszych. Zobaczcie jacy imbecylni są Polscy seniorzy: Radykalni fanatycy chrześcijańscy, największe matoły polityczne, rzucający najgorszymi kalumniami i obelgami w pamięć o swojej dobrej Matce, Polsce Ludowej, co gorsza emeryt/ka zrobi wszystko co im Telewizor lub ksiądz powie. Oni są dla elit niezastąpionymi żołnierzami. Z tego względu starych pacanów trzeba trzymać przy życiu jak najdłużej wodą z kroplówek i wodą święconą. Żywy emeryt jest cenniejszy od martwego, ale nie z powodu jego rozumu lecz przede wszystkim z powodu jego bezgranicznej, tępej głupoty. Kiedyś słowo Starszyzna brzmiało dumnie, teraz na dźwięk tego słowa chowam się pod stół. Dawno, dawno temu przed chrześcijaństwem, za czasów pogańskiego Słowiaństwa starsi mieszkańcy naszych osad i miast byli największą skarbnicą mądrości życiowej i każdy młodszy szedł do nich po radę, teraz gdy usłyszysz idiotyzmy płynące z ust starszych Polaków można stracić kompletnie nadzieję w ludzkość. Nie dziwie się więc, że w Polsce jest tyle samobójstw wśród młodych Polaków i Polek, bo prawdy i rozumu nie uświadczysz nawet u swoich dziadków, którzy powinni dawać młodemu dobre, inteligentne rady życiowe, a nawiedzone stare skurwiele powiedzą Ci, że masz klęczeć i modlić się do Pana! Lepiej iść na tory niż do starego barana.

Człowiek teraźniejszy niestety jest z pokolenia na pokolenie coraz bardziej schorowany a kardynalną tego przyczyną jest otaczający nas wokół śmietnik. Żeby auto działało poprawnie i długo trzeba wlać do baku dobre jakościowo paliwo, bo inaczej silnik szybko się zrujnuje to samo dotyczy człowieka, aby zdrowym być, pożywienie musi być wartościowe inaczej nasz wewnętrzny silnik, nasze narządy zaczną jeden po drugim nawalać a skutki tego wiadomo są fatalne. Ale nie można zapomnieć o najważniejszym narządzie człowieka, mózgu albowiem on bezpośrednio energii z pożywienia nie czerpie ale czerpie energię poprzez oczy, uszy, zmysły dotyku, węchu i smaku,  jego pokarmem są wiadomości i informacje z otaczającego nas świata. To wszystko przeradza się później w myśli, światopogląd i w zależności od jakości materiału płynącego do naszej świadomości i zakodowanego w naszych mózgach możesz wpływać nim na swoje najbliższe otoczenie i odpowiednio je kształtować. Ale moim zdaniem najważniejszym aspektem Twoich myśli jest to, że przyzwoite, szlachetne poglądy i niezłomne przy nich trwanie obdarzy człowieka zdrowym ciałem, natomiast moralnie skrzywione przekonania potrafią ciało człowieka od wewnątrz rozłożyć, co widzimy po obecnym stanie zdrowotnym gatunku ludzkiego, który dosłownie cofa się w rozwoju fizycznym i umysłowym, jesteśmy świadkami lawinowej degeneracji homo sapiens pod każdym względem. W zdrowym ciele zdrowy duch a może zdrowy duch przynosi zdrowe ciało?

Podobnie jak komputery na biurkach dość często są śmiertelnie zarażone wirusami, tak i nasz mózg może być z łatwością fatalnie skażony bzdurnymi informacjami. Tak więc gdy do mózgu idzie brud i śmietnik i ten chory punkt widzenia podtrzymujesz, wtedy śmietnik w głowie objawia się schorowanym ciałem fizycznym, zatrucie mózgu fałszem i bzdurami jeszcze bardziej szkodzi aniżeli połykanie skażonego pokarmu, gdyż pożywienie po przetrawieniu i biegunce z ulgą wydalisz a syf idący do mózgu już na stałe tam się lokuje, zapuszczając w glowie korzenie i ciężko jest dezinformacje z pamięci usunąć. Najlepszy dowód na degenerację zdrowotną Polaków spowodowany fałszywą informacją jest, żarliwa wiara w Wojtyłę, Jezusa, Maryję, biblie, niebo, anioły. Rezultaty zatrucia ślepą wiarą są widoczne wszędzie i na każdym kroku naszego codziennego życia, ponieważ jak już wielokrotnie powtarzałem, władze danego kraju testują społeczeństwo łatwowiernością religijną a gdy większość głęboko wierzy (nie musi koniecznie uczęszczać na msze) w Jezusa, Mojżesza i biblie wtedy politycy mają zadanie bardzo ułatwione i są w stanie bez problemu zadłużać Polskę na następne setki mld $, bo skoro ludzie wierzą w religijny nonsens, to w kwestii samobójczego zadłużania tym bardziej nie wyrażą sprzeciwu. Żyjący w idealnej symbiozie politycy, kapitaliści, Watykan i inne wyznania mają głęboko w dupie religijne przykazania i doktryny, ponieważ wiedzą podstawową rzecz a społeczeństwa tego nie wiedzą, że religie są najlepszą platformą służącą do manipulowania ludźmi i wzbogacania się ich kosztem na monstrualną skalę. Pomyślcie dlaczego religię pompuje się w mózgi dzieciom w przedszkolach i w szkołach? Odpowiedz na to pytanie powinna być ewidentna dla wszystkich rozumnych i jest prosta jak drut: Czym skorupka nasiąknie za młodu tym na starość trąci – kretynizmem w każdej dziedzinie!

Nowa Eugenika – Idiota jest najważniejszy
Wojna przeciwko ludzkości trwa z tą różnicą, że nowa wojna bombarduje nasze mózgi bzdurami i straty z tego powodu są większe od nawet wybuchu samej bomby jądrowej, bezpośrednio nad naszymi głowami.
Kiedyś eugenikę uprawiano w USA i Niemczech hardkorowo, poprzez kastrowanie i zabijanie, w ten sposób pozbywano się ludzi ułomnych i nie pozwalano im się rozmnażać, ale wkrótce po II wojnie kapitaliści doszli do zrozumienia, że ich dalszy, niezachwiany byt zależy tylko od ilości prawdziwych kretynów w danym państwie. Elity światowej finansjery i korporacji będą robić wszystko aby zwiększyć maksymalnie liczbę ludzi mentalnie ułomnych. Perfekcyjnym narzędziem ogłupiającym człowieka jest TV, która jest całkowicie kontrolowana przez nich i za pomocą obrazu, dźwięku potrafią mentalnie zniewolić ludzkość świata do tego stopnia, że dorosły obywatel Polski przypomina rozumem 10 letnie dziecko. Według mojej teorii prawdziwy debil to nie osoba urodzona z tą poważna genetyczną ułomnością, lecz typowy na pozór zdrowy obywatel USA, Niemiec, Szwecji, Polski, Rosji i reszty państw kapitalistycznych. Ludzie urodzeni psychicznie chorzy tacy już przyszli na świat i oni nie koniecznie stanowią przykład choroby umysłowej, najgorszą formą ograniczenia umysłowego prezentuje ogół społeczeństw, dobrowolnie poddających się masowemu zidioceniu i hipnozie, co najgorsze to zidiocenie jest śmiertelnie zaraźliwe !

Swoim ograniczeniem umysłowym, znakomicie ułatwiamy kurwom u władzy ich aroganckie działanie, które przechodzi bez najmniejszego oporu i sprzeciwu z naszej strony, bo skoro w wieczornej TV emitowane są dla dorosłych 2 godzinne fabularne filmy animowane ze zwierzątkami, z gadającymi samochodzikami lub samolocikami i dorośli Polacy później dniami te filmy przeżywają, to kurwa mać, nie dziwota że Kopacze, babo-chłopy i pedały dorosłemu Polakowi/Polce imponują a burżuje z klerem ten kraj później jak chcą ruchają. Amerykanom jeszcze łatwiej można wcisnąć każdy kit i nonsens polityczny, obyczajowy lub naukowy. Nie gorsi są Niemcy, którzy w swej prostackiej naiwności politycznej przewyższają nawet samych Amerykanów. Podam przykład obłędu Niemieckiego ponieważ oni sąsiadują z Polską i stanowią dla nas największe zagrożenie ale nie militarne lecz obyczajowe.

Wozy, banany i autobany dla Niemców są najważniejsze, dosłownie święte, tam trwają wielogodzinne, gorące dyskusje w TV który samochód jest lepszy, bo jeden ma nowsze migacze, drugi więcej poduszek i elektroniki a trzeci lepsze przyspieszenie o tysięczną sekundy i później ogłupiony pierdołami przeciętny Niemiec jest zdolny zabić w obronie Audi, Mercedesa, BMW lub innego złomu. Gdy swego czasu banany w Niemczech podrożały o kilkanaście centów, to wybuchła u nich prawdziwa panika z tego powodu i skretyniały, infantylny Naród Niemiecki nakręcono psychozą bananowo/cenową do tego stopnia, że oburzeni Niemcy nawet wyszli tysiącami na ulice wielkich miast protestować. Niemców można owijać wokół palca z łatwością i sprowokować paranoją Telewizyjną do absurdalnych czynów, a także uśpić ich świadomość i później istotnie, ważne kwestie życiowe schodzą na drugi, trzeci plan bo ważniejsze od godnego, bezpiecznego życia jest wejście na rynek samochodowy następnego modelu Porsche lub premiera nowego amerykańskiego filmu o holokauście.

Każdy jeden kraj na świecie ma takich pojebów jak z powyższego Niemieckiego przykładu i pół biedy gdyby oni stanowili kilka procent społeczeństwa, ale Ci kretyni są większością. Cały glob ziemski tonie już w dewiacji i paranoi czy to materialnej, politycznej lub obyczajowej. Ta nasza powszednia, ordynarna głupota stanowi świetną pożywkę pod dalsze wykorzystywanie ludzkości świata przez elity i niestety kapitalizm z wyzyskiem w końcu zwyciężył, natomiast rozum z piękną ideą wspólnego dobra upadł.

Gdzie w takim razie szukać rozwiązania? W ostatnim zamieszaniu politycznym z Ukrainą i Rosją wielu Polaków doszukuje się nadziei i myślą, że Rosja z Putinem przyniesie nam i światu jakieś zbawienie, ale muszę was oświecić i sprowadzić na ziemię, bo się potężnie mylicie w tej kwestii. Popieram zwykłych Rosjan, natomiast nie popieram koniecznie władz Rosji, ponieważ rządzą nimi takie same bezwzględne hieny jak w Polsce, USA lub w Niemczech. Przywódcy Rosji i jej elity kierują się podobnie niskimi, chciwymi instynktami jak skurwiele w Ameryce, bo w Rosji niestety króluje kapitalizm, własność prywatna i dolar a szczytne zdobycze komunistyczne są w Rosji pogardzane, wyszydzane, ośmieszane i przywódcy Rosji robią co tylko mogą aby komunistyczna idea już nigdy w sercach Rosjan nie odżyła. Putin nie jest żadnym zbawcą Słowian ani świata, on jest czystej krwi kapitalistą a kapitaliści jak hieny i sępy miedzy sobą czasem się biją o interesy, wpływy i pieniądze. Efektem walki o pieniądz jest konflikt na Ukrainie i jak zawsze w tych międzynarodowych krwawych rozgrywkach i starciach, mięsem armatnim są zwykli ludzie wprowadzeni w błąd przez Telewizor.

Musze nadmienić bardzo istotny, lecz kompletnie nie dostrzegany przez szeroką publikę fakt dotyczący Ukrainy. Zadyma na Ukrainie nie jest tylko polem bitwy dwóch sił międzynarodowego kapitalizmu USA i Rosji, lecz na Ukrainie w Donbasie wydarzyło się w 2014 roku coś bardzo znamiennego i ważnego. Na ten moment czekała ludzkość całego świata i to wydarzenie mogło zapoczątkować bardzo pozytywne zmiany na lepsze, ale wspólnymi siłami kapitału Rosji, USA i Ukrainy zostało stłumione. W Donbasie odrodził się komunizm XXI wieku w postaci Ludowej Republiki Donieckiej !
W żywotnym interesie kapitalistycznej Rosji leży próba zniszczenia w zalążku każdego odradzającego się ruchu komunistycznego u siebie, a także przy swoich granicach i tym śmiertelnym zagrożeniem dla niej była „Wiosna Ludów” w Donbasie. Innym dobitnym przykładem na dwulicowość władz Rosji, była obojętność Rosyjskiego rządu, tym samym wyrażenie zgody dla USA na bombardowanie i zniszczenie Libii i zamordowanie Muammara Kadafiego. Kadafi budował Libię na podwalinach komunistycznej myśli, ta idea miała wielkie szanse powodzenia nie tylko w samej Libii, ale w całej zubożałej Afryce, na bliskim wschodzie a nawet w reszcie świata, bo czym innym była „Zielona Książka” Kadafiego jak nie współczesnym Manifestem Komunistycznym ?

kremlin

Jeżeli Czerwona Gwiazda z wieży Kremla zniknie i zostanie zastąpiona Carskim godłem lub prawosławnym krzyżem wtedy możecie być pewni, że nastąpiła pełna likwidacja Związku Radzieckiego i Rosja całkowicie wróci w objęcia kapitalizmu i banków, powróci do Rosji ciemnota żydowskich, prawosławnych zabobonów i przyjdzie Carska monarchia z feudalną opresją. Nie wierzycie w to co senatpiszę o Rosji i Putinie?  Do niedawna też byłem wielkim zwolennikiem władz Rosji i bezkrytycznie zapatrzonym w działania ich rządu, ale jedna kwestia postawiła mnie na nogi, otworzyła oczy na prawdę i zacząłem obiektywnie myśleć. W Rosji na wzór zażydzonej i skatoliczonej Polski wprowadzili do szkół naukę religii i ciemność znowu zapanuje i roztoczy swą władzę, nad umysłami milionów Rosjan.

Rosyjscy politycy nie bez powodu są uznawani za najlepszych strategów, ponieważ genialnie wprowadzili w błąd społeczeństwa całego świata, ale przede wszystkim potrafili złamać swoich Rosyjskich ludzi którzy kiedyś zbudowali komunistyczny Związek Radziecki i podczas  II wojny go obronili. Czyżby ta wielka ofiara milionów Rosjan poszła na marne i Rosja jest teraz drugi raz po Jelcynie sprzedana ?

Sztuczny raj

Zachód w odpowiedzi na w pełni zrozumiałe, robotnicze odzewy socjalistyczne pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku najpierw je krwawo tłumił ale bezskutecznie i po pewnym czasie, aby robotnicze żądania ostudzić przyznał klasie robotniczej wiele przywilejów socjalnych i pracowniczych. Dla wyciszenia frustracji społeczeństwa, elity pozwoliły swoim niewolnikom (również kobietom) wybierać co kilka lat w tzw. wolnych, demokratycznych wyborach, swoich nowych katów. Sprawy z warunkami pracy i kwestiami socjalnymi społeczeństw zachodu zostały powierzchownie rozwiązane i można było ten rozdział zamknąć, gdyby nie światowy szok Rewolucji w Rosji i pierwszy wielki, naturalny, międzynarodowy w swojej skali, ruch na rzecz prawdziwie godnych warunków pracy, równości i sprawiedliwości.

Christmas-Truce-Many-of-the-soldiers-chose-to-exchange-presents-such-as-cigarettes-and-plum-puddings

Niemiecki i Brytyjski żołnierz podczas spontanicznego Rozejmu bożonarodzeniowego na froncie zachodnim 1914 r.Wtedy oni byli pionkami i mięsem armatnim międzynarodowych, kapitalistycznych elit ale nawet na wojnie, żołnierze z obu stron frontu przełamali narzuconą na nich odgórnie wrogość i okazywali sobie wielką więź braterstwa.

Wybuch I wojny nie był spowodowany jak niektórzy twierdzą, Niemieckim ekspansjonizmem lub obawą Wielkiej Brytanii przed rodzącą się potęgą Niemieckiego przemysłu. I wojna była spiskiem, ważniejszych mocarstw ówczesnej Europy, w tym Carskiej Rosji a także USA, a jej głównym priorytetem było zredukowanie klasy robotniczej, przede wszystkim we Francji, Niemczech i nade wszystko w Carskiej Rosji, tym samym poważne osłabienie ruchów komunistycznych w wielkich centrach przemysłowych całej Europy i Ameryki. Oczywistą i istotną rzeczą jaką wojna potrafi również dokonać, jest utrwalenie w społeczeństwach nieodwracalnej wrogości pomiędzy jeszcze niedawno, całkowicie przyjaznymi narodami Europy i świata. A zatem, państwa kapitalistyczne Niemcy, Francja, Carska Rosja, Wielka Brytania, USA uzgodniły miedzy sobą, że najlepszym sposobem na odradzające się socjalistyczne dążenia robotników w swoich krajach jest unicestwienie pro rewolucyjnych robotników w konflikcie zbrojnym i rzuciły miliony swoich żołnierzy do bratobójczej I wojny światowej, która pochłonęła dziesiątki milionów istnień. Drugim celem I wojny była likwidacja zbrojna rewolucji w Rosji. Pierwsze zadanie elitom rządzącym się powiodło i ponad 20 milionów ofiar, głownie żołnierzy wytrzebiono, tym samym siła męska i rewolucyjna wielu zachodnich narodów na długi czas znikła. Carska Rosja pod wpływem I wojny uległa zagładzie, co nie było zamierzonym celem zachodu.

Głównym zamiarem I wojny na froncie wschodnim ( podobnie jak na froncie zachodnim ) było wymordowanie Rosyjskiej klasy robotniczej. Na froncie zachodnim I wojna przebiegała według planu, w okopach często jednego tylko dnia ginęły setki tysięcy żołnierzy, natomiast start wojny na wschodzie szedł według scenariusza, ale jej zakończenie odbiegało dalece od planów, ponieważ przegrana Caratu wzmocniła siłę Rewolucji komunistycznej w Rosji i komunizm w Rosji w pełni zatriumfował, czego efektem były kilkuletnie ingerencje zbrojne całego zachodu, w tym Polski i Czechosłowacji a nawet Japonii w próbę obalenia władzy komunistycznej Związku Radzieckiego. Te interwencje i podejścia kapitalistycznych elit w zniszczenie ZSRR całkowicie spaliły na panewce ale nie zostały wstrzymane, zaledwie odłożone na kilkanaście lat. One były zapowiedzą jeszcze gorszej rzezi, którą szykował całemu światu zachodni kapitał.

Nastały lata 30-ste wielkiego rozwoju przemysłowego i socjalnego w ZSRR i w tym momencie znowu odradzały się na zachodzie ruchy rewolucyjne-komunistyczne, mające już oparcie i przykład w ZSRR. To nie były przelewki i kapitaliści widząc realne zagrożenie własnego istnienia i aby całkowicie uciszyć robotników, oferowali swojej klasie robotniczej prawdziwy raj na ziemi jeśli chodzi o warunki pracy, wynagrodzenie, darmową opieka medyczną, powszechną edukację i wiele innych przywilejów a wszystko to było spowodowane ideą komunistyczną, sprawiedliwością i równością idąca z ZSRR.

Zachód dał prawdziwy raj klasie robotniczej ale w zanadrzu już szkolił nową siłę militarno/ekonomiczną (mięso armatnie) w celu drugiego zbrojnego zniszczenia ZSRR i komunizmu, a były nią Niemcy – największa potęga przemysłowa ówczesnego okresu i zarazem najbardziej naiwni (niestety do teraz) politycznie ludzie świata – Niemiecki naród. Kapitał dał Niemcom pieniacza i demagoga Hitlera, technologie, pieniądze i puścili Niemców na ZSRR i jak wiemy kapitalizm znowu odniósł poważną porażkę a ZSRR  tym razem stal się potężny i po II wojnie ponownie zachód zmuszony był ładować tryliony w swoich robotników i społeczeństwa. Sprawy socjalne były piękne na zachodzie i uśpiona pieniędzmi ludność nie pragnęła nic więcej. Pieniądz zrobił cuda i propaganda anty komunistyczna również, albowiem zahipnotyzowany plebs zachodni domagał się już nawet obrony przed tzw. złym komunizmem w odpowiedzi na rządowe prowokacje typu GLADIO.

Te wielkie zachodnie socjały, pomoc społeczna i wiele innych udogodnień którymi my Polacy tak się zachwycamy nie były planowane na wieczność, one stanowiły tylko tymczasowy krok, ponieważ miały one być zdemontowane kiedy ZSRR i komunizm upadnie. Upadł on w ZSRR dzięki agentom zachodu takim jak: Gorbaczow, Jelcyn obecnie Putin i teraz jest ten moment gdy żadnej alternatywy wobec kapitalizmu nie ma i zachód z roku, na rok demontuje cały socjał i pomoc społeczną. Ten proces potrwa kilkanaście lat i możecie być pewni, że nawet Niemcy i Szwajcaria swoich robotników znowu przyduszą jak przydusił niegdyś średniowieczny feudał, natomiast każdy ruch rewolucyjny na świecie będzie krwawo tłumiony jak np. w Libii Kadafiego lub Jugosławii, a teraz odradzający się komunizm w Donbasie jest otwarcie, zbrojnie niszczony przez USA i podstępnie, za kulisami tłumiony przez kapitalistyczną Rosję i Putina.
Tak więc, bogactwo socjalne zachodu było odpowiedzią kapitalizmu w celu odwrócenia uwagi swej ludności od prawdziwego ruchu na rzecz praw robotniczych i równości społecznej, w postaci ustroju komunistycznego Związku Radzieckiego. Robotnicy na zachodzie w rzeczywistości nic nie wywalczyli, to kapitalista dał im opium (wysoki standard życia a nawet przesyt) ale to opium teraz się kończy, wkrótce przyjdzie niewola kapitalistyczna, całkowity brak świadczeń socjalnych, darmowej opieki medycznej itd. itp.
Konkluzja:
Zachód zawdzięcza jeszcze tak wysoki standard życia tylko ZSRR i komunistycznej idei.

Przyroda nas Zmiażdży

Nadzwyczajne wydarzenia wymagają podjęcia nadzwyczajnych środków . To co się dzieje obecnie w Rosji , Ukrainie i Syrii wymaga podjęcia stanowczych i radykalnych kroków przez przywództwo Federacji Rosyjskiej.
Tylko powrót do komunizmu uratuje Rosję jak i świat.
Cokolwiek innego Rosja by obecnie robiła w obronie na nic się nie zda bo tylko wspólnota, gromadność może utrzymać naród, kraj razem.Mimo tego, że Putin uratował Rosję od kompletnego upadku to od czasu Jelcyna w Rosji namnożyła się gigantyczna liczba ludzi zachłyśniętych zachodnim stylem życia i ona stanowi V kolumnę gotową sprzedać swój kraj za amerykańskiego hamburgera a na dodatek zachód wyhodował węża w postaci wściekłej Ukrainy i ten wąż będzie kąsał Rosję aż jej nie zniszczy .Ameryka  podtrzyma Ukrainę tak długo przy życiu aż jej smród nie rozejdzie się po całej Rosji .A w Polsce Niemcy swoim złomem na czterech kółkach a Watykan farmazonami jezusowymi podtrzymują Polaków w stanie apatii, letargu, śpiączki umysłowej .Przez 25 lat w Polsce żaden ruch oporu nie potrafił się wykształcić bo dopóki kościoły są pełne i ludzie wierzą w wielkiego żyda w niebie dopóty w Polsce będzie syfi i mogiła.W Polsce ludziska wylezą na ulice gdy Tv przestanie puszczać tance z gwiazdami!
To właśnie banderowska, nazistowska, germanofilska i antyrosyjska Ukraina plus miliony pro zachodnich Rosjan rozwalą Rosję od wewnątrz tzw. Miękka siła zniszczy Rosję..Miękka siła to nic innego jak V kolumna milionów zwolenników zachodu , następna warstwa zdrajców to nawiedzeni prawosławni i coraz większa liczba Rosjan monarchistów dążących powrotu Caratu …. Niestety Debile są tez w Rosji bo chcą powrotu szlachty, książąt i chcą widocznie być znowu bosym, nieczytelnym chłopem pańszczyźnianym ! Z wielkim smutkiem muszę przyznać, że Kolebka komunizmu obecnie gnije w kapitalistycznym syfie ale może Putin ma jakiegoś asa w rękawie i nas pozytywnie zaskoczy ?

Powstał gigantyczny bigos w Rosji i żeby utrzymać kraj w całości nie można iść półśrodkami jak to robi teraz w obronie .  Już same sankcje rozłożyli Rosję na łopatki bo Rosja przez swoją naiwność tudzież celowe działanie i zwykłą chciwość zaczęła naśladować w sferze przemysłowej , ekonomicznej zachód czyli sprzedawała zachodnim lichwiarzom fabryki/banki i uzależniała się od nich w każdej dziedzinie gospodarki …Dla przykładu podam, że Rosja nie jest teraz w stanie wystrzelić satelity w kosmos bo nie mogą kupić amerykańskich układów scalonych , nie potrafią zwodować okrętu wojennego ponieważ turbiny robi dla nich Ukraina , nie może Rosja wiercić ropy w Arktyce bo Norwegia nie sprzeda im wierteł głębinowych ! Za komuny wszystko u siebie potrafili wyprodukować i byli w tym potęga.Cokolwiek Rosja buduje u siebie obecnie od sprzętu wojskowego po sprawy cywilne są dorobkiem ZSRR i komuny! Coraz mniej tego zostaje i teraz są na łasce kurew z Wall street i naród Rosyjski piszczy .Wmówiono Rosjanom, że u nich nic nie opłaca się produkować bo lepiej kupić u żyda bo tańsze i lepsze i efekty są tragiczne. Wolnego rynku im się zachciało i obecnie mają wolny burdel. Giełdy pobudowali na wzór amerykański i teraz numerki,kursy walut,jakieś pseudo wzrosty i notowania żydowskich firm są ważniejsze od spokojnego, dostatniego życia….Czy Rosjanie nie widzieli co się dzieje np. w Polsce po wejściu do Unii? Mieli przecież przykłady upadku i degradacji neokolonialnej państw wschodnich i powinni podjąć starania żeby nie powtórzyć Polskich błędów .Niestety Rosjanie dali się wyruchać przez międzynarodowego żyda i naprawić sytuacje będzie arcytrudno.Bo gdy powiedzmy zachód niedługo sankcje zniesie Rosja znowu będzie żebrać Amerykę czy Niemcy a nawet Polskę by im jabłka sprzedali – Obym się mylił..

Wracając do komunizmu ;
W Rosji oczywiście pewne rzeczy z ery ZSRR zostały zachowane przeważnie wojskowe( nawet tu kupują od żabojadów jakieś gówniane okręty wojenne i od początku tej farsy wiedziałem, że Rosjanie żadnego statku na oczy nie zobaczą, do Rosji przyleci jedynie wiatr Mistral ) ale cały nieomalże wielki dorobek komunizmu został w Rosji wyrzucony na śmietnik i obecnie następuje agonia wielkiego kraju .W Sankt Petersburgu  nawet odholowali z nabrzeża okręt  Aurorę znak rewolucji październikowej  !

Niektórzy Liderzy Rosji na pewno kumają sens tego wszystkiego i orientują się, że obecne działania obronne są dobre tylko na krotki okres czasu i wiedzą ,  że komunizm jest jedyną możliwą obroną przed katastrofą. Wiele mądrych posunięć Putin zrobił jak wywalenie z Rosji wszystkich amerykańskich organizacji pozarządowych stanowiących przyczółek przyszłej kolorowej rewolucji no i Krym perła morza Czarnego jest znowu w Rosji ale moim zdaniem to tylko podtrzymuje agonie i nic nie uratuje Rosji jeżeli nie wróci do komunizmu .Z jeden strony Putin działa sprawnie a z drugiej dziwne rzeczy robi bo wydaje miliardy $ na jakieś ogłupiające widowiska cyrkowe typu olimpiada w Soczi czy wyścigi F1 .Wycieli tysiące hektarów pięknych górskich lasów by zachodnie ścierwo mogło przez 2 tyg na nartach pozjeżdżać!.Putin buduje też Rosjanom cerkwie żeby żydy mogły wciskać znowu kity o Jezusach i narodach wybranych . J.Stalin wlał oleju Rosjanom do głów a teraz cały jego wielki dorobek znika w oczach i żydowszczyzna odnosi sukces .

Zdaję sobie sprawę, że Putin ma kolosalne kłopoty bo cały czas zachód kłody pod nogi mu rzuca i jakikolwiek powrót do idei komunizmu w Rosji nie może nastąpić przez jeden dzień ale czasem trzeba działać szybko albo się walkę przegra.Sprawa wygląda na tyle źle, że z każdym dniem szansa na sukces maleje ponieważ zwiększa się procent zakażonych wirusem kapitalizmu a ta hołota zębami i pazurami będzie bronic swego nędznego kapitalistycznego życia i spróbuj im coś pozytywnego powiedzieć o komunizmie – Oni cię zakrzyczą, zaplują a nawet zabiją jak to miało miejsce w maju w Odessie….Im dłużej Putin czeka tym mniej Rosjan pamiętających piękny dorobek komunizmu i coraz więcej pokolenia wychowanego na śmietniku zachodnich „wartości”. Putin ma wielki dylemat i musi wybierać : Albo komunizm i stabilna silna Rosja albo nieunikniony Majdan na placu Czerwonym .Transformacja  do komunizmu na krótką metę może trochę zaboleć ale bez tego czeka Rosję rozbiór i zagłada.

Z tego co widzę na forach w dyskusjach i w komentarzach ludzie boją się jak ognia wspominać oczywistego faktu, że to komunizm jest zbawieniem ludzkości .Nie znam Rosyjskiego ale myślę, że w Rosji głosy w obronie komunizmu są częstsze, w końcu nawet w Dumie jest jeszcze partia komunistyczna, natomiast zachód i wschodnią Europę ogarnęła istna psychoza anty komunistyczna . Komunizm jest kompletnym tabu, słowem zakazanym i żeby było tragikomicznie kraje jak Polska najbardziej doświadczone przez II wojnę i uratowane przez Komunizm wspierają oficjalnie faszyzm/nazizm Ukraiński który w Polsce wymordował 7 milionów ludzi.

Zachód mozolnie i wytrwale przez 25 lat istnienia Ukrainy potrafił pustymi obietnicami beztroskiego życia i   demagogią zamienić miliony Ukraińców w prawdziwe zombie gotowe lizać buty Niemieckiemu, Amerykańskiemu Panu. Wy nawet nie wiecie jakie piekło socjalne panuje obecnie na Ukrainie, tam żyd jest absolutnym Panem, bieda straszna ,Ukraińcy są zalewani narkotykami i alkoholem na kolosalną skale, ten naród jest w dosłownym sensie mięsem na narządy , młode kobiety są wysyłane samolotami do burdeli izraelskich, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu i Brukseli a tam są gwałcone i mordowane dla rozrywki, brutalny seks, pornografia na niespotykaną skalę, kompletna deprawacja białego narodu .

Ten styl życia czyli wartości demokratyczne mają przeniknąć do Rosji i on już tam kiełkuje. My Polacy nie cieszmy się też z cudzego nieszczęścia bo podobne piekło przechodzimy od 25 lat ! I ważny fakt , ta Ukraina w pewnej części jest mądrzejsza od Polski bo wschód Ukrainy ( Donbas) walczy zbrojnie z bandero stanem .Polacy nigdy nie będą walczyć o wolną ojczyznę na ich wzór bo zero jaj mają,TV przerobiła mężczyzn w cioty, nabuzowane psychotropami baby rządzą a kler was wykastrował i jak automatowy na bicie dzwonów chodzicie milionami do kościołów by klęczeć przez pedałami w sukmanach i wznosicie modły do żyda Wojtyły ! A po kościele przed telewizorem machacie pięścią i rzucacie kalumniami na swoich wschodnich braci . Testem litmusowym braku odwagi Polaka jest moja obserwacja rowerzystów posłusznie schodzących z rowerów by przejść przez pasy – Bo Pan policjant powiedział, że nie wolno rowerkiem po pasach jeździć ! I taki człowiek miał by wsiąść karabin w rękę ?
To już nie jest zabawa i tu nie ma z czego się śmiać ponieważ do SSUkrainy udało im się tez dolepić miliony faszystowskich rusofobów Polaków i powstała antyrosyjska koalicja POL-UKR. I z nią Rosja będzie musiała się zmierzyć lecz bez twardego ruchu w stronę komunizmu Rosja jest przegrana.

Czy zatomizowane, zmaterializowane, puste ideowo społeczeństwo można by nakłonić do porzucenia obecnego stylu życia i ponownej akceptacji idei komunistycznej ? Zapomnijcie bo teraz rządzi coca cola/ facebook i te banalne rzeczy potrafią obalić każdy dobry system i zrobić z dumnych ludzi żebraków a zarazem niszczycieli natury . Bo gdy lajkowanie durnych zdjęć na FB jest całym sensem życia wielu młodych kobiet to ja nie chcę mieć nic wspólnego z tą debilną „cywilizacją” i moim zdaniem nastąpi (MUSI nastąpić) światowy upadek człowieka bo sprawy za daleko poszły w złym kierunku – Przyroda nas Zmiażdży !

a.baa-Flower-sprouted-on-the-aspha

Matka ziemia zniszczy tą cholerna szarańcze żydowską a my naiwne głupie goje pójdziemy z nią w piach .Ziemia dała nam szanse żyć tu w pokoju, szczęściu i w harmonii z przyrodą ale my jak barany poszliśmy za niszczycielskim żydem i teraz Matka Ziemia nam przywali ! – zdmuchnie ludzi z powierzchni globu . Najważniejsze, że planeta Ziemia będzie uratowana , ten  bezcenny skarb wszechświata, błyszczący diament w ciemnościach kosmosu, a żydy wbiły wam do głowy poprzez ich brednie Jezusowe, że masz czynić ziemię sobie poddaną czyli eksploatować , zabijać, niszczyć za skrawki papieru …. Pluje na ich farmazony, dolary i złoto!