średniowiecze

Lew Tołstoj

250px-TołstojWprawdzie XIX wieczna Rosja była państwem bardzo chrześcijańskim, to jednak wykształciła wielu mądrych ludzi, którzy nie kryli się ze swoimi wątpliwościami w stosunku do religii chrześcijańskiej i otwarcie je głosili. Być może alchemia wielkiej Rosyjskiej ziemi i bezkresne obszary wywarły pozytywny wpływ na świadomość i twórczość człowieka, ale z pewnością skrajny feudalizm Carskiej Rosji połączony z fanatyzmem prawosławnym sprawił, że w tym kraju wielu sławnych pisarzy krytykowało chrześcijaństwo.

Natomiast w Polsce tamtego okresu, nikt nie śmiał powątpiewać w doktryny chrześcijańskie i generalnie żaden pisarz lub filozof nie poruszał tego tematu, ponieważ groziło to publicznym ostracyzmem i powszechnym potępieniem albo gorszymi konsekwencjami. W związku z tym,  musimy pamiętać że w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku w 1689 roku, za ateizm ścięto Kazimierza Łyszczyńskiego na Warszawskim rynku, zaś jego zwłoki symbolicznie spalono na stosie i co prawda mamy obecnie XXI wiek, lecz współcześni Polacy mentalnie nadal tkwią w katolickim średniowieczu i może dojść w tym kraju do ponownego palenia heretyków lub ateistów na stosach.

Zgniły oddech chrześcijaństwa blokował w Polsce rozwój prawdziwej twórczej atmosfery i dlatego artyści, pisarze oraz naukowcy emigrowali na zachód Europy w poszukiwaniu piękna, logiki i rozsądku, a wówczas oświecony ludzki mózg mógł tworzyć geniusz, bowiem został uwolniony z kajdan chrześcijańskich bzdur.

Bardzo sceptyczny stosunek do Starego Testamentu, jako do absurdalnego zbioru żydowskich klechd i legend, miał genialny pisarz Lew Tołstoj, którego za jego Spowiedź biskupi cerkwi prawosławnej wyklęli. Autor Wojny i pokoju m.in. pisał:

„Historia święta zaczyna się od opisu, jak to Bóg, istniejący wiecznie, stworzył z niczego przed sześcioma tysiącami lat niebo i ziemię, jak potem stworzył zwierzęta, ryby, rośliny i wreszcie człowieka Adama i żonę jego Ewę, uczynioną z jego żebra. Mamy następnie podane, jak to Bóg, bojąc się, aby Adam z żoną nie jedli jabłek z drzewa, mającego czarodziejską siłę obdarzania potęgą, zabronił im jeść tych jabłek; jak to, nie bacząc na ten zakaz, pierwsi ludzie zjedli jabłko i zostali za to wypędzeni z raju i jak za to samo zostało następnie przeklęte całe ich potomstwo, przeklęta ziemia, która odtąd zaczęła wydawać trujące rośliny. Mamy potem opisane życie potomków Adama, którzy tak znikczemnieli, iż Bóg zmuszony był ich potopić i to nie tylko ludzi, ale i zwierzęta, a zostawił tylko jednego Noego z rodziną i z zabranymi do arki zwierzętami. Mamy dalej opisane, jak to ze wszystkich ludzi, którzy się po potopie rozrodzili, Bóg wybrał Abrahama i zawarł z nim przymierze, według którego Abraham zobowiązał się uznawać Boga za Boga i na dowód tego zaprowadzić obrzezanie, a w zamian za to Bóg zobowiązał się obdarzyć Abrahama licznym potomstwem i popierać go i jego potomków. Potem mamy opowiedziane, jak to Bóg, protegując Abrahama i jego potomków, czynił w ich Interesie same nadzwyczajne rzeczy, zwane cudami i popełniał zarazem najbardziej wyszukane okrucieństwa.

W ten sposób cała ta historia, z wyjątkiem naiwnych (jak odwiedziny Abrahama przez Boga i dwóch aniołów, ożenek Izaaka i inne), niekiedy niewinnych, lecz częściej nieetycznych opowieści (jak oszustwo umiłowanego przez Boga Jakuba, okrucieństwa Samsona, przebiegłość Józefa), cała ta historia, począwszy od klęsk zesłanych przez Mojżesza na Egipcjan i wymordowanie przez anioła wszystkich ich pierworodnych, do ognia, który zniszczył 250 buntowników, do zapadłych w ziemię Kore, Datana i Abirona, do zniszczenia w ciągu kilkunastu minut 14.700 ludzi, do rżniętych piłami wrogów tępionych przez Eliasza (wziętego na ognistym wozie do nieba) ofiarników i Elizeusza, przeklinającego wyśmiewających się z niego malców – oto szereg cudownych wydarzeń i przeraźliwych przestępstw, dokonanych przez naród żydowski, jego wodzów i samego Boga.

Jeżeliby cała ta historia Starego i Nowego Testamentu była wykładana jako zwykła powiastka, wtedy mało który z wychowawców odważyłby się opowiadać ją dzieciom lub dorosłym, których, chciałby oświecić. Powiastka ta jednak uważana jest za nie nadającą się do roztrząsania przez ludzi, jako zawierająca jedynie prawdziwe opisanie świata i jego praw, jako najbardziej wierne odtworzenie życia dawniej żyjących ludzi i tego, co należy uważać za dobre, a co za złe, o istocie i własnościach Boga i obowiązkach człowieka. Mówi się o książkach szkodliwych. Lecz czyż jest w chrześcijańskim świecie książka, która by przyniosła więcej szkody ludziom niż ta okropna książka, zwana „Historią świętą starego i nowego przymierza”?

Dla człowieka, któremu  wtłoczono  do głowy   jako najświętszą prawdę, wiarę w stworzenie świata z niczego przed sześcioma tysiącami lat, a następnie w arkę Noego, która pomieściła wszystkie zwierzęta,   w upadek Adama, w niepokalane poczęcie, w cuda Chrystusa i poniesioną przezeń ofiarę na krzyżu dla ludzkiego zbawienia – dla takiego człowieka wymagania rozumu nie są obowiązujące i taki człowiek nie może potem uwierzyć w żadną inną prawdę. Jeżeli możliwą jest trójca, niepokalane poczęcie, odkupienie ludzkości przez krew Chrystusa, staje się możliwym wszystko i potrzeby rozumu są zbyteczne.

Wbijcie klin pomiędzy deski podłogi spichlerza. Choćbyście potem nie wiem ile sypali weń zboża wszystko wyleci. Podobnie jest z głową, w którą wbito klin trójcy, czyli Boga, który stał się człowiekiem i swoim cierpieniem odkupił ludzkość, a następnie znowu wrócił do nieba – w głowie tej nie utrzyma się potem żadne rozsądne, trzeźwe pojmowanie życia.

Syp ile chcesz ziarna do spichlerza z dziurawą podłogą, wszystko ci wyleci. Kładź, co chcesz w głowę, która raz przyjęła na wiarę rzeczy bezsensowne, nic się w niej nie ostoi.

Nie tylko hierarchowie cerkwi prawosławnej, ale też liczni pisarze żydowscy mieli te słowa Tołstojowi za złe, ogłaszali je wręcz za manifestację antysemityzmu.

 

 

 

 

Cud

Oprócz wciskania ludziom oczywistego kitu i bzdur takich jak: Na znak wierności miłosierny Bóg nakazał jakiemuś psychopacie wypatroszyć swojego syna i zadowolony przyznał członkom tej dziczy tytuł Narodu wybranego, a także bajki o gadających wężach, chodzeniu po wodzie, wskrzeszaniu trupów czy też zamiany wody w wino, aczkolwiek tego cudu każdy może dokonać, bo wystarczy woda, drożdże, trochę owoców oraz czas, jakie inne „cuda” religia chrześcijańska potrafiła objawić swojej naiwnej trzodzie ?

To były stare opowieści z tysięcy innych zmyślonych przez pijaną i naćpaną hołotę, niemniej jednak ten bełkot powtarzany miliardy razy zamienił się w prawdę, ale niektórzy ludzie na szczęście podchodzą do tych świętych i biblijnych przekazów z coraz większym sceptycyzmem, niestety takich obiektywnie i logicznie myślących ludzi generalnie w Polsce już nie spotkamy, ponieważ w tym kraju kościół dokonał niemożliwego cudu i wszystkie stare jak i nowe w zestawieniu z tym nowym cudem są niczym.

Wielkim i niewątpliwym, lecz nie największym współczesnym cudem religii chrześcijańskiej w Polsce, jest niesamowite i ostentacyjne wzbogacanie się kościoła kosztem społeczeństwa, choć paradoksalnie kler wzywa swoich wiernych do życia w biedzie, wobec tego kościół powinien być przykładem powściągliwości finansowej, ale to ludziom nie przemawia do rozumów i Polacy nadal płacą kościołowi miliardy ze swoich ciężko zarobionych pieniędzy, oraz finansują tą instytucję w ramach konkordatu, jeszcze większymi miliardami ze środków państwowych.

Nie bez powodu kler w swoich liturgiach kładzie taki nacisk na srebrniki, talenty, daniny, ofiary, podatki, wobec tego nie uświadczysz już mszy lub kazania bez pierdolenia o forsie, no i dochodzi brzęk monet wrzucanych na tacę. Ta metodyczna i odwieczna strategia pasożytniczego kościoła, wzmocniła rolę pieniądza w życiu człowieka do absolutu na równi z Boskim, w związku z tym chrześcijaństwo kojarzy się ludziom już wyłącznie z pieniądzem, więc jakoś naturalnie przychodzi owcom oddawać Cesarzowi co Cesarskie. Zazwyczaj kwestie finansowe otwierają ludziom rozumy na ponurą rzeczywistość oraz mobilizują do konstruktywnego działania zwłaszcza, że każdemu forsy brakuje i pieniądz Polakom jest najbliższy sercu, ale jeden z większych cudów religii chrześcijańskiej – Cud Zamknięcia Polskich Rozumów się ziścił i portfele osobiste oraz skarb państwa przed kościołem są zawsze na oścież otwarte.

To że kościoła kasę ma i będzie w posiadaniu jeszcze większej każdy dobrze wie, i ten obrót spraw nie powinien już nikogo dziwić, ale jaka jest prawdziwa przyczyna zbudowania przez kościół w Polsce gigantycznego imperium finansowego ? Parę czynników się na to składa o których już wspomniałem ale jestem zobowiązany dodać takie istotne religijne zjawiska jak, kształtowanie już w dzieciach kultu pieniądza oraz złota podczas uroczystych komunii świętych ( chrześcijańska wersja żydowskiej bar micwy ) również obficie zdobione kościoły a także mit o ubogich i bosych zakonach, mają duży wpływ na materialne zmysły ludzi, ale finansowe bogactwo kościół katolicki w Polsce może zawdzięczać wyłącznie jednej kwestii, a mianowicie:

 • W Polsce nigdy nie było reformatorskiego rozłamu katolicyzmu do jakiego doszło na zachodzie i północy Europy w XVI wieku, w związku z tym kościół katolicki pozostał do czasów współczesnych w ciemnym oraz feudalnym średniowieczu i najbardziej to widać w Polsce, z racji monopolu myśli katolickiej nad światopoglądem całego społeczeństwa i de facto politycznej władzy klerykalnej w tym kraju. To wszystko potrafiło zmienić świadomość ludzi do tego stopnia, że naród Polski ufnie i bezkrytycznie podchodzi do wszystkich dogmatów chrześcijańskich jakie one by nie były absurdalne, oraz tak szczodrze finansuje swojego największego oprawcę i wroga.

Daleko mi od apologety chrześcijańskiego, ponieważ jestem świadom, że nawet reforma kościoła katolickiego w XVI wieku nie osiągnęła ostatecznego celu, jakim moim zdaniem powinno być kompletne wymazanie z kontynentu Europejskiego tego prymitywnego oraz brutalnego żydowskiego kultu mamony i cierpienia- chrześcijaństwa, aczkolwiek Czesi z ich powstaniami Husyckimi byli o krok od sukcesu i dziedzictwo walki Czechow z kościołem przetrwało do czasów współczesnych, w formie świeckiego i nowoczesnego kraju oraz pozamykanych na kłódki lub przerobionych w muzea kościołów.

W każdym bądź razie, Niemieccy reformatorzy kościoła i Czescy Husyci byli głęboko wierzącymi chrześcijanami i działali w ramach ówczesnego systemu religijnego, który pod przywództwem skorumpowanego Watykanu wyzwolił w społeczeństwach zachodnich wolę zmiany – reformy i generalnie nikt nie myślał o zadaniu chrześcijaństwu jakiegoś śmiertelnego ciosu, chodziło im jedynie o usunięcie kilku niewygodnych zjawisk z kościoła ( np. odpustu za grzechy, uwłaczającej ludzkiej godności spowiedzi świętej na ucho ) i oczyszczenie jego wizerunku, w związku z tym religia chrześcijańska nadal w świadomości Europejczyków istniała, ale począwszy od tez Marcina Lutra zachodzą bardzo pozytywne zmiany w całym kościele katolickim z kulminującym i moim zdaniem najważniejszym aspektem reformatorskim – z likwidacją celibatu, aczkolwiek bardzo istotnym było także usunięcie z kościołów wszelkich lśniących ozdób, obrazów innymi słowy złota i naturalnie, odcięcie się reformistów od Watykanu i władzy papieskiej.

Oczywiście reforma kościoła katolickiego w Niemczech, która z biegiem czasu jak ogień ogarnęła większość państw zachodniej i północnej Europy odebrała kościołowi wielkie wpływy finansowe i można by sądzić, że wyłącznie ten fakt sprowokował bratobójcze wojny religijne w XVI – XVII wiecznej Europie i generalnie, biorąc pod uwagę chciwość Watykanu na pieniądz ten pogląd jest poniekąd uzasadniony, lecz moim zdaniem likwidacja celibatu była największym zmartwieniem kościoła katolickiego i prekursorem do wojen religijnych, ponieważ władza duchowa nad ludźmi państw Europy zachodniej ponownie przeszła w ręce mężczyzn i to mężczyzn zamężnych !

Reformacja wyzwoliła siłę męskiego rozumu, logiki oraz odwagi i na zawsze pogrzebała katolicki strach, który od około tysiąca lat dławił w Europie zachodniej ludzką twórczość i niszczył relacje społeczne pomiędzy mężczyznami a kobietami. Europa wyszła z ciemnych wieków katolickiego zacofania.

Od mniej więcej tego momentu Europa zachodnia, a zwłaszcza państwa Niemieckojęzyczne przechodzą przez największy rozkwit kulturowy, naukowy, filozoficzny oraz gospodarczy w swoich dziejach, uwieńczony XVIII – wiecznym oświeceniem czyli zwycięstwem rozumu, logiki i piękna nad świadomością zatrutą katolickimi zabobonami, ciemnotą oraz brzydotą. Dalszym etapem reformacji, był trwały rozdział kościoła od państwa i wybuch Rewolucji Francuskiej. Marcin Luter dał podwaliny pod rozwój społeczny Europy zachodniej, następnie tacy mądrzy ludzie jak Hus, Zwingli, Calvin i wielu innych niekiedy z narażeniem życia propagowało ideę osobistego kontaktu z Bogiem, pozbawionego katolickich sztywnych i bzdurnych reguł. To wszystko znalazło w społeczeństwach Europy wielki i pozytywny oddźwięk w postaci na nowo wyzwolonych ludzkich rozumów, które zaczęły tworzyć nie tylko wyśmienite dzieła filozoficzne ( Immanuel Kant ) oraz naukowe, ale przede wszystkim genialną i przepiękną muzykę, zwłaszcza artyści z państw Niemieckojęzycznych w muzyce klasycznej osiągnęli moim zdaniem w XVIII wieku pułap ludzkich możliwości np. Bach, Handel lub Pachelbel.

Burzliwe zmiany reformatorskie na zachodzie Europy nie odegrały w Polsce żadnej większej roli i nie miały poważniejszego wpływu na Polski kościół katolicki, bo oprócz fali uchodźców religijnych nic generalnie w tym kraju się nie zmieniło, w związku z tym kościół nadal tkwił w swojej pierwotnej i średniowiecznej wersji, a słowo kościoła w każdej kwestii czy to politycznej, etycznej, moralnej bądź artystycznej było absolutem nie podlegającym żadnej krytyce, w związku z czym umysły Polaków zwyczajnie cofały się w rozwoju. Jak widzimy dla kościoła był to rzeczywiście złoty okres ale w sensie finansowym oraz władzy nad umysłami milionów Polaków i zamiast oświecenia w Polsce umacniała się coraz większa ciemnota i fanatyzm katolicki, który dał o sobie znać paląc na stosie ateistę Kazimierza Łyszczyńskiego na Warszawskim rynku w 1689 roku.

Źródło
Tak więc, reformatorski rozłam kościoła katolickiego w Europie zachodniej i związane z tym zmiany w rytuałach i zasadach liturgicznych, oraz niezależność nowych wyznań od Watykanu były zwiastunem budzącej się potęgi ludzkiego rozumu, uwolnionego z katolickich łańcuchów niewoli umysłowej, ale moim zdaniem prawdziwym źródłem rozwoju intelektualnego tych społeczeństw i największym bodźcem była likwidacja celibatu oraz zamiana kościołów w surowe budynki sakralne pozbawione wszelkich lśniących ozdób, ale moją uwagę skupię na celibacie, ponieważ to zagadnienie jest kluczowym czynnikiem odpowiedzialnym za dalszy los Polski.

Społeczeństwa Europy zachodniej i północnej z celibatem poradziły sobie już ponad 500 lat temu i dzięki temu zmądrzały pod każdym względem, zaś współczesny naród Polski na pozór nowoczesny, relatywnie wykształcony i uważający się za część tzw. cywilizacji łacińskiej, w brew pozorom nie rożni się niczym od tego Warszawskiego katolickiego motłochu, który spalił na stosie K. Łyszczyńskiego w 1689 roku. Stało się tak za sprawą celibatu, który wywarł na Polskich mężczyznach największy wpływ i przez kilkaset lat potrafił unicestwić w tym kraju męskość czyli chłodny, racjonalny i analityczny rozum, w świetle tego Polscy mężczyźni w zasadzie zachowują się obecnie jak kobiety, reagując na problemy oraz trudności emocjami i histerią. A zatem, kościół w Polsce dokonał największego cudu, cudu zamiany mężczyzn w kobiety, innymi słowy narzucił mężczyznom kobiecy punkt widzenia a reszta spraw, jak finansowe bogactwo oraz nieograniczona władza kościoła w Polsce, a także upadek gospodarczy i społeczny tego kraju jest już bezpośrednią pochodną braku męskości w społeczeństwie.

Światopogląd Polskich kobiet powinien być kształtowany mądrymi i życiowymi kwestiami przez heteroseksualnych mężczyzn zwłaszcza nie wierzących, lecz niestety od setek lat jest formowany kompletnymi bzdurami w kościołach przez dziwaków w sukmanach.

Co gorsza, kościół w walce o absolutną władzą zdobył wielkiego sojusznika w formie feminizmu, który może się wydawać naturalnym ruchem kobiet na rzecz tzw. równości, lecz jest bardzo skutecznym narzędziem w rękach kościoła, ponieważ feministki wzburzone kościelnymi dogmatami w kwestiach obyczajowych w odpowiedzi, bezmyślnie i brutalnie niszczą równowagę płci skupiając całą swoją wściekłość nie tyle na elicie kościelnej co na przeciętnych mężczyznach. Intryga kościoła w kontekście feminizmu polega na tzw. dolewaniu oliwy do ognia, poprzez skrajne polaryzowanie społeczeństwa zagadnieniami natury obyczajowej, zwłaszcza seksualnymi, bo tylko te kwestie wywołają oburzenie kobiet i wzmocnią ich emocje, a gdy emocje i wściekłość wchodzą w grę tam zanikają zdolności obiektywnego rozumowania i przewidywalnie kobiety skupią swoja ślepą furię na mężczyznach.

W ten sposób kościół świadomie wykorzystuje feminizm by zniszczyć w Polsce siłę męskiego rozsądku oraz logiki na rzecz kobiecych emocji, wówczas państwo w którym głos kobiet nabiera priorytetu można bez większych trudności wykorzystywać, co widać po obecnej sytuacji w Polsce. Tak więc, Polscy mężczyźni znaleźli się obecnie w bardzo nieciekawej sytuacji, bo z jednej strony są obrzezywani z odwagi oraz męskości w kościołach, natomiast w życiu osobistym są pod ewidentną dominacją kobiet i nie przemawiają przeze mnie jakieś szowinistyczne pobudki, lecz obiektywne spojrzenie na katolicyzm, który był i jest największym wrogiem Polski. Jak wspomniałem pod względem zdrowej świadomości odstajemy od zachodu co najmniej o 500 lat i przed nami bardzo ciężka praca aby zatrzymać proces niszczenia tego kraju absurdami religijnymi rodem ze średniowiecza, w związku z tym przedstawię kilka moim zdaniem kluczowych metod, które pozwoliły chrześcijańskim państwom zachodnim osiągnąć bardzo wysoki standard życia oraz inteligencję.

 •  Reformacja usunęła setki świętych Maryi tzw. świętych panienek i pozostawili tylko jedną oryginalną Maryję. W Polsce prawie każda msza i liturgia obowiązkowo owija się wokół świętych kobiet lub panienek niemalże księżniczek, na kobiety to działa podniecająco, natomiast na mężczyzn tragicznie, pomnóż to setki, tysiące razy a przerobisz chłopca później młodzieńca w homoseksualistę.
 •  Reformacja wydobyła z religii chrześcijańskiej to co męskie ( rozum i godność ) natomiast Polski katolicyzm pod przywództwem homoseksualnego lub sfeminizowanego kleru zmienia wiernych mężczyzn w cioty. Kościół w Polsce znalazł świetną formułę niszczenia odwagi narodu za pomocą księdza w sukni.
 •  Reformacja wyrzuciła także katolickie bzdury o nieczystym ciele, grzesznym związku płciowym i pojęcie kobiety służebnicy Pańskiej, oraz takie „perły mądrości” katolickiej jak opowiadanie, że kobieta to szatański pomiot, kuszenie itp. Z biegiem czasu kobiety mogły również odprawiać nabożeństwa i stopniowo tkanka społeczna zniekształcona katolickim bzdurami została naprawiona, wówczas Europa zachodnia wyzwolona z katolickich dogmatów wybuchła niesamowitą twórczością artystyczną oraz naukową i co najważniejsze, rola kobiet w życiu nabrała znowu właściwego wymiaru.

Reformacja zapoczątkowała proces ateizacji i laicyzacji oraz powrotu do normalnego życia i stopniowo, społeczeństwa zachodniej Europy pozbyły się całkowicie zbędnego balastu religijnego, aczkolwiek główne dogmaty religijne takie jak postać Jezusa, istnienie Boga pozostały, ale inne absurdy religijne na zachodzie nie mają już prawa bytu, w związku z czym postęp intelektualny tych ludzi był kolosalny, natomiast w Polsce poza małymi wyjątkami proces oświecenia nigdy nie zaistniał i naród Polski do czasów współczesnych żyje, myśli i egzystuje jak w średniowieczu. Oczywiście ateizacja zachodu i związany z nim wzrost intelektualny nie uszedł uwadze Watykanu, wobec tego na wszelki możliwy sposób próbuje się te państwa zniszczyć, zwłaszcza na płaszczyźnie moralnej i etycznej co przyniosło pewne efekty, lecz nie tak spektakularne jak w Polsce.

Można by przypuszczać, że zachód jest kompletnie zdemoralizowany a ich mężczyźni w większości są homoseksualistami lub genderami, tak bynajmniej niedawno sadziłem, ale to co wydawało się oczywistą prawdą jeszcze jakieś pół roku temu, obecnie logiki się nie trzyma, ponieważ jeden przykład z zachodu otworzył moje oczy na rzeczywistość i napawa mnie wielkim optymizmem, lecz konfrontując go z Polskimi realiami, postawa naszego społeczeństwa jest żenująca. Narody zachodnie potrafią rzetelni bronić swoich miejsc pracy jak w przypadku niedawnych protestów pracowników Air France, natomiast Polscy robotnicy, w tym przypadku górnicy stoją grzecznie za barierkami, ponadto machają debile flagami solidarności a najchętniej klęczeli by w kościele jak skończone cioty, wobec tego jestem zdania, że to Polscy mężczyźni są już prawie 100 % pedałami, bo pozwolili się obrzezać z męskości przez kościół katolicki i swoją ojczyznę w ten sposób skurwysyny sprzedali.

Kobiecy Kościół Katolicki
Kościół w Polsce jest już generalnie domeną kobiet i ekskluzywnie nastawiony na ich wymagania duchowe oraz mentalne i nic przeciwko temu bym nie miał, pod warunkiem nie uczęszczania na msze mężczyzn, niemniej jednak żyjemy w realiach skrajnego feminizmu i mężczyźni jak wspomniałem są pod absolutną dominacją nawiedzonych kobiet, w związku z tym rzadko jaki Polak ma odwagę odmówić swojej dziewczynie lub żonie pójścia do kościoła chociaż w niedzielę. Pytam się was. Czy ktoś spotkał jeszcze kobietę logicznie negującą lub chociaż wątpiącą w istnienie Jezusa lub Maryi ? Osobiście nigdy. Tak więc, widzicie jaką magiczną siłę chrześcijaństwo ze swoim Jezusem lub innymi świętymi posiada na zmysły kobiet, wówczas te ufne, bezkrytyczne i bezmyślne poglądy kobiet, naturalnie przechodzą na mężczyzn i generalnie nie podlegają krytyce, bo nawet słuszna i logiczna krytyka religijnych przekonań kobiet wiąże się z reperkusjami typu ( szowinizm lub bluźnierstwo ) a w życiu osobistym z poważnymi kłótniami.

Pół biedy z przekonaniami kobiet, bo można przejść wobec nich z obojętnością lub omijać te niewygodne tematy, zresztą kobiety potrzebują dawkę chrześcijańskiej fantazji o niebie, raju, aniołkach i kochają Jezusa już właściwie fizycznie w kontekście erotycznym, ale mężczyzna powinien twardo stąpać po ziemi i myśleć o życiu tu i teraz, lecz niestety przechodzi z deszczu pod rynnę stawiając nogę w każdym jednym Polskim kościele, albowiem tutaj dokonuje się ten właśnie cud wspomniany wcześniej – zamiany mężczyzny w kobietę czyli w bezmyślnego eunucha, ponieważ wszystko w kościele katolickim jest zaprzeczeniem męskości tym samym zaprzeczeniem rozumu i nie potrafię znaleźć ani jednego przykładu który temu stwierdzeniu zaprzeczy. Jaki pozytywny wpływ na mężczyznę mogą mięć następujące kwestie spotykane w Polskich kościołach i duchowieństwie ?

 •  Mężczyzna w sukni, jego zniewieściały głos i gestykulacja, brak zarostu, oraz całkowite wyobcowanie z roli męża lub ojca, aczkolwiek ten osobnik jest uważany za bardzo mądrego we wszystkich kwestiach szczególnie związanych z rodziną i sprawami obyczajowymi.
 •  Kompletnie zniewieściały i bardzo żałosny, pozbawiony wszelkiej radości obrządek liturgiczny i śpiew oraz poniżające klęczenie.
 •  Szkaradne ozdoby kościelne i ohydny przepych uchodzący za jakieś piękno artystyczne, kto widział kościół Mariacki lub Licheń albo klasztor Częstochowski ten wie jak brzydkie są Polskie kościoły, niemniej jednak to złote bezguście ludziom się bardzo podoba.
 •  Ostatecznym symbolem upadku męskości w kościele katolickim stanowi krzyż z trupem Jezusa przed którym miliony mężczyzn klęczy i wielu się z trupem identyfikuje.

Ostatnia punkt prosi się o sprecyzowanie, ponieważ religia chrześcijańska jest pod tym względem wyjątkowa a katolicyzm kładzie szczególny nacisk na męczeńską śmierć na krzyżu jako coś wspaniałego i godnego naśladowania, aczkolwiek w mniejszym wymiarze tu na ziemi w formie cierpienia materialnego, które po twojej śmierci otworzy bramy królestwa Niebieskiego. Tak mniej więcej brzmi teza kościelna związana ze śmiercią Jezusa na krzyżu, i moim zdaniem ona wyrządza najwięcej zła w świadomości Polskich mężczyzn, ponieważ uczy człowieka spolegliwości, przyzwyczaja do biedy oraz nędzy, wówczas cierpienie materialne lub zdrowotne nabiera pozytywnego wydźwięku, bo w zestawieniu z Jezusowymi katuszami na krzyżu twoje codzienne problemy są przecież niczym.

Normalny mężczyzna szanujący swój honor i godność nigdy w życiu nie schylił by nawet głowy przed symbolem śmierci krzyżem i sądzę, że tysiące lat temu tak też było, wówczas mężczyźni bronili życia, nadziei oraz światła, bo naturalnym instynktem mądrego człowieka jest obrona siebie oraz swoich ludzi, przed wszelkim złem i biorąc pod uwagę dość niebezpieczne życie tu na ziemi, nikt o zdrowych zmysłach nie zadawał by sobie nowych kłopotów tymi odrażającymi antyludzkimi chrześcijańskimi wierzeniami, które wnoszą nową, potężną dawkę cierpienia i strachu w już bardzo trudną codzienną egzystencję, niemniej jednak wbrew ludzkiej logice katolicyzm sprawił, że współczesne społeczeństwo Polskie jako jedno z nielicznych na świecie wciąż kocha ten mentalny masochizm.

Znacie inną religię, wierzenia bądź kult w którym śmierć odgrywa tak istotną rolę jak w katolicyzmie ? Na myśl przychodzi mi jedynie Satanizm.

Na koniec chciałbym zwrócić na bardzo ciekawą historyczną zbieżność. W Hiszpanii jak i w Polsce celibat kleru nieprzerwanie istniał i stopniowo z wielkiego światowego imperium Hiszpania zamienia się w zaścianek Europy, tak samo Polska, bo nie było w tych państwach poważniejszych ruchów reformatorskich i siła budująca imperia, fortuny – heteroseksualni mężczyźni stopniowo ulegali coraz większym wpływom ludzi w sukniach o bliżej nieokreślonej płci, natomiast wszystkie państwa gdzie wybuchła reformacja jak Niemcy, Francja, W. Brytania, kraje Skandynawskie, Szwajcaria, Benelux i nowe państwa jak USA, Kanada, Australia które usunęły celibat ze swoich chrześcijańskich wyznań, przeszły niesamowity rozkwit, nawet Carska Rosja zmieniła się w potęgę, ponieważ w prawosławiu nie ma celibatu, i duchowni cerkiewni wyglądają na normalnych mężczyzn, co wskazują ich długie brody i włosy. Oczywiście rytuał oraz śpiew mszalny w Cerkwiach jest niezapomnianym wrażeniem, bo od wieków zawsze brzmiał męsko, pięknym głębokim barytonem, z tego względu Rosja zawsze miała silnych oraz odważnych mężczyzn.

Jedynie Polska na mapie Europy a nawet świata jest wyjątkiem, ponieważ tu zniewieściały ksiądz homoseksualista, paradoksalnie pomimo ostrej krytyki kleru przez społeczeństwo jest nadal najbardziej szanowaną osobistością, dlatego w Polsce jest źle i nie będzie lepiej dopóki Polak nie wstanie z kolan i nie spali wszystkich kościołów. Religia i zdrowa świadomość polityczna tym samym dobrobyt kraju nawzajem się wyklucza, a zatem wybierajcie Polacy zanim będzie za późno: Dobro ojczyzny lub absolutna władza kościoła ? Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną ale już współczesną korelację, która powinna wreszcie obudzić rozumy Polaków a mianowicie, wszystkie teraźniejsze państwa katolickie są biedne i można śmiało zaliczyć je w poczet państw III świata – Meksyk, Brazylia, Filipiny oraz Polska. W tych krajach rządzi kościół oraz panuje nędza i ta zasada jest uniwersalna.

Podsumowanie
Kobiety mają naturalne skłonności do fantastyki religijnej lub romantycznej i tak było od zawsze, ale gdy te marzenia przerosną zdrowy rozsądek, wówczas wpływają katastrofalnie na potomstwo, w związku z czym odwiecznym zadaniem mężczyzny było moderowanie kobiecego charakteru do tego stopnia, ażeby kobieta mogła odpowiednio funkcjonować przede wszystkim w roli troskliwej oraz mądrej matki.

Tak więc, religia z umysłów kobiet nigdy nie zniknie, aczkolwiek normalny mężczyzna potrafi przedstawić kobiecie, obiektywną i chłodną logiką sens wierzeń oraz sens życia tu na ziemi, i reformacja na zachodzie Europy właśnie tego dokonała, bo sprowadziła umysły kobiet z nieba na ziemię. Mądre matki, twardo stąpające po ziemi potrafiły wówczas wychować swoich synów na inteligentnych, odważnych i normalnych mężczyzn, którzy budowali relatywnie sprawiedliwe państwa, swoimi wyzwolonymi umysłami tworzyli niesamowite cuda inżynierii i sztuki, strzegli mieszkańców a przede wszystkim bronili swojego honoru, lecz takich mądrych mężczyzn w Polsce generalnie nigdy nie było, ponieważ oni podobnie jak Polskie kobiety, również żyli katolickimi marzeniami, którymi zarazili się oczywiście w kościołach, ale w głównej mierze wyssali je z mlekiem swoich ultra katolickich matek. Katolicki proces niszczenia siły męskiej w tym narodzie nieprzerwanie trwa, został on wzmocniony obecnie feminizmem i materializmem.

Reformacja odebrała absolutną władzę kościoła nad ludźmi i przekazała ją w ręce  heteroseksualnych mężczyzn, dla których ciężka praca była chlebem powszednim, w wielu przypadkach byli zamężni i mieli potomstwo, innymi słowy znali życie od podszewki. Oczyszczona z homoseksualnej degeneracji religia chrześcijańska, została następnie adoptowana wyłącznie na potrzeby przeciętnych ludzi, aby dzięki niej mogli lepiej żyć tu na ziemi oraz sobie nawzajem w ramach jej pomagać, i dlatego zachód Europy tak wspaniale się rozwijał. Procesu reformacji katolicyzmu w Polsce jak wspomniałem nigdy nie było, w związku z czym religia w Polsce od zawsze była narzędziem niewoli finansowej oraz umysłowej z fatalnymi skutkami dla całego społeczeństwa, oczywiście z wyjątkiem elit religijno/politycznych. Krótkim epizodem wolności od zabobonów i ciemnoty religijnej w naszej 1000 letniej historii był okres Polski Ludowej od 1945 – 1989 roku, wówczas naród Polski faktycznie zmądrzał i osiągnął największy postęp w swoich dziejach. Pozdrawiam.

Wysokie sfery

Kobiety są jednak wielką siłą każdego narodu, zwłaszcza w państwach demokratycznych stanowią potężny i bardzo cenny elektorat, który oddając swoje głosy w wyborach powszechnych, podejmuje często kluczowe decyzje, w Polsce zawsze chybione i dlatego głos kobiet jest tak wspaniałym darem dla polityków oraz wszelkiej maści innych złodziei włącznie z kościołem, i żeby podtrzymać ten stan rzeczy, politycy wraz z masowymi mediami tym razem bardzo troskliwie zadbają o przyszłość Polskich kobiet. Możecie zatem drogie panie spać spokojnie, albowiem jesteście w dobrych rękach i sen będzie piękny. Zielona wyspa Tuska to nic w porównaniu z tym co nam nowe rządy niebawem sprezentują.

W ostatnich wyborach Polacy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, w związku z tym naród Polski odetchnął z ulgą, bo nareszcie po kilkuletnich rządach Platformy Obywatelskiej są widoki na lepsze jutro, a jak wiemy Platforma Obywatelska zaskarbiła sobie w narodzie miano jak nie okropnych zdrajców i złodziei, to komuchów bądź piątej kolumny, albo antychrystów i w zależności od tego co TV powie, naród uwierzy i powtórzy, bo… w telewizji puszczali ! Tak więc sezon wieszania psów na PO oraz zwalania winy za cały syf w kraju wyłącznie na tą partię, oficjalnie uważam za otwarty.

Tego typu zagrywki nie są rzadkością, one występują w każdym państwie demokratycznym podczas przekazywania władzy, nic nowego pod słońcem i generalnie przez następne pół roku, lub nawet dłużej PiS ma zapewnione solidne poparcie narodu i sprawowanie władzy nie nastręczy im problemów, bo jeżeli wyjdą na powierzchnie jakieś trudne do rozwiązania kwestie, wtedy zawsze można obwinić swojego poprzednika. Niemniej jednak po jakimś czasie wyczerpią się wymówki i przyjdzie czas spełnić obietnice wyborcze dane Polakom i co wtedy, dać im więcej obietnic ?

W pewnym sensie tak, ale tym razem politycy nie rzucą całemu plebsowi zwykłych przyrzeczeń bez pokrycia lub imprez sportowych, lecz stworzą piękną iluzję skierowaną głównie na potrzeby kobiet i gwarantuje wam, to będzie najlepszy temat zastępczy kiedykolwiek zastosowany w Polsce.

Ale zanim to nastąpi politycy spacyfikują Polaków ferworem religijno – patriotycznym, bo wiadomo naród jest fanatycznie katolicki, w związku z tym inauguracja rządów zacznie się od wielkiej kampanii budowy milionów krzyży i dzięki temu Polskie huty ruszą pełną parą oraz zmniejszy się bezrobocie, aczkolwiek hut już w Polsce chyba nie ma, ale jest sporo lasów, wobec tego nawiedzony motłoch wytnie wszystkie drzewa by wystrugać z nich monstrualne krzyże. Na krotką metę akcja krzyżowa zadziała i naród będzie zadowolony z największej na świecie ilości krzyży na metr kwadratowy, ale zachwyt wkrótce się skończy i trzeba będzie dać ludziom nowy konkretny temat zastępczy, bo nie daj boże plebs się zorientuje, że robi już za miskę zupy, a Polak głodny jest nieobliczalny.

Intuicja mi podpowiada, że ten poważny dylemat politycy rozwiążą bardzo ciekawym manewrem proszącym się o wprowadzenie w życie już od co najmniej 10 lat, aż w końcu przyszedł na to odpowiedni moment. Jak już wspominałem główną siłą PiS są kobiety, zwłaszcza te starsze nawiedzone i żeby podtrzymać ich wsparcie politycy usuną artykuł 96 z Konstytucji Marcowej z 1921 roku który mówi: „Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak również żadnych herbów, tytułów rodowych i innych z wyjątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych. Obywatelowi Rzeczypospolitej nie wolno przyjmować bez zezwolenia Prezydenta Rzeczypospolitej tytułów ani orderów cudzoziemskich.”

Spójrzcie na zainteresowania swoich matek lub żon a przyznacie mi rację, że one oprócz religii jeszcze większą uwagę przywiązują do świata celebrytów, ale prawdziwe spustoszenie w kobiecej świadomości potrafi zrobić widok zagranicznych dworów królewskich, które swoim bogactwem oraz przepychem całkowicie zaślepiają i odrywają od rzeczywistości prawie każdą kobietę, niekiedy już na zawsze, w związku z tym politycy wykorzystają tą naturalna cechę kobiecego charakteru i dostarczą im mrzonkę wielkiego życia nie do osiągnięcia, zaś ludzie zrobią wszystko by ją zdobyć, zwłaszcza kobiety wpadną z deszczu pod rynnę, ponieważ ich żądze materialne będą najbardziej wzbudzone.

Istnieje prosty mechanizm manipulacji socjotechnicznej, skierowany zwłaszcza w kobiety przy pomocy nośnika telewizyjnego on totalnie wypierze ich mózgi. Daj ludziom w absolutnym nadmiarze to czego nie potrzebują, zalej ich kolorowym i głośnym światem telewizyjnej, medialnej rozrywki, wówczas oni zrobią wszystko by to zdobyć i generalnie stracą wtedy wszelkie zdolności logicznego myślenia o codziennym życiu. Proszę rzucić okiem w najbliższe swoje otoczenie a ujrzycie, że ludzi w zasadzie nie interesuje już dobro kraju, lecz trywialność i zbędność oraz wirtualny świat bogatych. Mężczyźni żyją sportem a kobiety marzą o łatwym życiu żywcem wziętym z seriali, i niebawem politycy takiego asa z rękawa Polskim kobietom wysuną, że każdą jedną ten chwyt na kolana powali.

Zapytacie dokąd podążam z moimi wnioskami i hipotezami ? Po prostu zainstalują Polakom dwór królewski i naród będzie szczęśliwy po wszystkie czasy i nie musi to być koniecznie potomek błękitnej krwi, lecz pierwszy lepszy buc, półgłówek i wierny katolik zostanie koronowany jak tradycji przystało a najlepiej jakiś żyd, bo czy kiedykolwiek Polska miała silnego i mądrego monarchę lub sprawną władzę centralną oprócz ery PRL-u ?

Przy sporej aprobacie ogłupionego społeczeństwa, politycy wraz z klerem powołując się oczywiście na wiekopomną tradycję i religię, zmienią ten paragraf konstytucji, wówczas pragnienia absolutnie wszystkich kobiet, a nawet wielu mężczyzn zostaną w 100 % spełnione, i za plecami polityków kościół będzie rządzić w Polsce przez następne tysiąc lat. Musimy w końcu zrozumieć, że zdobycie absolutnej władzy nad tym krajem przez Watykan jest priorytetem, a wspominane posunięcie z konstytucją i zainstalowanie w Polsce namaszczonej przez sam kościół arystokracji, będzie stanowić moim zdaniem ukoronowanie tych zmian. Bo kto zna historie ten wie, że kościół z monarchią zawsze żyły w trwałej symbiozie i nawzajem się wspierały, wówczas te dwie instytucje ucisku nad masami rosły w siłę. Kościół w Polsce potrzebuje już tylko arystokracji aby na jej plecach w pełni zatriumfować.

Bez wątpienia psychoza anty islamska również wzmacnia pozycję kościoła w Polsce, zwłaszcza wśród młodzieży, która wystraszona urojoną inwazją islamską identyfikuje się teraz z największym i jedynym obrońcą Polskich wartości kościołem katolickim, niemniej jednak Polski dwór królewski na wyciągniecie ręki, będzie mocniejszym opium dla mas aniżeli nawet sama religia, wówczas problemy ekonomiczne i gospodarcze raz na zawsze ulotnią się z mózgów Polaków.

Jak widzimy ten proces nabierał konkretnych kształtów już od dobrych 10 lat, a teraz można go w tym kraju zrealizować, albowiem kilka istotnych kwestii idealnie skumulowało się całość:

 • Partia jawnie katolicka rządzi tym krajem.
 • Katolicka histeria anty islamska rodem ze średniowiecza osiągnęła zenitu.
 • Żyjemy w państwie feministycznym, w którym wielu mężczyzn przejęło kobiece cechy charakteru, dotyczy to całej cywilizacji zachodniej tzw. łacińskiej, wobec tego kobiecy punkt widzenia jest głosem narodu, jedyną słuszną opinią oraz punktem kulminacyjnym prawie każdej dyskusji, ku wielkiej szkodzie całego społeczeństwa.

Ostatni punkt jest moim zdaniem kluczowy i wymaga sprecyzowania. W Polsce relatywnie niedawno, zaś na zachodzie już od ponad 50 lat, równowaga płci została śmiertelnie naruszona, co pociągnęło za sobą sztuczne wywyższenie kobiet zwłaszcza pod względem ich podobno niesamowitych zdolności intelektualnych, przewyższających intelekt mężczyzn pod każdym względem. Narzędziem emaskulacji płci męskiej jest oczywiście ruch feministyczny, który z powodzeniem odebrał mężczyznom naturalne prawo podejmowania kluczowych decyzji politycznych i gospodarczych, bo tylko mężczyźni potrafią chłodnym i obiektywnym, niekiedy wydawać by się mogło okrutnym rozumem, podjąć dalekowzroczne decyzje zapewniające wszystkim Polakom/Polkom stabilne i godne życie.

Tak więc siła męskiego rozumu w narodach zachodnich, w tym Polskim już nie istnieje i na scenę polityczną weszły kobiecie emocje z intuicją, bezcenne cechy charakteru w opiece nad potomstwem, lecz nie sprzyjające prawidłowemu rządzeniu państwem. Ponadto, doszło do skrajnego wynaturzenia osobistych relacji damsko – męskich, może w Polsce jeszcze nie do takiego stopnia jak na zachodzie, gdzie prawie każdy mężczyzna ( zwłaszcza biały ) jest uznawany za szowinistę lub nawet gwałciciela, w związku z tym mężczyźni boją się gniewu kobiet i na wszystko się godzą bez protestu. Z jednej strony siła kobiecej perswazji czyli infantylizm i łatwowierność, z drugiej strony brak głosu męskiego rozsądku i logiki zostaną wspaniale wykorzystane niebawem w Polsce przez polityków i kościół.

Jak wspomniałem mężczyźni generalnie boją się kobiecego gniewu jak ognia, i dlatego nie potrafią zwrócić się do kobiet z racjonalną informacją, że telewizyjny świat celebrytów jest mrzonką, nie wartą poświęcenia sekundy uwagi, ponieważ to wiąże się z wybuchem kobiecej złości, lub zdradą a nawet rozwodem. Logiczne podejście do życia burzy kobiecy świat pełen niespełnionych marzeń, który wkrótce będzie wzbogacony jeszcze większym wirtualnym bogactwem, przepychem oraz brylantami, niemniej jednak na tobie spoczywa obowiązek dostarczania swojej „księżniczce” tego materialnego opium chociaż w namiastce, zadłużając się na nowe meble, egzotyczne wczasy, samochód lub budując dom.

Podsumowując ten wątek, za upadek państwa Polskiego obwiniam wyłącznie mężczyzn, ponieważ pozwolili obrzezać się z odwagi i kobiety całkowicie ich już zdominowały, a wystarczy wyłączyć homoseksualną TV, skończyć ze zniewieściałym kościołem oraz nie żreć fast food, wówczas testosteron wróci do normy.

Powrót do przeszłości
PiS bardzo umiejętnie stworzył wokół siebie aurę przedwojennej partii kresowej związanej w głównej mierze z postacią wielkiego patrioty i pogromcy Ruskiej dziczy jego ekscelencją marszałkiem Piłsudskim, oczywiście każdy jeden przedstawiciel Polskiej arystokracji lub przedwojenny urzędnik bądź oficer był wiernym katolikiem, niezłomnym patriotą i wybitnym inteligentem nie mającym sobie równego w świecie, ponadto ideologia PiS nawiązuje do tradycji związanych z antyczną Słowiańską wiarą ojców i pradziadów, katolicyzmem i to w rzeczy samej wzbudza sympatię milionów durnych mężczyzn oraz rozpala ich ślepy patriotyzm, ale największym fortelem jaki udało im się osiągnąć, jest naturalna identyfikacja PiS z dziedzictwem dawnej szlacheckiej Polski co potęguje w narodzie, zwłaszcza wśród kobiet nostalgię za przedwojennym błogim życiem w pałacykach, dworkach oraz z całą pompą i bogactwem z tym związanym, innymi słowy z hucznymi balami, wielkimi posiadłościami, szampanem i blaskiem reflektorów.

Wobec tego nie muszę przypominać jak silnie na umysły kobiet, nie tylko Polskich działają błyskotki związane z monarchią, bo na przykład Angielskim kobietom na punkcie dworu królewskiego kompletnie szajba odbija, zaś w Japonii ubóstwianie cesarza wychodzi poza wszelkie normy ludzkiej godności, nawet Putin wyciąga z grobów resztki carów Romanowów, żeby Rosjanki miały u siebie przedsionek wielkiego arystokratycznego świata, tak więc dlaczego Polska ma zostać w tyle za resztą cywilizacji, tym bardziej że pijawek i nierobów szlacheckich tyle uszło z życiem, gdy spierdalali w 1939 roku z Polskim zlotem oraz dziełami sztuki do Paryża i jest z czego wybierać, zwłaszcza że Czartoryskich i Radziwiłłów namnożyło się mnóstwo na zachodzie, no i tron w zamku królewskim w Warszawie na to ścierwo czeka.

Nie trudno jest sobie wyobrazić jaką furorę wzbudzą w społeczeństwie Polskim okazjonalne przyjęcia, bale oraz imprezy z udziałem Polskiej arystokracji, która po blisko 70 latach wygnania przez złych komuchów i potwornego cierpienia z ich rąk, nareszcie wróciła na swoje posiadłości, oraz objęła prawowite miejsce na szczycie piramidy społecznej tego narodu, zaś masowe media dostarczą głodnej tłuszczy, zwłaszcza kobietom 24 godziny na dobę informacje z salonów Polskiej magnaterii. Lecz to nie koniec problemu, ponieważ mnóstwo nowobogackich Polaków i Polek nie chcąc być gorszymi od tej „prawdziwej” arystokracji, odkryje w swoich rodowodach i drzewach genealogicznych pochodzenie stanu wyższego i stopniowo wszelkiego rodzaju tytuły szlacheckie wejdą do masowego użytku, innymi słowy Polskie szlacheckie warcholstwo, które jak wiemy zawsze ojczyznę sprzedawało i biedniejszych Polaków oraz Ukraińców strasznie krzywdziło, w tym kraju zrobi porządny burdel i obawiam się, że poza granicami jeszcze większy.

Wybiegając myślami w fantastyczną przyszłość, urojoną w mózgach religijno/narodowej pseudo szlachty i reszty cymbałów, coraz bardziej realny staje się projekt budowy katolickiej Polski od Bałtyku po morze Czarne. W tym kontekście priorytetem jest przyłączenie Lwowa do świętej Polskiej macierzy i tego typu pogłoski pojawiają się co kilka miesięcy w mediach, aczkolwiek Ukraińcy jacy by nie byli, tym razem gdy szlachecka Polska hołota położy łapę na Lwowie zrobią nam taki Wołyń, że już nigdy do kupy się nie pozbieramy.

Proszę zwrócić uwagę na bardzo ciekawy lingwistyczny precedens używany w stosunku do polityków oraz przedstawicieli kleru, który relatywnie niedawno wszedł w powszechne użycie i moim zdaniem przygotowuje Polaków do oswojenia się ze swoim szlacheckim Panem. Polakom jakoś naturalnie przychodzi zwracanie się do polityków nawet tych regionalnych ( mimo że nie jest to konieczne ) słowem Pan prezydent, Pan minister lub Pan wójt. Niewątpliwie presja medialna ukształtowała w nas spolegliwość wobec osób na wyższym stanowisku i w pewnym sensie straciliśmy zwykłą ludzką godność, aczkolwiek ta żenująco przesadna uprzejmość wobec polityków i elit jest zaledwie pierwszym stopniem tresury, który w dalszym etapie trwale podzieli Polskie społeczeństwo na lepszych i gorszych jak za dawnych czasów.

Czy Polska wraca w ciemne średniowiecze ? Z pewnością finansowe, ponieważ Polacy wspierają ogromnymi sumami pasożytniczy kościół oraz bez większych oporów opłacają mafię polityczną i niebawem miliardy pójdą na utrzymanie arystokracji, wobec tego jest gorzej niż w średniowieczu, bo wtedy były zaledwie dwa haracze ( kościelny i feudalny) a teraz pojawią się trzy i dojdzie czwarty, ponieważ żydzi zażądają odszkodowań za holokaust, wówczas nigdy się nie wypłacimy i można w Polsce zgasić światło. Pijawki poczuły krew i cały świat będzie ten naród ssał z forsy. Kiedy Polacy się obudzą ? Chyba już nigdy, bo oprócz finansowego średniowiecza, dochodzi skrajne zacofanie umysłowe z poczwórnym klęczeniem, przed wyżej wymienionymi ludźmi.

Ale wracając do myśli przewodniej zapytam, co tak naprawdę Polskim kobietom brakuje do szczęścia ? Ktoś słusznie odpowie, że bez kredytowe mieszkania, bezpłatne żłobki oraz przedszkola, powszechna opieka zdrowotna, godna praca i zarobki są dla każdej kobiety priorytetowe, dopiero w dalszym etapie rozrywka oraz religia. Normalny człowiek zrozumie, że jedynie realizacja tych kwestii zapewni szczęście i dzięki nim można założyć stabilną rodzinę, aczkolwiek mądra rozrywka w umiarze nie zaszkodzi, natomiast w żadnym wypadku religia nie może mieć wpływu na życie człowieka gdyż ogłupia. Niemniej jednak w Polsce człowiek z takimi rozsądnymi poglądami jest automatycznie uważany za komucha lub jakiegoś śmiertelnego wroga, w związku z tym przebić się do świadomości mężczyzn z tymi podstawowymi i życiowymi informacjami jest już bardzo ciężko, a do rozumów kobiet wprost niemożliwe z tej prostej przyczyny, że one myślą na odwrót i stawiają na piedestale religię z rozrywką, natomiast zagadnienia gospodarcze oraz ekonomiczne od których zależy ich codzienne życie mają kompletnie w dupie.

W każdym bądź razie ta wielka kobieca siła polityczna tego narodu, podobno wykształcone Europejskie kobiety, mądre matki Polki i wierne żony zamiast walczyć o dobro swoich dzieci, przez ostatnie 26 lat były kompletnie zamroczone wirtualnym światem celebrytów telewizyjnych lub w kościołach klęczały, i w ten sposób podstawowe przywileje socjalne zaprzepaściły, ale świat fantazji religijno/rozrywkowej niestety się nie skończył, albowiem już niebawem nastąpi jego nowa odsłona, która odbierze Polakom resztki rozumów i całkowicie zaćmi umysły Polskich kobiet.

Ponuro to wszystko wygląda ale miejmy nadzieje, że nic z tych rzeczy się nie zmaterializuje, niemniej jednak równia pochyła już dawno ruszyła i powoli spadamy w otchłań, lecz jest w Polsce jedna kwestia, która bardzo raduje duszę i wskazuje na rozum, otóż nie wprowadzono do tego kraju aborcji, w związku z tym daję Polskim kobietom wielki plus. Nigdy nie pozwólcie wcisnąć sobie tej zachodniej wartości mordowania własnych nienarodzonych dzieci ! Pozdrawiam.

P.S. Chcesz zarobić fortunę wykorzystując wspomnianą w felietonie ludzką próżność ? Radzę kupować domeny internetowe pod tytułem „Królewska Polska” lub „Royal Polska” i tym podobne nazwy, ewentualnie załóż stronę internetową poświęconą Polskiej arystokracji, bo już niedługo te kwestie zamienią się w prawdziwą żyłę złota, a jak wiadomo kto pierwszy ten lepszy.