religia

Bogactwo naturalne. Część 1

Człowiek ma skłonności do generalizowania i upraszczania pewnych zagadnień, szczególnie tych natury politycznej i jedna dość popularna opinia jest tego namacalnym przykładem. Wielu ludzi twierdzi (relatywnie niedawno też byłem tego zdania), że Amerykanie są najgłupszym narodem świata i jeżeli faktycznie tacy są, to zachodzi pytanie w jaki sposób stworzyli największą potęgę świata pod każdym względem ? Na fundamencie głupoty człowiek nic dobrego przecież nigdy nie zbuduje.

Wprawdzie, niektóre współczesne manewry USA z pewnością są bezmyślne, natomiast masowa „kultura” Amerykańska w postaci np. filmów jest na kretyńsko niskim poziomie, to jednak narodowy etos z deklaracji niepodległości – „ Życie, wolność i dążenie do szczęścia”  w początkowej fazie istnienia USA, dał ludziom ogromny zapał i entuzjazm przy pomocy którego, osiągnęli niesamowity postęp naukowy oraz zbudowali wiele imponujących urządzeń, ale nie można zapomnieć, że przyroda obdarzyła USA niesamowitym bogactwem zasobów naturalnych i dopiero skumulowanie ludzkiego zapału z ogromnym bogactwem ziemi, pozwoliło Amerykanom odnieść wielki sukces gospodarczo – ekonomiczny. Dziedzictwo pionierów nauki i przemysłu przetrwało do dzisiaj, aczkolwiek stopniowo upada i w wielu kwestiach, zwłaszcza społecznych Ameryce jest bardzo daleko do Europy zachodniej.

Feniks nad Islandią - świt Bogów.

Aurora Borealis ( zorza polarna ) nad Islandią. Feniks powstał z popiołów i odnowi Germański świat ?

Wyspa wiecznych lodów, wulkanów, gejzerów i nocy polarnych Islandia, oprócz ryb w oceanie, żadnych innych bogactw naturalnych nie posiada a stworzyli dla siebie najwyższy standard życia w świecie, natomiast Szwajcaria z wyjątkiem wyniosłych i pięknych gór Alpejskich, również żadnych istotnych bogactw naturalnych nie ma a podobnie jak Islandczycy, Szwajcarzy swój kraj potrafili zmienić w dosłowny raj na ziemi. Islandia co prawda dzięki wulkanom ma darmową energię cieplną z wód geotermalnych, natomiast Szwajcaria z racji terenu górzystego produkuje energię w elektrowniach wodnych. Szwecja z wyjątkiem pokładów rud żelaza nic innego nie posiada, a kraj jest zaliczany do najbogatszych i komfort życia Szwedów plasuje się zawsze na samej czołówce światowej, podobnie jest z Finlandią słynącą z tysięcy jezior, wielkich lasów i sławną na cały świat również z najwyższego standardu życia. Holandia jest chyba w najgorszej sytuacji, ponieważ leży w naturalnej depresji i przez wieki była katastrofalnie zalewana przez Morze północne, ale mimo tylu przeszkód Holendrzy także są bardzo zamożnym narodem

Takich przykładów jest mnóstwo na zachodzie, bo mógł bym jeszcze dodać Austrię, Irlandię, Danię, państwa o jednym z najwyższych standardów życia na świecie i pozbawionych wszelkich zasobów naturalnych typu mineralnego, ale przykład Islandii jest nadzwyczaj ciekawy ze względu na inny bardzo zaskakujący fakt, otóż Islandia przoduje w ilości posiadanej broni palnej i na 320 tysięcy mieszkańców przypada około 90 tysięcy sztuk broni. W związku z tym można pomyśleć, że życie jest bardzo niebezpieczne na Islandii, aczkolwiek przestępstwa nawet te pospolite jak kradzież są prawie nieznane, a zabójstwa oprócz jednego w 2009 roku są bardzo rzadkim wydarzeniem. Otwarcie granic i emigracja do tego kraju z pewnością trochę zepsuła sytuację, niemniej jednak w Islandii prawie nikt nie zamyka jeszcze drzwi na klucz, bo uczciwość i zaufanie nie została kompletnie zniszczone w tym narodzie.

Artykuł zamieszczony obok mówi o Islandzkim fenomenie posiadania broni i całkowitej absencji przestępstw z jej udziałem, ponadto wiele w nim innych bardzo ciekawych detali na temat życia w Islandii. ( artykuł niestety po angielsku ). Nawiasem mówiąc, nie wyobrażam sobie 350 tysięcy Słowian np. Polaków żyjących w zgodzie na relatywnie małej oraz bardzo surowej klimatycznie wyspie po środku Oceanu Atlantyckiego, bez wątpienia najpierw jeden drugiego by okradł a później nawzajem by się wymordowali, nawet bez użycia broni palnej.

Jak wygląda sytuacja na wschodzie Europy ? Najpierw skupię się na Polsce, ponieważ jesteśmy obdarowani niesamowitym bogactwem naturalnym i pod naszą ziemią są wszystkie ważniejsze złoża takie jak: węgiel kamienny, miedź, srebro, gaz, ropa, siarka, złoto itd. Ponadto Polska ma dostęp do morza, posiada wiele rzek, umiarkowany klimat, bardzo urodzajną glebę i najważniejsza kwestia, leży w sercu Europy i umiejętne wykorzystanie zaledwie położenia kraju, pomiędzy wschodem a zachodem Europy mogło by zapewnić społeczeństwu jeden z najwyższych standardów życia na świecie, a jest przeciwnie i zaliczamy się do jednych z najbiedniejszych państw w Europie. W tym kontekście muszę koniecznie nadmienić, że opłaty za sam tranzyt Niemieckich i Rosyjskich towarów przez nasze terytorium, zapewniły by Polsce kolosalne korzyści finansowe i natychmiastową poprawę standardu życia całego społeczeństwa.

Inne kraje wschodnio Europejskie są w podobnej sytuacji, natomiast w ultra bogatej we wszystkie zasoby naturalne Rosji, ludziom również zbyt dobrze się obecnie nie powodzi, niemniej jednak wielki rozkwit Rosji w okresie komunistycznym, pozwolił im osiągnąć wprost fantastyczne rzeczy, ale upadek komunizmu w Rosji i w Europie wschodniej skończył erę postępu i na chwile obecną cała Europa wschodnia leży na łopatkach, aczkolwiek Rosję cechuje pozycja mocarstwa militarnego, oraz maja szczęście do mądrych polityków i jako jedyny Słowiański naród oni zawsze po upadku powstawali z kolan jeszcze silniejsi.

Jakie są przyczyny tego, że ludzie na zachodzie potrafili mimo tak kolosalnych przeszkód i ograniczeń zbudować dla swoich ludzi stabilne, bogate państwa a wschód pomimo posiadania tak ogromnych zasobów naturalnych, dosłownie cofa się w rozwoju i de facto żyje nam się gorzej niż w Bangladeszu ? Polska ma wreszcie upragnioną demokrację, kapitalizm oraz wolność i wszyscy eksperci przepowiadali, że porzucenie komunizmu zagwarantuje nam wspaniałe życie, ponadto żadne konflikty nas nie dotykają a jednak w Polsce i na całym wschodzie od ponad 26 lat panuje bieda i ludzie milionami uciekają ze swoich ojczyzn, w poszukiwaniu lepszego życia, gdy tymczasem nasz kraj mógł by dosłownie w miesiąc zamienić się w drugą Szwajcarię lub w Szwecję, podobnie zresztą Ukraina nie mówiąc o Rosji.

CQTnN_vUwAACUjR.png largeBez wątpienia, wielu Szwajcarów, Szwedów, Islandczyków lub Holendrów za głowę chwyta się z niedowierzania, że tak bogaty, piękny, urodzajny i strategicznie położony kraj jak Polska, nie może wykorzystać tego kolosalnego potencjału i zapewnić swoim ludziom chociaż minimum socjalne. Wiele narodów świata spogląda na Polskę z zazdrością z powodu naszego optymalnego położenia, bogactwa, klimatu i jestem pewien, że gdyby Polacy w tej chwili zniknęli a na ich miejscu pojawili by się Niemcy, Anglicy lub Francuzi to błyskawicznie potrafili by zmienić Polskę w silne oraz zamożne Europejskie państwo, w związku z tym bądźcie wreszcie świadomi tego, że macie w swoich rękach prawdziwy diament – przepiękny kraj Polskę, wystarczy trochę wspólnej pracy a przede wszystkim uczciwości i ojczyzna zabłyśnie niesamowitym blaskiem, ale obawiam się, że ta optymistyczna opcja jest poza naszymi możliwościami i nigdy jej nie zrealizujemy, ponieważ przyrody jeszcze nikt nie oszukał.

Przepaść
Musi istnieć jakaś kolosalna różnica genetyczna pomiędzy narodami Słowiańskimi a narodami zachodniej i północnej Europy, którzy w ogromnej większości są potomkami antycznych Germanów i oprócz Czech, nie spotkamy żadnego innego państwa Słowiańskiego, które nawet w minimalnym stopniu dorównało by krajom zachodnim pod względem zwykłego bezpieczeństwa socjalnego, nie mówiąc o przywilejach pracowniczych, lub osobistym bogactwie materialnym ich społeczeństw. Czechy są tym wyjątkiem wśród narodów Słowiańskich, ponieważ byli zawsze pod większym lub mniejszym wpływem Germańskim, zwłaszcza Niemiecki protestantyzm i rozłam kościoła katolickiego wniósł najwięcej w rozkwit narodu Czeskiego poniekąd Słowiańskiego.

Dany kraj może leżeć na pustyni, może być pozbawiony podstawowych źródeł wody i pożywienia, ale gdy posiada mądrych ludzi to z pustyni stworzy raj, bo ludzie są największym bogactwem naturalnym świata i takim bogactwem może poszczycić się Europa zachodnia, aczkolwiek pod wpływem żądzy pieniądza popełnili wiele błędów, niemniej jednak całokształt ich działalności daje wiele do myślenia, tym bardziej nam Polakom żyjącym w tak pięknym, urodzajnym oraz bogatym kraju. Niektórzy twierdzą, że kolonizacja przyniosła bogactwo krajom zachodnim, po części jest w tym prawda, dotyczy to zwłaszcza USA oraz Wielkiej Brytanii, ale nie do końca obejmuje całą Europę zachodnią, albowiem Finlandia, Szwecja, Islandia, Austria itp. żadnych kolonii nie posiadały, a są na bardzo wysokim poziome rozwoju. Niemcy co prawda parę małych kolonii posiadały, ale nie miały one większego wpływu na ich gospodarkę. A zatem, wpływy finansowe z kolonii zamorskich nie przyczyniły się do osiągnięcia przez zachodnią Europę wysokiego rozwoju społecznego i gospodarczego, one stanowiły raczej zarzewie konfliktów i źródło późniejszych kłopotów.

Może wojny oraz zabory jakie przeszła Europa wschodnia są przyczyną współczesnego Słowiańskiego prymitywu ? Wojny i konflikty dotykały całą Europę bez wyjątku, często w poważniejszym stopniu aniżeli konflikty na wschodzie i pretekst wojny moim zdaniem nie ma nic wspólnego z problemem wschodniego zacofania cywilizacyjnego. Tak więc, odrzuciłem przyczyny związane z wojnami oraz kolonizację jako główne powody upadku Słowian i rozkwitu narodów Germańskich, pozostały więc kwestie genetyczne oraz religijne.

Owszem, religia zwłaszcza katolicka potrafi totalnie zdegradować zdolności logicznego myślenia do poziomu rozumowania imbecyla, tym bardziej w Polsce gdzie katolicyzm jest już religią państwową i od 26 lat jesteśmy de facto katolicką teokracją a nie świeckim, nowoczesnym Europejskim państwem, w związku z tym cofamy się w rozwoju umysłowym, ponieważ wolność i demokracja a szczególnie nadmiar religii, spowodował drastyczne obniżenie ilorazu inteligencji przeciętnego Polaka, i efekty tego w postaci biedy i zacofania są widoczne i słyszalne na każdym kroku.

Spośród wszystkich państw Europejskich tylko w Polsce kościół katolicki egzystuje w swojej niezmienionej wersji od czasów tzw. ciemnego średniowiecza i ma bardzo szeroką władzę polityczną, bierze aktywny udział w edukacji dzieci i jest głównym czynnikiem kształtującym światopogląd społeczeństwa, a to oznacza że prymitywny katolicyzm znalazł wyśmienitą pożywkę pod swoją działalność w formie głupich ludzi. Natomiast Słowiańskie Czechy, już od blisko 500 lat walczyły z katolicyzmem i do teraz pozostały państwem świeckim, w związku z czym są narodem w miarę bogatym, stabilnym i mądrym, ale świeckość do Czech przyszła jednak z Europy zachodniej a dokładnie z Niemiec, wobec tego różnice genetyczne muszą być źródłem sukcesu narodów zachodnich

Musimy być świadomi tego, że każda dyskusja dotycząca genetyki lub pochodzenia ras wywołuje ogromne kontrowersje i wzbudza emocje, które potrafią odebrać trzeźwe i obiektywne rozumowanie, ale w kontekście omawianego przeze mnie tematu, genetyka odgrywa kluczową rolę. Moim zdaniem, źródło sukcesu zachodnich narodów leży w ich Germańskim pochodzeniu i gdziekolwiek Germanie a później Niemcy się pojawili, tam przychodził z nimi porządek, uczciwość i wielki rozwój społeczno/gospodarczy. Oryginalni Germanie jak wiemy pochodzą ze Skandynawii (Norwegia, Szwecja) ale z biegiem czasu zawędrowali na południe do obecnych Niemiec, następnie plemiona Germańskie takie jak Saksończycy opanowali Wyspy Brytyjskie, zaś Frankowie Francję, Lombardzi północne Włochy, natomiast Goci większy obszar Hiszpanii, zaś Flandrzy zaludnili obszary dzisiejszego Beneluxu (Belgia, Holandia, Luksemburg) i oczywiście Germanie zasiedlili terytoria współczesnej Szwajcarii, Austrii i naturalnie Islandię.

Wyżej wymienione państwa łączy jeden mianownik a mianowicie, one osiągnęły najwyższy poziom społeczny oraz gospodarczy na świecie, i we wszystkich pierwszymi osadnikami byli wcześni Germanie, którzy z biegiem czasu na trwale budowali osady, później królestwa aż wreszcie państwa, a język Germański uległ naturalnym zmianom i powstały znane nam języki anglosaskie oraz narody. Na fundamencie Germańskiej zaradności, pomysłowości, uczciwości, poczuciu więzów krwi oraz wspólnoty etnicznej te narody potrafiły osiągnąć najwyższy poziom ludzkiego rozwoju. Podobnie zresztą potęga USA, dobrobyt Kanady i Australii lub byłej RPA został osiągnięty w głównej mierze, dzięki ogromnej emigracji rdzennych Niemców do tych państw. Germańska zaradność, uczciwość i pomysłowość odbiła swoje piętno także na niesamowitym rozwoju wczesnej Brazylii, Argentyny i Chile. Również wielki rozwój Carskiej Rosji za Cara Piotra Wielkiego, zawdzięczamy dalekosiężnej wizji Piotra, który sprowadzał do Rosji z Europy zachodniej głównie Niemieckich kupców, rzemieślników, nauczycieli, artystów, naukowców oraz doradców militarnych i Rosja od tego momentu stopniowo przeradza się w światowe mocarstwo. Nie bez powodu Car Piotr Wielki nazwał nowo powstałą stolicę Rosji po niemiecku – Sankt Petersburg, albowiem bardzo cenił Niemiecką sztukę, technikę, inwencję i mentalność.

Przykład współczesnych Włoch podzielonych na bardzo rozwiniętą oraz nowoczesną północ (Lombardia) i dość zacofane południe, najlepiej ilustruje rezultat wpływów genetycznych na rozwój tych dwóch regionów. Północna część Włoch od kilku tysięcy lat jest trwale zasiedlona przez antyczne plemiona Germańskie – Lombardów i do teraz północne Włochy mogą się poszczycić bardzo wysokim standardem życia, natomiast ludność południowej części półwyspu Apenińskiego była przez blisko 1000 lat pod panowaniem plemion północnej Afryki w związku z czym, doszło do zmieszania genotypu Germańskiego z Afrykańskim i Arabskim, co stworzyło nowy gatunek człowieka, który na zawsze stracił swoją wrodzoną uczciwość, pomysłowość i mądrość, efektem tego są bardzo widoczne różnice pomiędzy bogatą północą a biednym i zacofanym południem.

O wiele gorszy los spotkał Grecję, ale w tym przypadku naród Grecki już na zawsze stracił niegdyś wielkie zdolności literackie, artystyczne, naukowe i waleczność, ponieważ półwysep Peloponeski znajdował się przez długie stulecia pod całkowitą kontrolą Arabską i podobnie jak w we Włoszech, skrzyżowanie antycznego Greckiego DNA z Arabskim doszczętnie wypłukało z genotypu współczesnego narodu Greckiego wszelkie ślady antycznej mądrości oraz potęgi ludzkiego rozumu i Grecja zamieniła się w dosłowną ruinę. Polacy relatywnie niedawno również przeszli przez bardzo podobny proces zmieszania genów, skutkiem czego od ponad 700 lat Polska (okres PRL – u jest wyjątkiem) boryka się z poważnymi problemami politycznymi i ekonomicznymi, przez długie stulecia nasz kraj zniknął dosłownie z mapy Europy, dotykały nas niezliczone wojny oraz nigdy nie osiągnęliśmy trwałego postępu absolutnie w żadnej dziedzinie, co prawda Polacy często wskazują z wielką dumą na gigantyczną ilość kościołów w tym kraju, aczkolwiek jest to powód do smutku. W następnym odcinku felietonu będzie mowa min. o genetyce a także o tym, jakie ogromne piętno na świadomość Polaków wywarło skrzyżowanie genów Słowiańskich z obcymi.

Cyryl i Franek

Na współczesnej Rosji spoczywa bardzo trudny obowiązek sprzątania po bałaganie jaki Ameryka bezmyślnie pozostawia na całym świecie, ale Rosja porządkuje świat według mądrej i przemyślanej w każdym szczególe strategii i koncepcji, która niebawem przyniesie pokój oraz dobrobyt nie tylko samej Rosji lecz Europie. Obecnie teatr tych działań otworzył się na Bliskim wschodzie i Rosja używa całego potencjału swojej znakomitej dyplomacji, wchodząc w układy i sojusze z wieloma państwami Arabskimi, aczkolwiek tym razem na dyplomacji Rosja nie poprzestała, i była zmuszona zademonstrować Stanom Zjednoczonym potęgę własnej armii.

Jak zwykle Ameryka nie przemyślała następstw swoich ruchów i jej brutalna destabilizacja Bliskiego wschodu, przede wszystkim agresja na Syrię dostarczyła Rosji najlepszą możliwą amunicję, która posłuży Putinowi jako główny motyw do ponownego zbliżenia się Rosji z Europą zachodnią a także z resztą świata, i możemy być pewni, że takiej szansy nikt rozsądny by nie przeoczył, zwłaszcza wytrawni Rosyjscy politycy cierpliwie czekali aż USA popełni fatalny błąd, który odbija jej się właśnie czkawką na całym Bliskim wschodzie. Ameryka w tej rundzie przegrała i pozwoliła Rosji przejąć pełną inicjatywę w Syrii oraz w innych strategicznych regionach Bliskiego wschodu i Rosja w ramach walki o demokrację niszczy obecnie tzw. terror islamski, powszechnie określany mianem największego zagrożenia przed jakim stanęła cywilizacja zachodnia.

W związku z tym, W. Putin w oczach zachodniej publiczności uważany jest obecnie, za jedynego zbawcę przed światowym fanatyzmem islamskim oraz obrońcą uciśnionych chrześcijan, natomiast ostra krytyka zachodu pod adresem Rosji z powodu aneksji Krymu i zamieszania na Ukrainie generalnie poszła w niepamięć, i tylko sporadycznie słychać szczekanie z tego powodu, głównie Polacy oraz niektórzy na Ukrainie z braku innego zarzutu jeszcze ujadają na Rosję, ale temat z Majdanem, Donbasem oraz z Krymem nie ma już takiej siły przebicia w masowych mediach jak rok temu.

Stany Zjednoczone powinny uważać z kim mają do czynienia, ponieważ Putin wykonał już jeden genialny manewr z Ukrainą w 2014 roku, wgrywając wojnę bez oddania strzału a celem był Krym, i każdy obiektywny obserwator przyzna, że ten ruch Putina śmiało można zaliczyć do klasycznego oraz mistrzowskiego zastosowania strategii wojennej Sun Tzu w praktyce. Przypuszczam że niebawem na akademiach wojskowych Putin będzie wzorem najlepszego stratega i dyplomaty XXI wieku. Ameryka destabilizując Ukrainę pragnęła zwabić Rosję do interwencji militarnej, tym samym do bratobójczej wojny Rosyjsko – Ukraińskiej, wprawdzie Amerykanie potrafią z dziecinną łatwością robić w chuja niezbyt rozgarniętych Polaków, Bułgarów lub Litwinów a nawet niektóre narody Europy zachodniej, lecz mądrzy Rosjanie od samego początku wiedzieli o co chodzi z tym całym majdanem i nie wpadli w Ukraińską zasadzkę, ale podczas zamieszania nadarzyła się idealna okazja i bystry Putin wziął tylko Krym, zostawiając Ukraińskie bagno i gniazdo os Europie zachodniej, zwłaszcza „bogata” Polska z racji swojego bliskiego sąsiedztwa, musi teraz finansować miliardami euro Ukraińską czarną dziurę bez dna.

Powyższe sukcesy dyplomatyczne Putina nie uszły uwadze pragmatycznym Niemcom, Francuzom, Włochom, Brytyjczykom i odnoszą się do polityków Rosyjskich z należytym szacunkiem, wobec tego nawet Polacy znani ze swojej ślepej zawiści w stosunku do Rosjan, spuścili trochę z tonu i spoglądają na W. Putina z coraz większym podziwem, bo jednak akcja w Syrii oprócz demonstracji pięknych Rosyjskich samolotów bojowych pokazała, że Putin nie obawia się użyć ich w akcji, a to daje wiele do myślenia, zwłaszcza skrajnym rusofobom w Polsce, którzy z polecenia Ameryki pragną wywołać trzecią po Gruzji i Ukrainie prowokację i konflikt skierowany oczywiście znowu w Rosję.

Rosyjskie uderzenie w Syrii moim zdaniem oprócz likwidacji zagrożenia terroryzmem, zapewni Rosji kontrolę nad ważnymi szlakami transportu energii ( gazu ) lecz głównym celem Rosyjskiej akcji militarnej, była jak najbardziej usprawiedliwiona demonstracja siły wobec Amerykańskich pionków i wasali zwłaszcza wobec Polski, ponieważ pierwsza Amerykańska prowokacja przeciwko Rosji w 2008 roku z Gruzją spaliła na panewce, natomiast druga z Ukrainą poważnie Rosji zaszkodziła, ale jak widzimy sytuacja powoli się stabilizuje, niemniej jednak gra toczy się dalej i tym razem Ameryka użyje swojego najbardziej oddanego i wiernego wasala Polskę, w próbę ponownego osłabienia Rosji wszczynając konflikt na większą skalą aniżeli na Ukrainie. Znając Polską mentalność ten naród jest jak najbardziej zdolny walczyć i umierać za obce interesy, ale kubeł zimnej głowy na gorący Polski łeb wystarczy i Rosyjskie myśliwce w Syrii, trochę ocuciły Polski temperament, bo nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby zobaczyć ich nad swoimi głowami.

A zatem, Rosja w niecały rok pozbierała się z pozornie przegranej walki i urosła w oczach światowej publiczności do roli jedynego rozsądnego światowego mocarstwa, zwłaszcza militarna powściągliwość i cierpliwość Rosji, wobec zbrojnych prowokacji skierowanych przeciwko niej, jest wielka zaletą Putina i jego rządu, została jeszcze tylko kwestia sankcji i drastycznie niskich ceny ropy. Spadek cen ropy naftowej co prawda przygwoździł Rosję, ale cierpią wszyscy wielcy eksporterzy ropy naftowej włącznie z USA, Norwegią, Kanadą i Arabią Saudyjska, która balansuje na krawędzi życia a śmierci, natomiast sankcje nałożone na Rosję są obustronnym mieczem, który przyniósł Rosji trochę kłopotów, aczkolwiek ten naród z racji swojego historycznego doświadczenia nie tylko wojennego, wyjdzie z nich jak zawsze jeszcze silniejszy, bo chyba żaden Rosjanin nie panikuje z powodu braku Polskich jabłek i nafaszerowanej antybiotykami wieprzowiny lub Amerykańskich hamburgerów ? Z tego powodu, przed Rosją w sferze rolniczej otwierają się szerokie horyzonty, gdyż sankcje pozwolą odbudować jej swoje rolnictwo, oparte na relatywnie czystej i zdrowej żywności a także w sferze przemysłowej nastąpi stopniowe zwiększenie inwestycji we własny przemysł z pominięciem importu np. z Niemiec.

Trzecia odsłona
Jak widzimy Rosja rożnymi kanałami próbowała i nadal próbuje zbliżyć się do zachodu, zwłaszcza ekonomicznie co przynosi pewne rezultaty, ponieważ wymiana handlowa jest jednym z lepszych narzędzi odbudowy międzynarodowej przyjaźni oraz zaufania i pomimo tymczasowych sankcji i zamrożenia wymiany handlowej, Rosja dla Europy zachodniej zawsze pozostanie bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu i ważnym partnerem handlowym, szczególnie pragmatyczni Niemcy z ich wielkim przemysłem maszynowym nigdy nie zerwą przyjaznych stosunków gospodarczych z Rosją. A zatem, na płaszczyźnie ekonomicznej nic nie jest w stanie powstrzymać stopniowej integracji Rosji z Europą, nawet zadyma z Ukrainą i wieczne Polskie narzekanie, notabene jedyny Polski eksport do Rosji.

Obecnie Rosja pokazała, ze jest zdolna walczyć militarnie ze wspólnym terrorystycznym wrogiem w Syrii i świat Rosję za to bardzo ceni, ale genialnym ruchem Putina jest strategia zbliżenia na wspólnej chrześcijańskiej płaszczyźnie religijnej i niebawem, będziemy świadkami tego wielkiego wydarzenia. Tak więc, Putin nie spoczął na laurach i po sukcesie z Ukrainą oraz Syrią idzie cios za ciosem i co rusz tworzy nowe bardzo zaskakujące realia, które Amerykę wyprowadziły całkowicie z równowagi i pozbawiły racjonalnego myślenia.

pope-francis-patriarch-kirill-meet copy

Możemy być pewni, że spotkanie Cyryla z Franciszkiem na Kubie 12 lutego, nie doszło by do skutku bez pozwolenia najwyższych władz Rosji i jest to następna odsłona zabiegów tym razem religijnych, w celu zbliżeniu Rosji z resztą świata, zwłaszcza z zachodem, innymi słowy ten gest kościoła prawosławnego kojarzonego z Rosją, jest wyśmienitym manewrem dyplomatycznym władz Rosji, który z pewnością wniesie bardzo dużo w poprawę wizerunku Rosji na arenie światowej, jako państwa Chrześcijańskiego, budującego swoja przyszłość na fundamencie religijnym, a wyznanie chrześcijańskie jest bardzo bliskie całemu zachodniemu światu, pomimo ich pozornego ateizmu i laicyzacji.

Inicjatorem spotkania przywódcy kościoła prawosławnego Cyryla z głową kościoła katolickiego Franciszkiem mógł być sam W. Putin lub jego najbliżsi doradcy, ewentualnie silne lobby żydowskie w Rosji jest architektem spotkania, zaś ewentualne pojednanie tych dwóch wielkich wyznań religijnych jest kwestią drugorzędną i niewątpliwie ani Franciszek i Cyryl nie mają zamiaru tracić swoich wpływów religijno/finansowych z racji podziału świata na prawosławie i katolicyzm, z pewnością Putinowi ten cel w ogóle nie przyświecał i jest temu przeciwny, bo tracąc władzę nad prawosławiem na rzecz Watykanu, władze Rosji pozbyły by się bardzo skutecznego narzędzia politycznego, mającego ogromny wpływ na społeczeństwo.

W Rosji kościół prawosławny jest instrumentem w rękach władzy, wobec tego Cyryl musiał wykonać polecenie rządu i nie miał innego wyboru, ale jak wiemy Watykan jest suwerennym państwem religijnym, w związku z tym zachodzi kluczowe pytanie, jaką taktykę obrał Watykan, ponieważ kościół nigdy nic nie robi bezinteresownie z pobudek altruistycznych i Watykan generalnie nie musi wykonywać poleceń obcych rządów, aczkolwiek kwestia żydowskiego nacisku na Watykan nie jest wykluczona i trudno orzec z całkowitą pewnością kto był inicjatorem tego spotkania, niemniej jednak pozwolę sobie na kilka osobistych spekulacji na ten temat i sądzę, że spotkanie Cyryla z Papieżem na Kubie jest wspólnym dziełem Putina oraz lobby żydowskiego, ale w tej grze dobry gracz żydowski musiał się zmierzyć z wyśmienitym Rosyjskim, który jednym taktycznym ruchem na planszy wykonuje trzy manewry strategiczne.

  • Zwykła perspektywa zysku finansowego skusiła kościół katolicki do akceptacji spotkania na Kubie.
  •  Franciszek przystał na spotkanie z Cyrylem wyłącznie dla poprawy wizerunku kościoła katolickiego pogrążonego w aferach pedofilskich itp.
  •  Żydom nie można odmówić sprytu i być może pod ich naciskiem, kościół katolicki został zmuszony do spotkania z głową kościoła prawosławnego, ponieważ Izrael widząc stopniowy upadek i słabnącą finansowo Amerykę, kieruje swoją uwagę w Europę, zwłaszcza w Rosję i jej nieunikniony sojusz gospodarczo – ekonomiczno – militarny z Europą zachodnią, który stworzy większą potęgę od USA i będzie lepszy finansowo dla Izraela aniżeli obecny sojusz z USA, aczkolwiek on nie osłabnie. Pokorne ciele dwie matki ssie i finansowo pragmatyczni żydzi liczą, że w przyszłości coś ze stołu Rosyjskiego im także skapnie, ponadto zawsze lepiej mieć w Rosji przyjaciela aniżeli wroga.
  •  Spotkanie Papieża Franciszka z Patriarchą Cyrylem mogło być pomysłem wyłącznie Izraela, który pragnie zbliżyć się jeszcze bardziej do Rosji, mając na względzie przyszłe korzyści finansowe. Putinowi to pospolite schlebianie nie uszło uwadze, ale propozycja nie jest głupia i przejął pełną inicjatywę, widząc w tym spotkaniu olbrzymią szansę na pełną rehabilitację i oczyszczenie Rosji z dziedzictwa ideologii komunistycznej. Ten manewr przyspieszy proces zbliżenia Rosji z Europą zachodnią i tchnie życiem w narodziny silnej oraz zjednoczonej Europy od Uralu po Atlantyk.

Ostatnia dwie opcje są moim zdaniem najbardziej logiczne i jak widzimy wątek żydowski się w nich przeplata, bo wszędzie gdzie perspektywa pieniędzy wchodzi w grę, tam Izrael się pojawi, tym bardziej muszą trzymać rękę na pulsie gdy rola USA na światowej arenie słabnie a Rosji wzmacnia. Zwiastuny przyjaźni Izraela wobec Rosji były już widoczne wcześniej w postaci bardzo powściągliwych i ostrożnych komentarzy Izraelskich polityków w stosunku do konfliktu na Ukrainie, całkowitym brakiem krytyki ze strony Izraela w sprawie aneksji Krymu i kompletną ciszą Izraela z powodu Rosyjskiego uderzenia w Syrii.

Wiele interesów skumulowało się w całość i bez wątpienia korzyści dla Izrael będą pokaźne, również nadszarpnięty aferami kościół katolicki odetchnie z ulgą, lecz w tej grze Watykan jest zwykłym pionkiem. W polityce tego kalibru jest mnóstwo innych poważnych graczy liczących na zysk i bardzo trudno w tej iście Bizantyjskiej dyplomacji się połapać, niemniej jednak Rosja będzie ostatecznym zwycięzcą, ponieważ Putina nie interesuje krótkowzroczna korzyść finansowa, lecz dalekowzroczna perspektywa odbudowy swojego kraju i zjednoczenia całej Europy na fundamentach przyjaźni, zaufania i sprawiedliwość a religia jest ku temu krokiem pośrednim.

Dylemat z kapitalizmem
Ale nie wszystko z Rosją jest tak piękne jak by się na pierwszy rzut oka wydawało, i mimo sukcesów dyplomatycznych, Rosja stoi przed bardzo poważnym dylematem ekonomiczno – gospodarczym, co prawda Putin odbudował do pewnego stopnia Rosję ze zniszczeń ery Gorbaczowa/Jelcyna i osiągnął bardzo wiele, ale robi to na fundamencie kapitalizmu oraz demokracji, w związku z tym naród Rosyjski nigdy nie odzyska potęgi ZSRR, ponieważ budowa sprawiedliwych struktur państwowych opartych na systemie kapitalistycznym, który jest przecież kompletnie skorumpowany żydowskim konceptem pieniądza, spekulacji, giełd, społecznej rywalizacji jest z góry skazana na porażkę. Jesteśmy właśnie świadkami upadku tego systemu na całym świecie, zwłaszcza niskie ceny ropy ( krwi przemysłu ) wskazują na globalny zastój produkcyjny, spowodowany dramatycznym i stale pogłębiającym się ubóstwem większości ludzi na świecie, którzy walczą dosłownie o przetrwanie i prawie nikt nie myśli o zakupie np. nowego samochodu lub innych zbędnych przedmiotów. Rosja odczuła moim zdaniem negatywny wpływ pogoni za zyskiem najbardziej, uzależniając się w dużej mierze od eksportu nośników energii ( gazu i ropy ) i zaniedbując inwestowanie we własny przemysł, rolnictwo itd.

W świetle tych problemów, w Rosji coraz bardziej dają o sobie znać poglądy komunistyczne oraz wzrasta nostalgia za silnym Związkiem Radzieckim, zwłaszcza w obliczu upadku finansowego stabilne czasy Stalinizmu, dla wielu Rosjan są jedyną szansą przetrwania i postawienia kraju znowu na nogi. Władze Rosji są tego w pełni świadome i pomimo częstej krytyki Stalina, rząd stopniowo i subtelnie wdraża centralny system zarządzania w oparciu o model gospodarczy i ekonomiczny Stalina, ale nie może tego ogłosić oficjalnie, ponieważ wszystko co zrobił Putin dla współczesnej Rosji poszło by wówczas na marne i Rosja znalazła by się znowu w epicentrum uniwersalnej, światowej demonizacji, za jej powrót do komunizmu, a jak dobrze wiemy ideologia komunistyczna była głównym powodem tzw. Zimnej Wojny i rywalizacji militarnej pomiędzy USA a ZSRR.

Wyścig zbrojeń kosztował cały świat tryliony dolarów rocznie marnowanych na sprzęt wojenny, który narodom świata przynosi najpierw ruinę finansową a później cierpienie i śmierć. Stany Zjednoczone były wyjątkiem, albowiem argument komunistycznego zagrożenia ze strony tzw. Imperium Zła – Związku Radzieckiego, pozwalał Ameryce czerpać kolosalne zyski z wyścigu zbrojeń i ten stan rzeczy zachód pragnie utrzymać do teraz. W związku z tym, współczesna psychoza anty Rosyjska, zabarwiona podtekstem komunistycznym, stanowi nadal dość skuteczny pretekst pod dalsze zbrojenia, zwłaszcza stereotyp złej i komunistycznej Rosji jest bardzo popularnym powodem szkalowania tego kraju przez państwa Europy wschodniej, choć dzięki poświeceniu Związku Radzieckiego podczas II wojny i systemowi komunistycznemu, cała wschodnia Europa zawdzięcza swoje istnienie i największy rozkwit przemysłowy oraz społeczny w dziejach.

A zatem, jeżeli Rosja nosi się z zamiarem wprowadzenia w życie nawet drobnych elementów systemu Stalinowskiego np. nacjonalizując Bank centralny, to musi działać bardzo subtelnie i ostrożnie w obawie przed Ameryką, która czeka właśnie na ten ruch Putina w lewo, wówczas pozwoli to Ameryce rozpętać nową nagonkę na Rosję, nałożyć na nią jeszcze większe sankcje i wszcząć wyścig zbrojeń w obronie przed Rosyjskim Imperium Zła.

Współczesna Rosja musi powrócić do Stalinizmu albo ten wielki i potencjalnie ultra bogaty kraj upadnie w kapitalistycznym wyzysku, ponieważ żądza pieniądza i chciwość z nim związana już raz prawie wymazała Rosję z mapy świata w okresie Jelcyna, a obecnie jesteśmy świadkami powtórki i dlatego Putin jest zmuszony grać na wiele frontów, bardzo wyrafinowanymi metodami aby nie dopuścić do upadku kraju. Być może władze Rosji użyją wszystkiego co najlepsze z epoki Stalinizmu, a także niektóre pozytywne aspekty kapitalistycznego zarządzania i stworzą w ten sposób nowy system, ale czy można pogodzić szlachetny koncept wspólnego dobra z wyzyskiem i gonitwą za pieniądzem ? Na dzień dzisiejszy, Putin musi wytrwale krytykować Stalina nie z pobudek osobistych, lecz wyłącznie na potrzeby marketingowe, aby w świadomości społeczeństw zachodnich stworzyć wizję państwa demokratycznego, kapitalistycznego oraz chrześcijańskiego, które na zawsze pożegnało się z tzw. złym i morderczym komunizmem, wówczas Stany Zjednoczone tracą główny powód krytyki i są zmuszone obrać nowe metody straszenia Rosją. Niemniej jednak Amerykański repertuar oskarżeń w zasadzie się wyczerpał, ponieważ każdy nie skażony Rusofobią człowiek przyzna, że Rosja nie stanowi dla nikogo zagrożenia i postępuje bardzo dojrzale wobec światowych problemów a także z wielkim taktem odnosi się do swoich śmiertelnych rywali, w związku z tym Amerykańska bezsensowna krytyka Rosji i Putina, po prostu wody się nie trzyma.

Tak więc, Ameryka straciła obecnie argument komunistycznego zagrożenia, który był najlepszym źródłem demonizacji Rosji i Putina i generalnie nie można zarzucić Rosji braku demokracji oraz kapitalizmu, bo ten kraj już od 25 lat funkcjonuje na tych zasadach i nie rożni się niczym istotnym od zachodnich, i w końcu Rosja zmieniła się w państwo chrześcijańskie, w związku z tym posiada wszelkie atrybuty kraju mądrego, dobrze zarządzanego ponadto religijnego, aspirującego do przejęcia od USA roli przewodniej w światowej dyplomacji. Bez wątpienia, wszystkie polityczne jak i militarne działania ostatnich 5 – 10 lat, pozwoliły Rosji uzyskać status państwa szanowanego na arenie światowej a najlepszym wskaźnikiem na to, że Rosja niebawem przejmie palmę pierwszeństwa od USA, jest bardzo wzmożona i rozważna aktywność Izraela wobec Rosji i Putina.

Refleksja
Handel, wojna i religia od zarania dziejów stanowiły podstawowe elementy dyplomacji i jak widzimy, Rosja jest w tych zmaganiach najlepsza, aczkolwiek w kwestii działań zbrojnych współczesna Rosja jest cierpliwa oraz bardzo ostrożna i nie popełnia pochopnych błędów USA, które później mszczą się na Ameryce, ponieważ brutalne i nie przemyślane uderzenia militarne USA są wyśmienicie wykorzystywane przez Rosję, w formie chociażby aneksji Krymu zamiast całej Ukrainy i obecny Rosyjski dość skromny ale skuteczny manewr zbrojny w Syrii, przynosi Rosji i Putinowi same pochwały i korzyści, natomiast Amerykę zgubił jej choleryczny, gwałtowny i pozbawiony strategicznej percepcji charakter, który można porównać do kobiecego.

Każdy chce osiągnąć jakieś cele – ważne są jednak intencje. USA podchodzi do problemów jak biblijny Jachwe – zmusić, powalić na kolana, natomiast Rosja i już wcześniej ZSRR ma intencje wychować a więc uświadomić, tym samym osiągnąć trwały efekt. Kobiecość to taktyka a męskość to strategia. Kobiecość dąży do osiągnięcie efektu „już i teraz” wszelkimi dostępnymi środkami w tym terrorem, zastraszeniem oraz przemocą, natomiast męskość to podejście mądrego ojca, czyli cierpliwe uświadomienie i spowodowanie aby druga strona zrozumiała.

Terror i chaos z jakim mamy obecnie do czynienia, wynika z zaistnienia w zewnętrznym świecie zbyt wielu wzorców żeńskiego zachowania, które prawie całkowicie wyparły chłodne i obiektywne męskie postępowanie zwłaszcza w polityce, i to co się sprawdza w przestrzeni domowej, jest zabójcze w środowisku zewnętrznym, a więc królestwie męskim. Kobieta mająca wiele zajęć w domu a do tego dziecko, które pałęta się tu i tam postraszy je tatą i zakaże. Efekt ma być natychmiastowy, czyli taktyka krótkoterminowego działania „na dziś”. Strategia to dalekowzroczne postrzeganie przyczyn i skutków, a do tego służy konstrukcja męska, co prawda mężczyźni nie widzą tylu detali co kobiety, ale potrafią ogarnąć całość zjawisk.

Przyroda czy też Bóg jak kto woli, obdarzyła mężczyzn i kobiety odmiennymi cechami charakteru i tylko męskość, której całkowicie brakuje na zachodzie uratuje współczesny świat, w związku z tym Putin spełnia dziś rolę męską w światowej polityce, czyli tego kto toruje nową drogę na nową epokę, używając w tym celu rozumu a nie emocji. Ludzie często krytykują W. Putina za brak widocznych i natychmiastowych rezultatów jego polityki a wynika to z prozaicznego faktu, że większość zachodnich w tym Polskich mężczyzn straciło umiejętność perspektywicznego myślenia w przyszłość, i na kwestie polityczne a także na dylematy życiowe spoglądają przez pryzmat kobiecych uczuć, a kobiety jak wiemy pragną wyników natychmiast nawet połowicznych, nie zastanawiając się nad ich sensem oraz konsekwencjami i generalnie ludzie zadowolą się już samymi obietnicami. To bezmyślne i próżne zachowanie, tak powszechnie spotykane w Polskim społeczeństwie określam syndromem „pełnego brzucha” , czyli zaspokojenie własnych pragnień, marzeń, ideałów doraźnymi i szybkimi środkami – Chlebem oraz Igrzyskami. Pozdrawiam.

 

Prawo naturalne

Jestem zobowiązany wyjaśnić kilka kwestii związanych z blogiem Wiecznaziemia, ponieważ moim oryginalnym celem było wydobycie na światło dzienne, naszych Słowiańskich tradycji oraz cech charakteru i jak najszersze ich propagowanie z nadzieją, że pradawne pogańskie wartości ojców i matek ponownie zakorzenią się w umysłach czytelników. Z biegiem czasu zacząłem poruszać inne ważne sprawy, coraz bardziej oddalone od tematu Słowiańszczyzny i niekiedy dochodzę do błędnych oraz subiektywnych konkluzji, niemniej jednak całokształt felietonów mam nadzieję, posiada pozytywny przekaz i wzbogaci wasze życie w jakieś konstruktywne wiadomości dotyczące Słowiańszczyzny.

Przyznam się, że moja coraz większa obojętność na kwestię Słowiańską jest spowodowana po pierwsze, wielkim brakiem wiadomości na ten temat, bo oprócz kilku bardzo dobrze znanych detali związanych z ich wierzeniami nic innego konkretnego nie poznałem, a pozostałe ciekawe zagadnienia Słowiańskie są bardzo zniekształcone przez samych Polaków, ze względu na głęboko zakorzeniony katolicyzm w tym kraju, i dlatego są mało wiarygodne. Po drugie, brutalna wschodnio Europejska rzeczywistość polityczno/społeczna oraz światowe realia XXI wieku, sprowadziły mnie twardo na ziemię i obudziły ze snu o wskrzeszeniu Słowiańszczyzny w Polsce. Wobec tego, znowu uruchomię moją bujną fantazję i poniżej przedstawię kilka nowych hipotez związanych ze Słowiańszczyzną, oraz wyjaśnię parę przykrych zjawisk społecznych i religijnych, z którymi ten naród nie może sobie poradzić.

Zawsze sądziłem, że dla Słowian podstawową wartością była współpraca i podobno dzięki temu zbudowali jakąś wielką cywilizacje, ale gdzie szukać śladów tej wspaniałej cywilizacji i kultury ? Osobiście nie widzę żadnych pozostałości materialnych, zwłaszcza w świadomości współczesnych Polaków nic się z niej nie ostało. Inną często podawaną cechą Słowian było ich umiłowanie przyrody, być może tak kiedyś było, ale obecnie większość Polaków niestety nie szanuje przyrody, życia zwierząt i bezmyślnie ją niszczymy jak rzadko jaki naród na świecie. Zachodzi pytanie, czy aby czasem całe to dziedzictwo Słowiańskie nie jest zwykłą fikcją i urojeniem, które przerosło same siebie i powstał znany nam obecnie kult, aczkolwiek piękny lecz nie postępujemy według jego szlachetnych prawideł ?

Krótkim epizodem z naszej historii kiedy jakaś współpraca w Polskim narodzie istniała, to okres po II wojnie czyli Polska Ludowa, ale z mojej obserwacji Polacy potrafili działać wspólnie, dopiero po strasznych doświadczeniach wojennych, lecz z biegiem czasu zapominaliśmy co jest w życiu ważne i już w latach 60 i 70 stopniowo traciliśmy sens życia.

Moja refleksja w związku z tym nie brzmi optymistycznie, Polak weźmie się do kupy dopiero gdy poczuje bata na plecach, lub kiedy wojna zawita do tego kraju. Tylko tak drastyczny obrót spraw otworzy mu oczy i wskrzesi braterstwo.

Piękna idea Panslawizmu była możliwa do zrealizowania jakieś 100 lat temu, na krótko faktycznie urzeczywistniona pomiędzy 1945 a 1989 rokiem, wzięła obecnie w łeb głównie przez jeden naród. Największy i najbardziej stojący okoniem względem grającej pierwsze skrzypce Rosji. Naród najbardziej kłuty, bitny i nie skory do unitaryzmu panslawistycznego, współpracy oraz kompromisu – Nas Polaków niestety. Wspólnotę braci Słowian można już między bajki włożyć, a jeżeli ktoś pierdoli teraz o Panslawizmie to ma schizofrenie, jest niedouczony lub jest agentem kościoła katolickiego, ale o tym później.

Słowiańszczyzna moim zdaniem jest uniwersalnym zwrotem, który można przypisać każdej grupie ludzi obojętnie jakiej rasy, ale odnosi się ona wyłącznie do ludzi zdyscyplinowanych, zjednoczonych oraz pozbawionych władzy zwierzchniej, innymi słowy ludzi równych sobie, żyjących według starego i mądrego prawa naturalnego, składającego się zaledwie z dwóch punktów lub przykazań jak kto woli:

Nie krzywdź innych.

Nie pozwalaj krzywdzić siebie.

Ludzie żyjący według tych pięknym zasad na szczęście jeszcze istnieją na ziemi, aczkolwiek ich dni są policzone, bo niedługo zawita do nich demokracja z chrześcijaństwem i ostatnich wolnych ludzi na ziemi zniszczy pieniądz, natomiast chrześcijaństwo odbierze im godność oraz mądrość. W związku z tym, ustosunkuję się do tej kwestii patrząc z szerszej perspektywy na całą ziemię, nie koniecznie tylko na Polskę, ponieważ w tym pięknym i zielonym oraz potencjalnie bardzo bogatym kraju, niestety duch Słowiańszczyzny już dawno umarł i brakuje tutaj pozytywnych wzorców wskazujących na odrodzenie się nawet w miniaturowym wymiarze, prawdziwej idei braterstwa oraz równości społecznej, aczkolwiek to nie zwalnia nas od myślenia i działania lokalnie pomagając w miarę swoich możliwości innym, lub chroniąc przyrodę.

Wierzę, że współcześni ludzie też by potrafili istnieć w równowadze z otoczeniem, bez łupieżczego zachowania i eksploatowania przyrody, ekosystemów. Jestem głęboko przekonany, że ludzie z natury są dobrzy i potrafią żyć w harmonii z przyrodą i że tak kiedyś egzystowali, setki tysiące lat temu. Do dzisiaj spotyka się takie plemiona w Amazonii, Oceanii i innych ginących pierwotnych ekosystemach. Są nazywani pogardliwie dzikusami, podczas gdy to naszą cywilizację śmiało można tak nazwać, patrząc jakie sieje zniszczenie.

Renesans Słowiańszczyzny ?
Nie sposób nie dostrzec pewnego kompleksu wyższości rasowej u niektórych wielbicieli zagadnień Słowiańskich, zwłaszcza nostalgia młodych Polaków za Słowiańszczyzną może bardzo cieszyć, ale po bliższym zbadaniu tej sprawy raczej mnie martwi, ponieważ oni kojarzą Słowiańszczyznę niestety wyłącznie z jakimiś odważnymi wojownikami oraz pięknymi kobietami ale zwłaszcza z białym kolorem skóry, można by jeszcze dodać powierzchowny zachwyt nad świętem Nocy Kupały, utożsamianym z seksem i piciem piwa. Ten popularny i spłycony do minimum medialny obraz Słowiańszczyzny, jest pozbawiony wszelkiej głębi wymagającej od odbiorcy wysilenia rozumu, natomiast obfituje w spektakularne i łatwe w odbiorze fajerwerki, które znajdują świetną pożywkę w mózgach młodych Polaków.

W związku z tym, wszyscy rzetelni badacze oraz miłośnicy Słowiańszczyzny mogą mięć karkołomne zadanie z próbą przebicia się do ludzi, patrzących na Słowiańszczyznę wyłącznie przez pryzmat koloru skóry bądź rasy, bo jak wspominałem o Słowiańskości danego człowieka lub grupy ludzi nie świadczy kolor skóry lub język słowiański, lecz wyłącznie styl życia oraz zasady moralne. Dlatego nie Polacy lub Rosjanie, lecz Aborygeni z Australii oraz Eskimosi z Arktyki mają ekskluzywne prawo do nazywania siebie spadkobiercami Słowiańskiego życia, ponieważ już tylko oni trzymają się starych i szlachetnych reguł: równość, jedność, współpraca. Niemniej jednak, w Polsce istnieje grupa ludzi którzy na co dzień tradycję Słowiańską najbardziej podtrzymuje, są to znienawidzeni przez prawie wszystkich Polaków, Cyganie.

Tak więc, prawdziwe fundamenty Słowiańskości ( równość, jedność, współpraca ) zostały kompletnie zniekształcone i zdeformowane banałami i bzdurami, niekiedy w bardzo ohydny sposób np. w formie teledysków muzycznych pt. „My Słowianie” lub „Równonoc” w których podtekst seksualny jest oczywisty i piękne Słowiańskie kobiety zostały w nich przedstawione  jako zwykłe prostytutki. Pierwszy etap osiągnięty i Polacy generalnie zatracili sens prawdziwej Słowiańszczyzny, wówczas ten deficyt umysłowy społeczeństwa, jego emocje i marzenia zostaną sprytnie podchwycone przez kręgi polityczne związane z elitami religijnymi oraz finansowymi. Dlatego przestrzegam wszystkich, przed zbyt wczesną euforią związaną z pozornym renesansem słowiańszczyzny, który zostanie odgórnie narzucony społeczeństwu nie tylko Polskiemu, lecz Ukraińskiemu a nawet Rosyjskiemu i wykorzystany przeciwko narodom Europy wschodniej, aby jeszcze bardziej wszystkich skłócić i wzmocnić pozycję religii chrześcijańskiej w tych państwach.

W pełni rozumiem powody zniekształcania Słowiańszczyzny, ponieważ u jej podstaw leżą takie uniwersalne i piękne wartości jak: równość, jedność, współpraca, które są również fundamentem współczesnego ustroju komunistycznego, w związku z tym nikogo nie powinien dziwić fakt, że prawdziwy renesans Słowiańszczyzny dla Judeo – chrześcijaństwa oraz całego światowego systemu religijno – finansowego, stanowił by śmiertelne niebezpieczeństwo, z tego też powodu oni zrobią wszystko aby narody Europy wschodniej już nigdy nie odkryły swojego Słowiańskiego dziedzictwa i braterstwa.

W każdym bądź razie, nowa odsłona Słowiańszczyzny w Polsce nabierze charakteru narodowego, katolickiego oraz skrajnie rasistowskiego i biorąc pod uwagę ogromny wpływ masowych mediów na umysły młodych Polaków, ich siła i werwa, ta gorąca i twórcza krew będzie skierowana jak to zawsze bywa w niewinnego, co już widać w formie marszów narodowych przeciwko islamizacji Polski – zwykłej iluzji medialnej stworzonej przez ekspertów socjotechnicznych. Tak więc młodzi Polacy na rozkaz żyda, skierowali swoją furię w niewinnych Arabów, którzy są mordowani przez wszystkie zachodnie państwa nawet przez samą Rosję, natomiast żydzi zacierają ręce, albowiem jeszcze niedawne Polskie oraz światowe ubolewanie nad strasznym losem Palestyńczyków w żydowskim getcie w Strefie Gazy, poszło w niepamięć. Odnoszę bardzo smutne wrażenie, że z wszystkich państw Europy wschodniej, Polska jest najbardziej oddana żydowskiej racji stanu.

Powtarzam to już od dawna: Polaku podaj dłoń Arabowi, wówczas wspólnymi siłami z łatwością zniszczycie waszego rzeczywistego wroga ! Dopóki tego nie zrobisz ku Twojej zgubie, będziesz pionkiem i mięsem armatnim w rekach żydów.

Jak to się potoczy dalej zobaczymy, niemniej jednak bielmo przed oczami nam nie spadnie póki nie wyłączymy TV i nie skończymy z chrześcijaństwem, nawet z Jezusem i Maryją oraz Papieżami i wszystkimi świętymi, natomiast choinkę zostawcie, bo to przecież cudowny pogański symbol dający nadzieje, otuchę oraz światło w długie ciemne, zimowe wieczory. Poganie mieli jednak wyśmienite pomysły jak rozweselić swoje domostwa w przeciwieństwie do smuty, krzyżów, piekła oraz cierpienia chrześcijańskiej religii śmierci. Ogólnie wszystkie wesołe, pogodne oraz radosne święta, a także optymistyczne przekazy słowne, które kojarzymy wyłącznie z religią chrześcijańską, zostały po prostu skradzione przez chrześcijaństwo pogańskim kulturom z całego świata.

img3File

Trochę z historii
W rzeczy samej, religia chrześcijańska już od samego początku swego istnienia stosowała taktykę podszywania swoich prymitywnych, żydowskich ceremonii pod piękne pradawne praktyki, obyczaje oraz wierzenia pogańskie, a następnie adoptowała je do swoich potrzeb i generalnie, udało im się tą sztuczkę przeprowadzić na przestrzeni kilkuset lat z wielkim sukcesem. Niemniej jednak człowiek znający trochę historię, powinien wiedzieć, że wszystkie poważniejsze święta chrześcijańskie, są w rzeczywistości świętami pogańskimi, ponieważ misje chrześcijańskie widząc jak trudno jest wyperswadować nawet ogniem i mieczem poganom obchodzenie owych świąt zmienili je w swoje, pozostawiając wiele pogańskich pięknych elementów w ciągłym użytku jak np. choinka, jajka – malowanki, zajączki wielkanocne, postać Maryi, koncept świętej wody i wiele innych.

Ale jak do tego doszło, bo przecież nikt o zdrowych zmysłach czy to Słowianin, Aborygen z Australii lub Indianin Aztek, obojętnie jaki człowiek z odrobiną rozumu i honoru nigdy dobrowolnie nie zrezygnował by ze swoich tradycji na rzecz żydowskich, bzdurnych rytuałów jak machanie żywą kurą nad głową w celu odpuszczenia grzechów, uderzanie głową w ścianę, kaleczenie małych chłopców i odcinanie im części penisa lub potworne zabijanie zwierząt ? To są skrajne przypadki, ale nawet zwykłe klęczenie bez wątpienia było obce każdemu pradawnemu człowiekowi. Niemniej jednak to wszystko się przyjęło, ponieważ religia chrześcijańska wykorzystało siłę pogańskiej wiary, jej piękno oraz radość przeciwko nam i nadal świętujemy pogaństwo, aczkolwiek nieświadomie i w ten sposób wzmacniamy żydowszczyznę. Ten czynnik sprawia że Polak twardo broni religii chrześcijańskiej, bo jednak Słowiańskie piękno jest mu bliskie sercu, a jedynym miejsce gdzie może je znaleźć jest kościół, wówczas Słowiańska prawda zmieszana z odrażającym fałszem Judeo – chrześcijańskim powoduje wzrost tego drugiego, do roli absolutnej prawdy.

Podobną metodę zastosował drugi odłam żydowszczyzny – islam, podbijając również ogniem i mieczem pogańskie plemiona Arabskie i narzucając im ciemnotę żydowską, aczkolwiek większość pięknych pogańskich obrządków oraz zasad moralnych jak np. obowiązek pomocy biedniejszym a także zakaz pożyczania pieniędzy na procent żydowszczyzna z kultury Arabskiej nie mogła wyplenić, wobec tego islam te szlachetne prawa podchwycił i wchłonął. W związku z tym nie powinien nas absolutnie dziwić fakt, że cały chrześcijański świat, moralnie zepsuty aborcją i prostytucją oraz zdewastowany konceptem żydowskiej mamony morduje Arabów, bo oni aczkolwiek są wyznawcami islamu, niemniej jednak zachowali najwięcej pradawnych pogańskich, bardzo pięknych tradycji i nie spotkasz u nich pornografii, prostytucji lub aborcji i dlatego Arabowie muszą być unicestwieni, ewentualnie zdemoralizowani zachodnim stylem życia.

Widzicie, nawet żydowski islam nie potrafił przerobić Arabów w posłusznych gojów na wzór Europejskich i Amerykańskich bezmyślnych cymbałów chrześcijańskich, posłusznie klęczących przed Panem z Izraela i wykonujących każdy jego rozkaz. Czarno na białym, z powyższego można dostrzec istotny element żydowskiej intrygi, a mianowicie my chrześcijanie rozjuszeni ślepą nienawiścią do Arabów, jesteśmy wykorzystywani przez żydów, do odwalania brutalnej oraz krwawej roboty mordując Arabów, którzy generalnie  nic złego nam nie zrobili i są naszymi naturalnymi przyjaciółmi.

Co robić ?
Już sama religia chrześcijańska bardzo skomplikowała i utrudnia nam wszystkim życie, a dochodzą problemy polityczne i gospodarcze oraz bezustanny, medialny potok alarmujących informacji z całego świata, który nie pozwala uspokoić rozumu i uwolnić go od panicznego strachu przed właściwie już wszystkim. Przypomnę, że rok temu Rosja była wrogiem świata, obecnie jakiś isis i histeria z globalnym ociepleniem przybiera znowu na sile, wobec tego przeciętny człowiek poddawany tej propagandzie nigdy nic wzniosłego nie osiągnie – po prostu nasze rozumy przypominają zwykły śmietnik i szambo.

Najwyższy czas spojrzeć prawdzie w oczy i na zawsze wybić sobie z głów, że my Polacy jesteśmy jakimiś szczególnymi ludźmi tzw. dziećmi Bogów Słowiańskich, i czeka nas lada moment świetlana przyszłość z tego powodu. Ukraińcom szajba na ten temat odbija, bo uważają się jak nie za potomków Atlantydów, to antycznych Greków, albo pierdolą, że biblijny raj znajdował się na Ukrainie, lub twierdzą że Ukraina jest praojczyzną wszystkich ludów Słowiańskich, a Ukraińcy najważniejszym ludem Słowiańskim, od którego wzięły początek wszystkie inne. Nie zmieniajmy się w podobnych oszołomów, aczkolwiek niekiedy już bardziej od Ukraińców przeginamy pały, jak z obecną anty Arabską histerią.

W związku z tym, koniecznością jest sprecyzowanie i zminimalizowanie naszych codziennych potrzeb duchowych i fizycznych, wówczas priorytety życiowe się skrystalizują a rozum i ciało dojdzie do relatywnej równowagi, aż w końcu dobre myśli i czyny ujrzą światło dzienne. Walkę o zdrowy umysł trzeba zacząć od całkowitej eliminacji z życia informacji płynących z masowych mediów, następnym krokiem jest wykluczenie balastu mentalnego w postaci wszelkich wpływów religijnych nawet tzw. naszych Słowiańskich, ponieważ żyjemy w XXI wieku i powrót do ich pięknych zasad moralnych oraz etycznych jest już raczej nie możliwy. Nawiasem mówiąc wszystkie religie, wyznania, kulty nawet te piękne mają to do siebie, że w dłuższym etapie czasu stworzą nowe podziały oraz skłócą ludzi, i w ten sposób diabelski krąg się zamyka. Niemniej jednak, możemy zapożyczyć od pierwotnych pogańskich ludów jedną konkretną, uniwersalną zasadę i stopniowo na tym zdrowym fundamencie naturalnego prawa budować lepsze życie, a mianowicie:

Nie pozwalaj krzywdzić siebie.

W tym przypadku nie chodzi koniecznie o ból fizyczny, lecz największą krzywdę jaką sobie człowiek wyrządza gdy biernie, bez pomyślunku i oporu ufa wiadomościom z mediów masowego przekazu i niszczy w ten sposób swój rozum głupotą. Pozwolę sobie przedstawić zaledwie jeden tylko przykład, który ilustruje potęgę telewizji w kształtowaniu świadomości przeciętnego Polaka. Jeżeli zrozumiemy powagę sytuacji i coś konkretnego zrobimy żeby temu zaradzić, wówczas jest nadzieja w narodzie Polskim.

Słowo prywatyzacja osiągnęło w Polsce jak wiemy statusu świętości i jest związane oczywiście z kultem pieniądza, w świetle tego prawie każdy marzy wyłącznie o posiadaniu jak największej ilości przedmiotów lub nieruchomości. W ten sposób podsyceni żądzą posiadania Polacy zgodzą się wówczas na wszystko, nawet na wyprzedaż Polskich szpitali, ponieważ Telewizja – okno na świat i wyrocznia prawdy powiedziała, że prywatyzacja jest jedynym panaceum na każdy problem ekonomiczny lub społeczny. Rabunek tego kraju, zwłaszcza niszczenie powszechnej opieki zdrowotnej, tak bardzo istotnej dla każdego człowieka struktury społecznej oraz innych gałęzi gospodarki poprzez tzw. prywatyzację, nie podlega już zadniej krytyce i generalnie społeczeństwo jest zadowolone z toku wydarzeń, lecz ja wyjaśnię w kilku prostych zdaniach prawdę, która bardzo zaboli.

A zatem, komercjalizacja np. służby zdrowia polega na przekazaniu społecznej infrastruktury oraz bardzo cennego wyposażenia szpitali, w prywatne ręce za darmo lub za symboliczną złotówkę, natomiast długi szpitali, zaciągnie celowo by naród poparł prywatyzację, zostaną wliczone w bilionowy dług państwowy, oczekujący spłaty przez ogłupione kapitalistycznymi banałami Polskie społeczeństwo. Ale to nie koniec, stopniowo Polacy zostaną zmuszeni do wykupu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i nadal będą finansować już prywatne szpitale z podatków. Jeżeli dorosły Polak nie pojmuje tego prostego mechanizmu niszczenia kraju i przyszłości swoich dzieci, to już tylko atom prosto na głowę może pomóc, ale mam cichą nadzieję, że poniższe chłodne liczby przemówią do rozumów.

Budżet Polski na rok 2016:
Dochód budżetowy: 296 879 236 000 zł
Wydatki z budżetu: 351 499 236 000 zł

Deficyt budżetowy: 54 620 000 000 zł ( słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy sześćset dwadzieścia milionów złotych straty ) Mniej więcej co szósta złotówka zaplanowana na wydatki z budżetu Polski nie ma pokrycia we wpływach. Kto rozsądny tak planuje budżet domowy ? Nie mówiąc już o finansach całego państwa.
Dlatego proszę was Polacy, wyłączcie wiadomości, TVN, Trele-ekspresy lub inne kanały publicznej dezinformacji, zwłaszcza żydowski Facebook, bo sprawiacie swoim mózgom kolosalną krzywdę. Pozdrawiam.

Pussy w służbie Cerkwi

Z racji tego że cenię Naród Rosyjski, to bardzo długo podchodziłem całkowicie bezkrytycznie i ufnie wobec decyzji politycznych przywódców Rosyjskich, ich szlachetnej walki przeciwko tzw. złym wzorcom zachodnim, i Rosja z tych powodów nabrała w mojej świadomości cech państwa prawie idealnego, uważałem ją również za alternatywę dla zepsutego moralnie, etycznie USA/zachodu, a liderzy polityczni Rosji: Putin, Ławrow, Szojgu stanowili dla mnie uosobienie niewinności, dobroci i rzetelnego patriotyzmu – oni nie byli w stanie popełnić błędu.

Po prostu nie potrafiłem, lub nie chciałem oddzielić interesów elit politycznych Rosji od interesów przeciętnego obywatela, i dlatego nie mogłem ogarnąć mentalnie Rosyjskiej rzeczywistości i żyłem w iluzji łudząc się, że to właśnie z Rosji przyjdzie jakieś zbawienie świata. Tak myślałem od początku rządów Putina, i ten stan rzeczy został we mnie bardzo wzmocniony na pierwszy rzut oka, wulgarnym występem Pussy Riot kilka lat temu w głównej Moskiewskiej cerkwi, pod wezwaniem Chrystusa zbawiciela, ale byłem jeszcze niedawno, zwykłym Polskim chrześcijańskim oszołomem religijnym, głęboko wierzącym w Jezusa, papieża i całą resztę żydowskich mitów, a naiwność religijna przekłada się w katastrofalną naiwność polityczną, którą niewątpliwie można zaobserwować wśród większości Polaków (nie tylko katolików) Mimo tego, gdzieś w mojej głowie rodziły się już wtedy wątpliwości co do prawdziwych motywów tej zadymy Pussy Riot w cerkwi. Tak więc po paru latach głębszej refleksji nad sensem religii, i mojemu obecnemu odrzuceniu chrześcijaństwa z życia, a także obserwując sytuację polityczno/społeczną Rosji zrodziły się pytania: Qui Bono ? – kto na tym zdarzeniu najwięcej skorzystał, i kto sponsorował Pussy Riot ? Koniecznie muszę nadmienić, że sentyment w polityce jest najgorszym doradcą, a w kwestii Putina i innych ważnych osobistości politycznych, gospodarczych i religijnych Rosji, my Polacy bardzo łatwo przechodzimy w skrajnie infantylne kontrasty, bo jedni Putina po prostu kochają a drudzy dosłownie nienawidzą, tymczasem prawda o nim leży po środku. Podsumowując bilans strat i zysków, jego całokształt osiągnięć politycznych, gospodarczych i społecznych według mnie dla przeciętnego Rosjanina jest bardzo negatywny, natomiast dla elit wspaniały.

Nigdy bym się nie zabrał za pisanie tego felietonu gdyby nie wielki renesans Prawosławia – Cerkwi, a także odrodzenie się ruchu Monarchistycznego – Caratu w Rosji. Te dwie kwestie bardzo poruszyły moją świadomość i rzuciły nowe światło na sytuację społeczną obecnej Rosji, w związku z tym diametralnie zmieniłem zdanie na gorsze, jeśli chodzi o prawdziwe zamiary i czyste intencje przywódców tego kraju, bo moim zdaniem nowe odrodzenie religii chrześcijańskiej i monarchii w Rosji nie było procesem spontanicznym i naturalnym, lecz od samego początku tych zmian demokratycznych w Rosji, począwszy już od rządów Jelcyna władze polityczno/religijne Rosji bardzo umiejętnie z bizantyjską intrygą i zawiłością budowały w sercach Rosjan fundamenty pod wskrzeszenie najpierw religii prawosławnej, a gdy religia ponownie zakorzeni się w umysłach co obecnie widać ze się powiodło, dojdzie do powrotu ocalałych członków rodziny carskiej Romanowów i nastąpi zainstalowanie w Rosji monarchii, szlachty jako elity rządzącej Rosją, oczywiście za zgodą Cerkwi i ogłupionego cerkiewnym złotem i omamionego pompą Carską zwykłego Rosjanina. Kwestia powrotu monarchii do Rosji jak widzimy nabiera tempa, albowiem Cerkiew ustanowiła już wiele lat temu Cara Mikołaja II świętym, a niedawno miał miejsce wielki pochód w Jekaterynburgu ku czci Cara i jego rodziny, no i media propagują Rosyjskiej publice bardzo pozytywny obraz monarchii i Caratu niezliczonymi romantycznymi filmami i reportażami dokumentalnymi.

Tak więc religia i monarchia są ściśle powiązane nie tylko w Rosji ale w szerokim świecie także w Polsce, bo u nas ten proces przebiega w podobny sposób i lansuje się w miastach i wsiach szlaki królewskie, rożnego rodzaju inscenizacje powrotu królów, batalie np. Grunwald 1410, odbudowuje się pałacyki, dworki, produkuje się filmy o sanacji i szlacheckich kresach, ogólnie wskrzesza się mit o dobroczynnej i wspaniałej dla społeczeństwa władzy królewsko/magnackiej, zresztą nasze godło Narodowe, królewski Orzeł z koroną na głowie najlepiej ten proces wyjaśnia. Ale nie o Polsce będzie lecz o Rosji, ponieważ na przykładzie tego państwa można najlepiej zaobserwować jaką wielką siłę przetrwania posiada religia, która w przypadku Rosji jakieś 20 lat temu praktycznie nie istniała, bo jednak idea komunistyczna była wtedy wciąż żywa w sercach Rosjan i z tego powodu nie było miejsca w życiu publicznym, politycznym i osobistym na zabobony i bezsens religijnych bredni żydowskich, a już żaden Rosjanin te 20 lat temu w najgorszych koszmarach nie wyśnił by, że Carat, monarchia ma wielkie szanse powrotu do Rosji, i że do szkół Rosyjskich zostanie wprowadzona nauka religii !

Dlatego też Pussy Riot wpisuje się idealnie w całokształt i jest katalizatorem tych zmian w Rosji, zmian obawiam się które zniszczą Rosję jaką jeszcze pamiętamy za czasów Związku Radzieckiego, gdy edukacja, zdrowy rozsądek, mądrość, braterstwo kwitło i potrafiło zbudować na tych zdrowych fundamentach prawdziwą światową potęgę Związek Radziecki. Obecnie ślady ZSRR są jeszcze gdzieniegdzie widoczne w postaci chociażby programu kosmicznego ZSRR, silnej armii i sprzętu wojennego, bardzo wysokiego poziomu edukacji, resztek przemysłu państwowego dającego ludziom jeszcze stabilne życie, darmowej opieki zdrowotnej, bezpłatnych przedszkoli i edukacji, ale cała ta wielka spuścizna ZSRR jest obecnie niszczona, prywatyzowana i ludność Rosji wymiera w alarmującym tępię i na zgliszczach ZSRR, kiełkuje teraz pasożytnicza religia wraz z monarchią, dwa totalnie zniewalające i niszczące koncepty, które na pożywce kapitalistycznej żądzy pieniądza i materializmu rozwijają się ekspresowo jak drożdże, a hieny międzynarodowe i własne poczuły krew i rozdzierają teraz zwłoki ZSRR na kawałki.

Mniej więcej tak z mojego punktu widzenia wygląda sytuacja i mogłem pominąć inne ważne niuanse polityczno/społeczne teraźniejszej Rosji, ale będę powracał do kwestii religijno/monarchistycznej w Rosji w następnych felietonach, i zanim przejdę do tematu z Pussy Riot i wyjaśnienia moich wątpliwości, chciałem zaprezentować dwa zdjęcia, które niewątpliwie symbolizują upadek Rosji.

putin

Chciałbym się mylić lecz realia są niestety takie, że W. Putin reprezentuje zabobony i ciemnotę religijną czyli żydowszczyznę, a wielu ludzi widzi w nim obrońcę Słowiańszczyzny ? Chyba że Putin posługuje się Cerkwią aby osiągnąć jakiś dalekosiężny, chytry plan ? Zachodzi pytanie czy z korzyścią dla zwykłego Rosjanina czy na korzyść elit ? Raczej to drugie, bo nie wyobrażam sobie żeby Putin kapitalista bronił biednego. Podejrzewam nawet, że Putin jest pionkiem w rękach Cerkwi i Watykanu. Jedynym rozsądnym przywódcą Rosji był komunista Józef Stalin, który podczas II wojny zezwolił Cerkwi na istnienie, lecz po wojnie ponownie ukrócił coraz większą władzę prawosławia nad umysłami Rosjan, z wielką korzyścią dla Związku Radzieckiego i społeczeństwa. Z tego głównie powodu Stalin jest tak znienawidzony, ponieważ on podniósł rękę na największego wroga ludzkości – chrześcijaństwo.

Шойгу-крестится

Obraz nędzy, rozpaczy i końca Rosji. Minister obrony Federacji Rosyjskiej S. Szojgu żegna się na oczach milionów Rosjan przed paradą zwycięstwa 9 Maja 2015 roku w Moskwie. Ameryka nie musi się zbroić, grozić i straszyć Rosję wojną, ponieważ Rosja sama się zniszczy za pomocą religii. Ten scenariusz nie tylko w Rosji wiele razy miał już miejsce, ale również w Polsce i wszędzie gdzie religia opanuje najwyższe szczeble władzy. Mówi się, że Polska jest inna od Rosji, nic bardziej błędnego, bo właśnie religia zdobyła doszczętnie Polską świadomość i politykę, i Rosyjską niestety również. Cały świat siedzi po uszy w tym żydowskim religijnym urojeniu.

Wielu obserwatorów przeszło obojętnie wobec występu Pussy Riot w cerkwi, niektórzy byli oburzeni, zaś inni Rosji serdecznie nienawidzą i życzą jej najgorsze. Ten incydent zresztą miał miejsce dość dawno i w świetle konfliktu na Ukrainie, wojny w Syrii, kryzysów finansowych, katastrof, globalnych ociepleń, kontrowersji z pedałami itp. on wydaje się już mało ważnym detalem w nawałnicy tych wydarzeń, lecz z punktu widzenia zmian świadomości przeciętnego Rosjanina ma ogromne znaczenie, ponieważ dzięki temu występowi w cerkwi, aresztowaniu członkiń Pussy Riot i osadzeniu ich na parę lat w wiezieniu, Rosyjski kościół prawosławny otrzymał niebywały prezent umożliwiający cerkwi pełen rozkwit nie tylko w świadomości ludzi Rosyjskich, ale przede wszystkim, po blisko 100 latach nieobecności cerkiew ponownie pojawiła się w życiu politycznym, co widać na każdym kroku począwszy od herbu, flag, odbudowaniu setek cerkwi, skończywszy na uroczystościach chrześcijańskich na kremlu i udziału popów w prawie każdym wydarzeniu politycznym a nawet kulturalnym.

W obliczu tej obraźliwej akcji Pussy Riot w głównej rosyjskiej cerkwi, społeczeństwo Rosyjskie zostało skrystalizowane i zmobilizowane do obrony największej wartości narodowej – prawosławia, i większość Rosjan, nawet ateiści zaczęli z nową werwą i zapałem bronić swojej wiary, która tak ostentacyjnie została zhańbiona, a cerkiew jest uważana przecież za głos rozsądku, mądrości, ostoję moralności i w pewnym sensie Rosjanie uważają prawosławie za lepsze wyznanie od katolicyzmu, który historycznie kojarzy się nie tylko z wyprawami krzyżowymi, masowymi mordami, inkwizycją i stosami ale współcześnie jest identyfikowany z pedofilią, obłudą, hipokryzją i ogólnie z zepsutym zachodem. Te złe przykłady z katolicyzmu oczyszczają wizerunek prawosławia, i cerkiew wspaniale potrafi wykorzystać ten obraz rzeczy na swoją korzyść, podsycając anty katolicki sentyment, a najlepszą amunicją w tej walce o umysły i portfele Rosjan moim zdaniem była grupa Pussy Riot, która, jak na zamówienie pojawiła się w najlepszym momencie. W związku z tym istnieją dwie opcje: Pussy Riot działało na zamówienie cerkwi lub kremla, ale bardziej przychylam się do pierwszej opcji, że to cerkiew stworzyła i sponsorowała Pussy Riot, choć udział kremla nie jest wykluczony. Zachodzi pytanie czy członkinie zespołu były świadome tego, że są sterowane przez Cerkiew ? A może były bezmyślnymi kozłami ofiarnymi kierowanymi przez swojego menadżera ? Polki dały by się nabrać na taki numer i za złamany grosz zrobią wszystko, ale Rosjanki nie tylko słyną w świecie z urody, ale z wielkiej inteligencji, a gdy poczują pieniądz Rosyjskie kobiety są wtedy niesłychanie wyrafinowane i bardzo twórcze, no i kulminacyjnym punktem była zadyma w cerkwi, następnie areszt, kilka lat odsiadki i nowa kariera, już filmowa w Hollywood. Tak więc dwa lata w areszcie bardzo się opłaciły członkiniom Pussy Riot, bo teraz robią karierę aktorską w Ameryce.

pussyDziewczyny z Pussy Riot prowadziły działalność na długo przed incydentem w cerkwi, i nie każdy ich występ był typu muzycznego, albowiem jak już sama nazwa zespołu wskazuje – Pussy (z angielskiego to pogardliwa nazwa narządu rozrodczego kobiety) na tym polu one najlepiej się popisały kilka lat wcześniej, biorąc udział w zbiorowej orgii seksualnej w jednym z Moskiewskich muzeów na oczach zwiedzających, i z tego co mi wiadomo nie spotkały ich żadne reperkusje prawne choć powinny i dlatego sadze, że doszło tutaj do porozumienia Cerkwi z władzami, bo szykowano Pussy Riot do jeszcze lepszego występu w cerkwi. Ponieważ seks jest już tak rozreklamowany w mediach, w kulturze że areszt i nadmuchanie sprawy z tego powodu nie spotkał by się z jakimś narodowym protestem, więc zaniechano postępowania karnego, poza tym potencjalny areszt mógł by rozbić ten zespół, ale bagaż z orgią bardzo się przyda w rozkręceniu sprawy dopiero po ostatecznym występie Pussy Riot w cerkwi, w międzyczasie kobiety z tej grupy zdobywają sławę, nie tylko w Rosji ale na zachodzie.

W Rosji zdobywają sławę w kręgach tzw. liberalnych ale jeszcze większą wśród przeciętnego Rosjanina który identyfikuje ten zespół ze zgniłym zachodem, a to wzbudza łączność ludzi z prawosławiem. Wkrótce po incydencie w cerkwi, film z orgii w muzeum ujrzał światło dzienne i przedstawiono go szerokiej publice Rosyjskiej, co było ostatecznym dopełnieniem i miliony Rosjan przeszło mentalnie pod sztandar Cerkiewny utożsamiając prawosławie z dobrem, a zachowanie typu Pussy Riot z zepsutym, ateistycznym zachodem, choć jak dobrze wiemy w Rosji nie tylko aborcja jest legalna to i przemysł pornograficzny bodajże jest największy na świecie. Obecnie Rosjanie idą bezmyślnie do cerkwi podobnie jak Polskie owce katolickie do swych kościołów – nie wiadomo po co ale tak trzeba, a po mszy ciąg dalszy codziennej hipokryzji, zakłamania, zawiści i żądzy pieniądza.

Podsumowanie
Antagonizm pomiędzy Katolicyzmem a Prawosławiem a także innymi odłamami chrześcijańskimi, również islamem spełnia bardzo pomocną rolę w dalszym propagowaniu i umacnianiu się na świecie judaizmu, który ukrywa się pod chrześcijaństwem i islamem, bo jak wiadomo fundamentem wszystkich tych wyznań jest żydowska biblia i talmud. Prawosławie oraz islam spełniają rolę wroga zewnętrznego przed którym jedyna słuszna wiara chrześcijańską – Katolicyzm się broni. W związku z tym Polak, i niejeden ateista również identyfikuje się z religia chrześcijańską – katolicyzmem i oni będą bronić zaciekle swojej wiary, Rosjanin swojej prawosławnej, muzułmanin islamu, a to wszystko w gruncie rzeczy wzmacnia judaizm i dzieli ludzi na państewka, narody i wprowadza wrogość. Ta zaimprowizowana nagonka na chrześcijaństwo katolickie wzbudza w Polakach wychowanych od dzieciństwa w katolicyzmie bardzo negatywne reakcje, i w obliczu wroga ludzie się jednoczą pod jednym sztandarem, partią bądź organizacją, ale najczęściej utożsamiają się kompletnie z religią panującą w danym kraju. Kościół w Polsce umiejętnie wykorzystuje ten naturalny ludzki instynkt, który nakazuje Polakom obronę swoich największych tradycji narodowych, i niestety w naszym kraju takie piękne wartości jak: miłość do ziemi ojczystej, do prawdziwej kultury i obyczajów Słowiańskich prawie zanikły, i zostały one zastąpione wyłącznie miłością do kościoła, Watykanu, papieży i jakiejś żydowskiej świętej ziemi. Te rzeczy już od co najmniej 500 lat, z wyjątkiem krótkiego epizodu normalności umysłowej lat PRL-u (od 1945 do 1989 roku) stanowią największy skarb Narodu Polskiego, i trzeba nadmienić, że tych żydowskich absurdów religijnych nawet ateiści będą bronić do upadłego.

Również bardzo ciekawy i intrygujący jest stosunek Polaków rodzimowierców (podtrzymujących tradycje Słowiańską) do obecnej Rosji. Oni w większości zachwycają się Rosyjskim powrotem do wiary Ojców tj. prawosławia, lub omijają ten temat bo jest niewygodny, lecz musicie wiedzieć, że Prawosławie tak samo zniewala Rosyjską świadomość jak katolicyzm Polską. Wy odrzucacie wiarę katolicką w Polsce, bo ona niszczy kulturę Słowiańską w naszym kraju (co jest oczywiście prawdą) ale nie widzicie tego, że Cerkiew podobnie likwiduje duszę Słowiańską Rosji ? Prawosławie, katolicyzm, chrześcijaństwo nie było, nie jest i nigdy nie będzie wiarą naszych Słowiańskich Ojców !
W następnym felietonie zajmę się powrotem Monarchii, Carów do Rosji, bo jak wspomniałem gdy Cerkiew znowu odżyje, to na jej plecach wkrótce powróci monarchia i Rosjanin znajdzie się w punkcie wyjścia tj. w czasie przed rewolucyjnym roku 1917, inaczej mówiąc Rosja będzie zniewolona podwójnie, przez żydowską Cerkiew i przez Monarchię – nadludzi. Cały dorobek Rewolucyjny Rosja na naszych oczach niszczy, i co najgorsze masy ludzkie nie tylko Rosji, chcą ponownie czuć na swoich plecach bat arystokratycznego Pana, ale pragną także przed nimi klęczeć.

Wierny Przyjaciel Loukanikos

Do tego finansowego Greckiego bagna, oprócz banków, skorumpowanych polityków i elit religijno/gospodarczych przeciętni Grecy również swoją małą cegiełkę dołożyli, ponieważ dali się złapać na europejską przynętę „dobrobytu” ale spory segment ich społeczeństwa posiada jeszcze żelazne jaja, bo w tej chwili trwają ostre walki na ulicach i ludzie rzucają butelkami z benzyną w policję, a w Polsce jak ludzie protestują ? Polacy dumnie maszerują do kościołów, klęczą, biją się w pierś i żałośnie się modlą – Moja wina, Moja wina, Moja Bardzo Wielka Wina !  Żydów obrzezali na penisach, muzułmanów podobnie, a Polaków wykastrowano całkowicie z odwagi, honoru i godności. W świetle tego nawet ten poczciwy, sympatyczny Grecki pies Loukanikos (Kiełbasa) bardzo znany z zamieszek w Atenach, ma więcej odwagi i rozumu niż większość dorosłych Polaków i Polek. Niestety Kiełbasa niedawno umarł, a szkoda bo on był wielkim przyjacielem ludzi i symbolem oporu. _78128499_loukindexepaPowtarzam od dawna, musicie obserwować zwierzęta i uczyć się od nich jak godnie żyć, w symbiozie z przyrodą, ale w Polsce zwierzęta kojarzą się z szynką, wędliną i zyskiem, więc nie ma sensu ludziom zbytnio zawracać głów sprawami z wyższej półki świadomościowej, a już dobre słowo o zwierzętach spotka się w tym kraju ze wściekłą wrogością – bo przecież zwierzęta dał nam Bóg by je żreć. No i katujecie w okropnych męczarniach miliony niewinnych istot po żydowsku, podcinając krowom gardła.

Jak widzicie z całokształtu moich wpisów, nazywam rzeczy po imieniu i bez ogródek krytykuję Polski Naród, bo do kurwy nędzy jak długo można tak żyć ? (jeśli obecną wegetację można w ogóle nazwać życiem)

Oczywiście Polak wie najlepiej kto odpowiada za Grecki syf finansowy, bo słucha żydowskiego gówna w TV i uważa się za poinformowanego. Kwiat ynteligencji w TV oznajmił ciemnej Polskiej masie, że zwykły Grek ponosi odpowiedzialność za ten burdel, a gdy telewizyjny goj jest ubrany w błyszczący garnitur a suka redaktorka ma podwójne nazwisko, to oni muszą mieć racje co nie ? Gdzie szukać źródła tej naszej samobójczej głupoty politycznej i gospodarczej ? Daleko nie trzeba iść by znaleźć powód, pierwszy lepszy kościół odpowie na wszystkie pytania. Religia otępiła Polaków jak i resztę świata, także Rosjanom Putin już od paru lat z powodzeniem wciska zabobony prawosławne, w Rosyjskich szkołach na podobieństwo Polskich, zaczęli dzieci „uczyć” religii i chcą sprowadzić pasożytów Carskich, by znowu rządzili żelaznym batem milionowe Rosyjskie masy, a ludzie lecą jak muchy do tego chrześcijańsko/carskiego gówna i Polacy również, bo nam niedługo też zainstalują jakąś rodzinę królewską Czartoryskich czy innych skurwieli Radziwiłłów, i plebs będzie wył ze szczęścia na widok szlachty, a wówczas kościół nabierze ostatecznej mocy, albowiem będzie wzmocniony królewskim, boskim namiestnikiem, również klęczenie (w czym Polak jest najlepszy) nabierze wtedy potrójnego wymiaru, bo nie dosyć że na kolanach w kościele przez żydem w sukmanie, to przed szefem w pracy, i ostatecznie przed arystokracją za którą idioci Polscy tak tęsknią !

Polacy od niespełna tysiąca lat, wraz z przyjęciem tego pierdolonego chrztu pozbyli się rozumów i uwielbiają teraz poniżać się przed Paaanem ziemskim i jakimś fantastycznym boskim. Krótki okres gdy zdrowy rozsadek wrócił, edukacja kwitła i kościoły w Polsce były prawie puste to lata PRL-u, od 1945 do 1989 roku, cała reszta naszej historii przed jak i po, to jeden wielki syf, kił i mogiła. Obecnie pomimo tzw. nowoczesności, postępu zidiocenie Polaków jest druzgocące, i co najgorsze Naród szczyci się swoją głupotą, bo przecież katolskie imbecyle tego kraju, sprzedali swoje zakłady pracy, wywalczyli masowe bezrobocie i przyznali kościołowi średniowieczne przywileje, i kto tu jest mądry ? Zwierzę bez walki nigdy nie da się tak poniżyć i nie pozwoli na niszczenie swego otoczenia, bo będzie szczekać, drapać i gryźć swojego oprawcę, ale Polak czuje się dumny z wywalczonego przez siebie feudalizmu i nędzy, i pluje teraz jadem nienawiści na Greków, którzy walczą o honor, godność i swój kraj.

Ale z czyjejś biedy się nie cieszmy, choć to w naszej Polskiej naturze jest dość powszechne, bo co zrobimy gdy Niemiec zapuka po spłatę Polskiego niespłacalnego długu ? Co powiedzą pełni pychy Polacy na światowe oszczerstwa pod naszym adresem, że leniwy Polak miał zbyt dobrze, za mało pracował i teraz nierób nie chce spłacić srebrników ? Już nam Niemcy wciskają kit o Polskich obozach śmierci i lud prawie milczy, bo ważniejsze są tance z gwiazdami w TV, seriale i letnie grillowanie. Może wtedy przypomnicie sobie debile co żeście mówili o Grekach ?
Czuję że Grecy już niedługo będą z nas się śmiać, bo oni pierwsi wypierdolą żyda z Pięknej Grecji raz na zawsze i wędrowcy przyjdą do nas i kompletnie zniewolą ten Naród, ale to jak zwykle będzie sukces Polskiej myśli politycznej, ponieważ żyd dla cymbałów świata kojarzy się z dobrem, mądrością no i wiadomo z forsą. I my mówimy o pazernych Polakach jako potomkach Słowian ? Do cholery nie żartujcie ! Tu kurwa nie ma nic ze Słowiaństwa, tu jest czysta paranoja i żydowszczyzna jakiej kosmos nie widział, nawet w Izraelu ludzie trzymają się razem i tępych Amerykanów, Niemców, Polaków z miliardów dolarów w chuja robią.

Tresura

Przechwytywanie2Większość ludzi będzie zachwycona widokiem tych odświętnie ubranych dzieci, tańczących i recytujących wiersze ku pamięci papieża Wojtyły, podobnych przedstawień jest co nie miara w każdej wsi i mieście w Polsce. Przyzwyczaiłem się do tego typu wydarzeń, bo postać Wojtyły dla prawie wszystkich Polaków jest cenniejsza od własnej ojczyzny, i sądziłem, że nic nie jest w stanie mnie już więcej zaskoczyć, ale moja świadomość została jednak poruszona Przechwytywanie8do fundamentów, poniższym zdjęciem. Odezwała się we mnie zwykła ludzka godność której brakuje rodzicom tych dzieci, ale głównie brakuje nauczycielkom przygotowujących dzieci do występu, i ta jedna uwłaczająca ludzkiej godności inscenizacja, symbolizuje wszystko co najgorsze z Polską.

Przechwytywanie 1

Nawet niszczenie kraju przez polityków, złodziei, inteligencję nie zrobi takiej krzywdy Polakom jak to na pozór niewinne, sympatyczne przedstawienie z udziałem dzieci, ponieważ celem tej imprezy nie była pamięć o Wojtyle, lecz tresura młodych Polaków przed obliczem najważniejszej osoby w każdym Polskim mieście i wsi proboszczem, i zwróćcie uwagę na proboszcza, delektującego się widokiem poniżających się u jego stóp dziewczynek, przyszłych kobiet i matek. Co wyrośnie z takich dzieci ? Nie chcę nawet myśleć bo tracę nadzieje w ludzkość. Zrozumcie wreszcie Polacy klęczenie nie było i nie jest wyrazem jakiegoś szacunku lecz symbolem poddaństwa, bo tylko niewolnik klęczy przed Panem, wolny człowiek nigdy nie poniży się w ten sposób obojętnie przed kim, nawet przed samym bogiem. Jeżeli zostałeś wytresowany od małego jak te dzieci na zdjęciu i godzisz się już jako dorosły człowiek klęczeć instynktownie, przed krzyżem, księdzem, obrazem to zgodzisz się wtedy na każdą decyzję polityków. Tak więc, wejrzycie w swoje umysły (jeżeli tam coś jeszcze zostało) i popatrzcie obiektywnie wokół siebie, do czego doprowadziła nieograniczona władza kościoła w Polsce przez te ostatnie 25 lat. Plujesz na polityków? Oni są owocem tej właśnie indoktrynacji chrześcijańskiej, oni tez jak te dzieci ze zdjęcia, za młodu byli zmuszani przez swoich tępych rodziców, dziadków do klęczenia. Dzieciom oczywiście nie można zarzucić winy, one muszą słuchać dorosłych a dorośli, rodzice, nauczycielki je krzywdzą, bo zamiast uczyć młodych ludzi odwagi, mądrości wpajają im najgorsze możliwe wzorce zachowania, i później się dziwią, że młodzież jest głupsza od nich samych, a kraj w ruinie?
Wszystko zaczęło się od tego pierwszego klęknięcia w kościele. Najwyższy czas podnieść siebie, swój mózg i swoją Ojczyznę z kolan.

Zdjęcie z dzisiejszego felietonu jest wymowne także z innego powodu dodającego jednak otuchy, bo widzicie dzieci są mądrzejsze od dorosłych Polaków, i tylko od nich należy uczyć się jak żyć i cieszyć się życiem. Zerknijcie na fotografię i zauważcie, jedna z dziewczynek jest wyjątkowa, ona nie pochyla się na ziemi jak inne a kuca i trzyma głowę w kolanach. Być może powód jej odmiennego zachowania jest prozaiczny – nieśmiałość lub nieposłuszeństwo ale moim zdaniem, w tym małym dziecku odezwał się podświadomie, honor i szacunek dla samej siebie i ona miała wielką odwagę w ten subtelny sposób ją okazać. Dlatego w tej jednej małej dziewczynce, pokładam większą nadzieję niż we wszystkich dorosłych Polakach, bo dzięki takim dzieciom iskra nadziei na odrodzenie Słowiańskiej godności wciąż się tli w czarnym religijnym, Polskim szambie. W dzieciach jest przyszłość, nie w starych, bogobojnych Polskich baranach. Być może w późniejszym życiu dorośli przekabacą tą dziewczynkę na bezwzględne poddaństwo chrześcijańskie, ale póki co jestem dobrej myśli i sądzę, że to właśnie z niej wyrośnie mądra Polska kobieta, która wyrwie z korzeniami chrześcijańsko/żydowskiego chwasta ze Słowiańskiej ziemi, a także z mózgów wszystkich Polaków.

Lecz zanim to nastąpi (może nigdy) jesteście tresowani na posłuszne owieczki, choć porównując ludzi do zwierząt obrażam te drugie, ponieważ większość zwierząt łaknie światła czyli mądrości i życia, a Polacy na przekór logice lgną ku ciemnocie religijnej, i co z tego że są w Polsce jacyś ateiści, jak oni tylko na msze nie chodzą i ciągle nie potrafią ogarnąć całokształtu tej śmiercionośnej religii, bo już papież, Jezus, głupstwa biblijne stanowią dla nich wielką świętość i prawdę. Ten naród jest moim zdaniem totalnie przegrany a jego miejsce jest na śmietniku i byle szybko to nastąpiło, bo całą Polską przyrodę unicestwi.

Polski pacjent. Część 3. Ostatnia

Jak już się domyślacie, pretekst wojny pozwolił Ameryce na opanowanie nie tylko militarne prawie całej Europy, ale także na dominacje przemysłowo/ekonomiczną.Tak wiec wszystko co widzimy, ma znamiona wojny, ale nie zbrojnej lecz ekonomicznej i niestety wspomniane Niemcy, Francja dość mocno odczuwają ingerencje USA w ich sprawy, jaskrawo to widać po sankcjach nałożonych na Rosję, do których pod naciskiem USA, Francja i Niemcy się przyłączyły. Armia USA stacjonująca w każdym zakątku świata, głownie w Europie jest także przydatną siłą, ponieważ niektóre nie przekupne kraje jak Libia, Irak, Jugosławia trzeba było demokratycznie zbombardować, i ten strach trzyma mocno za mózgi europejskich przywódców, oni wtedy pójdą na każdy układ z Ameryką. W ten sposób USA eliminuje wielu poważnych eksporterów i konsoliduje zachodni przemysł, finanse, infrastrukturę w swoich rekach.

Niemcy po zniesieniu sankcji będą zmuszeni do ostrej konkurencji z Chińskim przemysłem, który wykorzystał moment i wszedł na rynek maszynowy w Rosji. W świetle tego Rosja kupuje obecnie tańsze i równie dobre urządzenia w Chinach. Niemcy żeby zdobyć ponownie utracony rynek Rosyjski staną przed poważnym dylematem, a mianowicie albo obniżą ceny swoich urządzeń, co w realiach Niemieckich jest wątpliwe, lub pozamykają wiele fabryk u siebie i przeniosą je do Chin. W ten sposób Chiny podwójnie wygrywają a Europa przegrywa na całej linii.

No i wracamy do punktu wyjścia i głównej kwestii. Co dzieli i łączy Amerykę z Rosją oprócz oceanów? Bo przecież geostrategiczna gra toczy się pomiędzy tymi dwoma państwami, natomiast Niemcy, Francja są tylko pionkami, a Polska nie jest warta nawet wspomnienia. Ideologicznie nie ma większych różnic pomiędzy USA a Rosją, komunizm w Rosji nie istnieje a rządzi taki sam kapitalizm jak w USA, Rosjanie też mają porządnie zryte berety gadżetami, coca colą i telewizją jak Amerykanie, na dodatek zaczęli wciskać Rosyjskim dzieciom w szkołach, żydowskie zabobony Prawosławne, no i tak jak w Ameryce, w Rosji aborcja jest w pełni legalna i młode Rosjanki na wzór zachodnich kobiet skrobia i ruchają się na potęgę. A wiec są to atrybuty państwa czysto kapitalistycznego, nastawionego na szybki zysk i szybką gratyfikację. Fakt że w Rosji nie pozwolono pedałom adoptować dzieci, daje duży plus przywódcom Rosyjskim, no i w innych sprawach wprowadzają Rosjanom wolniej zachodnią sodomę, z tego tylko względu wolniej, że Rosja jest kolebką komunizmu i ten fakt powstrzymuje polityków od pełnej i szybkiej prywatyzacji przemysłu, zasobów i likwidacji państwowej infrastruktury socjalnej.

Dzieli Rosję z Ameryką tylko strefa wpływów ekonomicznych, którą Rosja powoli traci chociażby przez wyeliminowanie Ukrainy z jej orbity, tym samym Amerykańska strefa wpływów się zwiększyła o następnych 50 milionów konsumentów łakomych na kredyty, gadżety, GMO, fast food itp. USA liczy się z Rosją wyłącznie ze względu na jej potencjał nuklearny, natomiast ekonomicznie Rosja jest bardzo słaba i coraz bardziej marginalna. Ameryka absolutnie tą wojnę ekonomiczną wygrywa na każdym froncie, razem z Chinami. Chiny z USA żyją w symbiozie ekonomiczno/finansowej, jeden bez drugiego nie może istnieć w obecnej formie. Natomiast wyścig zbrojeń pomiędzy USA, Rosją, Chinami stanowi jak już wspomniałem jedną z najlepszych form dochodów przemysłu tych państw. Strach przed wojną dobrze się spisał w latach tzw. zimnej wojny i jest ciągle podtrzymywany, on stanowi usprawiedliwienie i pretekst dla astronomicznych wydatków na złom, głownie Amerykański ale także Rosyjski. Ideologicznie Chiny również nic nie dzieli z USA, ponieważ komunizm w Chinach skończył się jakieś 50 lat temu, wraz ze śmiercią Mao Zedonga.

Kredyty i finansowanie które Rosja dotychczas zaciągała głownie w bankach europejskich zostały z polecenia USA zablokowane i Europa traci. Rosja zmuszona jest teraz do finansowania inwestycji zadłużając się w bankach Chińskich i znowu Chiny wygrywają kosztem Europy. Podobnie jest z Rosyjskim gazem, którego Europa zachodnia coraz mniej kupuje i Rosja jest zmuszona do sprzedaży gazu do Chin, ale Chiny widząc desperację Rosji z pewnością wytargowały preferencyjnie niskie ceny. Kwestia z Chinami jest bardzo interesująca z innego powodu. Chiny niesamowicie uzależniły się od eksportu plastiku (plazmy, gadżety, pierdoły) na zachód, do Europy i USA, tracąc choć jeden z tych rynków zbytu, nawet europejski, Chiny splajtują w jeden dzień i rewolucja gwarantowana. Wygląda na to, że zadyma z Ukrainą była sprowokowana w Waszyngtonie aby przemysł, finanse USA mogły całkowicie opanować świat i jak na razie wszystko idzie według planu, kosztem oczywiście nas szarych zwykłych ludzi. W całym bilansie zysków i strat USA wygrywa na każdym froncie, Chiny dobrze się trzymają, Rosja cierpi, Europa zachodnia upada, a Polska umarła.

USA zniszczy Rosję i resztę świata ekonomicznie, jest to nieuniknione ponieważ Ameryka z racji swego ledwo 300 letniego istnienia wykształciła swoje społeczeństwo w tępocie umysłowej, a jej system ekonomiczny oparty jest wyłącznie na wyzysku i eksploatacji, według konceptu kapitalistycznego najczystszej wersji. U nich nigdy nie było tradycji współpracy, kooperacji, braterstwa lub równości, nie było prawdziwych powstań, rewolucji i to pozwoliło USA bez tego balastu ideologicznego, stworzyć państwo nastawione pod każdym względem na jedno – na zysk, kosztem własnego społeczeństwa i światowego. Natomiast w Europie od tysięcy lat ludzie w mniejszym lub większym stopniu, jednoczyli się na zasadach równości, braterstwa i w morzu krwi bronili tych wartości, aż do czasów nowożytnych. Próbowano na wszelki sposób podciąć te socjalistyczne tradycje, ale one są w naszej krwi i są dorobkiem naszych przodków.

Z punktu widzenia ekspansji kapitalistycznej USA, Europejska przeszłość, kultura, obyczaje i języki stanowią główną przeszkodę do totalnego zdominowania Europy. Jeżeli uda się Ameryce w pełni narzucić Europie swój styl życia, co jak widać idzie bez większych przeszkód, to za około 5 – 10 lat ten kontynent będzie 51-szym stanem USA i wojnę ekonomiczno-kulturową Ameryka wygra. Innymi słowy, Polak ma zapomnieć o Słowiańszczyźnie i Rosjanin także, Francuz o swoich przodkach Galach, Brytyjczyk o Celtyckiej przeszłości, czyli spłycenie edukacji, historii jest jednym z elementów tej wojny. Religia chrześcijańska też wnosi swoje w zamazywanie Europejskiej historii. Chrześcijaństwo, postacią fantastycznego Jezusa, walczącego o prawa człowieka, wymazało Europejczykom pamięć o swoich realnych, istniejących kilka tysięcy lat temu wielkich bohaterach Narodowych takich jak: Arminiusz, Wercyngetoryks, Spartakus, a innych Europejskich antycznych rewolucjonistów np. Attylę zmieszał z błotem. W Europejskiej świadomości (w Polskiej przede wszystkim) Jezus przejął role tych wielkich ludzi i jest bohaterem. Lecz dla mnie Jezus kojarzy w głównej mierze z uległością, poniżającym klęczeniem i kultem śmierci, nie zwycięstwa. Czyli bardzo negatywną postać nam wylansowano, do której miliardy ludzi się modli i ubóstwia.

Proces zdobywania Europy jest długoterminowym projektem i moim zdaniem USA odniesie pełen sukces bez oddawania strzału, posługując się U.E a także NATO, które są organizacjami niszczącymi dość skutecznie, dorobek kulturowy Narodów Europy. Doskonale rozumiem, że dążenie do prostoty i ścisłości jest wskazane w technice, nauce, filozofii ale całe piękno Europy polega na jej skomplikowanej mieszaninie Narodów, języków, obyczajów, ta różnorodność stworzyła prawdziwą potęgę w każdej dziedzinie nauki, sztuki, techniki, która promieniowała do jeszcze niedawna na cały świat. Lecz teraz Europa umiera i Amerykańska prostota myślowa podbiła umysły Europejczyków.

To jest ten wielki magnes USA – niewyrafinowane, proste myślenie nie wymagające zbyt wiele od mózgu. Tak jak ich szybkie jedzenie (Fast food) tak i polityka, światopogląd, edukacja jest papką bez żadnej głębi i subtelności, a to przyciąga miernoty w miliardach które później rządzą min. w Polsce. Z mojego punktu widzenia, nasz kraj najwięcej stracił swojej starej kultury i obyczajów i najwięcej z całej Europy przejął obyczaje, maniery Amerykańskie. Ale żadnego upadku tego kraju nie przewiduję, bo jak chory pacjent podtrzymywany w wegetacji jest „żyłą złota” dla prywatnych szpitali, tak i cala Polska pod kroplówką „snu Amerykańskiego” będzie istnieć i wegetować jeszcze bardzo długo. Tu już niestety nigdy nie zakwitnie mądrość, Polacy swoimi rękoma (w małym stopniu niestety również moimi) podcięli swoje Słowiańskie korzenie braterstwa, współpracy, i zmienili niegdyś piękną zieloną krainę, w bezduszną żydowską kolonie USA i Watykanu.

Zwijamy żagle

Chciałbym wyjaśnić wam kilka oczywistych faktów dotyczących Polskiej i zachodnio Europejskiej gospodarki, ponieważ już nawet prostych, elementarnych zasad działania handlu i przemysłu wielu dorosłych nie zna i często plotą niesamowite farmazony w tym temacie. Swoją ignorancją i brakiem podstawowej wiedzy ekonomicznej, wprowadzają później swoich rodaków w poważny błąd, który jest bardzo na rękę obecnej władzy a przede wszystkim zachodniej kaście korporacyjno/bankowej, bo absencja logicznego rozumowania w społeczeństwie potężnie wzmacnia pozycję zachodniego handlu, kosztem Polskiego.
Pierwsza sprawa związana jest z Polskim rolnictwem i przyszłością uprawy ziemi w tym kraju, a druga kwestia to wciąż popularna opinia naszej publiki, że już niedługo osiągniemy poziom dobrobytu Niemiec, lub chociażby dorównamy Hiszpanii. Z rolnictwem jest już rozdział zamknięty czyli powolna, nieubłagana agonia, początkiem końca niegdyś prężnego w latach PRL-u rolnictwa i przemysłu spożywczego było wejście Polski w struktury UE i wielka szkoda, że rolnicy nie użyli swoich podobno mądrych, praktycznych chłopskich rozumów zanim wskoczyli obydwoma nogami po uszy w Euro-pejskie gówno.

Oczywiście demontażu indywidualnego rolnictwa nie można przeprowadzić zbyt szybko, albowiem rolnicy jednak potencjał polityczny i protestacyjny mają a raczej mieli ( o tym później ) Tak więc w dużej mierze, dzięki niezrozumiałej, infantylnej nienawiści do komunizmu Narodu Polskiego w latach 90-tych, rękoma samych obywateli i ku ich radości rozwalono PGR-y, które mimo drobnych niedociągnięć stanowiły ogromną siłę produkcyjną płodów rolnych i były miejscem pracy dla setek tysięcy Polaków i Polek. Pierwszy cel zachód osiągnął i z gry o rynki zbytu są eliminowane wielkie Polskie Państwowe Gospodarstwa Rolne. Jaki horrendalny koszt socjalny Polacy ponieśli gdy sprzedajni politycy zlikwidowali blisko 500 tysięcy ich miejsc pracy jest trudny do oszacowania i moim zdaniem był on pierwszym powojennym Morderstwem na Narodzie Polskim, które przeszło bezboleśnie przez świadomość Polaków, opanowanych furią nienawiści do PRL-u i ustroju komunistycznego. Rolnicy przez pewien czas dużo zyskali na likwidacji PGR-ów, bo odpadła konkurencja ale na horyzoncie pojawiła się UE ze swoimi bibelotami, zabawkami, pustymi obietnicami, i jak Polska długa/szeroka omamieni obywatele przekroczyli Rubikon ale nie zwycięstwa, lecz swojej zagłady.

Teraz przedstawię jak najprościej potrafię podstawy funkcjonowania tzw. wolnego rynku rolniczego Unii Europejskiej, wolnego tylko z nazwy, ponieważ kto miał oczy i uszy otwarte widział już 30-40 lat temu, że Europa zachodnia dosłownie tonie w swoich nadwyżkach mięsa, masła, mleka, zboża itd. Ten „wolny” rynek Europejski absolutnie nie potrzebował ( potrzebowała Rosja, ale o tym za chwilę ) olbrzymiej Polskiej góry mięsa, zboża, mleka natomiast gdy Polska znalazła się w objęciach Brukseli  to każdy dyktat Niemców, Francuzów  sprzedajny Polski rząd z nadgorliwością debila wykona. A więc mamy obecnie do czynienia z powolną dewastacją  naszego rolnictwa indywidualnego, które było gigantyczną konkurencją dla Niemieckich, Francuskich, Brytyjskich rolników, a Polskie wyroby spożywcze cieszyły się na całym świecie doskonałą renomą i bardzo przystępną ceną.

Zachodnia likwidacja Polskiej konkurencji występuje w każdej innej dziedzinie gospodarki i w tempie ekspresowym zniszczono Polskie górnictwo, stocznie, hutnictwo, przemysł włókienniczy, obronny, samochodowy, cukrownie, cementownie zaś Polskie rolnictwo ze względu na olbrzymią liczbę rolników, ich siłę wyborczą i potencjał w zjednoczeniu uśmierca się tzw. tysiącem powolnych cięć poprzez rożne kwoty, limity, zakazy eksportu, nowe bardzo kosztowne normy produkcyjne i co najważniejsze by uśpić rozum rolnika i go uciszyć, wypłacają im drobne sumy np. dopłaty które pazernych i chciwych Polskich rolników całkowicie spacyfikowały i jak widzimy pieniądze totalnie obrzezały umysły ludzi….ziemi, tej Ziemi, Amen.

Nie odbieram całkowicie siły logiki, rozumu i zjednoczenia Polaków, ponieważ jednak pojawiła się iskierka nadziei w rolnictwie w postaci Samoobrony. Nareszcie rolnicy i ogół biednych Polaków miał w sejmie wielką partię, pod przywództwem Andrzeja Leppera ale jak wiemy tłuste lata rolniczej hossy z Unijnymi dopłatami, pomówienia kurew i prostytutek o rzekomym gwałcie popełnionym przez Leppera, a także oskarżenia o jego komunistyczne sympatie wschodnie, które były niczym innym jak jego próbą otwarcia rynków zbytu na Polskie płody rolne w Rosji zrobiły cuda, rolnicy i ogół Polaków A. Leppera zdradzili i pośrednio własnymi rękoma zamordowali, a teraz przyszedł czas na unicestwienie was samych rolnicy. Samoobrona i Lepper dali wam siłę, natomiast rząd dał wam drobne pieniądze, wybraliście kasę i swoją chciwością skazaliście się na powolną zagładę. Teraz jesteście sami i możecie machać jedynie gównami i flagami Soli-durności.

Byliście ostatnią nadzieją Polski bo stanowiliście milionową rzeszę ludzi ciężkiej pracy, zjednoczoną pod jednym sztandarem Samoobrony, inne wielkie zakłady z milionami robotników przestały istnieć, w was była nadzieja i również znikła. Nie myślcie proszę, że przemawia przeze mnie zazdrość o wasze pozorne bogactwo, chaty na raty i inne graty, lecz mam wielki żal z utraconej przez was szansy, szansy która już w Polsce drugi raz się nie powtórzy. Tak w wielkim skrócie, upraszczając wiele aspektów mniej więcej wygląda sytuacja z rolnictwem, ale muszę rozwiązać sprawę z oczekiwanym przez Polaków dobrobytem Niemieckim, lub przynajmniej Hiszpańskim, który dziwkarstwo medialne, eksperci, politycy obiecują Polakowi, że lada dzień nadejdzie. Podobno dobrobyt już jest widoczny na horyzoncie i stoimy na progu prawdziwego Eldorado, ale trzeba tylko trochę mocniej zacisnąć pasa, bo jest kryzys ! (trwający non-stop ponad 25 lat)

Zacznę od okrutnej prawdy a mianowicie, możecie być pewni jak jesteście pewni tego, że słonce jutro wzejdzie, dopóki Polska jest w UE to nasz kraj nigdy nie osiągnie dobrobytu nawet Greckiego lub Portugalskiego (prędzej osiągniemy poziom Bangladeszu) Znowu kłaniają się podstawy funkcjonowania kapitalistycznego systemu, który po prostu jak buldożer likwiduje konkurencję gospodarczą w słabszych, finansowo zadłużonych po uszy państwach takich jak Polska. Problem z zadłużeniem kraju to osobny wątek wymagający głębszego wyjaśnienia, nadmienię tylko, że obok de industrializacji Polski jest bardzo ważnym narzędziem zachodu zniewalającym Polaków. Od początku tej „wolności” w roku 1989 Polska była świadomie zadłużana abyśmy byli na łasce i na smyczy zagranicznych banków. Tak więc zachód nigdy nie pozwoli Polsce odbudować swojego niegdyś wielkiego przemysłu, prężnej gospodarki i rolnictwa z tej prostej jak drut przyczyny.
Kraj z silnym przemysłem i rolnictwem zapewnia ludziom stabilne, dobrze płatne miejsca pracy co przekłada się bezpośrednio na:

  • Zwiększony eksport
  • Wzrost zamożności obywateli
  • Następuje szybka modernizacja wszystkich gałęzi gospodarki
  • Kraj rośnie w siłę

Tak silna Polska za PRL-u istniała i stanowiła śmiertelne zagrożenie dla gospodarek zachodnich dlatego też wciągnięto nas, dzięki naszej głupocie w UE i zredukowano Polski przemysł do poziomu epoki kamienia łupanego i w tej chwili ostatnim rodzimym produktem Polskiej myśli technicznej i jej głównym eksportem są krasnale gipsowe, palety drewniane. Polska jest również potęgą w eksporcie taniej siły roboczej, prostytutek i jesteśmy prawdziwym potentatem produkującym w seminariach co rocznie, na eksport milionową armię pasożytniczego kleru, który później zalewa resztki normalnego świata degeneracją, natomiast w Afryce i Azji prowadzi swoje podboje i misje krzyżowe jak za dawnego, średniowiecznego zacofania. Jedyne na co Unia europejska zezwoli Polsce to na dalszy, systematyczny spadek zarobków i wzrost bezrobocia, co skutkuje zażartą walką po trupach o każde miejsce pracy, na każdych prawie już feudalnych warunkach zatrudnienia.

Te kluczowe i dość proste aspekty gospodarki i ekonomii powinni obowiązkowo w szkołach uczyć, ale uczy się dzieci kretyńskiej religii i później dorosły Polak nie ma bladego pojęcia jak godnie żyć i bronić kraju, ale za to uwielbia klęczeć przed trupem na krzyżu i jest ekspertem od durnych pism świętych, biblii i całych litanii chrześcijańsko/żydowskich bzdur. Wniosek następujący można wyciągnąć z powyższego wpisu, Unia Europejska jest kapitalistycznym narzędziem likwidującym konkurencję gospodarczą w podbitych państwach Europy wschodniej – nic więcej, nic mniej. Tym smutnym akcentem kończę. Cześć.

P.S. „Boże mój, czemuś mnie opuścił” ? Dla zilustrowania problemu, proponuję zamiast Boże mój, wstawić Rozumie mój  i 10288763_626475884110742_7949205572507793102_nwszystko się wyjaśni. Obecna demokracja i system polityczny może tylko przetrwać dzięki masowemu i systematycznemu praniu mózgów ludzkich przez religię chrześcijańską, lub podobnie imbecylną, żydowską, muzułmańską, dla „oświeconych” buddyjską a gdy programowo, kościół w Polsce zwinie żagle, da tłuszczy jakąś nową opartą na tym samym syfie co poprzednio zniewalającą umysły religię i następny kult np. New Age Jezus-Superstar, połączony z konsumpcjonizmem i technokracją, przed którym ludzkość będzie znowu klęczeć i oddawać jej swoje rozumy pod „opiekę”. Wiesz Polaku/Polko, dlaczego kościół w Polsce tak demonizuje i wypacza lata PRL-u i ideologie komunistyczną? Wyjaśnię. Nikt w Polsce Ludowej religii nie zwalczał, nawet budowano wówczas kościoły, główną przyczyna teraźniejszej nienawiści do Polski 1945 – 1989 roku jest to, że w PRL-u rozum zwyciężył nad ciemnotą. U podstaw komunizmu 10246323_622460991178898_2777221849794449810_nobok równości leży poznawanie świata poprzez świeckie nauczanie, komunizm dał ludziom najwyższej klasy, powszechną edukację i ogół społeczeństwa zaczął wtedy myśleć, a rozumny człowiek jest największym zagrożeniem dla kapitalizmu i religii. W Polsce i w szerokim świecie widać teraz fatalne skutki nadmiaru religii w życiu i zarazem braku podstawowej wiedzy o życiu. Ciemność zwyciężyła nad światłem ponieważ wraz z upadkiem PRL-u przepadła mądrość, wiedza i zdrowy pogląd na świat, w 1989 roku z demokracją do Polski wkroczyła nędza, zacofanie, chciwość i Spełniło się.

Największa tajemnica świata. Część 1

Wielu chrześcijan chełpi się swoją wyższością moralną nad arabami, a także zajadle ich krytykuje i szydzi, oglądając w TV   upokarzające modły  muzułmańskie w meczetach. Bez wątpienia, jest to zachowanie bardzo uwłaczające ludzkiej godności, ale przecież Polacy, katolicy a nawet tzw. ateiści nie praktykujący ale wierzący uprawiają podobne poddaństwo i samoponiżenie co muzułmanie, całując po rękach papieży, biskupów i klęczy przed klerem w kościołach na każde jego zawołanie. Bądźmy wiec trochę obiektywni w stosunku do arabów, ponieważ nam chrześcijanom religia też porządnie zryła berety, być może nawet więcej aniżeli arabom. Wprawdzie obydwie religie maja ten sam żydowski korzeń, wierni obydwu wyznań modlą się do tego samego boga, a Jezus i Maryja są dla muzułmanów postaciami prawie świętymi, to wbrew logice zamiast się zjednoczyć i walczyć z realnym wrogiem, muzułmanie i chrześcijanie od setek lat nawzajem się wyrzynają.

Analogie w obydwu Religiach są wielkie, chociażby zwoływanie muzułmanów na modlitwy przeraźliwym lamentem i krzykiem z minaretów, a chrześcijan wabienie na msze hukiem i łomotem dzwonów z wież kościelnych. Moim zdaniem czarny żart z tymi religiami polega na tym, że twórcy dwóch wersji żydowszczyzny wpletli celowo wiele swojej bzdurnej symboliki, chorych doktryn w islam i chrześcijaństwo aby, przetestować miliardy ludzi i sprawdzić ich łatwowierność i możliwości manipulacyjne. Nie trzeba być uczonym w pismach lub wielkim filozofem, myślicielem aby dostrzec powyższą intrygę starszych w wierze, bo już tym nad wyraz namacalnym i widocznym dowodem na żydowskość chrześcijaństwa jest jarmułka na głowach kleru i obrzezanie w islamie na wzór judaizmu. Tak więc widzimy, że lepszego interesu od religii nikt jeszcze nie wymyślił i strzyżenie owieczek w imię boga Jahwe, Maryi, Jezusa, Allacha lub Buddy żydzi doprowadzili do zupełnej perfekcji, ewentualnie ściema z ich koszerną demokracją stanowi również dobre źródło dochodu. Natura ludzka jest jednak bardzo ułomna, bo garnie się w stronę śmieci i bzdur, wierząc w ich świętość, a odrzuca rozum i piękno. Dla wielu takie wyjaśnienie zagadnienia religijnego jest wystarczające, że wszystko co Boskie przebiegli żydzi wymyślili i podporządkowali pod pieniądz, żerując na zwykłej ludzkiej głupocie, łatwowierności i strachu przed śmiercią ale czy na pewno?

Bo jak logicznie rozwiązać problem z miliardami zagorzalców religijnych i głęboką wiarę ludzi mądrych, wykształconych, oczytanych ? Coś intrygującego w tych religiach musi jednak być, że przyciąga jak magnes niezliczone masy ludzkie gotowe oddać nawet swoje życie, lub mordować w imię Boga? Chcę wam zaprezentować teorię wyjaśniająca dość dobrze powód ludzkiej, głębokiej, fanatycznej wiary w Bogów i w Niebo. Hipoteza nie jest moim wymysłem lecz wielu ludzi jest podobnego zdania, wystarczy mieć otwarty umysł, być ciekawym świata i zagadka zostanie wyjaśniona, aczkolwiek rozwiązanie enigmy będzie niezwykłe, dla wielu zaskakujące ponieważ cała tajemnica jest jeszcze zawarta w naszych mózgach !

Religia Chrześcijańska jest czapą z ołowiu ściskającą nasze rozumy
Religia jest jednak wszystkim, wokół niej obraca się całe nasze życie i tylko od głębszego poznania i zrozumienia światowych Religi prowadzi droga ku absolutnej prawdzie, ale nie prawdzie Niebiańskiej bo takowej nie ma i nigdy nie było, lecz tej ziemskiej, ponieważ ziemia jest Niebem i kolebką Bogów. Nie interesuje mnie w religiach świętość, dogmaty, przykazania, nakazy itd. to są sprawy trywialne, ale nadbudowane świadomie aby zadusić nim zdrowy rozsadek i oszołomić człowieka boskością danej religii, ważne jest jak religia ustosunkowuje się do człowieka, co mówi o jego roli tu na ziemi i sposób oddawania czci Bogu, dopiero po analizie tych trzech kwestii można już snuć wnioski.

Nasi sponsorzy religijni wiedzą więcej niż by się wydawało, kasta religijna przede wszystkim Watykan ma do swojej dyspozycji ogromną skarbnicę wiedzy historycznej, archeologicznej którą skrzętnie ukrywa przed ludzkością . Oni dostarczają nam w pewnym sensie pożywienia duchowego w postaci obecnych niepełnych , szczątkowych wierzeń do których my podświadomie lgniemy i za nimi tęsknimy. W związku z tym bardzo łatwo zostaliśmy zwerbowani w chrześcijaństwo lub islam etc. Tym podstawowym elementem wykorzystywanym przez zorganizowane religie świata w przyciągnięciu ludzi do siebie, jest nasza nostalgia za utraconą przez człowieka iskrę Boskości, ale nie niebiańskiej, lecz ziemskiej. Elita religijna najlepiej w tej kwestii się orientuje i trzyma rękę na pulsie świadomości wiernych, rzucając nam okruchy prawdy tak umiejętnie dobrane abyśmy nigdy nie otworzyli oczu i nie uświadomili sobie największej tajemnicy świata która powoli w nas zanika lecz się ciągle tli, że to My jesteśmy Bogami, ale Bogami upadłymi i tęsknimy za potęgą i pięknem straconym przez nas w zamierzchłych czasach, podczas kataklizmu układu planetarnego.

Sądzę że pojedyncze jednostki potrafiły na przestrzeni wieków rozpalić w sobie pamięć o Ziemskiej Boskiej przeszłość człowieka, i kto wie czy Jezus nie jest czasem zwykłym śmiertelnikiem, potrafiącym odkryć prawdę o przeszłości i za głoszenie jej został zabity? W następstwie czego żeby nikt, nigdy nie dociekał realiów życia została mu przypisana rola wszechmogącego Boga, a ludzkość podporządkowano pośrednikom Boga, klerowi, gdy tymczasem naszym domem i niebem od zawsze była Ziemia, na której nasi przodkowie byli równie potężni co Chrześcijański Bóg w Niebie? Od tego czasu ufnie i bezrozumnie spoglądamy w Niebo, zamiast twardo stąpać po ziemi i odkrywać rozumem jej tajemnicę. Ograniczanie umysłowe człowieka i krępowanie jego świadomości jak widzimy jest podstawową funkcją i zadaniem priorytetowym  zorganizowanych religii, a produktem ubocznym promowania religii jest osobnik niezdolny do samodzielnego myślenia.

Oczywiście gdybym miał dostęp do ukrytej przed nami wiedzy akademickiej, historycznej, kosmologicznej  mógł bym z łatwością rozwiązać enigmę zamierzchłej historii człowieka, ale póki co jestem zdany jedynie na źródła religijne,  z których czerpię informację  i kształtuję pewne wnioski dotyczące prawdy o historii człowieka na ziemi. Źródła religijne stanowią podstawę, ale bardzo rzadko zdarza się jednak cud, w postaci książki mało znanego szerszej publice autora, po przeczytaniu której zmieni się wasz pogląd na prahistorię, religię, i sens życia.

Zderzenie Światów
Już od dawna spoglądałem na świat z innego punktu widzenia, ale dopiero po przeczytaniu książki  I. Velikowskiego pt. „Zderzenie Światów” idea kataklizmu planetarnego zakiełkowała w mojej głowie na dobre, i otworzyła nowe horyzonty myślowe. Velikowski swoim dziełem „Zderzenie Światów” pisał o przybyciu w układ słoneczny dawno temu, gigantycznej komety która obecnie jest planetą Wenus, ze stabilną już orbitą. Przybycie komety do naszego układu najpierw zniszczyło piątą planetę której resztki widać po pasie meteorytów pomiędzy Marsem a Jowiszem, ale najwięcej apokaliptycznych zmian kometa wyrządziła na ziemi, ponieważ swoją potężną grawitacją a przede wszystkim wyładowaniami elektrycznymi ( łukiem elektrycznym) zmieniła na zawsze oblicze kontynentów ziemskich, niszcząc prawie doszczętnie cywilizacje ziemskich Bogów.

Warto nadmienić, że teoria Velikowskiego dobrze wpisuje się hipotezę tzw. Elektrycznego Kosmosu mówiącą o roli nadrzędnej Lightning-shutterstock_110468735-WEBONLYwyładowań elektrycznych w procesach kształtowania planet i całego kosmosu. Elektryczny kosmos przedstawia słońce, nie jako kolosalny reaktor jądrowy, lecz gigantyczną, elektryczną kulę plazmową, plazmowe pochodzenie  ciał kosmicznych dotyczy też struktur komet. Velikowski dość genialnie i sensownie opisał mechanikę kataklizmu, ale pójdę o krok dalej i postaram się wyjaśnić następstwa katastrofy dla mieszkańców tamtej ziemi. Pozostałości ich cywilizacji można zaobserwować do dzisiaj po ruinach Egipskich, Sumeryjskich lub po piramidach Ameryki południowej, lecz nie są to ruiny zbudowane bezpośrednio przez Bogów ziemskich ale budowniczymi byli ocalałe gdzieniegdzie z zagłady jednostki, posiadające jeszcze szczątkową pamięć i siłę fizyczną ale na zawsze straconą potęgę rozumów. Wznoszono te piramidy jedynie ku pamięci jako pomniki, a późniejsi Egipcjanie lub Indianie tylko przejęli budowle, nie rozumiejąc już ich prawdziwego przeznaczenia i przystosowali je w rożnych celach religijnych, astronomicznych lub pogrzebowych.

Nie zapomnijmy, że Velikowski był żydem i pisząc o kataklizmie planetarnym wplótł w opowieść wiele biblijnych wątków ( manna z nieba , plagi egipskie, potop ) co moim zdaniem jest celowym wzmocnieniem wiary żydowskiej i w pewnym sensie mitu o narodzie wybranym. Nie zmienia to absolutnie faktu, że hipoteza Velikowskiego dotycząca kataklizmu jest bardzo intrygująca, ponieważ ślady na ziemi a przede wszystkim antyczne i pogańskie religie potrafią nam wiele wyjaśnić. Jak mogliście już zauważyć, odnoszę się bardzo krytycznie do biblii ale nawet to źródło coś cennego wnosi w rozważania o straconej Boskości człowieka, albowiem nasz przodek opisywany w biblii żył w ziemskim raju, był długowieczny i zdrowy, nie potrzebował żywności i wiele innych interesujących szczegółów.

Proszę nie myśleć o boskości człowieka w sensie religijnym-dzisiejszym, ponieważ nasi wielcy przodkowie przypominali raczej postacie z panteonu Bogów i Bogiń  antycznej Grecji, posiadąjących często zwykłe ludzkie słabości ( ulegających zniewalającej miłości lub pożądaniu ). Skandynawskie i Słowiańskie mity, legendy, bóstwa również wiele wnoszą w poznanie prawdy o zamierzchłych czasach, i co najważniejsze robią to bez zbędnego balastu zniewalających dogmatów żydowskich religii. Zwykłe europejskie bajki, gawędy o krasnoludkach , muminkach, trolach na pozór infantylne i śmieszne opowieści dla dzieci, mają niezwykłą głębię w sobie, posiadają mądry przekaz i są tysiąckrotnie cenniejszym źródłem naszej europejskiej rzeczywistości aniżeli biblie, pisma święte i listy apostolskie, ponieważ bajki mówią nam o dawnym prawdziwym życiu na ziemi, które można przyrównać do snu, do raju. Z tego względu pozostałe jeszcze do dziś na ziemi naturalne religie pogańskie, ich wyznawcy, od samego początku istnienia zorganizowanych religii byli bezwzględnie niszczeni, a ich skarbnica wiedzy unicestwiana bo stanowili jedyne źródło mądrości.

Człowiek – Bóg
Na zagadnienie Boskości człowieka nie należy patrzeć przez pryzmat ich domniemanych osiągnięć technicznych takich jak np. latające machiny, napędy antygrawitacyjne lub super komputery, ponieważ elity polityczno/religijne chcą abyśmy patrzeli na życie tylko przez pryzmat obecnego świata technokratycznego, w którym panują maszyny, przytłaczające nas swoimi możliwościami obliczeniowymi, natomiast religie krępują człowieka ogromem Boga.

Z jednej strony technokraci wpoili człowiekowi nicość, bezwartościowość nawet głupotę wobec wszechpotężnego, inteligentnego komputera i mierność planety w porównaniu z gigantycznym kosmosem, natomiast z drugiej strony w obliczu wszechmogącego Boga, kler i duchowieństwo wpoiło nam, że człowiek jest nic nie wartym pyłkiem, zdanym całkowicie na jego łaskę i wspaniałomyślność. Jesteśmy utrzymywani w nieustannym strachu przed, zagładą Boską, lub zagładą ziemi przez zmyśloną czarną dziurę lub podobny nonsens, supernową. Dwie strony tej samej monety prowadzą nieustanną walkę i próbują stłamsić czasem odradzającą się w nas …pamięć.

Po tym przykładzie widać dobitnie fuzję religii i polityki, które od samego początku swego istnienia nawzajem się wspierały i uzupełniały, najpierw religia obrzezała rozum ludzki swoimi dogmatami, następnie w obliczu postępującego rozwoju ekonomicznego i niekiedy na nowo kwitnącego ludzkiego rozumu, politycy przejęli pierwszeństwo i skrępowali ludzkość tzw. postępem technicznym, który jest narzędziem zniewalającym, bo odbiera mu resztki pamięci o swojej potędze, redukuje umysłowo, bagatelizuje rolę człowieka na ziemi,  przez co stajemy się z pokolenia na pokolenie coraz bardziej ograniczonymi intelektualnie a przede wszystkim duchowo istotami. Technologie otaczające nas wokół powodują regres inteligencji człowieka, one stworzyły prymitywną cywilizacje i następstwem tej bezkrytycznej, ślepej akceptacji technokratycznego świata, będzie pełne przejecie władzy nad ludzkością i jej zniewolenie, ale w sposób bezbolesny przypominający zasypianie…w  tym śnie   pozostaniemy już na zawsze. Trwa wielka batalia o naszą świadomość, o nasz rozum ażeby on już nigdy już nie osiągnął dawnej doskonałości, i jak widzimy po naszym obecnym życiu, rolę rozumu ludzkiego przejmuje coraz bardziej wszechobecny komputer. Masz wyłączyć swój rozum i oddać władze w „ręce” super inteligentnego komputera, lub we władanie jakiegoś Boga w niebie, gdy tymczasem Twój mózg jest jeszcze zdolny do osiągnięcia prawdziwych cudów bez polegania na maszynę.

Zapamiętajcie kardynalną, podstawową rzecz, religia i polityka jest jednym i tym samym, ich przekaz jest identyczny, jedno drugie wspiera, a różnice istnieją tylko w sposobie ubierania się ich elit! Ziarenko prawdy o stanie ludzkości elity religijno/polityczne jednak nam powiedziały, albowiem obecnie człowiek rzeczywiście jest słaby, wręcz głupi, jesteśmy u kresu swoich możliwości i staczamy się w otchłań, oddając maszynie resztki niegdyś swojego wielkiego rozumu. Gdy mózg zanika zamiera tym samym ciało, ludzkość w dosłownym sensie gnije i jesteśmy sztucznie podtrzymywani przy życiu medykamentami.

Przykład na poparcie powyższej tezy mogę podąć, przedstawiając dość jeszcze kontrowersyjną teorię, mocno zwalczaną przez obecny system, że mózg/świadomość potrafi leczyć – efekt placebo !  Ale tylko zdrowa świadomość, zdrowy mózg posiada takie możliwości a w dobie regresu umysłowego, tą zdolność regeneracji ciała fizycznego zatracamy. Możliwość uzdrawiająca zdrowym mózgiem jest tym ostatnim znakiem, na dawną, ziemską Boskość i doskonałość człowieka.

Zmierzch człowieka i świt maszyny
Choćbym miał do dyspozycji wszystkie koparki świata, rzesze archeologów z najlepszym sprzętem i milionowy budżet to nie znajdę żadnego śladu materialnego po naszych ziemskich przodkach Bogach, ponieważ oni doszli do tak zaawansowanego rozwoju umysłowego, że nie budowali domów, maszyn, oni tego nie potrzebowali, a gdy coś już musieli zrobić potrafili siłą mózgu przenieść nawet góry. Paradoksalnie Amerykański film „Gwiezdne Wojny” i postać Jedi najlepiej przybliża realia dawnej ziemi i jej wielkich mieszkańców.  Tak więc, nawet śmietnik Amerykańskiej „kultury” filmowej niejednokrotnie rzuca nam prosto w oczy ziarna prawdy……(ciąg dalszy wkrótce)

Indie – Największa demokracja świata i „Tygrys” Azji

W dzisiejszym wpisie umieszczam link aby zobrazować nim ostrzeżenie dla Polski i Polaków co nas czeka w demokracji i kapitalizmie na przykładzie podobno świetnie rozwijających się Indii. Większość ludzi patrzy na kapitalizm przez pryzmat Niemiec, Skandynawii, Francji lub przez pryzmat coca coli/hamburgera lub nowego iphona  ale nie łudźcie się, nasze życie wkrótce zmieni się w kompletny koszmar na wzór Indii. Ten tzw. nowoczesny kapitalistyczny, demokratyczny świat to zaledwie 5 % ogółu ludzkości  wykorzystujący Indie, Afrykę, Amerykę południową i Europę wschodnią. Obywatele tych państw i kontynentów żyją w kompletnym szambie ale …..demokratycznym

Wyjątek stanowią komunistyczne Chiny które pomimo wielkiej ilości obywateli potrafiły w jakiś sposób zapewnić ludziom w miarę stabilne i godne życie a tym wybitnym przykładem dobrego systemu był komunistyczny Związek Radziecki.

Indie znakomicie ilustrują kapitalistyczną nędzę i rozpacz a sądzę, że ci obecnie bardzo biedni ludzie w dawnych czasach mieli wysoko rozwiniętą kulturę ale jednak  absolutny fanatyzm religijny  i wpływ Angielskiego kolonialnego feudalizmu spowodowały kompletny upadek niegdyś wielkiej cywilizacji Hinduskiej. Mówi się że biała rasa pochodzi z Indii i że nasze DNA jest ściśle powiązane z DNA hindusa a także widać gołym okiem, że twarze Hindusów (pomijając ich ciemną karnację skóry) przypominają  rysy twarzy białego człowieka, lecz po bliższym zapoznaniu się z faktami nie chce mi się wierzyć, że my i hindusi mamy coś wspólnego z wyjątkiem podobnie ogłupiających religii i tępej wiary w zbawienną rękę wolnego rynku. Wychodzi na to że religia jest głównym źródłem całego zła.

Chcecie zobaczyć efekt niepohamowanej fanatycznej religii i apokalipsę kapitalizmu ? Tego wam  TVN ani Onet nigdy nie pokaże.  Zapraszam więc do obejrzenia poniższego linku (uwaga drastyczne zdjęcia) W Indiach kapitalizm osiągnął punkt szczytowy ludzkiego upodlenia a religia Hinduska jak chrześcijańska zrobiła z ludzi prawdziwe zombie.

http://www.chinasmack.com/2010/pictures/filthy-india-photos-chinese-netizen-reactions.html