NATO

Kameleon

Dynamika polityczna i społeczna w Rosji jest zupełnie inna niż w Polsce i reszcie świata, bowiem Rosja jest najbardziej skażona komunizmem, ale musimy zrozumieć że administracja W. Putina, już dawno odcięła się od ideologii komunistycznej i przywódcy tego kraju robią wszystko co w ich mocy, żeby komunizm w Rosji już nigdy nie zdobył władzy. Putin wspiera zatem kościół prawosławny, prywatyzuje wiele gałęzi przemysłu i gospodarki, uczy ludzi samodzielności oraz poszanowania własności prywatnej i rozdaje obywatelom ziemię na dalekim wschodzie, ponadto symbolika narodowa w formie flagi, godła oraz hymnu nawiązuje do tradycji Carskich.

Niemniej jednak, ideologia komunistyczna pozostanie na zawsze w pamięci Rosjan, bo rzecz jasna w Rosji ten chory system się narodził i komunizm jest ściśle związany z wojną ojczyźnianą i ogromnym poświeceniem narodu Rosyjskiego podczas II wojny światowej. W związku z tym, Putin ma ograniczone pole manewru i ze względów historycznych jest zmuszony iść na pewne układy i kompromis z komunistami.

Nie do pozazdroszczenia jest zatem pozycja Putina, bo oprócz komunistów, Putin musi uważać na wszystkie organizacje pozarządowe oraz fundacje i sporadycznie jest zmuszony  mocno w nie uderzyć, co spotykało się z wrzaskiem, lewaków, liberałów i pedałów z Unii Europejskiej, a zwłaszcza komunista Obama i demokraci z Waszyngtonu pluli pod adresem Putina i zarzucali mu łamanie praw człowieka itd.

Ze wszystkich ludzi na świecie, Rosjanie są jednak najbardziej zniszczeni ideologią komunistyczną i na płaszczyźnie indywidualnej takie „piękne” osiągnięcia komunizmu jak aborcja, ateizm, feminizm oraz inna patologia np. korupcja i masowy alkoholizm nadal toczą od wewnątrz naród Rosyjski. Na domiar złego w parlamencie Rosyjskim, partia komunistyczna jest dość poważną siłą polityczną.

Zniekształcone komunizmem stare pokolenie jednak wymiera i rodzą się nowi, dynamiczni ludzie wychowani od kołyski w demokracji i kapitalizmie i Putin może liczyć na ich wsparcie. Federacja Rosyjska rozwija się zatem w ramach kapitalizmu oraz demokracji i czynnik duchowy w formie chrześcijaństwa ponownie w tym kraju odżył, lecz proces budowy od podstaw struktur kapitalistycznych i demokratycznych wymaga czasu oraz cierpliwości i sporadycznej twardej ręki wobec malkontentów.

Na zachodzie twarda ideologia komunistyczna co prawda nigdy nie zagrzała miejsca, ale ona istnieje w miękkiej wersji i podszyła się pod szeroko rozumiane prawa kobiet, homoseksualistów i mniejszości. Komunizm infiltrował również organizacje ochrony przyrody Greenpeace lub WWF, które propagują bardzo subtelnie komunizm, za parawanem rzekomej degradacji ekosystemu przez rabunkowy kapitalizm. Oczywiście większość organizacji pozarządowych na rzecz obrony Demokracji i fundacje takie jak, Amnesty International lub „nasza” Fundacja Batorego, są tak naprawdę przyczółkami marksizmu oraz komunizmu i dziad Soros jest ich głównym sponsorem.

Największym jednak wskrzeszeniem współczesnego komunizmu jest Unia Europejska i ten totalitarny system jak walec niszczy moralność, etykę, duchowość i knebluje ludziom usta polityczną poprawnością. Ingerencja komisarzy Unijnych w sprawy ludzi i gospodarki poprzez tysiące nakazów, zakazów i dyrektyw żywcem przypomina Bolszewicki system totalitarnej kontroli nad społeczeństwem. Twórcy Unii Europejskiej mimowolnie dali ludziom do zrozumienia jak im cel przyświeca, gdy stworzyli stanowiska komisarzy. Wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych było zatem podyktowane koniecznością obrony kraju, przed komunistycznym koniem Trojańskim w formie Unii Europejskiej.

Sentymenty socjalistyczne a czasem nawet komunistyczne można dostrzec także w niektórych deklaracjach i programach ONZ i niebawem, z racji globalnej histerii związanej z globalnym ociepleniem, ONZ wprowadziła by ludziom podatek od oddychania. Na szczęście pragmatyczny i rozsądny Trump, ma dość tych farmazonów i jak widzimy główny Amerykański sponsor, redukuje finansowe zobowiązania wobec skorumpowanej ONZ.

Nie ulega wątpliwości, że politycznym przyczółkiem światowego marksizmu i komunizmu jest Amerykańska partia Demokratyczna, a jego siłą militarną był pakt NATO. Demokraci jednak przegrali w Ameryce i do kupy już się nigdy nie pozbierają, natomiast w struktury NATO wejdzie niedługo Rosja i tryliony dolarów wydawanych na złom wojenny, ludzkość przeznaczy na podbój kosmosu lub na inny szczytny cel.

 

 

 

 

 

 

 

Ural – Atlantyk

Nie możemy mówić o współczesnej Unii Europejskiej jako tej ostatecznej formie zjednoczenia politycznego i ekonomicznego wszystkich państw Europy, ponieważ kontynent Europejski jak wiemy nie kończy się na wschodniej granicy Polski, lecz rozpościera się kilka tysięcy kilometrów dalej na wschód, aż po góry Uralskie, wobec tego brakuje w strukturach Unii Europejskiej, największego państwa Europy a zarazem kluczowego Rosji, i dopóki Rosja nie jest jej pełnym członkiem, dopóty Unia Europejska nigdy nie osiągnie swojego wielkiego potencjału i pozostanie na łasce Stanów Zjednoczonych.

Oczywiście widmo utraty pieniędzy stoi na przeszkodzie zjednoczonej Europy, w głównej mierze pieniędzy Amerykańskich i ona straciła by ich najwięcej, a chwilowe straty finansowe odbierają ludziom kompletnie rozumy, co widać po ingerencji USA w sprawy całej Europy, aczkolwiek w dłuższej perspektywie czasu zjednoczona Europa od Uralu po Atlantyk, przyniosła by samej tylko Ameryce więcej korzyści niż strat. Niemniej jednak, krótkowzroczna Amerykańska chciwość, góruje jeszcze nad zdrowym rozsądkiem i politycy USA torpedują prawie każde zbliżenie dyplomatyczne, gospodarcze i ekonomiczne Rosji z Europą zachodnią, zwłaszcza pomiędzy Rosją a Niemcami, którzy są siłą napędową przemysłu oraz finansów Europejskich i jej najważniejszym państwem.

Hipotetyczna Unia Rosji i Europy zachodniej nie przyniosła by nam przeciętnym ludziom drastycznie lepszego standardu życia, co prawda handel, turystyka, kontakty między ludzkie, zniesienie granic i wiz potrafią wspaniale wzbudzić w dotychczas podzielonych narodach przyjaźń i serdeczność, co za tym idzie groźba konfliktów spada do zera, ale koncept pieniądza, zysku i związana z nimi ludzka chciwość nadal by istniała, wobec tego rzetelne zjednoczenie całego kontynentu Europejskiego jest bardzo piękną opcją, ale na zjednoczeniu politycznym i gospodarczym nie moglibyśmy skończyć, albowiem następnym i ostatecznym krokiem ku prawdziwej Unii ludzi Europy gwarantujące szczęście, musi być usunięcie konceptu pieniądza w obecnej formie, który wyrządza najwięcej zła nie tylko Europie lecz całemu światu.

Diamenty rodzą się w ogniu pod wielkim ciśnieniem, i jesteśmy właśnie świadkami narodzin prawdziwej Europy, aczkolwiek proces ten przebiega powoli i często w morzu krwi niewinnych, ale jestem dobrej myśli i mam nawet zaufanie do niektórych polityków Amerykańskich, bo tam wbrew pozorom, jest jeszcze wielu mądrych i wpływowych ludzi. Bez wątpienia, na chwilę obecną chciwość rządzi nie tylko w USA lecz w Europie, zwłaszcza w państwach Europy wschodniej, w związku z tym USA torpeduje próby zjednoczenia Europy wykorzystując do tego celu głównie Polskę, w mniejszym stopniu Ukrainę, ponieważ położenie geostrategiczne naszego kraju w sercu Europy jest kluczowe, i dopóki Ameryka kontroluje Polskę, dopóty nie ma mowy o zbliżeniu Rosyjsko – Niemieckim.

Bardzo korzystna dla Ameryki, jest niesamowita chciwość Polaków na pieniądz, ten mankament naszego charakteru zawsze gubił Polski naród, w związku z tym przekupić Polskiego polityka nie nastręcza nikomu żadnych trudności, bo wystarczy nawet obietnica zapłaty i każdy jeden polityk zdradzi swoją ojczyznę, wyjątkiem od reguły był Andrzej Lepper, zamordowany w 2011 roku z powodu jego żelaznego charakteru i uczciwości. Poznacie Polskich zdrajców oczywiście po ich zajadłej nagonce na Rosjan oraz po coraz większym antagonizmie w stosunku do Niemców.

Podatność Polskich polityków na przekupstwo może być wykorzystana oczywiście przez Niemców lub Rosjan, i niewątpliwie oni mają swoich agentów w strukturach Polskiego rządu, lecz musimy pamiętać kluczowy fakt, że ślepe oddanie Ameryce Polak wyssał z mlekiem matki, aczkolwiek to zachowanie jest poniekąd zrozumiałe, bo z rąk Niemiec i Rosji nasz kraj wiele ucierpiał i szukamy nowego Amerykańskiego zbawiciela za oceanem. Tylko jak zwykle zapominamy, że nasi Angielscy i Francuscy przyjaciele w 1939 roku Polskę zdradzili, i USA obecnie podobnie nas w konia robi. To jest druga słaba strona Polskiego charakteru, nie potrafimy wyciągnąć właściwych wniosków z tragicznych lekcji historii, i popełniamy w kółko te same katastrofalne błędy, oddając się całkowicie pod Amerykańskie zwierzchnictwo i kontrolę.

NATO = USA
Kluczowy gracz światowej dyplomacji, przemysłu i finansów oraz potęga militarna USA posługując się swoim wschodnio Europejskim pionkiem Polską, znakomicie likwiduje perspektywy zbliżenia Niemiecko – Rosyjskiego. Relatywnie niedawno Ukraina miała do spełnienia tą rolę, lecz próba wyrwania Ukrainy z orbity Rosji nigdy się nie powiedzie, bo więzy językowe, narodowe są olbrzymie i one zadecydują o tym, że Ukraina powróci do porządku, natomiast Polska jest wspaniałym narzędziem USA w niszczeniu jedności Europy, ponieważ oprócz Polskiej w pewnym sensie zrozumiałej nienawiści do Rosjan, Niemców oraz Ukraińców, dochodzi głębokie przywiązanie Polaków do katolicyzmu, który w tym kraju de facto jest religią państwową , w związku z tym Polska nie pasuje do laickich państw zachodnich i nie pasuje oczywiście do tzw. Słowiańskich prawosławnych państw wschodnich. Jesteśmy tym przysłowiowym wrzodem na mapie Europy, głównie za sprawą religii katolickiej, odgrywającej w Polsce rolę dominującej siły politycznej, wobec której każdy polityk z poniżoną głową i na kolanach musi złożyć przysięgę wierności i hołd. Identycznie jak za ciemnego, feudalnego średniowiecza, kościół we współczesnej Polsce koronuje i desygnuje nowego Boskiego namiestnika, z tą różnicą, że pionek Watykanu jest odziany w garnitur.

Andrzej Duda, papie¿ Franciszek145637d9f82d47e98c058778ffafa37e,640,0,0,0

 

 

 

 

Widok kobiet na kolanach zwłaszcza w Polsce nikogo już nie dziwi, bo chyba w kobiecym DNA znajduje się gen służalczości oraz poddaństwa i jak widzimy na zdjęciu, zadowolona mina małżonki prezydenta Dudy ten fakt potwierdza, ale klęczący mężczyzna ponadto przywódca narodu, chylący głowę przed bucem w białej sukmanie, stanowi wybitny przykład kompletnej utraty ludzkiej godności oraz najgorszego samoponiżenia, jakie mężczyzna może kiedykolwiek zademonstrować.

Nasza wyjątkowość katolicka i związany z tym, archaiczny i prymitywny światopogląd oraz brak przyjaciół wśród sąsiednich państw, bardzo ułatwia Ameryce manipulowanie Polskim narodem ku jego szkodzie, ponieważ zjednoczenie całej Europy od Atlantyku po Ural jest nieuniknionym procesem i żadne siły nie są zdolne temu zapobiec, jedynie wojna może ponownie podzielić śmiertelnie Europę, w związku z tym gdy zbliżenie Rosji z Europą zachodnią, pomimo prób jej storpedowania nabierze nowego wymiaru i będzie już bliskie, wówczas Ameryka użyje swojego wiernego Polskiego wasala i nakłoni Polaków do wszczęcia konfliktu przeciwko Niemcom, choć możliwe że sprowokujemy nawet samą Rosję, wówczas Rosja znowu będzie okrzyknięta wrogiem cywilizacji i perspektywy silnej zjednoczonej Europy, dzięki Polskiej głupocie pójdą do lamusa na następne 100 – 200 lat, natomiast pakt wojskowy NATO otrzyma gwarancję dalszego istnienia.  Podtrzymanie przy życiu paktu militarnego NATO jest dla Ameryki priorytetem i USA zrobi wszystko by ten układ istniał jak najdłużej, nawet kosztem swoich tzw. przyjaciół i sojuszników w tym przypadku kosztem Polski, tą role w pewnym stopniu odegrała niedawno Ukraina, walcząc z tzw. agresją Rosyjska i cały świat, głównie USA zbroi się na potęgę w obawie przed Rosyjskim atakiem.

Pierwsze skrzypce w tym wszystkim odgrywają oczywiście pieniądze, kolosalne sumy sięgające trylionów dolarów rocznie, i NATO dla USA jest dosłowną żyłą złota i najlepszym źródłem dochodu ( oprócz handlu narkotykami ) ponieważ pretekst Rosyjskiego zagrożenia, umożliwia Ameryce inwestowanie olbrzymich sum pieniędzy w sprzęt wojenny, którego USA jest największym producentem i eksporterem w związku z tym, tak dochodowe źródło zysku Amerykański przemysł w żadnym wypadku nie może stracić. Podzielona i skłócona Europa oraz widmo Rosyjskiej agresji, gwarantuje dalsze istnienie NATO, tym samym pozwala USA wydawać astronomiczne sumy na zbrojenia, elity Amerykańskie się bogacą, natomiast politycy pod naciskiem lobbystów zbrojeniowych sieją ferment anty Rosyjski, zaś media masowego przekazu, które w większości są rekach wielkich koncernów zbrojeniowych, powielają naiwnej publice te bzdury, krąg się zamyka i gigantyczne sumy pieniędzy z podatków tejże ogłupionej i zastraszonej publiki płyną do kieszeni elit.

nato_eastward_expansion_1990_2009

Ekspansja NATO od 1990 do 2009 roku.

Trochę z historii dla przypomnienia: Pakt wojskowy NATO został stworzony w 1949 roku, i miał za zadanie bronić Europę zachodnią, przed atakiem komunistycznych państw Europy wschodniej, w odpowiedzi kilka lat później Związek Radziecki stworzył podobny układ wojskowy w formie Układu Warszawskiego. W latach 90 – tych Gorbaczow wprowadza do ZSRR tzw. pierestrojkę i Rosja stopniowo komunizm porzuca, i przechodzi na system kapitalistyczny, za śladem Rosji podążają wszystkie państwa Europy wschodniej, w związku z czym Układ Warszawski stracił sens istnienia i zostaje rozwiązany. Tak więc, kapitalizm podbił całą Europe wschodnią włącznie z Rosją, wobec tego strach przed komunizmem zniknął i pakt wojskowy NATO również stracił swojego głównego komunistycznego wroga, i powinien być także rozwiązany, ale tak się nie stało i NATO wkracza coraz bliżej pod samą Rosję, wbrew obietnicy prezydenta Reagana, złożonej naiwnemu Gorbaczowowi w 1990 roku, że NATO nigdy nie wchłonie państw Europy wschodniej. Nawiasem mówiąc, każda obietnica lub przysięga złożona przez Amerykanów jest gówno warta.

Ameryka na swój sposób jest bardzo mądra, a w kwestiach finansowych dosłownie genialna, albowiem w razie utraty Europy i likwidacji NATO, na horyzoncie jest inny śmiertelny wróg demokracji i wolności, przed którym trzeba się bronić i zbroić a mianowicie Chiny, i żeby podtrzymać w społeczeństwie Amerykańskim histerię wojenną oraz pretekst pod dalsze zbrojenia, wojska USA już prawie co tydzień prowokują Chiny. Bardzo ciekawą zbieżność z Europą można zaobserwować w kontekście militarnym, ponieważ USA stworzyła w Azji podobny do NATO pakt wojskowy pod nazwą SEATO, i tam również Ameryka ma swojego bardzo oddanego i wiernego wasala Koreę południową i w mniejszym stopniu Japonię. Korea południowa spełnia w Azji identyczną rolę jak Polska w Europie, i głównym zadaniem Korei południowej jest prowokowanie komunistycznej Korei północnej, co pociąga za sobą naturalnie obiekcje ze strony Chin, i możemy być pewni, że w razie wymknięcia się sytuacji spod kontroli, Ameryka bez wahania rzuci Koreę południową na wojnę. Oczywiście kontynent Azjatycki dla USA jest drugoplanowym teatrem działań, aczkolwiek bardzo cennym z punktu widzenia finansowo i militarnego, niemniej jednak o wojnie w Azji nie ma mowy, ponieważ USA z Chinami żyją w ściślej symbiozie handlowo/finansowej i konflikt pomiędzy tymi dwoma mocarstwami doprowadził by Amerykę do ekonomicznej ruiny.

Sytuacja w Europie jest inna z tego względu, że Rosja jest dość słaba ekonomicznie, Ameryka w żadnym większym stopniu nie handluje z Rosją i sankcje dość mocno dały się we znaki zwykłym Rosjanom, a także bardzo negatywnie odbiły się na gospodarkach Europy zachodniej, wobec tego Ameryka poczuła krew i jak sęp krąży nad konającą Rosją, która w dużej mierze z własnej winy po upadku komunizmu w latach 90 – tych, doprowadziła swój potężny przemysł, naukę oraz gospodarkę do kompletnego upadku i przeszła na skrajnie kapitalistyczny, grabieżczy model zarządzania z katastrofalnymi następstwami. Rosja stoi więc, przed poważnym dylematem i są dwie opcje na ratowanie kraju, powrót do komunistycznego systemu zarządzania, lub jak najszybsze zintegrowanie swojej gospodarki, przemysłu i finansów z Europą zachodnią.

Powrót do komunizmu jest oczywiście wykluczony, zresztą sami Rosjanie na to nie pozwolą, z racji tej zwykłej ludzkiej pazerności na pieniądz, wobec tego zostaje druga opcja i jestem pewien, że za kulisami dyplomacja Rosyjska oraz Niemiecka z pewnością podejmuje działania, aby proces zjednoczenia całej Europy odnowić i przyśpieszyć. Rosji chodzi o ratowanie ekonomiczne kraju, natomiast Niemcom względy ekonomiczne również przyświecają, aczkolwiek priorytetem dla Niemców jest uwolnienie się od Amerykańskiej okupacji militarnej, która trwa nieprzerwanie od końca II wojny i wyrządza narodowi Niemieckiemu potężną krzywdę, i tylko przymierze z Rosją może Niemców uratować. Tak więc, Niemcy i Rosja są naturalnymi sprzymierzeńcami i naszym Polskim zadaniem jest wspierać ich dążenia, i nie patrzmy przez pryzmat historyczny, ponieważ wojny nikt w Europie nie chce z wyjątkiem USA.

Ameryce te sygnały nie uszły uwadze i widzi co się święci, bo sojusz Rosji z Europą zachodnią automatycznie likwiduje pakt NATO, a przede wszystkim Rosja ze swoim potężnym arsenałem jądrowym, stała by na straży całej Europy, w związku z tym konflikt w sercu Europy jest jedyną opcją aby utrwalić panowanie USA nad Europa i powstrzymać zjednoczenie kontynentu. Wojna na wschodzie Ukrainy była wstępną rozgrzewką, czas na drugą odsłonę w Polsce ?

Wielu Polaków jest przeciwna sojuszowi gospodarczemu Niemców z Rosją, albowiem Polscy politycy pod dyktando Ameryki rozpamiętują tragedię II wojny, i wciskają ludziom ponure tematy wojenne, zwłaszcza oskarżenia pod adresem Rosjan związane z Katyniem oraz wobec Niemców z paktem Ribbentrop – Mołotow potrafią ludziom zrobić wodę z mózgów, wówczas Polacy żyją historią, są wściekli na sąsiadów i nie patrzą w przyszłość, a przyszłość i dobrobyt tego kraju oraz całej Europy zależy od przyjaznych stosunków pomiędzy Niemcami a Rosją, i my jesteśmy naturalnym pomostem pomiędzy tymi wielkimi państwami. Owszem, musimy mieć na uwadze fakty historyczne związane z II wojną, ale nie możemy porównywać tamtego okresu z obecnymi realiami, i nie możemy spoglądać na rzeczywistość XXI wieku przez pryzmat II wojny, albowiem nikt o zdrowych zmysłach nie chce wojny tym bardziej Rosja i Niemcy, które straciły najwięcej ludzi i doznały totalnego zniszczenia.

Niemniej jednak, Polaków można bardzo łatwo wspomnieniami II wojny manipulować, bo w kontekście gazociągu Nordstream 2, znowu wychodzą z szafy aluzje do paktu Ribbentrop – Mołotow, i przeciętni Polacy dosłownie panikują i oczekują inwazji Niemieckiej bądź Rosyjskiej, natomiast przebiegła Ameryka histerię wojenną wykorzystuje i wciska Polakom, Litwinom oraz Ukraińcom, a także Europie zachodniej sprzęt wojenny za setki miliardów dolarów i biznes się kręci jak nigdy przedtem.

Kwiaty Europy – Niemcy

Wszystkie państwa Europy są na swój sposób wyjątkowe, ponieważ każdy naród ma coś pięknego do zaoferowania i potrafił po mistrzowsku wyspecjalizować się czy to w sferze artystycznej, naukowej, technicznej lub rolniczej bądź też duchowej. Nieliczne narody posiadają wszystkie te cechy ale zawsze słyną z jednej podstawowej, i żeby tej pięknej, unikatowej twórczej mozaiki nie stracić na zawsze, tak bardzo technicznie utalentowany naród Niemiecki, powinien jak najszybciej postawić mur podobny do Berlińskiego ale na całej granicy swojego kraju, lecz mur nie ma odizolować Niemców kompletnie od całej ludzkości, jedynie od Amerykanów.

now+I+know+how+scandinavian+people+feel+when+the+content+_2d1cb6e962b53f81fbc437cddba35ef8Ciężkie czasy wymagają podjęcia drastycznych decyzji i już tylko mur, czyli kompletne zerwanie stosunków politycznych i gospodarczych z USA pomoże Niemcom odzyskać suwerenność, a gdy odzyskają swój kraj to wówczas powróci prawdziwa Niemiecka tożsamość narodowa i już sobie sami wspaniale poradzą ze wszystkimi problemami jakie ich obecnie dotykają zwłaszcza z homoseksualizmem, feminizmem, katastrofą demograficzną, aborcją, ignorancją polityczną, konsumpcjonizmem, imigracją które to stanowią śmiertelne zagrożenie dla dalszego istnienia tego narodu. Naród Niemiecki musi odzyskać swoją tożsamość zanim na zawsze ją straci, a wyjątkowość i sens istnienia Niemców polega na ich genialnych umiejętnościach technicznych, dzięki którym oni mogą jeszcze wzbogacić człowieczeństwo w wynalazki o jakich nam się nie śniło, wynalazki pomagające żyć wszystkim ludziom świata w pokoju, szczęściu i braterstwie w swoich ojczyznach.

A zatem Niemcy muszą zrobić ten pierwszy najtrudniejszy ale konieczny krok – usunąć armię Amerykańską ze swojego terytorium, ale pamiętajmy gdziekolwiek armia USA wejdzie ona nigdy dobrowolnie bez walki się nie wycofa. Być może przyszły Niemiecki sojusz gospodarczy z Rosją, który powoli się kształtuje pozwoli Niemcom odzyskać odwagę i wiarę w swoje siły, czas pokaże i mam nadzieje że tak właśnie będzie. Ameryka oczywiście widzi co się święci i cały czas rzuca Niemcom i Rosjanom kłody pod nogi i stara się na wszelki sposób skłócić te dwa wielkie narody Europejskie z wielką szkodą również dla mniejszych państw. Zadyma z Ukrainą była wyreżyserowana przez USA tylko po to aby nie dopuścić do bliższej Rosyjsko – Niemieckiej współpracy handlowej, bo gdy rośnie handel pomiędzy tak wielkimi krajami wzrasta tym samym zaufanie, przyjaźń oraz pokojowe współistnienie wszystkich narodów Europy. Według Amerykańskiej strategii Europa ma być kontynentem wiecznie skłóconym i w tym celu Ameryka posługuje się obok Ukrainy swoim jeszcze bardziej oddanym i wiernymi psem – Polską. Polska zamiast wbijać klin w stosunki Rosyjsko – Niemieckie powinna być przyjaznym ogniwem i pomostem łączącym te dwa kraje i czerpać z ich współpracy wielkie korzyści, ponieważ już samo położenie Polski jest idealne, lecz my jak zwykle będąc na usługach USA robimy sobie więcej krzywdy niż Rosjanom. Niestety w Polsce zawsze brakowało logicznego rozumowania czego nie można odmówić Niemcom.

Niemcy są znani na całym świecie ze swojej potęgi przemysłowej i produkują niesamowity asortyment urządzeń, pojazdów, maszyn itd. Niemcy kojarzą się ludziom z dobrymi samochodami lecz ich maszyny do obróbki metali, roboty przemysłowe i specjalistyczne pojazdy np. dźwigi stanowią przykład wprost genialnej inżynierii, inwencji i precyzji, nie do pobicia przez żaden inny kraj na świecie. Przepraszam, zdaje się że wyjątkiem jest Japoński przemysł który potrafi wyprodukować tej samej klasy różnorodny sprzęt, a w niektórych przypadkach nawet przebić pod względem jakości i rozmachu Niemieckie urządzenia. No ale patrząc z perspektywy wieków, Niemcy zawsze od zarania dziejów słynęli z pomysłowości technicznej i ta Europejska doskonałość przemysłowa została w XIX wieku zaadoptowana w Japonii przez Cesarza Meiji, który otworzył Japonię na Europejskie wpływy techniczne, polityczne, militarne i Japonia od tego mniej więcej momentu zmienia się z zacofanego kraju w giganta technologicznego znanego nam obecnie. Co prawda na początku ery przemysłowej Japonia w całości kopiowała zachodnie urządzenia, ale już po II wojnie przemysł tego kraju zaczął tworzyć oryginalne produkty oparte wyłącznie na myśli własnych inżynierów, techników i robotników.

Oczywiście Niemcy słyną z pojazdów, bo w końcu oni stworzyli pierwsze auto i pierwszy silnik spalinowy, ale obecnie wiele państw (nawet kraj III świata – Indie) produkują samochody i nic nowego, przełomowego w tej branży nie istnieje poza kosmetyczną zmianą sylwetki lub koloru nadwozia co pół roku, a to wszystko idzie w złym kierunku i tego typu produkcja jest świadomym działaniem już obecnie globalnego przemysłu pod hegemonią molocha finansowego i największego konsumenta na ziemi USA, pożerającego i niszczącego tak wybitnie technicznie genialne narody jak Niemcy. Póki co Niemcy opierają się w jakimś stopniu kompletnej dominacji Amerykańskiej w sferze przemysłowej i tylko Niemcy mogą jeszcze oferować światu tak specjalistyczne i nowatorskie urządzenia jak np. maszyny do drążenia tuneli i jeszcze do niedawna obok Japonii byli jedynymi konstruktorami ultraszybkiej kolei magnetycznej tzw. MAGLEV, bardzo obiecującego środka masowego transportu. Japonia nadal rozwija tą technologie, a Niemcy ją całkowicie porzucili obawiam się ze już bezpowrotnie oddając pierwszeństwo krajom dalekiej Azji: Japonii i Chinom. Niestety na tym ostatnim przykładzie widać dobitnie, że Niemcy niegdyś pionierzy w masowym, nowoczesnym transporcie cofają się technologicznie i adoptują Amerykańskie prymitywne środki transportu tj. komunikację samochodową, ale zanim wyjaśnię powody tego regresu, chcę przybliżyć najpierw genezę tzw. powojennego cudu gospodarczego Niemiec.

Tak więc Niemcy obecnie są jeszcze potężnymi twórcami maszyn, urządzeń, pojazdów i w samej rzeczy ich nauka i edukacja musi stać na bardzo wysokim poziomie i wielu ludzi przypisuje ten niesamowity Niemiecki wzrost gospodarczy głównie Ameryce, która po II wojnie wspomagała zrujnowaną Europę dolarami w ramach tzw. Planu Marshalla. Popularna opinia tak często powtarzana w mediach, książkach przez ekspertów każe nam myśleć, że Niemcy tylko dzięki wspaniałomyślnej i altruistycznej Ameryce osiągnęli cud gospodarczy, a było zgoła inaczej i poniżej moimi argumentami chcę obalić ten mit, bo prawdziwym cudem nie jest ich przemysł i gospodarka lecz zadziwiający fakt, że to wszystko w Niemczech jeszcze jakoś kupy się trzyma.

Jak Feniks z popiołów
Kluczem wielkiego sukcesu Niemieckiej gospodarki tzw. cudu po II wojnie nie był Plan Marshalla jak wszyscy sądzą, lecz zwykła Niemiecka dokładność, pracowitość a przede wszystkim uczciwość, która zawsze była obecna w ich krwi, sam plan Marshalla może trochę wniósł pieniędzy lecz to nie było głównym celem tej tzw. pomocy dla zrujnowanych Niemiec. Plan Marshalla był obok Amerykańskiej okupacji militarnej, Amerykańską okupacją finansową czyli Amerykański dolar i powiązane z nim chore praktyki finansowe znalazły nowy światowy przyczółek w Europie zachodniej. Od tego momentu Niemcy jak i cała Europa zachodnia powiela Amerykańskie praktyki finansowe tj. giełda i spekulacje giełdowe stanowią podstawę funkcjonowania systemu finansowego Europy, a te praktyki powodują gigantyczne uszczerbki na finansach zachodniej Europy a Niemiec najbardziej. Przykład tego fatalnego powielania Amerykańskiej myśli finansowej w Niemczech mogliśmy zaobserwować już jakieś 15-20 lat temu, gdy setki tysięcy a może i miliony Niemców straciło oszczędności swojego życia inwestując w Amerykańską bańkę spekulacyjną w firmę ENRON. Ta wielka firma energetyczna wykorzystała naiwność finansową nie tylko samych Amerykanów, to również Niemiecką bezkrytyczną miłość do Ameryki, doprowadzając do ruiny wielu Niemców, którzy do teraz nie mogą się otrząsnąć z tej straty, a ENRON jest czubkiem góry lodowej obecnych już pan-Europejskich i światowych finansów.

Ale nie można nie wspomnieć o tzw. pierwszym cudzie gospodarczym III Rzeszy Niemieckiej za czasów Hitlera, bo główną przyczyną kolosalnego upadku Niemieckiego przemysłu i finansów lat 20-stych ubiegłego wieku była krótkowzroczna polityka finansowa, czyli gigantyczna spekulacja giełdowa rodem z Ameryki, która po raz pierwszy została w Europie zastosowana na szeroką skalę, i Niemcy przechodzili w latach 20-stych ubiegłego wieku w erze Weimarskiej, bodajże największą zapaść finansową i katastrofę gospodarczą w swoich dziejach. Podobnie jak po zakończeniu II wojny, Amerykanie już pod koniec I wojny dość mocno opanowali Europejskie finanse, skutkiem czego Europejczycy doprowadzili swoje ojczyzny do upadku, ale na szczęście znalazł się wtedy mądry i dalekowzroczny człowiek Adolf Hitler, który przejął władzę od skorumpowanych Weimarskich elit i odciął państwo Niemieckie kompletnie od Amerykańskich praktyk finansowo/gospodarczych likwidując np. giełdy z wielkim pozytywnym wpływem dla całego narodu Niemieckiego i powstał wtedy pierwszy tzw. cud gospodarczy Niemiec, tylko dzięki odrzuceniu przez Hitlera, Amerykańskich praktyk finansowych i gospodarczych. Cud gospodarczy III Rzeszy moim zdaniem był głównym powodem wybuchu II wojny, ponieważ Hitler odbudowując Niemcy na zdrowych zasadach rozwoju finansowo/gospodarczego wzbudził w innych państwach Europy a nawet świata podobne tendencje, mowa jest o zwykłej uczciwości i pracowitości które to Niemcy zastosowali w swojej gospodarce i finansach. A zatem Niemiecki przykład mógł by zostać adoptowany przez inne państwa z wielką szkodą dla Amerykańskiego (żydowskiego) systemu finansowego, który powinniśmy określić zwykłym oszustwem i złodziejstwem na globalna skalę i dlatego potrzebna była wojna aby zniszczyć Niemców i ponownie okupować ten naród przez Amerykanów, co widzimy obecnie się powiodło i Niemcy na naszych oczach upadają, ponieważ pod każdym jednym względem znowu naśladują Amerykańskie samobójcze praktyki finansowo/gospodarcze co do joty.

Hitler również wiedział, że ludzi trzeba czasem trzymać twardo za mordy, bo gdy dasz im demokrację to oni swoją ojczyznę zrujnują jak w latach 20-stych w okresie Weimarskim, w świetle tego jedyną opcją była twarda dyktatura i dzięki temu jak widzieliśmy Niemcy pod rządami Hitlera przeszli przez największy rozkwit technologiczny i społeczny w dziejach. Z naszego punktu widzenia może wydawać się to okrutne, ale przywódcy III Rzeszy musieli w niektórych przypadkach z braku alternatywy podjąć dość drastyczne i brutalne decyzje, albowiem społeczeństwo Niemieckie ery Weimarskiej było już śmiertelnie zarażone i zniszczone demokracją, egoizmem, żądzą pieniądza, i aby naprawić mentalność społeczeństwa i na zawsze usunąć te niszczące cechy ze świadomości Niemieckiej, osobnicy nie przystosowani do życia we wspólnocie musieli być poddani ostrym sankcjom, wówczas już tylko obozy, eugenika i kastracja były jedynymi logicznymi i koniecznymi posunięciami. W ten mniej więcej sposób przez zaledwie 5 lat Niemcy usunęli negatywny wpływ ideologii zachodniej (Amerykańskiej) ze swojej świadomości i kraj wspaniale się rozwijał pod każdym jednym względem, ponieważ dobro ogółu im przyświecało a nie jednostek.

Zaistniał wtedy bardzo ciekawy paradoks, albowiem ideologia III Rzeszy bardzo przypominała ideologię komunistyczną ZSRR, i te dwa potężne państwa Europy z podobnymi ustrojami polityczno/gospodarczymi miały ogromną szanse wspólnie egzystować i zawsze żyć we wzajemnym pokoju, co było faktem od 1933 do 1941 roku, ale jeden rzetelny patriota Hitler i jeden Stalin nie mogli ściśle kontrolować wszystkich bliskich współpracowników polityczno/wojskowych i zostali przez nich zdradzeni, dlatego też doszło do wielu tragicznych ekscesów II wojny jak obozy koncentracyjne i masowe ludobójstwo. Hitler najbardziej został oszukany przez swoich ministrów i generałów, którzy w ogromnej większości byli agentami Brytyjskimi i Amerykańskimi, i ten piękny kraj ze wspaniałymi ludźmi w 1945 roku został głównie przez USA kompletnie zniszczony. Po zakończeniu II wojny na ruinach Niemiec zakwitł Amerykański kapitalistyczny pasożyt, który obecnie robi Niemcom większą krzywdę aniżeli I i II wojna razem wzięte.

Trzeba być świadomym tego, że cały program kosmiczny USA i Rosji bazuje na myśli technicznej Niemieckich inżynierów z czasów III Rzeszy, bo oni byli pionierami i twórcami pierwszych rakiet kosmicznych i wielu innych przełomowych odkryć technologicznych, które po II wojnie zostały przez USA i ZSRR w 100 % przejęte lub zatajone i do teraz nic nowego w dziedzinie podboju kosmosu nie istnieje. Śmiało mogę stwierdzić, że gdyby III Rzesza istniała do teraz to ludzkość podróżowała by do gwiazd, a siedzimy w żydowskim piekle pieniądza i za te świstki papieru się mordujemy.

Obawiam się, że ludzki geniusz już nigdy nie zabłyśnie i nie osiągnie tak wysokiego rozwoju technologicznego i społecznego jak za czasów III Rzeszy i trzeciego cudu gospodarczego Niemcy już nigdy się nie doczekają z tej prostej przyczyny, że nie będzie już prawdziwych Niemców, bo jednak rdzenni Niemcy mają w sobie jeszcze niesamowite zdolności techniczne, i dlatego oni są przeznaczeni jako pierwsi do kompletnej likwidacji, co obecnie jest nad wyraz oczywiste i widoczne – ten kraj niestety umiera. Ale mimo wszystko jestem optymistyczny, bo skoro Niemcy potrafili odbudować swój kraj z kompletnej ruiny lat 20 i 30-tych i pokonali tyle przeciwności losu to sądzę, że nie jest jeszcze za późno i znajdzie się już niedługo prawdziwy patriota, który swoją mądrością i zdrowym rozsądkiem wzruszy naród Niemiecki do fundamentów i ten kraj znowu zakwitnie.

Kultura pracy
W Niemczech gro przemysłu jest złożone z małych lub średnich rodzinnych firm, które posiadają odmienną filozofię produkcji od wielkich koncernów przemysłowych, co prawda te małe i średnie firmy nastawione są na zysk, ale pieniądz nie jest głównym bodźcem ich istnienia, albowiem ich najważniejszym i podstawowym celem produkcji jest perfekcja, miłość do techniki i doskonałej sztukaterii widoczna we wszystkich wyrobach krajów Germańskich, bo chyba wszystkich zachwyca precyzja Szwajcarskich zegarków. Tysiące tych niewielkich firm tworzy ogromny wachlarz produktów a wszystkie doskonałe i to wielkie spektrum produkcyjne jest zachwycającą specyfiką Niemieckiego narodu, którą Amerykański moloch pragnie zniszczyć, i zastąpić to niesamowite bogactwo przemysłowo/rzemieślnicze masową produkcją i konsumpcja tanich, zbędnych produktów rodem z USA, a gdy to się powiedzie co niestety jest już widoczne, wtedy Niemcy będą pozbawieni sensu istnienia, bo ich techniczno/artystyczna dusza zostanie zniszczona i zastąpiona Amerykańskim prymitywizmem technokratycznym i pop kulturą.

Wielkie koncerny Amerykańskie, Niemieckie i światowe są pod zarządami ludzi całkowicie odciętych od produkcji na dole piramidy, a ich głównym motywem jest wynagrodzenie sięgające niekiedy dziesiątków mln rocznie i ciągły wzrost akcji kosztem produktu i pracowników, i jak to często bywa gdy akcje firmy spadną o kilka procent zarząd tych molochów zaczyna od cięcia płac robotnikom lub masowo ich zwalnia a sobie dyrekcja przyznaje z tego powodu milionowe bonusy. Natomiast mała, średnia firma w prywatnych rekach jest często bezpośrednio nadzorowana przez właściciela który dba o firmę, produkt i o pracowników i ta idea mu przyświeca a nie akcje, wzrosty itp. To wszystko motywuje pracowników do wydajniejszej pracy, daje poczucie osobistej wartości i radości z produktu, a także robotnik wnosi nieraz bardzo ciekawe sugestie w udoskonalenie produkcji i jego opinia jest bardzo doceniana przez właściciela, efektem tego jest wysoka kultura pracy w Niemieckich zakładach, aczkolwiek wszystko się zmienia na gorsze i już nawet w wielu średnich/małych firmach rodzinnych właściciel traktuje pracownika gorzej od maszyny, lecz póki co Niemcy są wybitnym przykładem poszanowania praw robotniczych – jeszcze. Niestety Niemieckie koncerny operujące w Polsce lub innych państwach wschodu już nie traktują tak dobrze pracowników jak na terenie Niemiec i gnębią Polskich pracowników. W Polsce nie spotkasz tak wysokiej kultury pracy, tutaj to pojęcie praktycznie znikło, bo zostały Polakom odebrane podstawowe przywileje pracownicze, a to głównie z winy Polskiego rządu który stosuje ultraliberalną, feudalną politykę zatrudnienia. Niemniej jednak rządy w Polsce wybierają jednak ludzie i ostatecznie odpowiedzialność za fatalny stan zatrudnienia ponoszą sami poszkodowani obywatele.

Niemiecki przemysł jeszcze nie uległ Amerykańskiej tendencji zamykania zakładów i przenoszenia produkcji przemysłowej do krajów z tanią siłą roboczą np. do Chin, aczkolwiek Niemcy sąsiadują z państwem z podobnie tanią już prawie niewolniczą siłą roboczą – Polską, i coraz więcej produkują w Europie wschodniej, co przynosi ogromne zyski właścicielom firm, ale zwiększa bezrobocie w Niemczech i pogłębia kryzys społeczny. Jedyne państwo Europy zachodniej które praktycznie w 100 % pozbyło się swojego przemysłu jest Wielka Brytania i obecnie tzw. finanse (banki, spekulacje giełdowe, handel obligacjami ) stanowią podstawę ich gospodarki a przecież wiemy, że zachodni (Amerykański) system finansowy jest gigantyczną pralnią pieniędzy i zwykłym oszustwem.

Każdy naród ma swoją specyfikę coś wyróżniającego, w Niemczech jest to miłość do techniki i nauki, oni istnieją by tworzyć wszelkiego rodzaju urządzenia/instrumenty i w tej kwestii nikt im nie dorówna, nawet sam język Niemiecki jest naturalnie skonstruowany do doskonałej interpretacji i opisu zagadnień techniczno – naukowych.

Masowa produkcja kosztem jakości
USA prowadzi już od końca I wojny politykę globalizacji, a II wojna pozwoliła im już prawie kompletnie zdominować finanse i gospodarki wysoko rozwiniętych państw Europy. Niektóre kraje np. Francja jeszcze do niedawna się broniły, lecz wraz ze śmiercią prezydenta Mitterranda, Francja wchodzi w sferę wpływów Amerykańskich. Natomiast powojenne Niemcy nigdy nie mieli szczęścia do polityków patriotów, u nich od czasów II wojny nie było ani jednego uczciwego kanclerza, każdy jeden był zdrajcą narodu, Merkel jest tym wybitnym przykładem prostytutki politycznej na usługach Ameryki.

W Amerykańskim systemie gospodarczym liczy się wyłącznie ilość ponad jakość, czyli masowa i tania produkcja z naciskiem na zysk, a Niemcy zawsze kładli nacisk na jakość, przez co ten Naród odnosił tak wielkie sukcesy w inżynierii i technice. Synonim Made in West Germany kojarzył się całemu światu z najlepszymi produktami aczkolwiek droższymi, no ale za jakość trzeba płacić proporcjonalnie więcej, to rozumie każdy normalny człowiek, ale ludzi normalnych doceniających jakość i doskonałość jest coraz mniej i z tego powodu przeciętni światowi konsumenci w tym Niemieccy nabywają produkty praktycznie jednorazowego użytku – kup i wyrzuć oto cała logika Amerykańskiego systemu gospodarczego, która rządzi już całym globem z wielką szkodą dla ludzi i z jeszcze większą dla przyrody. Niestety my jesteśmy temu winni, bo zamiast powstrzymać swoje konsumpcyjne zachcianki kupujemy bez opamiętania całkowicie zbędne i najgorszej jakości produkty. Ameryka stworzyła miliardy niewyrafinowanych ludzi zadowolonych z posiadania tandety i kiczu.

Rezultaty tej fatalnej Amerykanizacji i pogoni za zyskiem kosztem społeczeństwa i własnej uczciwości widzimy ostatnio w Niemczech jak na tacy: Afera z Volkswagenem a także ruina wielkiego, prestiżowego i kochanego przez Niemców Deutsche Banku, to są zaledwie pierwsze objawy upadku i będzie znacznie gorzej w Niemczech.
Innym bardzo ciekawym przykładem adaptacji Amerykańskiego systemu finansowego z wielką szkodą dla społeczeństwa jest już coraz bardziej powszechne w Niemczech kupno mieszkań na własność co było niespotykanym zjawiskiem jeszcze jakieś 20 – 30 lat temu, ponieważ większość Niemców preferowało zwykle wynajmowanie od zadłużania się na długie lata i kupna mieszkań. Bo widzicie Niemcy do jeszcze nie dawna byli bardzo uczciwymi, skromnymi ludźmi i wynajmowanie mieszkań często na całe życie nie wiązało się z co roczną podwyżką czynszów, ponieważ właściciele kamienic, bloków posiadali te szlachetne cechy i traktowali wynajmujących mieszkania po ludzku ale gdy Amerykański styl życia wszedł pełną para do Niemiec i związana z nim chciwość i krótkowzroczność finansowa opanowała umysły ludzi, to obecnie ona zniszczyła w społeczeństwie dobroć, skromność i braterstwo.

Tak więc Niemcy przeszli prawie kompletnie na stronę Ameryki i wszelkie złe nawyki są u nich teraz niestety normą, a relatywnie niedawno Niemcy posiadali społeczną dyscyplinę i ramy których nie mogli przekroczyć z uwagi na to, że żyli w społeczeństwie etnicznie jednorodnym, a jednorodne społeczeństwo jest zawsze silne a także inteligentne czego efektem jest wspomniany Niemiecki geniusz techniczno/naukowy który stanowi ostatnią przeszkodę do pełnej dominacji USA nad Europą. Z racji tego że Ameryka okupuje Niemcy militarnie to tym samym dyktuje im politykę wewnętrzną i wszystkie decyzje socjalne związane z milionową już od czasów II wojny masową migracją do tego kraju, która w dłuższym etapie zniszczy Niemiecki geniusz techniczny i naukowy, po prostu narodzi się nowa rasa Niemców z wyczyszczonym DNA z którego na zawsze zniknie ciekawość świata i próba jego udoskonalenia poprzez doskonałą naukę i technikę. Plan zniszczenia etnicznego Niemców jest precyzyjnie stosowany od zakończenia II wojny i rdzenni Niemcy wymierają a zastępuje ich masa ludzka która już nie kocha precyzji, doskonałości i kunsztu lecz uwielbia Amerykański tani plastik.

Nauka poszła w las
Niemcy adoptując w sferze przemysłowej i finansowej Amerykańskie wzorce niszczą swoją ojczyznę i popełniają ten sam błąd co w latach 20-tych ubiegłego wieku, ponieważ chaos gospodarczo/finansowy który zawita niedługo do Niemiec pomoże wykreować nowego Hitlera (być może taki jest długo planowy plan prawdziwych patriotów Niemieckich?) aczkolwiek mam nadzieję, że następca Hitlera poprzestanie na odbudowie zdrowej Niemieckiej tożsamości narodowej i jego pierwszą decyzją zapewniającą trwałe bezpieczeństwo narodu będzie budowa kilkuset głowic jądrowych, a wtedy nikt na Niemców się nie rzuci ani nigdy Niemców nie pokona, bo dobrze wiecie jak skutecznym straszakiem jest broń jądrowa ? Nawet jedna głowica zapewni twojemu państwu bezpieczeństwo od Ameryki, przekonała się o tym Korea północna a także Iran, natomiast państwa pozbawione atomu zostały przez USA zmiecione z powierzchni ziemi – Libia, Irak, Afganistan, Jugosławia. Myślicie że likwidacja elektrowni jądrowych w Niemczech jest podyktowana miłością do środowiska naturalnego? Nic bardziej błędnego, ponieważ gdy zlikwidujesz przemysł nuklearny w kraju stracisz tym samym wyższą edukację w tym kierunku i nie będzie już kadry naukowej a także specjalistów zdolnych wyprodukować głowicę nuklearną. To jest prawdziwy powód likwidacji przemysłu nuklearnego w Niemczech. Amerykanie poprzez swoich Niemieckich przekupnych zdrajców polityków pozbawiają Naród ostatniej deski ratunku – atomu.

Prawdziwi patrioci Niemieccy przypuszczam istnieją, być może nawet wśród elit rządzących i przemysłowych znajdą się ludzie godni szacunku, którzy widzą upadek narodu, ale z obawy o własne życie póki co się nie wychylają, bo na pewno spotkał by ich los Jurgena Mollemana lub Jorga Haidera z Austrii zamordowanych za ich narodowe poglądy. Ci politycy poważnie podpadli Izraelowi i wielu sądzi, że za ich śmierć odpowiada Izrael co może być prawdą, aczkolwiek sądzę że to był jeden z wielu powodów ich likwidacji, oni swoją patriotyczną postawą byli po prostu zbyt groźni dla Ameryki, bo mogli obudzić w Niemcach i Austriakach dążenia do eksmisji wojsk USA z terytorium tych dwóch Germańskich państw.

Ameryka z racji tego, że już dawno scaliła swój przemysł i banki w gigantyczne konglomeraty i jest mocarstwem nuklearnym narzuca Europie swoje standardy przemysłowe, finansowe i kulturowe wykorzystując do tego celu układ militarny NATO i oczywiście Unię Europejską, która być może została stworzona przez Europejczyków ale pod dyktando Ameryki, bo głównym celem Unii jest likwidacja odrębności terytorialnej państw Europy, a to pozwala wchłonąć słabsze ekonomicznie państwa przez silniejsze, wówczas unikatowa produkcja przemysłowa słabszego kraju zostaje zniszczona i zastąpiona produktami państwa dominującego. Dlatego nie dziwicie się Szwajcarom, że za żadne skarby nie chcą wejść do Unii Europejskiej, albowiem stracili by na zawsze to z czego słyną na cały świat – precyzję.

Biali ludzie, a Niemcy najbardziej dali jednak technologiczny entuzjazm reszcie świata jaki on by nie był, a jest już nieciekawie albowiem ta niesamowita inwencja jest poświęcona na sprzęt wojenny i w produkowanie zbędnych rzeczy a mogła by dać ludzkości np. darmową energię, no ale z tego nie było by zysku natomiast obecna produkcja przynosi krocie tylko jednostkom a reszcie ludzkości piekło i nieszczęście często z własnej winy. Trzeba użyć siły tych wybitnych mózgów w tworzenie przedmiotów pożytecznych ludzkości a nie w produkcje maszyn śmierci i technokratycznych zabawek jak na przykład smart fony. Ale winą za ten stan rzeczy obarczam zwykłych śmiertelników – konsumentów których ogarnia coraz większy apetyt na plastik i tanią ogłupiającą rozrywkę sportową. Czy Niemiecki przemysł nie potrafi wyprodukować chociaż bezawaryjnego samochodu który jeździł by 20 – 30 lat zamiast obecnych pięciu? Owszem, ale firmy samochodowe nie miały by z tego dochodu. Tak wiec wielkie koncerny przemysłowe Niemiec już od końca II wojny powielają krótkowzroczną Amerykańską filozofię życia i Niemcy zalewają świat np. jeszcze w miarę dobrymi samochodami lecz z roku na rok coraz bardziej awaryjnymi, a jest to rezultat zmiany świadomości do niedawna nastawionej na produkcję wybitnie jakościową i przejście na tanią produkcję masową przeznaczoną dla głodnego na błyskotki swojego Niemieckiego i światowego plebsu.

Nienaruszona różnorodność świata w sferze przemysłowej potrafi wyprodukować prawdziwe cuda technologiczne np. Rosyjskie silniki rakietowe i dotyczy to każdej sfery produkcyjnej człowieka, ale gdy monolit USA zlikwiduje inne w miarę niezależne umysłowo państwa, przestawi cel produkcji wyłącznie nastawiony na zysk i wzrost akcji danej firmy, wówczas nastąpi regres intelektualny świata i będzie powielany przez wszystkich tylko Amerykański punkt widzenia i produkt, który nic dobrego ludzkości nie przyniesie co widzimy w USA po przykładzie zacofanego transportu kolejowego, prymitywnej komunikacji miejskiej, a także po ich przedmiotach codziennego użytku jak imbecylnym smart fonie/Facebooku i miliardów oczu przyklejonych prawie 24 na dobę do migającego ekranu z jeszcze bardziej debilnymi informacjami w nich zwartymi.

Rozmaitość i bogactwo świata także w sferze kulturalnej zaowocuje niesamowitym pięknem artystycznym i tu znowu mamy przykład likwidacji tej zróżnicowanej tkanki kulturowej narodów świata, przede wszystkim Europy na rzecz Amerykańskiej kretyńskiej pop kultury, która otumania duszę i podcina skrzydła ludzkiej fantazji.

Konkluzja
Na cud gospodarczy Niemiec składa się też inny ważny czynnik, ponieważ znamiennym i oczywistym jest również fakt, że kapitalistyczne Niemcy zachodnie sąsiadowały bezpośrednio z blokiem komunistycznym i jednak wpływ ideologii komunistycznej na świadomość Niemców zachodnich był bardzo wielki, przez co nie można było wprowadzić po II wojnie do RFN kapitalizmu w wersji Amerykańskiej, czyli pozbawić społeczeństwa podstawowego bezpieczeństwa socjalnego, bo nie zapomnijmy że w USA nie ma np. urlopów macierzyńskich i wielu innych fundamentalnych praw robotniczych a pozbawienie ludności siatki socjalnej mogło by stworzyć zalążek rewolucji komunistycznej w strategicznie kluczowym państwie Europy zachodniej. Tak więc Niemiecka gospodarka gdy istniał blok komunistyczny rządziła się swoimi prawami, bardzo przypominającymi centralne zarządzanie w państwach komunistycznych, nakłady socjalne w RFN były ogromne, a sam przemysł był ściśle kontrolowany przez rząd głównie w celu zapewnienia obywatelom stałego i stabilnego zatrudnienia. Politycy Niemieccy i Amerykańscy owych czasów rozumieli powagę sprawy i ładowali ogromne sumy pieniędzy w tzw. socjał, pozwolono Niemieckiemu przemysłowi odejść od zasad rynkowych i masowe bezrobocie wtedy było prawie nieznanym fenomenem a społeczeństwo Niemieckie było bardzo zadowolone ze swojej egzystencji, ale nie zapomnijmy że te wszystkie udogodnienia socjalne i przywileje pracownicze stanowiły odpowiedź kapitału na zagrożenie komunistyczne które obecnie zniknęło i powoli w Niemczech wchodzi pełną parą system neokolonialny rodem z USA, czyli kapitalizm wersji Amerykańskiej i możecie być pewni, że w Niemczech za 10-15 lat zniknie wszelka pomoc socjalna i podstawowe prawa robotnicze, w tym bardzo dobrze nam znane Niemieckie 6 tygodni urlopów.

A zatem wpływ komunistyczny był dla Niemców w pewnym sensie zbawienny, ponieważ pozwolił im odejść od zasad tzw. wolnego rynku i skupić potęgę przemysłową na potrzebach pełnego zatrudnienia społeczeństwa, a dopiero później myślano o zysku z produkcji z czym nie było problemu bo produkty Niemieckie zawsze słynęły z jakości.
Podobny scenariusz Ameryka zrealizowała w Japonii i Korei południowej, bo tam również wpływy komunistyczne z Chin i ZSRR były ogromne i Ameryka aby nie stracić tak dwóch ważnych i geostrategicznie kluczowych państw pozwoliła gospodarce Japońskiej i Koreańskiej odejść od kapitalizmu na rzecz centralnego zarządzania z ogromną korzyścią dla ludności, co w dalszym etapie uśpiło ruchy komunistyczne w tych narodach. Strategiczne położenie Japonii, Korei południowej a także Tajwanu w bezpośrednim sąsiedztwie potęg socjalistycznych – ZSRR i ChRL, nie tylko stanowiły lokalną konkurencję, wyznaczającą pewne standardy, ale także pewnie wsparłyby ewentualną miejscową partyzantkę, która pojawiłaby się w odpowiedzi na zaprowadzany neokolonializm. Wschodnioazjatyccy kapitaliści wraz z ich zachodnimi (zwłaszcza amerykańskimi) mocodawcami, nie mogli więc dopuścić do powstania punktu zapalnego w tak istotnym regionie.

Podsumowując można powiedzieć, że Niemiecki (Japoński również) cud gospodarczy XX wieku był rezultatem oczywiście Niemieckiego geniusza technicznego, ale przypuszczam że on nigdy by nie zaistniał bez potężnego wpływu ideologii socjalistycznej i komunistycznej na świadomość tego narodu. Utrata Niemieckiej myśli naukowo/technicznej będzie bardzo bolesna ale tylko dla ludzi świadomych i doceniających piękno (w tym wypadku piękno techniczne i jakość) lecz tacy ludzie stanowią optymistycznie 5 % światowej populacji, natomiast dla miliardów ludzi uśpionych snem Amerykańskim i demokracją zwiędniecie następnego pięknego kwiatu nie będzie powodem do zmartwień, albowiem im do przeżycia wystarczy gówno owinięte w lśniący papierek, i w ten mniej więcej sposób Amerykański Disneyland podbił jednak cały świat. Pozdrawiam.

Co dalej z Donieckiem ?

Gdy myślami jestem w Doniecku staram się być optymistyczny pod względem wytrwałości i determinacji mieszkańców tych rejonów w walce z Kijowem i ciągle jestem przekonany, że cały region Donbasu za jakiś czas osiągnie niepodległość a być może nawet przyłączy się do Rosji. Ale na razie są to tylko mrzonki i jestem pesymistyczny a raczej pragmatyczny ponieważ nie możemy zapomnieć, że taki Donieck jest wielkim milionowym, nowoczesnym Europejskim miastem a mieszkańcy w dużej mierze już za czasów ZSRR byli jako pierwsi w całym ZSRR mocno zarażeni wirusem zachodnim.

Ukraina  miała najwyższy standard życia w całym ZSRR nawet ludzie z Leningradu i Moskwy  zazdrościli  Ukrainie wysokiego rozwoju i moim zdaniem tą sprawę sprytnie wykorzystał obecnie zachód aby trwale wbić klin pomiędzy Rosję a Ukrainę i Ukraińców całkowicie przyciągnąć na swoja stronę nawet mieszkańców Doniecka i Ługańska.
Siła zachodu nie leży w jego sile militarnej ale w niewiarygodnej potędze zachodniego marketingu i reklamy, to jest ich numer 1 lep na ludzi całego globu, ta miękka siła już od kilkuset lat jest testowana na wielu narodach świata i doprowadzono ją do perfekcji ostatnimi laty np. w Polsce, każdy z nas Ty czy ja w dużej mierze mamy w sobie tego wirusa.

W Doniecku siły pro Rosyjskie toczą obecnie bardzo trudna walkę w utrzymaniu spójności tego regionu w walce z Kijowem. Militarnie dadzą sobie radą ponieważ pokazali jakimi świetnymi są bojownikami ale piętą achillesową rebeliantów są właśnie te miliony ludzi śmiertelnie już zarażonych wirusem zachodu począwszy od młodych a skończywszy na emerytach, rencistach którzy w dużej mierze niestety są po stronie zachodu – oni się sprzedali.

Wiele się mówi że tzw. „Dziadek Mróz” wykończy rząd Kijowski i jego oddziały stacjonujące niedaleko Doniecka i Ługańska ale mróz, głód, brak prądu ciepła, brak emerytur na chleb wykończy niestety najpierw ludzi z Doniecka i wprowadzi tam taki ferment społeczny, że Donieck bez wystrzału sam powróci w ręce Kijowa i rebelianci nic na to nie poradzą.

Zachodnia część Ukrainy oczywiście też odczuwa braki w cieple, ekonomia się wali etc.  ale nie do tego samego stopnia co wschód. Zachodnia  Ukraina jest podtrzymywany przy życiu przez naiwnych Polskich podatników i z wielkim powodzeniem marketing zachodni miesza ludziom w głowach na swoją korzyść. Potężna siła „snu amerykańskiego” wystarczy obecnie by zniewolić całe narody. Podam tylko jeden przykład amerykanizacji Ukrainy a mianowicie zauważcie, że gdy Ukraińcy odśpiewują obecnie swój hymn narodowy to na wzór amerykański kładą rękę na sercu, podobnie robią pro – amerykańscy Gruzini.

Parę dni temu rząd Poroszenki właśnie wstrzymał wypłaty emerytur i świadczeń socjalnych dla Donbasu i jak by nie lubić Poroszenki trzeba przyznać,  że to jest dobry ruch by odbić Donieck z rąk rebeliantów bez konieczności walki zbrojnej. Trzeba sobie uzmysłowić jedno a mianowicie, Donieck nie jest jakąś twierdzą ogrodzoną murami lecz całkowicie otwartym miastem i władze Kijowskie wraz ze swoimi amerykańskimi, niemieckimi doradcami, dywersantami, organizacjami pozarządowymi, agentami mają tam wolne pole popisu i prowadzą bezustanną walkę o władzę nad umysłami mieszkańców Doniecka i ta walkę Kijów wygrywa a teraz gdy zabraknie pieniędzy na chleb jak myślicie gdzie emeryci lub młodzi się zwrócą o pomoc ? pójdą na kolanach do Ameryki i Niemców.

Kijów  zwykłymi banałami i sloganami  dał ludziom do zrozumienia, że za całą sytuację odpowiedzialni są rebelianci – terroryści którzy sieją śmierć i zniszczenie i kradną pieniądze przeznaczone na świadczenia – to wystarczy i wiele osób połknie tą propagandę. No i oczywiście za wszystkim stoi zły Putin a nie zapomnijmy, że cała Ukraina jest zalewana 24/ na dobę wyuzdaną, kolorową skrajnie antyrosyjską propagandą telewizyjną. Obraz działa na naiwnych ludzi najlepiej.

Rebelianci są solą ziemi – twardymi patriotycznymi ludźmi, są dobrze wyszkoleni z dobrym sprzętem i na pewno Rosja rożnymi kanałami dostarcza im broń i amunicję inaczej dawno by już przestali istnieć lecz oni stanowią może 5 % ludności ale co zrobić z milionową rzeszą głodnych, zamarzniętych, bezrobotnych i często chorych ludzi ? Ukraińcy w swojej desperacji pójdą tam gdzie usłyszą obietnice a w tym Kijów jest najlepszy. Zachód obudził w ludziach  głód nie tylko fizyczny ale głód na zachodni styl życia który odebrali im …..pro Rosyjscy Rebelianci ( tak na pewno myśli ogół cywili ). Rebelianci nie porzucą idei wolności, choć nawet wśród nich byli bardzo niepewni ludzie pokroju Striełkowa – monarchisty, natomiast miliony zwykłych ludzi już są w dużej mierze w kieszeni Kijowa.

Trywialny ale istotny przykład mogę wam podać na poparcie mojej tezy: Spróbuj zakazać teraz młodej dziewczynie/kobiecie używania iphona, spróbuj swojej starszej matce wyłączyć telewizor by nie mogla zobaczyć serialu.  Bez tego narkotyku żyją właśnie obecnie miliony w Doniecku i cierpią wielki katusze wewnętrzne bo ich cel codziennego życia zniknął. Nie dosyć  że wojna odebrała ludziom prace, domostwa to odebrała też rzeczy błahe ale one stanowią podstawę zachodniej „Miękkiej Siły”  Ten głód został im odebrany poprzez zamieszanie zbrojne, rozwaloną infrastrukturę i przede wszystkim za pomocą umiejętnego użycia propagandy przez  Kijów.

Tak więc rebelianci i władze Donbasu maja ciężki orzech do zgryzienia natomiast władze Rosji sądzę  już dawno doszły do wniosku że myśl o aneksji Donbasu jest ideą z góry skazaną na niepowodzenie a to z tego prozaicznego powodu, że te miliony wschodnich Ukraińców (Rosjan) mimo  powiązań etnicznych, językowych są już grupą ludzi nie do uratowania ze względu na ich pro zachodnią świadomość. Sentyment w polityce jest najgorszym doradcą a  Putin, Ławrow, Szojgu i inni wytrawni politycy są tego bardzo  świadomi. Czyli  Rosji nie jest potrzebna Ukraina ponieważ Europa zachodnia  zbyt wiele złej krwi wszczepiła w Ukraińców a gniazda os nikt o zdrowych zmysłach nie rusza –  sprawa zamknięta.

Czasy gdy Rosja wszystkim na około bezinteresownie pomagała lub wyzwalała tracąc miliony swych obywateli trzeba na zawsze zakończyć i przejść do polityki nastawionej na utrzymaniu wielkiej Rosji w całości a Rosja ma spore problemy na polu etnicznym i z tego względu Rosji nie są potrzebne perypetie z kilkudziesięcioma milionami nowych obywateli siejących niezadowolenie, mających wygórowane zachcianki a są nimi właśnie mieszkańcy Donbasu nie mówiąc już o Kijowie i reszcie zachodniej Ukrainy.

Z powyższym wątkiem mam bardzo ważną informacje dla co niektórych Polaków – Rusofobów: Nie liczcie już nigdy  na ponowne wyzwolenie naszego kraju przez Rosję, tym razem Rosja w drodze na Berlin by pokonać faszystów/syjonistów puści desant Bałtykiem byle jak najdalej od Polskich szumowin ( to samo zrobili z rurą nord- stream)
A pompatyczne Polskie ostrzeżenia jakoby Rosja chciała lada dzień okupować Bogobojną, niewinną Polskę ? Mocne zioła musicie jarać lub kler wam heroinę dodaje do opłatków że później majaczycie . Potrzebne Rosji 30 milionów zażydzonych, katolickich bufonów a potem wieczne problemy i ferment ? Rosja ma dość swoich folksdojczów i ręce pełne z nimi – Dotarło do tych waszych pustych globusów?

Wracając do Ukrainy. Marzeniem zachodu była potencjalna inwazja  Rosji na całą Ukrainę i na różne sposoby zachód próbował Rosję pchnąć do ataku a największą i kulminacyjną  była podstępna prowokacja z Malezyjskim samolotem koło Doniecka 17 lipca. To był obok wydarzeń 9/11 szantaż stulecia na którego temat nie powiedziano ostatniego słowa.

14515419567_3c8bdc72ef_o

Czysty przypadek albo celowe działanie? Rzeczy osobiste pasażerów Malezyjskiego samolotu MH 17 rozrzucone na miejscu katastrofy pod Grabowem na Ukrainie (Obwód  Doniecki)

Katastrofa lub jak ktoś woli zestrzelenie moim zdaniem prawie poskutkowało i Rosja była wtedy o mały włos od ataku lecz zimna krew Rosyjskiego rządu przechyliła szale i nie doszło do interwencji.  Akcja z samolotem moim zdaniem jest robotą CIA i podłożenie bomby na pokładzie samolotu miało podjudzić Rosję do ataku a oprócz tego Waszyngton pokazał Putinowi i Rosjanom co ich czeka. Zachód nie liczy się z życiem swoich obywateli i jak mafia by zastraszyć ofiarę wysłał przeciwnikowi tzw. ”pocałunek śmierci „ zostawiając na miejscu zbrodni nawet wizytówkę swojej roboty. Sprawa z samolotem MH 17 ma także inny wymiar, drugie dno bo nie zapomnijmy o pierwszym Malezyjskim samolocie MH 370 który przepadł 08 marca 2014 ! (Amerykańscy naukowcy potrafią podobno odnaleźć w ogromie kosmosu oddaloną o 100 miliardów lat świetlnych planetę a wielki Boeing 777 im tu na ziemi się ulotnił?)

Przeciętni Rosjanie są za przejęciem Donbasu co jest zrozumiałe ale pragmatyczny rząd Rosji na to moim zdaniem nie pójdzie z przyczyn o których pisałem wcześniej ale też z przesłanek militarnych. Bo inwazja Rosji na Ukrainę otworzyła by puszkę Pandory-krwawą rzeź bratobójczą jakiej świat nie widział a to dało by pretekst Waszyngtonowi na całkowitą aneksje militarną Ukrainy.
Oprócz przerwania więzów braterskich ze swoimi ludźmi w Donbasie co jest bardzo smutne Rosja nic więcej nie straciła w tej całej zadymie Ukraińskiej , choć i tu sprawy mogą się potoczyć w całkiem nieoczekiwanym kierunku np. znowu jakaś potężna prowokacja zachodu by zwabić Rosję w Kijowskie gniazdo os ? Chodzą pogłoski o przygotowaniach do prowokacji z użyciem ładunków nuklearnych, kto wie? Po oszołomach Polsko – Ukraińskich wszystkiego można się spodziewać.

Rosja zyskała z awantury o Ukrainę perłę Morza Czarnego Krym i to jest powód wściekłości USA, ujadania kundlów Polski, Niemiec i reszty zachodniego ścierwa. Gdy masz Krym kontrolujesz morze Czarne, Bliski wschód, i rzeczą oczywistą było że Putin musi ponownie przyłączyć Krym do Rosji. Nie wyobrażam sobie żeby ultra strategiczny Krym miał się zamienić w wielką bazę NATO a po mieście Bohaterze Sewastopolu maszerowali by Amerykańscy, Niemieccy, Angielscy, Francuscy zbrodniarze wojenni.

A teraz Kijów niech buduje mur i zasieki na granicy Rosyjskiej bynajmniej żadna V kolumna, dywersanci, malkontenci, banderowcy nie będą zaśmiecać Rosji. Będą zaśmiecać Europe zachodnią a przede wszystkim Polskę.

Syria Walczy

Nie zapomnijmy o bohatersko walczącej Syrii która jest podobnie jak obecnie Ukraina niszczona przez siły NATO ( w tym Polskie )
Syryjczycy przez ostatnie trzy lata przechodzą prawdziwa gehennę z rąk dozbrajanych przez zachód, izrael, a.saudyjską masowych morderców.
Pamiętajmy o Bohaterskim Narodzie Syryjskim popierajmy ich i życzmy Armii Syryjskiej, prezydentowi Assadowi sukcesów na polu walki .
Poniżej prezentuje reportaż z Syrii( którego NIGDY byś nie przeczytał w Polskich syjomediach) przetłumaczony z j.angielskiego obrazujący walkę sił Syryjskich z terrorystami. Takie wiadomości cieszą, oby ich więcej !

Sensacyjne szczegóły ataku Specjalnych Sił Syryjskich przeciwko terrorystom ISIL w rejonie Raqqa!

Akcja odbyła się 4 lipca pomiędzy godziną 01 a 05 nad ranem .
Myśliwce Armii Syryjskiej wielokrotnie przelatywały na niskich wysokościach łamiąc barierę dźwięku pozorując atak tworząc w oddziałach najemników panikę i zmuszając terrorystów i cały ich sztab dowodzenia do ukrycia się w podziemnych schronach

O godzinie 2 nad ranem następuje pierwszy atak komandosów Armi Syryjskiej na siedzibę ISIS 25 km na wschód od Raqqa, niszcząc ich baterie przeciwlotnicze i ciężkie karabiny maszynowe.

Getty_072012_Mi25 helicopterPrawdziwa niespodzianka odbywa się przy pomocy trzech helikopterów szturmowo-desantowych które wylądowały po cichu z całym oddziałem specjalnym pod dowództwem kilku wyższych oficerów Syryjskich dowodzony przez sztab generalny.

Źródła służby wywiadu wojskowego ustaliły że w tej miejscowości odbywa się ważne spotkanie z dowódcami ISIL-ISIS na najwyższym poziomie.

Gdy na niebie krążyły nisko odrzutowce tworząc niesamowity hałas komandosi Armii Syryjskiej zaatakowali siedzibę ISIS co było dla terrorystów prawdziwym zaskoczeniem .

Inne jednostki w międzyczasie zajęły miejsce wzdłuż drogi prowadzącej do obozu terrorystów, przy wsparciu lotnictwa i helikopterów Armia Syryjska zaczęła likwidować każdy pojazd z uciekającymi najemnikami.

Akcja jest błyskawiczna a oto jej rezultat:

-Cała grupa terrorystyczna wewnątrz (więcej niż 300) są eliminowani.
-Czterech dowódców regionalnych ISIS łącznie z Irakiem są zneutralizowani.
-Najwyższej rangi dowódcy terrorystów pojmani .
(Nie znamy ich ich tożsamości ale pewne jest to że ich zatrzymanie zmieni drastycznie sytuację w regionie.)
-Straty Armii Syryjskiej: tylko jeden żołnierz jednostek specjalnych lekko ranny.

Zjednoczone siły Syryjskiej Armii Arabskiej wraz z pojmanymi więźniami szybko ładują się w śmigłowce i znikają. W międzyczasie przez następną godzinę jednostki wsparcia lotniczego z niskiej wysokości kontynuują pracę likwidując niedobitki terrorystów.
Niech żyje Wielka Syryjska Armia Arabska i Syryjskie Siły Zbrojne.