kler

Cud

Oprócz wciskania ludziom oczywistego kitu i bzdur takich jak: Na znak wierności miłosierny Bóg nakazał jakiemuś psychopacie wypatroszyć swojego syna i zadowolony przyznał członkom tej dziczy tytuł Narodu wybranego, a także bajki o gadających wężach, chodzeniu po wodzie, wskrzeszaniu trupów czy też zamiany wody w wino, aczkolwiek tego cudu każdy może dokonać, bo wystarczy woda, drożdże, trochę owoców oraz czas, jakie inne „cuda” religia chrześcijańska potrafiła objawić swojej naiwnej trzodzie ?

To były stare opowieści z tysięcy innych zmyślonych przez pijaną i naćpaną hołotę, niemniej jednak ten bełkot powtarzany miliardy razy zamienił się w prawdę, ale niektórzy ludzie na szczęście podchodzą do tych świętych i biblijnych przekazów z coraz większym sceptycyzmem, niestety takich obiektywnie i logicznie myślących ludzi generalnie w Polsce już nie spotkamy, ponieważ w tym kraju kościół dokonał niemożliwego cudu i wszystkie stare jak i nowe w zestawieniu z tym nowym cudem są niczym.

Wielkim i niewątpliwym, lecz nie największym współczesnym cudem religii chrześcijańskiej w Polsce, jest niesamowite i ostentacyjne wzbogacanie się kościoła kosztem społeczeństwa, choć paradoksalnie kler wzywa swoich wiernych do życia w biedzie, wobec tego kościół powinien być przykładem powściągliwości finansowej, ale to ludziom nie przemawia do rozumów i Polacy nadal płacą kościołowi miliardy ze swoich ciężko zarobionych pieniędzy, oraz finansują tą instytucję w ramach konkordatu, jeszcze większymi miliardami ze środków państwowych.

Nie bez powodu kler w swoich liturgiach kładzie taki nacisk na srebrniki, talenty, daniny, ofiary, podatki, wobec tego nie uświadczysz już mszy lub kazania bez pierdolenia o forsie, no i dochodzi brzęk monet wrzucanych na tacę. Ta metodyczna i odwieczna strategia pasożytniczego kościoła, wzmocniła rolę pieniądza w życiu człowieka do absolutu na równi z Boskim, w związku z tym chrześcijaństwo kojarzy się ludziom już wyłącznie z pieniądzem, więc jakoś naturalnie przychodzi owcom oddawać Cesarzowi co Cesarskie. Zazwyczaj kwestie finansowe otwierają ludziom rozumy na ponurą rzeczywistość oraz mobilizują do konstruktywnego działania zwłaszcza, że każdemu forsy brakuje i pieniądz Polakom jest najbliższy sercu, ale jeden z większych cudów religii chrześcijańskiej – Cud Zamknięcia Polskich Rozumów się ziścił i portfele osobiste oraz skarb państwa przed kościołem są zawsze na oścież otwarte.

To że kościoła kasę ma i będzie w posiadaniu jeszcze większej każdy dobrze wie, i ten obrót spraw nie powinien już nikogo dziwić, ale jaka jest prawdziwa przyczyna zbudowania przez kościół w Polsce gigantycznego imperium finansowego ? Parę czynników się na to składa o których już wspomniałem ale jestem zobowiązany dodać takie istotne religijne zjawiska jak, kształtowanie już w dzieciach kultu pieniądza oraz złota podczas uroczystych komunii świętych ( chrześcijańska wersja żydowskiej bar micwy ) również obficie zdobione kościoły a także mit o ubogich i bosych zakonach, mają duży wpływ na materialne zmysły ludzi, ale finansowe bogactwo kościół katolicki w Polsce może zawdzięczać wyłącznie jednej kwestii, a mianowicie:

  • W Polsce nigdy nie było reformatorskiego rozłamu katolicyzmu do jakiego doszło na zachodzie i północy Europy w XVI wieku, w związku z tym kościół katolicki pozostał do czasów współczesnych w ciemnym oraz feudalnym średniowieczu i najbardziej to widać w Polsce, z racji monopolu myśli katolickiej nad światopoglądem całego społeczeństwa i de facto politycznej władzy klerykalnej w tym kraju. To wszystko potrafiło zmienić świadomość ludzi do tego stopnia, że naród Polski ufnie i bezkrytycznie podchodzi do wszystkich dogmatów chrześcijańskich jakie one by nie były absurdalne, oraz tak szczodrze finansuje swojego największego oprawcę i wroga.

Daleko mi od apologety chrześcijańskiego, ponieważ jestem świadom, że nawet reforma kościoła katolickiego w XVI wieku nie osiągnęła ostatecznego celu, jakim moim zdaniem powinno być kompletne wymazanie z kontynentu Europejskiego tego prymitywnego oraz brutalnego żydowskiego kultu mamony i cierpienia- chrześcijaństwa, aczkolwiek Czesi z ich powstaniami Husyckimi byli o krok od sukcesu i dziedzictwo walki Czechow z kościołem przetrwało do czasów współczesnych, w formie świeckiego i nowoczesnego kraju oraz pozamykanych na kłódki lub przerobionych w muzea kościołów.

W każdym bądź razie, Niemieccy reformatorzy kościoła i Czescy Husyci byli głęboko wierzącymi chrześcijanami i działali w ramach ówczesnego systemu religijnego, który pod przywództwem skorumpowanego Watykanu wyzwolił w społeczeństwach zachodnich wolę zmiany – reformy i generalnie nikt nie myślał o zadaniu chrześcijaństwu jakiegoś śmiertelnego ciosu, chodziło im jedynie o usunięcie kilku niewygodnych zjawisk z kościoła ( np. odpustu za grzechy, uwłaczającej ludzkiej godności spowiedzi świętej na ucho ) i oczyszczenie jego wizerunku, w związku z tym religia chrześcijańska nadal w świadomości Europejczyków istniała, ale począwszy od tez Marcina Lutra zachodzą bardzo pozytywne zmiany w całym kościele katolickim z kulminującym i moim zdaniem najważniejszym aspektem reformatorskim – z likwidacją celibatu, aczkolwiek bardzo istotnym było także usunięcie z kościołów wszelkich lśniących ozdób, obrazów innymi słowy złota i naturalnie, odcięcie się reformistów od Watykanu i władzy papieskiej.

Oczywiście reforma kościoła katolickiego w Niemczech, która z biegiem czasu jak ogień ogarnęła większość państw zachodniej i północnej Europy odebrała kościołowi wielkie wpływy finansowe i można by sądzić, że wyłącznie ten fakt sprowokował bratobójcze wojny religijne w XVI – XVII wiecznej Europie i generalnie, biorąc pod uwagę chciwość Watykanu na pieniądz ten pogląd jest poniekąd uzasadniony, lecz moim zdaniem likwidacja celibatu była największym zmartwieniem kościoła katolickiego i prekursorem do wojen religijnych, ponieważ władza duchowa nad ludźmi państw Europy zachodniej ponownie przeszła w ręce mężczyzn i to mężczyzn zamężnych !

Reformacja wyzwoliła siłę męskiego rozumu, logiki oraz odwagi i na zawsze pogrzebała katolicki strach, który od około tysiąca lat dławił w Europie zachodniej ludzką twórczość i niszczył relacje społeczne pomiędzy mężczyznami a kobietami. Europa wyszła z ciemnych wieków katolickiego zacofania.

Od mniej więcej tego momentu Europa zachodnia, a zwłaszcza państwa Niemieckojęzyczne przechodzą przez największy rozkwit kulturowy, naukowy, filozoficzny oraz gospodarczy w swoich dziejach, uwieńczony XVIII – wiecznym oświeceniem czyli zwycięstwem rozumu, logiki i piękna nad świadomością zatrutą katolickimi zabobonami, ciemnotą oraz brzydotą. Dalszym etapem reformacji, był trwały rozdział kościoła od państwa i wybuch Rewolucji Francuskiej. Marcin Luter dał podwaliny pod rozwój społeczny Europy zachodniej, następnie tacy mądrzy ludzie jak Hus, Zwingli, Calvin i wielu innych niekiedy z narażeniem życia propagowało ideę osobistego kontaktu z Bogiem, pozbawionego katolickich sztywnych i bzdurnych reguł. To wszystko znalazło w społeczeństwach Europy wielki i pozytywny oddźwięk w postaci na nowo wyzwolonych ludzkich rozumów, które zaczęły tworzyć nie tylko wyśmienite dzieła filozoficzne ( Immanuel Kant ) oraz naukowe, ale przede wszystkim genialną i przepiękną muzykę, zwłaszcza artyści z państw Niemieckojęzycznych w muzyce klasycznej osiągnęli moim zdaniem w XVIII wieku pułap ludzkich możliwości np. Bach, Handel lub Pachelbel.

Burzliwe zmiany reformatorskie na zachodzie Europy nie odegrały w Polsce żadnej większej roli i nie miały poważniejszego wpływu na Polski kościół katolicki, bo oprócz fali uchodźców religijnych nic generalnie w tym kraju się nie zmieniło, w związku z tym kościół nadal tkwił w swojej pierwotnej i średniowiecznej wersji, a słowo kościoła w każdej kwestii czy to politycznej, etycznej, moralnej bądź artystycznej było absolutem nie podlegającym żadnej krytyce, w związku z czym umysły Polaków zwyczajnie cofały się w rozwoju. Jak widzimy dla kościoła był to rzeczywiście złoty okres ale w sensie finansowym oraz władzy nad umysłami milionów Polaków i zamiast oświecenia w Polsce umacniała się coraz większa ciemnota i fanatyzm katolicki, który dał o sobie znać paląc na stosie ateistę Kazimierza Łyszczyńskiego na Warszawskim rynku w 1689 roku.

Źródło
Tak więc, reformatorski rozłam kościoła katolickiego w Europie zachodniej i związane z tym zmiany w rytuałach i zasadach liturgicznych, oraz niezależność nowych wyznań od Watykanu były zwiastunem budzącej się potęgi ludzkiego rozumu, uwolnionego z katolickich łańcuchów niewoli umysłowej, ale moim zdaniem prawdziwym źródłem rozwoju intelektualnego tych społeczeństw i największym bodźcem była likwidacja celibatu oraz zamiana kościołów w surowe budynki sakralne pozbawione wszelkich lśniących ozdób, ale moją uwagę skupię na celibacie, ponieważ to zagadnienie jest kluczowym czynnikiem odpowiedzialnym za dalszy los Polski.

Społeczeństwa Europy zachodniej i północnej z celibatem poradziły sobie już ponad 500 lat temu i dzięki temu zmądrzały pod każdym względem, zaś współczesny naród Polski na pozór nowoczesny, relatywnie wykształcony i uważający się za część tzw. cywilizacji łacińskiej, w brew pozorom nie rożni się niczym od tego Warszawskiego katolickiego motłochu, który spalił na stosie K. Łyszczyńskiego w 1689 roku. Stało się tak za sprawą celibatu, który wywarł na Polskich mężczyznach największy wpływ i przez kilkaset lat potrafił unicestwić w tym kraju męskość czyli chłodny, racjonalny i analityczny rozum, w świetle tego Polscy mężczyźni w zasadzie zachowują się obecnie jak kobiety, reagując na problemy oraz trudności emocjami i histerią. A zatem, kościół w Polsce dokonał największego cudu, cudu zamiany mężczyzn w kobiety, innymi słowy narzucił mężczyznom kobiecy punkt widzenia a reszta spraw, jak finansowe bogactwo oraz nieograniczona władza kościoła w Polsce, a także upadek gospodarczy i społeczny tego kraju jest już bezpośrednią pochodną braku męskości w społeczeństwie.

Światopogląd Polskich kobiet powinien być kształtowany mądrymi i życiowymi kwestiami przez heteroseksualnych mężczyzn zwłaszcza nie wierzących, lecz niestety od setek lat jest formowany kompletnymi bzdurami w kościołach przez dziwaków w sukmanach.

Co gorsza, kościół w walce o absolutną władzą zdobył wielkiego sojusznika w formie feminizmu, który może się wydawać naturalnym ruchem kobiet na rzecz tzw. równości, lecz jest bardzo skutecznym narzędziem w rękach kościoła, ponieważ feministki wzburzone kościelnymi dogmatami w kwestiach obyczajowych w odpowiedzi, bezmyślnie i brutalnie niszczą równowagę płci skupiając całą swoją wściekłość nie tyle na elicie kościelnej co na przeciętnych mężczyznach. Intryga kościoła w kontekście feminizmu polega na tzw. dolewaniu oliwy do ognia, poprzez skrajne polaryzowanie społeczeństwa zagadnieniami natury obyczajowej, zwłaszcza seksualnymi, bo tylko te kwestie wywołają oburzenie kobiet i wzmocnią ich emocje, a gdy emocje i wściekłość wchodzą w grę tam zanikają zdolności obiektywnego rozumowania i przewidywalnie kobiety skupią swoja ślepą furię na mężczyznach.

W ten sposób kościół świadomie wykorzystuje feminizm by zniszczyć w Polsce siłę męskiego rozsądku oraz logiki na rzecz kobiecych emocji, wówczas państwo w którym głos kobiet nabiera priorytetu można bez większych trudności wykorzystywać, co widać po obecnej sytuacji w Polsce. Tak więc, Polscy mężczyźni znaleźli się obecnie w bardzo nieciekawej sytuacji, bo z jednej strony są obrzezywani z odwagi oraz męskości w kościołach, natomiast w życiu osobistym są pod ewidentną dominacją kobiet i nie przemawiają przeze mnie jakieś szowinistyczne pobudki, lecz obiektywne spojrzenie na katolicyzm, który był i jest największym wrogiem Polski. Jak wspomniałem pod względem zdrowej świadomości odstajemy od zachodu co najmniej o 500 lat i przed nami bardzo ciężka praca aby zatrzymać proces niszczenia tego kraju absurdami religijnymi rodem ze średniowiecza, w związku z tym przedstawię kilka moim zdaniem kluczowych metod, które pozwoliły chrześcijańskim państwom zachodnim osiągnąć bardzo wysoki standard życia oraz inteligencję.

  •  Reformacja usunęła setki świętych Maryi tzw. świętych panienek i pozostawili tylko jedną oryginalną Maryję. W Polsce prawie każda msza i liturgia obowiązkowo owija się wokół świętych kobiet lub panienek niemalże księżniczek, na kobiety to działa podniecająco, natomiast na mężczyzn tragicznie, pomnóż to setki, tysiące razy a przerobisz chłopca później młodzieńca w homoseksualistę.
  •  Reformacja wydobyła z religii chrześcijańskiej to co męskie ( rozum i godność ) natomiast Polski katolicyzm pod przywództwem homoseksualnego lub sfeminizowanego kleru zmienia wiernych mężczyzn w cioty. Kościół w Polsce znalazł świetną formułę niszczenia odwagi narodu za pomocą księdza w sukni.
  •  Reformacja wyrzuciła także katolickie bzdury o nieczystym ciele, grzesznym związku płciowym i pojęcie kobiety służebnicy Pańskiej, oraz takie „perły mądrości” katolickiej jak opowiadanie, że kobieta to szatański pomiot, kuszenie itp. Z biegiem czasu kobiety mogły również odprawiać nabożeństwa i stopniowo tkanka społeczna zniekształcona katolickim bzdurami została naprawiona, wówczas Europa zachodnia wyzwolona z katolickich dogmatów wybuchła niesamowitą twórczością artystyczną oraz naukową i co najważniejsze, rola kobiet w życiu nabrała znowu właściwego wymiaru.

Reformacja zapoczątkowała proces ateizacji i laicyzacji oraz powrotu do normalnego życia i stopniowo, społeczeństwa zachodniej Europy pozbyły się całkowicie zbędnego balastu religijnego, aczkolwiek główne dogmaty religijne takie jak postać Jezusa, istnienie Boga pozostały, ale inne absurdy religijne na zachodzie nie mają już prawa bytu, w związku z czym postęp intelektualny tych ludzi był kolosalny, natomiast w Polsce poza małymi wyjątkami proces oświecenia nigdy nie zaistniał i naród Polski do czasów współczesnych żyje, myśli i egzystuje jak w średniowieczu. Oczywiście ateizacja zachodu i związany z nim wzrost intelektualny nie uszedł uwadze Watykanu, wobec tego na wszelki możliwy sposób próbuje się te państwa zniszczyć, zwłaszcza na płaszczyźnie moralnej i etycznej co przyniosło pewne efekty, lecz nie tak spektakularne jak w Polsce.

Można by przypuszczać, że zachód jest kompletnie zdemoralizowany a ich mężczyźni w większości są homoseksualistami lub genderami, tak bynajmniej niedawno sadziłem, ale to co wydawało się oczywistą prawdą jeszcze jakieś pół roku temu, obecnie logiki się nie trzyma, ponieważ jeden przykład z zachodu otworzył moje oczy na rzeczywistość i napawa mnie wielkim optymizmem, lecz konfrontując go z Polskimi realiami, postawa naszego społeczeństwa jest żenująca. Narody zachodnie potrafią rzetelni bronić swoich miejsc pracy jak w przypadku niedawnych protestów pracowników Air France, natomiast Polscy robotnicy, w tym przypadku górnicy stoją grzecznie za barierkami, ponadto machają debile flagami solidarności a najchętniej klęczeli by w kościele jak skończone cioty, wobec tego jestem zdania, że to Polscy mężczyźni są już prawie 100 % pedałami, bo pozwolili się obrzezać z męskości przez kościół katolicki i swoją ojczyznę w ten sposób skurwysyny sprzedali.

Kobiecy Kościół Katolicki
Kościół w Polsce jest już generalnie domeną kobiet i ekskluzywnie nastawiony na ich wymagania duchowe oraz mentalne i nic przeciwko temu bym nie miał, pod warunkiem nie uczęszczania na msze mężczyzn, niemniej jednak żyjemy w realiach skrajnego feminizmu i mężczyźni jak wspomniałem są pod absolutną dominacją nawiedzonych kobiet, w związku z tym rzadko jaki Polak ma odwagę odmówić swojej dziewczynie lub żonie pójścia do kościoła chociaż w niedzielę. Pytam się was. Czy ktoś spotkał jeszcze kobietę logicznie negującą lub chociaż wątpiącą w istnienie Jezusa lub Maryi ? Osobiście nigdy. Tak więc, widzicie jaką magiczną siłę chrześcijaństwo ze swoim Jezusem lub innymi świętymi posiada na zmysły kobiet, wówczas te ufne, bezkrytyczne i bezmyślne poglądy kobiet, naturalnie przechodzą na mężczyzn i generalnie nie podlegają krytyce, bo nawet słuszna i logiczna krytyka religijnych przekonań kobiet wiąże się z reperkusjami typu ( szowinizm lub bluźnierstwo ) a w życiu osobistym z poważnymi kłótniami.

Pół biedy z przekonaniami kobiet, bo można przejść wobec nich z obojętnością lub omijać te niewygodne tematy, zresztą kobiety potrzebują dawkę chrześcijańskiej fantazji o niebie, raju, aniołkach i kochają Jezusa już właściwie fizycznie w kontekście erotycznym, ale mężczyzna powinien twardo stąpać po ziemi i myśleć o życiu tu i teraz, lecz niestety przechodzi z deszczu pod rynnę stawiając nogę w każdym jednym Polskim kościele, albowiem tutaj dokonuje się ten właśnie cud wspomniany wcześniej – zamiany mężczyzny w kobietę czyli w bezmyślnego eunucha, ponieważ wszystko w kościele katolickim jest zaprzeczeniem męskości tym samym zaprzeczeniem rozumu i nie potrafię znaleźć ani jednego przykładu który temu stwierdzeniu zaprzeczy. Jaki pozytywny wpływ na mężczyznę mogą mięć następujące kwestie spotykane w Polskich kościołach i duchowieństwie ?

  •  Mężczyzna w sukni, jego zniewieściały głos i gestykulacja, brak zarostu, oraz całkowite wyobcowanie z roli męża lub ojca, aczkolwiek ten osobnik jest uważany za bardzo mądrego we wszystkich kwestiach szczególnie związanych z rodziną i sprawami obyczajowymi.
  •  Kompletnie zniewieściały i bardzo żałosny, pozbawiony wszelkiej radości obrządek liturgiczny i śpiew oraz poniżające klęczenie.
  •  Szkaradne ozdoby kościelne i ohydny przepych uchodzący za jakieś piękno artystyczne, kto widział kościół Mariacki lub Licheń albo klasztor Częstochowski ten wie jak brzydkie są Polskie kościoły, niemniej jednak to złote bezguście ludziom się bardzo podoba.
  •  Ostatecznym symbolem upadku męskości w kościele katolickim stanowi krzyż z trupem Jezusa przed którym miliony mężczyzn klęczy i wielu się z trupem identyfikuje.

Ostatnia punkt prosi się o sprecyzowanie, ponieważ religia chrześcijańska jest pod tym względem wyjątkowa a katolicyzm kładzie szczególny nacisk na męczeńską śmierć na krzyżu jako coś wspaniałego i godnego naśladowania, aczkolwiek w mniejszym wymiarze tu na ziemi w formie cierpienia materialnego, które po twojej śmierci otworzy bramy królestwa Niebieskiego. Tak mniej więcej brzmi teza kościelna związana ze śmiercią Jezusa na krzyżu, i moim zdaniem ona wyrządza najwięcej zła w świadomości Polskich mężczyzn, ponieważ uczy człowieka spolegliwości, przyzwyczaja do biedy oraz nędzy, wówczas cierpienie materialne lub zdrowotne nabiera pozytywnego wydźwięku, bo w zestawieniu z Jezusowymi katuszami na krzyżu twoje codzienne problemy są przecież niczym.

Normalny mężczyzna szanujący swój honor i godność nigdy w życiu nie schylił by nawet głowy przed symbolem śmierci krzyżem i sądzę, że tysiące lat temu tak też było, wówczas mężczyźni bronili życia, nadziei oraz światła, bo naturalnym instynktem mądrego człowieka jest obrona siebie oraz swoich ludzi, przed wszelkim złem i biorąc pod uwagę dość niebezpieczne życie tu na ziemi, nikt o zdrowych zmysłach nie zadawał by sobie nowych kłopotów tymi odrażającymi antyludzkimi chrześcijańskimi wierzeniami, które wnoszą nową, potężną dawkę cierpienia i strachu w już bardzo trudną codzienną egzystencję, niemniej jednak wbrew ludzkiej logice katolicyzm sprawił, że współczesne społeczeństwo Polskie jako jedno z nielicznych na świecie wciąż kocha ten mentalny masochizm.

Znacie inną religię, wierzenia bądź kult w którym śmierć odgrywa tak istotną rolę jak w katolicyzmie ? Na myśl przychodzi mi jedynie Satanizm.

Na koniec chciałbym zwrócić na bardzo ciekawą historyczną zbieżność. W Hiszpanii jak i w Polsce celibat kleru nieprzerwanie istniał i stopniowo z wielkiego światowego imperium Hiszpania zamienia się w zaścianek Europy, tak samo Polska, bo nie było w tych państwach poważniejszych ruchów reformatorskich i siła budująca imperia, fortuny – heteroseksualni mężczyźni stopniowo ulegali coraz większym wpływom ludzi w sukniach o bliżej nieokreślonej płci, natomiast wszystkie państwa gdzie wybuchła reformacja jak Niemcy, Francja, W. Brytania, kraje Skandynawskie, Szwajcaria, Benelux i nowe państwa jak USA, Kanada, Australia które usunęły celibat ze swoich chrześcijańskich wyznań, przeszły niesamowity rozkwit, nawet Carska Rosja zmieniła się w potęgę, ponieważ w prawosławiu nie ma celibatu, i duchowni cerkiewni wyglądają na normalnych mężczyzn, co wskazują ich długie brody i włosy. Oczywiście rytuał oraz śpiew mszalny w Cerkwiach jest niezapomnianym wrażeniem, bo od wieków zawsze brzmiał męsko, pięknym głębokim barytonem, z tego względu Rosja zawsze miała silnych oraz odważnych mężczyzn.

Jedynie Polska na mapie Europy a nawet świata jest wyjątkiem, ponieważ tu zniewieściały ksiądz homoseksualista, paradoksalnie pomimo ostrej krytyki kleru przez społeczeństwo jest nadal najbardziej szanowaną osobistością, dlatego w Polsce jest źle i nie będzie lepiej dopóki Polak nie wstanie z kolan i nie spali wszystkich kościołów. Religia i zdrowa świadomość polityczna tym samym dobrobyt kraju nawzajem się wyklucza, a zatem wybierajcie Polacy zanim będzie za późno: Dobro ojczyzny lub absolutna władza kościoła ? Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną ale już współczesną korelację, która powinna wreszcie obudzić rozumy Polaków a mianowicie, wszystkie teraźniejsze państwa katolickie są biedne i można śmiało zaliczyć je w poczet państw III świata – Meksyk, Brazylia, Filipiny oraz Polska. W tych krajach rządzi kościół oraz panuje nędza i ta zasada jest uniwersalna.

Podsumowanie
Kobiety mają naturalne skłonności do fantastyki religijnej lub romantycznej i tak było od zawsze, ale gdy te marzenia przerosną zdrowy rozsądek, wówczas wpływają katastrofalnie na potomstwo, w związku z czym odwiecznym zadaniem mężczyzny było moderowanie kobiecego charakteru do tego stopnia, ażeby kobieta mogła odpowiednio funkcjonować przede wszystkim w roli troskliwej oraz mądrej matki.

Tak więc, religia z umysłów kobiet nigdy nie zniknie, aczkolwiek normalny mężczyzna potrafi przedstawić kobiecie, obiektywną i chłodną logiką sens wierzeń oraz sens życia tu na ziemi, i reformacja na zachodzie Europy właśnie tego dokonała, bo sprowadziła umysły kobiet z nieba na ziemię. Mądre matki, twardo stąpające po ziemi potrafiły wówczas wychować swoich synów na inteligentnych, odważnych i normalnych mężczyzn, którzy budowali relatywnie sprawiedliwe państwa, swoimi wyzwolonymi umysłami tworzyli niesamowite cuda inżynierii i sztuki, strzegli mieszkańców a przede wszystkim bronili swojego honoru, lecz takich mądrych mężczyzn w Polsce generalnie nigdy nie było, ponieważ oni podobnie jak Polskie kobiety, również żyli katolickimi marzeniami, którymi zarazili się oczywiście w kościołach, ale w głównej mierze wyssali je z mlekiem swoich ultra katolickich matek. Katolicki proces niszczenia siły męskiej w tym narodzie nieprzerwanie trwa, został on wzmocniony obecnie feminizmem i materializmem.

Reformacja odebrała absolutną władzę kościoła nad ludźmi i przekazała ją w ręce  heteroseksualnych mężczyzn, dla których ciężka praca była chlebem powszednim, w wielu przypadkach byli zamężni i mieli potomstwo, innymi słowy znali życie od podszewki. Oczyszczona z homoseksualnej degeneracji religia chrześcijańska, została następnie adoptowana wyłącznie na potrzeby przeciętnych ludzi, aby dzięki niej mogli lepiej żyć tu na ziemi oraz sobie nawzajem w ramach jej pomagać, i dlatego zachód Europy tak wspaniale się rozwijał. Procesu reformacji katolicyzmu w Polsce jak wspomniałem nigdy nie było, w związku z czym religia w Polsce od zawsze była narzędziem niewoli finansowej oraz umysłowej z fatalnymi skutkami dla całego społeczeństwa, oczywiście z wyjątkiem elit religijno/politycznych. Krótkim epizodem wolności od zabobonów i ciemnoty religijnej w naszej 1000 letniej historii był okres Polski Ludowej od 1945 – 1989 roku, wówczas naród Polski faktycznie zmądrzał i osiągnął największy postęp w swoich dziejach. Pozdrawiam.

Najlepsza praca na świecie

Nic nowego i odkrywczego religie w nasze życie nie wnoszą, co by ludzie już od początku swego istnienia nie wiedzieli. Chrześcijaństwo głosi, że jedną z największych wartości tej religii jest rodzina sugerując nam, że instytucja rodziny powstała wraz z przyjściem chrześcijaństwa, podobnie mówią o miłości do bliźniego, poszanowania jego mienia itp. że są to również dary Jezusa dla ludzkości. Jeżeli tak by było, iż dopiero Jezus nauczył nas jak żyć, a rasa ludzka przecież istnieje już setki tysięcy lat, to logiczne jest że człowiek nienawidzący swojego bliźniego, doprowadził by na długo przed Jezusem do własnego upadku i wymazania homo sapiens z ziemi. Wszystkie plemiona, narody, cywilizacje rozwijały się na fundamentach miłości i rodziny, i dlatego rasa ludzka przetrwała do dziś, bo miłość jest w naszej krwi od urodzenia, i nie trzeba jakiegoś boga żeby nam to objawił, wystarczy Ojciec i Matka.

Wiele myślałem i pisałem o religii chrześcijańskiej i nie tylko o tej wierze, ale ogólnie o większości kultów religijnych świata i opierając się nawet na tym jednym, powyższym przykładzie, nie widzę absolutnie sensu wiary w ich bogów, w ich doktryny, ponieważ wszystkie zorganizowane wyznania religijne, z punktu widzenia psychicznie normalnego człowieka, są całkowicie pozbawione logiki i zdrowego rozsądku, ale z punktu widzenia księży, zakonników, popów, pastorów, lamów, mnichów, imamów, rabinów, kaznodziejów i całej reszty osób tzw. duchowych z uwzględnieniem sióstr zakonnych, zorganizowane religie są genialnym instrumentem pozwalającym tym ludziom pracować bez większego, właściwie żadnego wysiłku fizycznego, a jak wiadomo nikomu nie chce się fizycznie ciężko pracować i to jeszcze za głodowe, praktycznie niewolnicze wynagrodzenie w sektorze prywatnym. Oni znaleźli świetny sposób, jak robić żeby się nie narobić i otrzymywać podwójne wynagrodzenie za tą „robotę”, to jest myśl przewodnia i meritum wszystkich religii świata i żadnej nadprzyrodzonej tajemnicy w religiach nie ma i nigdy nie było.

Odłóżmy więc miedzy bajki zapewnienia księży a także zakonnic, że Boskie powołanie i Jezusowe natchnienie wyzwoliło w nich chęć pójścia do seminariów i służenia Bogu, bo nawet oni w te żydowskie brednie nie wierzą, ale znakomicie pozorują swoją głęboką wiarę. No może jeden/jedna na milion na początku nauk w seminariach i klasztorach czuje jakąś iskrę Boską, która zamienia ich w fanatycznych wyznawców, ale kilka lat później realia życia sprowadzają każdego jednego na ziemię i otwierają oczy i przede wszystkim portfele na rzeczywistość, a jest ona dla nich przepiękna i rozpościera przed nimi cudowne horyzonty ale nie Boskie, lecz te zwykłe, przyziemne materialne!

Seminaria i klasztory są pełne, bo jedyną motywacją tych ludzi by tam się „uczyć” są korzyści finansowe, choć na początku swej działalności duszpasterskiej aż takich kokosów nie robią, ale cwańsi i cierpliwsi z nich po drabince pną się ku górze w hierarchii kościelnej, i niejeden z nich zasmakuje życia iście królewskiego na dworach biskupich. Natomiast początek i reszta życia nawet w roli zwykłego księdza, jest niezłym sposobem na zatrudnienie nie wymagające włożenia żadnego wysiłku fizycznego, bo wszystko zrobią za księdza parafianie, dosłownie wszystko i jeszcze mu płacą, a osłodą życia jest oddawanie hołdu księdzu klęcząc przed nim i całując go po dłoniach, w czym Polacy niestety się lubują. Umysłu też nie trzeba mocno wysilać, bo jaka sztuka wykuć na pamięć Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo ? Przez 5 lat każdy debil by się tego nauczył. Inne plusy duchowieństwa oprócz finansowych, to możliwości zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych i na tym polu z płcią przeciwną kler wykazuje się aż nadto gorliwie, lecz jak wiemy 5 lat w seminariach, wśród młodych mężczyzn degeneruje ich świadomość do tego stopnia, że większość księży jest homoseksualna, ale jakiś procent z nich po wyjściu na wolność w sukmanie w szeroki świat, wróci w objęcia kobiet-parafianek. Z kwiatka na kwiatek buszuje później kler po Polsce, głosząc słowo i nasienie boże, a jest tego młodego kwiatu do zapylania co nie miara w Polskich kościołach, szkołach, i co najgorsze młode chrześcijańskie kobiety są bardzo łatwe w manipulacji wyniosłą, bogobojną mową w zakrystiach, na plebaniach, i tak urobiona ładniejsza niewiasta, odda swoje ciało w imię Pana Jezusa, jego ziemskiemu namiestnikowi księdzu bez żadnego ale.

Polski Szejk-Biskup
Nie ma lepszego zajęcia jak wyszkolić się na księdza, trochę gorzej w hierarchii chrześcijańskiej mają zakonnice ale tylko te brzydsze, natomiast zgrabniejsze z nich, już jako kurtyzany idą prosto do haremów biskupich, ale kobiety maja to do siebie, a szczególnie nawiedzone, że w imię Paaana zrobią prawie wszystko, tak więc orgie w pałacach biskupich są ciekawym urozmaiceniem od klepania codziennych zdrowasiek, i nie ma później problemu z dzieckiem, bo zdrowe dziecko pójdzie na sprzedaż a chorowite na narządy i kasa się kreci. Tak więc pieniądz i seks rządzi w duchowieństwie i innych religiach, a ludzie się kłócą i mordują za ich dogmaty, w imię Bogów i inne pierdoły, a kler pęka ze śmiechu gdy widzi te zaciekłe dyskusje, bo lepszego interesu jakim jest Jezus Sp. z o. o przez 2000 tysiąca lat nikt jeszcze nie wymyślił.

10457149_10207533927730267_7346780939286290562_n

W świetle tej Boskiej masakry i poniżenia nie dziwie się Józefowi Stalinowi, że w latach 30-tych ubiegłego wieku rozkazał wyburzyć większość cerkwi w Rosji i pasożytów popów rzucić do pracy, a oporniejszych z nich pod mur lub na Sybir, to była bardzo mądra decyzja. Prawie to samo obecnie robią władze Chin, bo w Tybecie religijnych pijawek namnożyło się miliony i Pekin krótko trzyma za mordy całą tą hołotę buddyjską z Lamami, i zobaczcie jak szybko i prężnie Chiny się rozwijają bez dostępu religii do władzy ! Ta zasada jest uniwersalna i sprawdzona, ponieważ wiele państw idzie do przodu, tylko dzięki odsunięciu religii od polityki i umysłów. Lecz gdy patrzę na sytuację w Rosji, bo mentalnie i kulturowo najbliżej mi do tego kraju, to ogarnia mnie smutek, ponieważ wielką cerkiew na przeciwko Kremla którą z rozkazu J. Stalina wyburzono i na jej miejscu zbudowano milion razy bardziej pożyteczny obiekt basen, Putin niedawno ją odbudował, i ludzie do tego złotego molocha cerkiewnego walą teraz drzwiami i oknami, by się znowu poniżać przed żydowskimi krzyżami, ikonami a najgorsze w tym wszystkim jest to, że zrobili świętych swoich relatywnie niedawnych feudalnych oprawców Carów, i do nich się teraz modlą ! Wszystko co dobre i wielkie z epoki Związku Radzieckiego, obecna kapitalistyczno/religijna Rosja niszczy i odbudowuje żydowszczyznę, i gwarantuje wam Rosja cofa się pod każdym względem w tył ekonomicznie, przemysłowo i umysłowo, bo religia jest największym hamulcem blokującym rozwój osobisty człowieka, społeczny i gospodarczy. Dopóki cerkiew w Rosji rządzi, dopóty Rosja będzie wegetować i nigdy nie osiągnie nawet 10 % potęgi ZSRR. Siła przetrwania chrześcijaństwa jak widzimy jest jednak wielka, i w kolebce komunizmu, w Rosji nabiera znowu mocy. Skoro w Rosji ludzie znowu głęboko połknęli chrześcijańską przynętę, to się już nie dziwię, że Polacy są takimi religijnymi zagorzalcami.

Praktycznie gardzę (choć nie powinienem, ale brak mi już słów) dorosłymi chrześcijanami z powodu ich religijnej infantylności i tępoty, ale jestem jednak pełen podziwu i uznania wobec kościoła, a także innych światowych religii, że z takim ogromnym sukcesem, mimo upływu wieków i tylu popełnionych przez religię jawnych zbrodni na milionach ludzi, potrafią nadal egzystować i czerpać ze swojej działalności astronomiczne korzyści materialne. Pieniądz czyni cuda i w zasadzie tylko sprawy finansowe są główną motywacją kościoła katolickiego, i powodem tak silnej jego pozycji w Polsce, bo on znalazł w tym kraju idealną pożywkę pod swoje pasożytnicze istnienie, w postaci milionów łatwowiernych i niestety bezmyślnych Polaków, którzy za sprawą braku elementarnej edukacji, własnym potem i ciężką pracą wspomagają milionową armię największych światowych próżniaków, nierobów i degeneratów – duchowieństwo chrześcijańskie.

Na Polskich wsiach i w mniejszych miasteczkach dochodzi już do druzgocącej paranoi, ponieważ tam ludzie zażarcie konkurują miedzy sobą w okazywaniu poddaństwa wobec księdza, i pracują za Bóg zapłać na utrzymanie plebanii i kościoła, a także ofiarowują klerowi nie tylko najlepszą żywność ze swoich gospodarstw, ale wiadomo pieniądze, i niech mi ktoś powie, że kler w Polsce nie ma jak u Pana Boga za piecem ? „Żyć nie umierać kosztem idiotów”  takie powinno być motto kościoła, albowiem te czarne pijawki w sukmanach nigdy nie mieli lepszego bytu, niż w obecnej Polsce.
Na koniec mądre słowa Marka Twaina: „Religia powstała, gdy pierwszy oszust – spotkał pierwszego głupca”

Sprężyny. Część 2. Ostatnia

Zdobywając kobiety zdobywasz świat. Religia chrześcijańska jest religią dla kobiet, w niej nie ma męskiego przykładu siły i rozumu, jest natomiast spolegliwość, uległość, pokora, nadstawianie policzka, przebaczanie i przede wszystkim poniżające dla każdego normalnego mężczyzny klęczenie, są to całkowicie anty męskie atrybuty. Niektórzy mężczyźni używają czasem swoich mózgów i potrafią ogarnąć tematy religijne chłodnym obiektywnym rozumem, natomiast kobiety podchodzą do religii a także do codziennych problemów emocjonalnie, instynktownie i nie są w stanie oddzielić prawdy od fałszu. Z tego powodu kobiety stanowią fundament, główny filar religii chrześcijańskiej i każdej innej, bo nawet kobieta która odrzuciła chrześcijaństwo, przechodzi zazwyczaj w drugą skrajność np. buddyzm, różniący się od chrześcijaństwa tylko ubiorem ich teokratycznego przywódcy Buddyjskiego Papieża D. Lamy.

Zagłębiając się trochę w psychikę kobiet, trzeba podkreślić że one żyją w świecie fantazji i kochają tajemnice a ksiądz dla nich stanowi prawdziwa enigmę. Z jednej strony dziwoląg ubrany w suknie z drugiej niby mężczyzna na dodatek przemawiający do nich językiem kobiecym, językiem pełnym rzeczy wprost fantastycznych całkowicie nie zrozumiałych dla normalnego mężczyzny. Feminizm wywoła u kobiet furie nienawiści wobec mężczyzn ale natury nie zmienisz i każda kobieta w głębi serca nadal potrzebuje swojego przewodnika, kogoś za kim mogła by iść, ufać i słuchać jego mądrości życiowej. Taką rolę zawsze odgrywał mężczyzna ale teraz tą role podchwycił kler i ksiądz w sukni jest kobiecym idolem, tą najważniejszą postacią, ksiądz jest niegroźnym obojnakiem, on stanowi dla kobiet alternatywę dla prawdziwego mężczyzny i co najważniejsze jest łącznikiem z samym Wielkim Guru w Niebie – Jezusem Chrystusem. Tak wiec kościół wybrał moim zdaniem świetną formułę zwabienia do siebie kobiet, a zarazem przekształcenia mężczyzn w potulne owieczki. Z powyższych powodów jestem przekonany, że dopóki istnieje kościół, on pozostanie przy celibacie, ubiorze i całym ornamencie liturgiczno mszalnym, ponieważ z punktu widzenia Kościoła, bardzo dobrze to wszystko działa. Celibat spełnia także inną ważną rolę, oddala od kleru zazdrość wierzących kobiet w stosunku do potencjalnej małżonki księdza. Nie trudno sobie wyobrazicie reakcję kobiet na widok atrakcyjnej małżonki księdza. Kobiety młode i starsze w proteście czyli ze zwykłej zazdrości o żonę i samego księdza przestały by chodzić na msze.

To co widzimy na zachodzie czyli wszechobecna pornografia i kompletne zepsucie moralno-etyczne jest rezultatem końcowym działalności religii chrześcijańskiej. Kościół obecnie stracił bezpośrednią władzę nad ludźmi w krajach zachodu lecz fundamenty pozostały. Spowiedź św. pozwalająca wymazać każdy zły czyn, smuta i męczeństwo Maryjne i wykastrowana uległość Jezusowa głęboko siedzą w naszej świadomości i mają największy wpływ na kobiety. Skonfrontuj czystość, dziewiczość, niepokalane poczęcie Maryi z przebaczeniem grzechu za pomocą spowiedzi św. a otrzymamy dwa skrajne rezultaty: Wstręt do seksu, wstyd za swoje ciało w obliczu niewinności Maryjnej, i niezdolność a ty co byś zrobiłdo zawarcia miłości romantycznej z mężczyzną w obliczu doskonałości Jezusa. Drugim rezultatem jest przeciwieństwo pierwszego, czyli rozwiązłość seksualna spowodowana buntem kobiet przeciwko „naukom” kościoła w kwestiach obyczajowych, wzmacnianych obrazem aseksualnej Maryi i prostytutki Magdaleny. Ważnym elementem obok powyższych jest również efekt jaki ma na zmysły kobiet widok sióstr zakonnych, które już samym swoim wyglądem wzbudzają wielką ciekawość i wiele pytań natury seksualnej. To wszystko wprawia kobiety w totalne osłupienie.

Kobiety mając ten obraz zakazanego seksu łamią wtedy każde tabu i normy intymne, bo w końcu Jezus wszystko przebaczy. Siła miłości fizycznej, czyli naszego podstawowego instynktu jest wielka i chrześcijaństwo umiejętnie posługując się tym narzędziem podbiło umysły przede wszystkim kobiet, do tego stopnia że je zniszczyło. Państwa zachodnie zbierają już od około 100 lat plon zasianego przez chrześcijaństwo fermentu seksualnego, co się objawia totalnym zepsuciem moralnym i łamaniem wszelkich barier, natomiast kraje wschodniej europy w tym Polska, Rosja do których chrześcijaństwo przyszło później niż do Europy zachodniej, przechodzą teraz rozkwit zepsucia seksualnego. Tak wiec nie bez powodu w Europie wschodniej (Polska, Rosja, Ukraina, Węgry, Czechy, Bułgaria) produkuje się najwięcej filmów pornograficznych, a kobiety tych krajów słyną z jednego, że są największymi kurwami świata.

Za powyższą sytuację winie Chrześcijaństwo, ponieważ oddalone tyś. kilometrów od Europy chrześcijańskie Filipiny, lub Chrześcijańska Brazylia i kobiety tych państw również słyną z kurewstwa na wielką skalę, ich kobiety są jeszcze gorszymi dziwkami ale chrześcijańskimi, wystarczy spowiedź św. i można od nowa dawać dupy za garść dolarów, ponieważ Pan Bóg wszystko przebaczy.

Reasumując, białe kobiety są najbardziej rozwiązłe i amoralne a łączy je wszystkie religia chrześcijańska. Kobieta uformowana przez chrześcijaństwo nie może być romantyczna kochanką, odpowiedzialna żoną, czułą matką, mądrą babcią, ale one mimo wszystko wbrew naturze i logice zakładają rodziny i rodzą dzieci. Ideologia feministyczna podchwyciła emocje kobiet i wpoiła im wrogość do mężczyzn, dopełniając dzieło zniszczenia, bo taka znana, sztampowa odpowiedz kobiet jak: „Moje ciało, moje decyzje” i konsekwencje tych decyzji, zawsze niszczą rodziny i w dalszym etapie same kobiety. Samotne kobiety wychowując swoje dzieci według powyższych skrzywionych moralnie wartości chrześcijańsko-feministycznych, najbardziej krzywdzą własne córki, które w 100 % wyrosną na jeszcze gorsze, bezduszne potwory niż jej matki.

Białe kobiety pozwoliły się zatruć feminizmem i nienawiścią do mężczyzn, tracąc tym samym jedynego naturalnego męskiego towarzysza życia, który kobiecie mógł jeszcze pomoc i wesprzeć ją swoim rozumem, stabilnością umysłową i obiektywizmem. Niestety kobiety z własnej winy są teraz same i szukają mądrości życiowej u najgorszych możliwych doradców, u szarlatanów religijnych wszelkiej maści. Religie bardzo umiejętnie wykorzystują emocjonalny charakter kobiety, burząc w nich rozsądek i to zachowanie przechodzi na mężczyzn, którzy przecież żyją w zachodnim świecie zdominowanym przez moralnie i umysłowo chore kobiety. Mężczyźni obecnie coraz częściej zaczynają podchodzić do problemów życiowych emocjonalnie i płytko na wzór tejże przegranej, białej kobiety.

W ten sposób zbudowano cywilizację białego człowieka, która moim zdaniem jest totalnie podbita i w każdym zakątku świata imitowana, a jej nośnikiem jest chrześcijańska zepsuta kobieta. Brakuje siły męskiej w białych nacjach, która na pewno powstrzymała by kobiety przed ich samobójczymi decyzjami, ale chrześcijaństwo (jak już wspominałem) potrafiło zniszczyć męskość wizerunkiem spolegliwego, anemicznego Jezusa i równocześnie Chrześcijaństwo na wzór niewinnej, nieskazitelnej Maryi wyniosło na ołtarz ziemską kobietę, której obrzezany z męskości „mężczyzna” obecnie hołduje. Powstał kult zawsze niewinnej, cierpiącej kobiety. Tak więc każdą głupią decyzję kobiety pseudo mężczyzna teraz zaakceptuje, bo ta kobieta reprezentuje Maryję.
Poważne zarzuty stawiam religii Chrześcijańskiej i w związku z tym zachodzi pytanie. Może jednak chrześcijaństwo wnosi coś dobrego w nasze życie? Moim zdaniem absolutnie nic, bo zepsucie/moralno etyczne jest tylko czubkiem góry lodowej „osiągnięć’ Chrześcijaństwa.

Klęska zdrowego rozsądku

Cały problem upadku, degradacji  naszego kraju jest zawarty w tym filmiku – on przedstawia stan umysłowy ogółu obywateli tego kraju. Po przesłuchaniu materiału przez Polaków wszystkie kościoły, katedry, kaplice i krzyże powinny być zmiecione z powierzchni ziemi. Przeanalizujcie wypowiedź tej kobiety i obiektywnie bez emocji wyciągnijcie wnioski z poniższego filmu. Przypuszczam że  rozmowa tych dwóch osób  (demonów w ludzkiej skórze)  będzie uznana przez większość Polaków/Polek za świętą prawdę i  mądrą, elokwentną dyskusję, natomiast mój opis za bluźnierstwo, świętokradztwo i fałsz, dlatego sądzę że Polska mając tak bardzo zniszczonych duchowo przez chrześcijaństwo  ludzi nigdy nie będzie wolna.

Polacy w ogromnej większości zarażeni bełkotem chrześcijańskim oddali swoje rozumy pod „opiekę” sodomitów, demonów, morderców w habitach. Gangrena chrześcijańska toczy Polaków od wewnątrz likwidując zdrowy rozsądek i instynkt zachowawczy.  Moje pesymistyczne spojrzenie na stan Polski i Polaków nie jest bezzasadne albowiem w rozmowach o polityce lub religii słyszę ich kompletny brak fundamentalnej wiedzy na ten temat i ręce opadają. Nawiedzone katolicyzmem szumowiny po prostu niszczą świętą Słowiańską ziemię swoim istnieniem i nie dosyć, że sami sprzedali swą ojczyznę i zrujnowali jej dorobek to mają w sobie  jeszcze tyle  pychy, że próbują pouczać mądry/patriotyczny Rosyjski i Białoruski Naród. Niestety jedynym ratunkiem dla Polski była by totalna wojna która jak w przypadku II wojny oczyściła Polskę z chciwości, ciemnoty religijnej  i poddaństwa i dała jej nową klasę mądrych, pracowitych, skromnych ludzi którzy potrafili zbudować piękny, sprawiedliwy kraj – Polskę Ludową.

Nie mam zamiaru nikogo przepraszać za te w pełni uzasadnione negatywne i ponure wpisy dotyczące Polaków ponieważ nadszedł czas prawdy i musicie wybierać śmierć lub komunizm czyli wspólne dobro wszystkich mieszkańców Polski. Wy jednak wolicie iść na śmierć i białymi rękawiczkami krok po kroku morduje was: kościół i politycy.  Pogoń za stylem życia podpatrzonym w serialach wyzwoliła w was potężną chciwość za pieniądzem i dobrami materialnymi i tylko one są dla was ważne a los Polski i Polaków zszedł na drugi plan, albo w ogóle się nad tym nie zastanawiacie i oddajecie rządzenie tym jeszcze pięknym krajem skurwielom, zdrajcom i klerowi. Pokaż mi w co wierzysz a zademonstruję Ci kim jesteś ponieważ wykładnią mądrości człowieka  jest  jego wiara. W Polsce masy ludzkie wierzą bezkrytycznie w mity Jezusowe, Maryjne, w pisma święte/biblie a także w  pieniądz i dlatego jest jak jest i będzie gorzej.

Skoro ufasz swoim religijnym oprawcom i wierzysz w ich nonsensy to politycy, bankierzy potrafią wtedy z dziecinną łatwością wykorzystać naiwność obywateli i wmówić im każdy absurd o gospodarce i nakłonić do samobójczych decyzji ekonomicznych a także wbić Polakowi w mózg ślepą wrogość do Rosjan.

Z wielką uwagą słuchajcie kobiety z filmiku i popatrzcie głęboko w oczy tej szarlatanki i mężczyzny a ujrzycie czyste zło. Oni nie są ludźmi lecz krwiożerczymi bestiami, bezkompromisowymi ludobójcami miliardów istnień ludzkich  lecz większość Polaków wciąż uznaje ich za głosicieli jakiejś dobrej nowiny ? Przecież niedawno w Irlandii znaleziono na posiadłościach byłych szkół kościelnych setki zakopanych noworodków i  ku mojemu zdumieniu ludzie   nadal wierzą w dobroć tej zwyrodniałej sekty. Dochodziło tam i nadal dochodzi do morderstw rytualnych. Dajcie im jeszcze więcej swobód/przywilejów to kler w swojej zuchwałości znowu zacznie palić na stosach niewiernych Polaków  a  rozjuszeni boskim ogniem  parafianie  będą odśpiewywać – CHWALIMY CIEBIE WIELKI BOŻE LUB AVE MARYJA !

Apel do Polaków

Nie patrzcie na życie przez pryzmat nowych samochodów, nowych mebli, wycieczek pod palmy, przez pryzmat iphonów , tabletów, nowych ubrań i coca coli bo te rzeczy w dosłownym tego słowa znaczeniu są G*WNO warte!
Gówno w porównaniu do tych rzeczy jest milion razy cenniejsze ! bo ono się rozłoży w ziemi i tym samym ziemię użyźni a te plastikowe duperele tylko zaśmiecą ziemię i co najgorsze zostawią was z długiem u lichwiarza, często z długiem na całe życie! A dług jest więzieniem, dług niszczy jednostki a często całe państwa.
Żyjcie skromnie i miejcie w życiu priorytety dopiero wtedy będziecie szczęśliwi i nie zniszczycie Ziemi Matki która dała wam życie .

Priorytetem w żadnym wypadku nie może być jakiś Pan bóg w chmurkach który weźmie was do raju !
Ziemia jest rajem i z tego pięknego, bogatego, zielonego kraju jakim jest Polska możemy wspólną, ciężką pracą stworzyć kraj szczęśliwy dla wszystkich ! I nie gardzić Polską, nie pluć na Polskę tylko z tego powodu że kraj jest biedny-ograbiony bo czy normalny człowiek splunie na swoja biedną, chorą Matkę ?
Polska ma wszystko ażeby w kilka tygodni zapewnić każdemu godne, skromne, bezpieczne życie.
Nie myślcie o szczęściu w kategoriach że nagle otworzy się strumień dolarów lub euro i nic nie będę musiał w życiu już robić! nie o forsę chodzi .
Ty i Ja musimy sobie wzajemnie pomagać bo gdy zobaczysz uśmiech przechodzącej przez park młodej rodziny z dwojgiem dzieci nie bojących się że jutro strącą pracę, nie bojących się że szpital nie wyleczy dziecka, nie bojących się o utratę dachu nad głową to ich uśmiech i radość zapromieniuje na Ciebie blaskiem tysiąca Słońc!

Polacy idziecie na śmierć – obudzić się !

Ostatnie tragiczne zajścia w Odessie zmusiły mnie do napisania tego ostrego tekstu bo inaczej do Polaków już nie można pisać i mówić ! Niedługo banderowcy, naziści przygotują nam Polakom podobne rzeczy sami na to sobie zapracowaliście swoją antyrosyjską, wściekłą polityką i wspomaganiem faszystowskiego Kijowa. Będziecie mieć Polacy powtórkę z Wołynia tysiąc razy bardziej okrutną aniżeli tą z 44-45 roku.I nawet wasza żydowska Miriam z waszym królem żydem Joszuą wam nie pomogą bo żeście są głupi debile do kwadratu. Morderczy syjonistyczny zachód sprezentuje wam wasz ukochany Lwów z setkami tysięcy wściekłych banderowców i ta bandera rzuci się na was bo Rosjanie swoich będą chronić a wy debile Polskę sprzedaliście, swoja ojczyznę w 1989 roku za garść srebrników i nawet swoich własnych dzieci nie chronicie NIE LECZYCIE ! a co dopiero mówić o obronie swoich obywateli ??

I zachód wam wtedy nie pomoże, bo zachód was rucha w dupę jak chce a wy ciule jeszcze się cieszycie bo wasza kochana Merkel rzuci raz na jakiś czas parę świecidełek i ojro ?? Myślicie że Rosja chce was zaatakować ?? Bzdura ! po co Rosji potrzebne 40 milionów debili i ultrażydokatolskiego motłochu?? Rosja jak już to z dobroduszności i Słowiańskiej przyjaźni poda wam w krytycznym momencie rękę ale wy jak wściekłe psy rzucicie się na pomocna rękę z jeszcze większą wściekłą pianą – taka wasza natura palanty! 25 lat zrobiło z was kompletnych głupców – nie widzicie że idziecie ku śmierci jak naiwne barany?? Jedynie Wojna tą świętą Polską ziemie oczyści z was głupków, kmiotów, infantylnych głupców ! P.S Modły do Wojtyły też nic dadzą. Kopary opadły motłochu katolski i wam liberalne sprzedajne dziwki?? Mocne słowa ?? to dopiero początek ponieważ do WAS inaczej aniżeli szokiem nigdy się nie obudzi z letargu umysłowego !

Józef Glemp, Jacek Podwysocki