Bogactwo naturalne. Część 1

Człowiek ma skłonności do generalizowania i upraszczania pewnych zagadnień, szczególnie tych natury politycznej i jedna dość popularna opinia jest tego namacalnym przykładem. Wielu ludzi twierdzi (relatywnie niedawno też byłem tego zdania), że Amerykanie są najgłupszym narodem świata i jeżeli faktycznie tacy są, to zachodzi pytanie w jaki sposób stworzyli największą potęgę świata pod każdym względem ? Na fundamencie głupoty człowiek nic dobrego przecież nigdy nie zbuduje.

Wprawdzie, niektóre współczesne manewry USA z pewnością są bezmyślne, natomiast masowa „kultura” Amerykańska w postaci np. filmów jest na kretyńsko niskim poziomie, to jednak narodowy etos z deklaracji niepodległości – „ Życie, wolność i dążenie do szczęścia”  w początkowej fazie istnienia USA, dał ludziom ogromny zapał i entuzjazm przy pomocy którego, osiągnęli niesamowity postęp naukowy oraz zbudowali wiele imponujących urządzeń, ale nie można zapomnieć, że przyroda obdarzyła USA niesamowitym bogactwem zasobów naturalnych i dopiero skumulowanie ludzkiego zapału z ogromnym bogactwem ziemi, pozwoliło Amerykanom odnieść wielki sukces gospodarczo – ekonomiczny. Dziedzictwo pionierów nauki i przemysłu przetrwało do dzisiaj, aczkolwiek stopniowo upada i w wielu kwestiach, zwłaszcza społecznych Ameryce jest bardzo daleko do Europy zachodniej.

Feniks nad Islandią - świt Bogów.

Aurora Borealis ( zorza polarna ) nad Islandią. Feniks powstał z popiołów i odnowi Germański świat ?

Wyspa wiecznych lodów, wulkanów, gejzerów i nocy polarnych Islandia, oprócz ryb w oceanie, żadnych innych bogactw naturalnych nie posiada a stworzyli dla siebie najwyższy standard życia w świecie, natomiast Szwajcaria z wyjątkiem wyniosłych i pięknych gór Alpejskich, również żadnych istotnych bogactw naturalnych nie ma a podobnie jak Islandczycy, Szwajcarzy swój kraj potrafili zmienić w dosłowny raj na ziemi. Islandia co prawda dzięki wulkanom ma darmową energię cieplną z wód geotermalnych, natomiast Szwajcaria z racji terenu górzystego produkuje energię w elektrowniach wodnych. Szwecja z wyjątkiem pokładów rud żelaza nic innego nie posiada, a kraj jest zaliczany do najbogatszych i komfort życia Szwedów plasuje się zawsze na samej czołówce światowej, podobnie jest z Finlandią słynącą z tysięcy jezior, wielkich lasów i sławną na cały świat również z najwyższego standardu życia. Holandia jest chyba w najgorszej sytuacji, ponieważ leży w naturalnej depresji i przez wieki była katastrofalnie zalewana przez Morze północne, ale mimo tylu przeszkód Holendrzy także są bardzo zamożnym narodem

Takich przykładów jest mnóstwo na zachodzie, bo mógł bym jeszcze dodać Austrię, Irlandię, Danię, państwa o jednym z najwyższych standardów życia na świecie i pozbawionych wszelkich zasobów naturalnych typu mineralnego, ale przykład Islandii jest nadzwyczaj ciekawy ze względu na inny bardzo zaskakujący fakt, otóż Islandia przoduje w ilości posiadanej broni palnej i na 320 tysięcy mieszkańców przypada około 90 tysięcy sztuk broni. W związku z tym można pomyśleć, że życie jest bardzo niebezpieczne na Islandii, aczkolwiek przestępstwa nawet te pospolite jak kradzież są prawie nieznane, a zabójstwa oprócz jednego w 2009 roku są bardzo rzadkim wydarzeniem. Otwarcie granic i emigracja do tego kraju z pewnością trochę zepsuła sytuację, niemniej jednak w Islandii prawie nikt nie zamyka jeszcze drzwi na klucz, bo uczciwość i zaufanie nie została kompletnie zniszczone w tym narodzie.

Artykuł zamieszczony obok mówi o Islandzkim fenomenie posiadania broni i całkowitej absencji przestępstw z jej udziałem, ponadto wiele w nim innych bardzo ciekawych detali na temat życia w Islandii. ( artykuł niestety po angielsku ). Nawiasem mówiąc, nie wyobrażam sobie 350 tysięcy Słowian np. Polaków żyjących w zgodzie na relatywnie małej oraz bardzo surowej klimatycznie wyspie po środku Oceanu Atlantyckiego, bez wątpienia najpierw jeden drugiego by okradł a później nawzajem by się wymordowali, nawet bez użycia broni palnej.

Jak wygląda sytuacja na wschodzie Europy ? Najpierw skupię się na Polsce, ponieważ jesteśmy obdarowani niesamowitym bogactwem naturalnym i pod naszą ziemią są wszystkie ważniejsze złoża takie jak: węgiel kamienny, miedź, srebro, gaz, ropa, siarka, złoto itd. Ponadto Polska ma dostęp do morza, posiada wiele rzek, umiarkowany klimat, bardzo urodzajną glebę i najważniejsza kwestia, leży w sercu Europy i umiejętne wykorzystanie zaledwie położenia kraju, pomiędzy wschodem a zachodem Europy mogło by zapewnić społeczeństwu jeden z najwyższych standardów życia na świecie, a jest przeciwnie i zaliczamy się do jednych z najbiedniejszych państw w Europie. W tym kontekście muszę koniecznie nadmienić, że opłaty za sam tranzyt Niemieckich i Rosyjskich towarów przez nasze terytorium, zapewniły by Polsce kolosalne korzyści finansowe i natychmiastową poprawę standardu życia całego społeczeństwa.

Inne kraje wschodnio Europejskie są w podobnej sytuacji, natomiast w ultra bogatej we wszystkie zasoby naturalne Rosji, ludziom również zbyt dobrze się obecnie nie powodzi, niemniej jednak wielki rozkwit Rosji w okresie komunistycznym, pozwolił im osiągnąć wprost fantastyczne rzeczy, ale upadek komunizmu w Rosji i w Europie wschodniej skończył erę postępu i na chwile obecną cała Europa wschodnia leży na łopatkach, aczkolwiek Rosję cechuje pozycja mocarstwa militarnego, oraz maja szczęście do mądrych polityków i jako jedyny Słowiański naród oni zawsze po upadku powstawali z kolan jeszcze silniejsi.

Jakie są przyczyny tego, że ludzie na zachodzie potrafili mimo tak kolosalnych przeszkód i ograniczeń zbudować dla swoich ludzi stabilne, bogate państwa a wschód pomimo posiadania tak ogromnych zasobów naturalnych, dosłownie cofa się w rozwoju i de facto żyje nam się gorzej niż w Bangladeszu ? Polska ma wreszcie upragnioną demokrację, kapitalizm oraz wolność i wszyscy eksperci przepowiadali, że porzucenie komunizmu zagwarantuje nam wspaniałe życie, ponadto żadne konflikty nas nie dotykają a jednak w Polsce i na całym wschodzie od ponad 26 lat panuje bieda i ludzie milionami uciekają ze swoich ojczyzn, w poszukiwaniu lepszego życia, gdy tymczasem nasz kraj mógł by dosłownie w miesiąc zamienić się w drugą Szwajcarię lub w Szwecję, podobnie zresztą Ukraina nie mówiąc o Rosji.

CQTnN_vUwAACUjR.png largeBez wątpienia, wielu Szwajcarów, Szwedów, Islandczyków lub Holendrów za głowę chwyta się z niedowierzania, że tak bogaty, piękny, urodzajny i strategicznie położony kraj jak Polska, nie może wykorzystać tego kolosalnego potencjału i zapewnić swoim ludziom chociaż minimum socjalne. Wiele narodów świata spogląda na Polskę z zazdrością z powodu naszego optymalnego położenia, bogactwa, klimatu i jestem pewien, że gdyby Polacy w tej chwili zniknęli a na ich miejscu pojawili by się Niemcy, Anglicy lub Francuzi to błyskawicznie potrafili by zmienić Polskę w silne oraz zamożne Europejskie państwo, w związku z tym bądźcie wreszcie świadomi tego, że macie w swoich rękach prawdziwy diament – przepiękny kraj Polskę, wystarczy trochę wspólnej pracy a przede wszystkim uczciwości i ojczyzna zabłyśnie niesamowitym blaskiem, ale obawiam się, że ta optymistyczna opcja jest poza naszymi możliwościami i nigdy jej nie zrealizujemy, ponieważ przyrody jeszcze nikt nie oszukał.

Przepaść
Musi istnieć jakaś kolosalna różnica genetyczna pomiędzy narodami Słowiańskimi a narodami zachodniej i północnej Europy, którzy w ogromnej większości są potomkami antycznych Germanów i oprócz Czech, nie spotkamy żadnego innego państwa Słowiańskiego, które nawet w minimalnym stopniu dorównało by krajom zachodnim pod względem zwykłego bezpieczeństwa socjalnego, nie mówiąc o przywilejach pracowniczych, lub osobistym bogactwie materialnym ich społeczeństw. Czechy są tym wyjątkiem wśród narodów Słowiańskich, ponieważ byli zawsze pod większym lub mniejszym wpływem Germańskim, zwłaszcza Niemiecki protestantyzm i rozłam kościoła katolickiego wniósł najwięcej w rozkwit narodu Czeskiego poniekąd Słowiańskiego.

Dany kraj może leżeć na pustyni, może być pozbawiony podstawowych źródeł wody i pożywienia, ale gdy posiada mądrych ludzi to z pustyni stworzy raj, bo ludzie są największym bogactwem naturalnym świata i takim bogactwem może poszczycić się Europa zachodnia, aczkolwiek pod wpływem żądzy pieniądza popełnili wiele błędów, niemniej jednak całokształt ich działalności daje wiele do myślenia, tym bardziej nam Polakom żyjącym w tak pięknym, urodzajnym oraz bogatym kraju. Niektórzy twierdzą, że kolonizacja przyniosła bogactwo krajom zachodnim, po części jest w tym prawda, dotyczy to zwłaszcza USA oraz Wielkiej Brytanii, ale nie do końca obejmuje całą Europę zachodnią, albowiem Finlandia, Szwecja, Islandia, Austria itp. żadnych kolonii nie posiadały, a są na bardzo wysokim poziome rozwoju. Niemcy co prawda parę małych kolonii posiadały, ale nie miały one większego wpływu na ich gospodarkę. A zatem, wpływy finansowe z kolonii zamorskich nie przyczyniły się do osiągnięcia przez zachodnią Europę wysokiego rozwoju społecznego i gospodarczego, one stanowiły raczej zarzewie konfliktów i źródło późniejszych kłopotów.

Może wojny oraz zabory jakie przeszła Europa wschodnia są przyczyną współczesnego Słowiańskiego prymitywu ? Wojny i konflikty dotykały całą Europę bez wyjątku, często w poważniejszym stopniu aniżeli konflikty na wschodzie i pretekst wojny moim zdaniem nie ma nic wspólnego z problemem wschodniego zacofania cywilizacyjnego. Tak więc, odrzuciłem przyczyny związane z wojnami oraz kolonizację jako główne powody upadku Słowian i rozkwitu narodów Germańskich, pozostały więc kwestie genetyczne oraz religijne.

Owszem, religia zwłaszcza katolicka potrafi totalnie zdegradować zdolności logicznego myślenia do poziomu rozumowania imbecyla, tym bardziej w Polsce gdzie katolicyzm jest już religią państwową i od 26 lat jesteśmy de facto katolicką teokracją a nie świeckim, nowoczesnym Europejskim państwem, w związku z tym cofamy się w rozwoju umysłowym, ponieważ wolność i demokracja a szczególnie nadmiar religii, spowodował drastyczne obniżenie ilorazu inteligencji przeciętnego Polaka, i efekty tego w postaci biedy i zacofania są widoczne i słyszalne na każdym kroku.

Spośród wszystkich państw Europejskich tylko w Polsce kościół katolicki egzystuje w swojej niezmienionej wersji od czasów tzw. ciemnego średniowiecza i ma bardzo szeroką władzę polityczną, bierze aktywny udział w edukacji dzieci i jest głównym czynnikiem kształtującym światopogląd społeczeństwa, a to oznacza że prymitywny katolicyzm znalazł wyśmienitą pożywkę pod swoją działalność w formie głupich ludzi. Natomiast Słowiańskie Czechy, już od blisko 500 lat walczyły z katolicyzmem i do teraz pozostały państwem świeckim, w związku z czym są narodem w miarę bogatym, stabilnym i mądrym, ale świeckość do Czech przyszła jednak z Europy zachodniej a dokładnie z Niemiec, wobec tego różnice genetyczne muszą być źródłem sukcesu narodów zachodnich

Musimy być świadomi tego, że każda dyskusja dotycząca genetyki lub pochodzenia ras wywołuje ogromne kontrowersje i wzbudza emocje, które potrafią odebrać trzeźwe i obiektywne rozumowanie, ale w kontekście omawianego przeze mnie tematu, genetyka odgrywa kluczową rolę. Moim zdaniem, źródło sukcesu zachodnich narodów leży w ich Germańskim pochodzeniu i gdziekolwiek Germanie a później Niemcy się pojawili, tam przychodził z nimi porządek, uczciwość i wielki rozwój społeczno/gospodarczy. Oryginalni Germanie jak wiemy pochodzą ze Skandynawii (Norwegia, Szwecja) ale z biegiem czasu zawędrowali na południe do obecnych Niemiec, następnie plemiona Germańskie takie jak Saksończycy opanowali Wyspy Brytyjskie, zaś Frankowie Francję, Lombardzi północne Włochy, natomiast Goci większy obszar Hiszpanii, zaś Flandrzy zaludnili obszary dzisiejszego Beneluxu (Belgia, Holandia, Luksemburg) i oczywiście Germanie zasiedlili terytoria współczesnej Szwajcarii, Austrii i naturalnie Islandię.

Wyżej wymienione państwa łączy jeden mianownik a mianowicie, one osiągnęły najwyższy poziom społeczny oraz gospodarczy na świecie, i we wszystkich pierwszymi osadnikami byli wcześni Germanie, którzy z biegiem czasu na trwale budowali osady, później królestwa aż wreszcie państwa, a język Germański uległ naturalnym zmianom i powstały znane nam języki anglosaskie oraz narody. Na fundamencie Germańskiej zaradności, pomysłowości, uczciwości, poczuciu więzów krwi oraz wspólnoty etnicznej te narody potrafiły osiągnąć najwyższy poziom ludzkiego rozwoju. Podobnie zresztą potęga USA, dobrobyt Kanady i Australii lub byłej RPA został osiągnięty w głównej mierze, dzięki ogromnej emigracji rdzennych Niemców do tych państw. Germańska zaradność, uczciwość i pomysłowość odbiła swoje piętno także na niesamowitym rozwoju wczesnej Brazylii, Argentyny i Chile. Również wielki rozwój Carskiej Rosji za Cara Piotra Wielkiego, zawdzięczamy dalekosiężnej wizji Piotra, który sprowadzał do Rosji z Europy zachodniej głównie Niemieckich kupców, rzemieślników, nauczycieli, artystów, naukowców oraz doradców militarnych i Rosja od tego momentu stopniowo przeradza się w światowe mocarstwo. Nie bez powodu Car Piotr Wielki nazwał nowo powstałą stolicę Rosji po niemiecku – Sankt Petersburg, albowiem bardzo cenił Niemiecką sztukę, technikę, inwencję i mentalność.

Przykład współczesnych Włoch podzielonych na bardzo rozwiniętą oraz nowoczesną północ (Lombardia) i dość zacofane południe, najlepiej ilustruje rezultat wpływów genetycznych na rozwój tych dwóch regionów. Północna część Włoch od kilku tysięcy lat jest trwale zasiedlona przez antyczne plemiona Germańskie – Lombardów i do teraz północne Włochy mogą się poszczycić bardzo wysokim standardem życia, natomiast ludność południowej części półwyspu Apenińskiego była przez blisko 1000 lat pod panowaniem plemion północnej Afryki w związku z czym, doszło do zmieszania genotypu Germańskiego z Afrykańskim i Arabskim, co stworzyło nowy gatunek człowieka, który na zawsze stracił swoją wrodzoną uczciwość, pomysłowość i mądrość, efektem tego są bardzo widoczne różnice pomiędzy bogatą północą a biednym i zacofanym południem.

O wiele gorszy los spotkał Grecję, ale w tym przypadku naród Grecki już na zawsze stracił niegdyś wielkie zdolności literackie, artystyczne, naukowe i waleczność, ponieważ półwysep Peloponeski znajdował się przez długie stulecia pod całkowitą kontrolą Arabską i podobnie jak w we Włoszech, skrzyżowanie antycznego Greckiego DNA z Arabskim doszczętnie wypłukało z genotypu współczesnego narodu Greckiego wszelkie ślady antycznej mądrości oraz potęgi ludzkiego rozumu i Grecja zamieniła się w dosłowną ruinę. Polacy relatywnie niedawno również przeszli przez bardzo podobny proces zmieszania genów, skutkiem czego od ponad 700 lat Polska (okres PRL – u jest wyjątkiem) boryka się z poważnymi problemami politycznymi i ekonomicznymi, przez długie stulecia nasz kraj zniknął dosłownie z mapy Europy, dotykały nas niezliczone wojny oraz nigdy nie osiągnęliśmy trwałego postępu absolutnie w żadnej dziedzinie, co prawda Polacy często wskazują z wielką dumą na gigantyczną ilość kościołów w tym kraju, aczkolwiek jest to powód do smutku. W następnym odcinku felietonu będzie mowa min. o genetyce a także o tym, jakie ogromne piętno na świadomość Polaków wywarło skrzyżowanie genów Słowiańskich z obcymi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s