Ural – Atlantyk

Nie możemy mówić o współczesnej Unii Europejskiej jako tej ostatecznej formie zjednoczenia politycznego i ekonomicznego wszystkich państw Europy, ponieważ kontynent Europejski jak wiemy nie kończy się na wschodniej granicy Polski, lecz rozpościera się kilka tysięcy kilometrów dalej na wschód, aż po góry Uralskie, wobec tego brakuje w strukturach Unii Europejskiej, największego państwa Europy a zarazem kluczowego Rosji, i dopóki Rosja nie jest jej pełnym członkiem, dopóty Unia Europejska nigdy nie osiągnie swojego wielkiego potencjału i pozostanie na łasce Stanów Zjednoczonych.

Oczywiście widmo utraty pieniędzy stoi na przeszkodzie zjednoczonej Europy, w głównej mierze pieniędzy Amerykańskich i ona straciła by ich najwięcej, a chwilowe straty finansowe odbierają ludziom kompletnie rozumy, co widać po ingerencji USA w sprawy całej Europy, aczkolwiek w dłuższej perspektywie czasu zjednoczona Europa od Uralu po Atlantyk, przyniosła by samej tylko Ameryce więcej korzyści niż strat. Niemniej jednak, krótkowzroczna Amerykańska chciwość, góruje jeszcze nad zdrowym rozsądkiem i politycy USA torpedują prawie każde zbliżenie dyplomatyczne, gospodarcze i ekonomiczne Rosji z Europą zachodnią, zwłaszcza pomiędzy Rosją a Niemcami, którzy są siłą napędową przemysłu oraz finansów Europejskich i jej najważniejszym państwem.

Hipotetyczna Unia Rosji i Europy zachodniej nie przyniosła by nam przeciętnym ludziom drastycznie lepszego standardu życia, co prawda handel, turystyka, kontakty między ludzkie, zniesienie granic i wiz potrafią wspaniale wzbudzić w dotychczas podzielonych narodach przyjaźń i serdeczność, co za tym idzie groźba konfliktów spada do zera, ale koncept pieniądza, zysku i związana z nimi ludzka chciwość nadal by istniała, wobec tego rzetelne zjednoczenie całego kontynentu Europejskiego jest bardzo piękną opcją, ale na zjednoczeniu politycznym i gospodarczym nie moglibyśmy skończyć, albowiem następnym i ostatecznym krokiem ku prawdziwej Unii ludzi Europy gwarantujące szczęście, musi być usunięcie konceptu pieniądza w obecnej formie, który wyrządza najwięcej zła nie tylko Europie lecz całemu światu.

Diamenty rodzą się w ogniu pod wielkim ciśnieniem, i jesteśmy właśnie świadkami narodzin prawdziwej Europy, aczkolwiek proces ten przebiega powoli i często w morzu krwi niewinnych, ale jestem dobrej myśli i mam nawet zaufanie do niektórych polityków Amerykańskich, bo tam wbrew pozorom, jest jeszcze wielu mądrych i wpływowych ludzi. Bez wątpienia, na chwilę obecną chciwość rządzi nie tylko w USA lecz w Europie, zwłaszcza w państwach Europy wschodniej, w związku z tym USA torpeduje próby zjednoczenia Europy wykorzystując do tego celu głównie Polskę, w mniejszym stopniu Ukrainę, ponieważ położenie geostrategiczne naszego kraju w sercu Europy jest kluczowe, i dopóki Ameryka kontroluje Polskę, dopóty nie ma mowy o zbliżeniu Rosyjsko – Niemieckim.

Bardzo korzystna dla Ameryki, jest niesamowita chciwość Polaków na pieniądz, ten mankament naszego charakteru zawsze gubił Polski naród, w związku z tym przekupić Polskiego polityka nie nastręcza nikomu żadnych trudności, bo wystarczy nawet obietnica zapłaty i każdy jeden polityk zdradzi swoją ojczyznę, wyjątkiem od reguły był Andrzej Lepper, zamordowany w 2011 roku z powodu jego żelaznego charakteru i uczciwości. Poznacie Polskich zdrajców oczywiście po ich zajadłej nagonce na Rosjan oraz po coraz większym antagonizmie w stosunku do Niemców.

Podatność Polskich polityków na przekupstwo może być wykorzystana oczywiście przez Niemców lub Rosjan, i niewątpliwie oni mają swoich agentów w strukturach Polskiego rządu, lecz musimy pamiętać kluczowy fakt, że ślepe oddanie Ameryce Polak wyssał z mlekiem matki, aczkolwiek to zachowanie jest poniekąd zrozumiałe, bo z rąk Niemiec i Rosji nasz kraj wiele ucierpiał i szukamy nowego Amerykańskiego zbawiciela za oceanem. Tylko jak zwykle zapominamy, że nasi Angielscy i Francuscy przyjaciele w 1939 roku Polskę zdradzili, i USA obecnie podobnie nas w konia robi. To jest druga słaba strona Polskiego charakteru, nie potrafimy wyciągnąć właściwych wniosków z tragicznych lekcji historii, i popełniamy w kółko te same katastrofalne błędy, oddając się całkowicie pod Amerykańskie zwierzchnictwo i kontrolę.

NATO = USA
Kluczowy gracz światowej dyplomacji, przemysłu i finansów oraz potęga militarna USA posługując się swoim wschodnio Europejskim pionkiem Polską, znakomicie likwiduje perspektywy zbliżenia Niemiecko – Rosyjskiego. Relatywnie niedawno Ukraina miała do spełnienia tą rolę, lecz próba wyrwania Ukrainy z orbity Rosji nigdy się nie powiedzie, bo więzy językowe, narodowe są olbrzymie i one zadecydują o tym, że Ukraina powróci do porządku, natomiast Polska jest wspaniałym narzędziem USA w niszczeniu jedności Europy, ponieważ oprócz Polskiej w pewnym sensie zrozumiałej nienawiści do Rosjan, Niemców oraz Ukraińców, dochodzi głębokie przywiązanie Polaków do katolicyzmu, który w tym kraju de facto jest religią państwową , w związku z tym Polska nie pasuje do laickich państw zachodnich i nie pasuje oczywiście do tzw. Słowiańskich prawosławnych państw wschodnich. Jesteśmy tym przysłowiowym wrzodem na mapie Europy, głównie za sprawą religii katolickiej, odgrywającej w Polsce rolę dominującej siły politycznej, wobec której każdy polityk z poniżoną głową i na kolanach musi złożyć przysięgę wierności i hołd. Identycznie jak za ciemnego, feudalnego średniowiecza, kościół we współczesnej Polsce koronuje i desygnuje nowego Boskiego namiestnika, z tą różnicą, że pionek Watykanu jest odziany w garnitur.

Andrzej Duda, papie¿ Franciszek145637d9f82d47e98c058778ffafa37e,640,0,0,0

 

 

 

 

Widok kobiet na kolanach zwłaszcza w Polsce nikogo już nie dziwi, bo chyba w kobiecym DNA znajduje się gen służalczości oraz poddaństwa i jak widzimy na zdjęciu, zadowolona mina małżonki prezydenta Dudy ten fakt potwierdza, ale klęczący mężczyzna ponadto przywódca narodu, chylący głowę przed bucem w białej sukmanie, stanowi wybitny przykład kompletnej utraty ludzkiej godności oraz najgorszego samoponiżenia, jakie mężczyzna może kiedykolwiek zademonstrować.

Nasza wyjątkowość katolicka i związany z tym, archaiczny i prymitywny światopogląd oraz brak przyjaciół wśród sąsiednich państw, bardzo ułatwia Ameryce manipulowanie Polskim narodem ku jego szkodzie, ponieważ zjednoczenie całej Europy od Atlantyku po Ural jest nieuniknionym procesem i żadne siły nie są zdolne temu zapobiec, jedynie wojna może ponownie podzielić śmiertelnie Europę, w związku z tym gdy zbliżenie Rosji z Europą zachodnią, pomimo prób jej storpedowania nabierze nowego wymiaru i będzie już bliskie, wówczas Ameryka użyje swojego wiernego Polskiego wasala i nakłoni Polaków do wszczęcia konfliktu przeciwko Niemcom, choć możliwe że sprowokujemy nawet samą Rosję, wówczas Rosja znowu będzie okrzyknięta wrogiem cywilizacji i perspektywy silnej zjednoczonej Europy, dzięki Polskiej głupocie pójdą do lamusa na następne 100 – 200 lat, natomiast pakt wojskowy NATO otrzyma gwarancję dalszego istnienia.  Podtrzymanie przy życiu paktu militarnego NATO jest dla Ameryki priorytetem i USA zrobi wszystko by ten układ istniał jak najdłużej, nawet kosztem swoich tzw. przyjaciół i sojuszników w tym przypadku kosztem Polski, tą role w pewnym stopniu odegrała niedawno Ukraina, walcząc z tzw. agresją Rosyjska i cały świat, głównie USA zbroi się na potęgę w obawie przed Rosyjskim atakiem.

Pierwsze skrzypce w tym wszystkim odgrywają oczywiście pieniądze, kolosalne sumy sięgające trylionów dolarów rocznie, i NATO dla USA jest dosłowną żyłą złota i najlepszym źródłem dochodu ( oprócz handlu narkotykami ) ponieważ pretekst Rosyjskiego zagrożenia, umożliwia Ameryce inwestowanie olbrzymich sum pieniędzy w sprzęt wojenny, którego USA jest największym producentem i eksporterem w związku z tym, tak dochodowe źródło zysku Amerykański przemysł w żadnym wypadku nie może stracić. Podzielona i skłócona Europa oraz widmo Rosyjskiej agresji, gwarantuje dalsze istnienie NATO, tym samym pozwala USA wydawać astronomiczne sumy na zbrojenia, elity Amerykańskie się bogacą, natomiast politycy pod naciskiem lobbystów zbrojeniowych sieją ferment anty Rosyjski, zaś media masowego przekazu, które w większości są rekach wielkich koncernów zbrojeniowych, powielają naiwnej publice te bzdury, krąg się zamyka i gigantyczne sumy pieniędzy z podatków tejże ogłupionej i zastraszonej publiki płyną do kieszeni elit.

nato_eastward_expansion_1990_2009

Ekspansja NATO od 1990 do 2009 roku.

Trochę z historii dla przypomnienia: Pakt wojskowy NATO został stworzony w 1949 roku, i miał za zadanie bronić Europę zachodnią, przed atakiem komunistycznych państw Europy wschodniej, w odpowiedzi kilka lat później Związek Radziecki stworzył podobny układ wojskowy w formie Układu Warszawskiego. W latach 90 – tych Gorbaczow wprowadza do ZSRR tzw. pierestrojkę i Rosja stopniowo komunizm porzuca, i przechodzi na system kapitalistyczny, za śladem Rosji podążają wszystkie państwa Europy wschodniej, w związku z czym Układ Warszawski stracił sens istnienia i zostaje rozwiązany. Tak więc, kapitalizm podbił całą Europe wschodnią włącznie z Rosją, wobec tego strach przed komunizmem zniknął i pakt wojskowy NATO również stracił swojego głównego komunistycznego wroga, i powinien być także rozwiązany, ale tak się nie stało i NATO wkracza coraz bliżej pod samą Rosję, wbrew obietnicy prezydenta Reagana, złożonej naiwnemu Gorbaczowowi w 1990 roku, że NATO nigdy nie wchłonie państw Europy wschodniej. Nawiasem mówiąc, każda obietnica lub przysięga złożona przez Amerykanów jest gówno warta.

Ameryka na swój sposób jest bardzo mądra, a w kwestiach finansowych dosłownie genialna, albowiem w razie utraty Europy i likwidacji NATO, na horyzoncie jest inny śmiertelny wróg demokracji i wolności, przed którym trzeba się bronić i zbroić a mianowicie Chiny, i żeby podtrzymać w społeczeństwie Amerykańskim histerię wojenną oraz pretekst pod dalsze zbrojenia, wojska USA już prawie co tydzień prowokują Chiny. Bardzo ciekawą zbieżność z Europą można zaobserwować w kontekście militarnym, ponieważ USA stworzyła w Azji podobny do NATO pakt wojskowy pod nazwą SEATO, i tam również Ameryka ma swojego bardzo oddanego i wiernego wasala Koreę południową i w mniejszym stopniu Japonię. Korea południowa spełnia w Azji identyczną rolę jak Polska w Europie, i głównym zadaniem Korei południowej jest prowokowanie komunistycznej Korei północnej, co pociąga za sobą naturalnie obiekcje ze strony Chin, i możemy być pewni, że w razie wymknięcia się sytuacji spod kontroli, Ameryka bez wahania rzuci Koreę południową na wojnę. Oczywiście kontynent Azjatycki dla USA jest drugoplanowym teatrem działań, aczkolwiek bardzo cennym z punktu widzenia finansowo i militarnego, niemniej jednak o wojnie w Azji nie ma mowy, ponieważ USA z Chinami żyją w ściślej symbiozie handlowo/finansowej i konflikt pomiędzy tymi dwoma mocarstwami doprowadził by Amerykę do ekonomicznej ruiny.

Sytuacja w Europie jest inna z tego względu, że Rosja jest dość słaba ekonomicznie, Ameryka w żadnym większym stopniu nie handluje z Rosją i sankcje dość mocno dały się we znaki zwykłym Rosjanom, a także bardzo negatywnie odbiły się na gospodarkach Europy zachodniej, wobec tego Ameryka poczuła krew i jak sęp krąży nad konającą Rosją, która w dużej mierze z własnej winy po upadku komunizmu w latach 90 – tych, doprowadziła swój potężny przemysł, naukę oraz gospodarkę do kompletnego upadku i przeszła na skrajnie kapitalistyczny, grabieżczy model zarządzania z katastrofalnymi następstwami. Rosja stoi więc, przed poważnym dylematem i są dwie opcje na ratowanie kraju, powrót do komunistycznego systemu zarządzania, lub jak najszybsze zintegrowanie swojej gospodarki, przemysłu i finansów z Europą zachodnią.

Powrót do komunizmu jest oczywiście wykluczony, zresztą sami Rosjanie na to nie pozwolą, z racji tej zwykłej ludzkiej pazerności na pieniądz, wobec tego zostaje druga opcja i jestem pewien, że za kulisami dyplomacja Rosyjska oraz Niemiecka z pewnością podejmuje działania, aby proces zjednoczenia całej Europy odnowić i przyśpieszyć. Rosji chodzi o ratowanie ekonomiczne kraju, natomiast Niemcom względy ekonomiczne również przyświecają, aczkolwiek priorytetem dla Niemców jest uwolnienie się od Amerykańskiej okupacji militarnej, która trwa nieprzerwanie od końca II wojny i wyrządza narodowi Niemieckiemu potężną krzywdę, i tylko przymierze z Rosją może Niemców uratować. Tak więc, Niemcy i Rosja są naturalnymi sprzymierzeńcami i naszym Polskim zadaniem jest wspierać ich dążenia, i nie patrzmy przez pryzmat historyczny, ponieważ wojny nikt w Europie nie chce z wyjątkiem USA.

Ameryce te sygnały nie uszły uwadze i widzi co się święci, bo sojusz Rosji z Europą zachodnią automatycznie likwiduje pakt NATO, a przede wszystkim Rosja ze swoim potężnym arsenałem jądrowym, stała by na straży całej Europy, w związku z tym konflikt w sercu Europy jest jedyną opcją aby utrwalić panowanie USA nad Europa i powstrzymać zjednoczenie kontynentu. Wojna na wschodzie Ukrainy była wstępną rozgrzewką, czas na drugą odsłonę w Polsce ?

Wielu Polaków jest przeciwna sojuszowi gospodarczemu Niemców z Rosją, albowiem Polscy politycy pod dyktando Ameryki rozpamiętują tragedię II wojny, i wciskają ludziom ponure tematy wojenne, zwłaszcza oskarżenia pod adresem Rosjan związane z Katyniem oraz wobec Niemców z paktem Ribbentrop – Mołotow potrafią ludziom zrobić wodę z mózgów, wówczas Polacy żyją historią, są wściekli na sąsiadów i nie patrzą w przyszłość, a przyszłość i dobrobyt tego kraju oraz całej Europy zależy od przyjaznych stosunków pomiędzy Niemcami a Rosją, i my jesteśmy naturalnym pomostem pomiędzy tymi wielkimi państwami. Owszem, musimy mieć na uwadze fakty historyczne związane z II wojną, ale nie możemy porównywać tamtego okresu z obecnymi realiami, i nie możemy spoglądać na rzeczywistość XXI wieku przez pryzmat II wojny, albowiem nikt o zdrowych zmysłach nie chce wojny tym bardziej Rosja i Niemcy, które straciły najwięcej ludzi i doznały totalnego zniszczenia.

Niemniej jednak, Polaków można bardzo łatwo wspomnieniami II wojny manipulować, bo w kontekście gazociągu Nordstream 2, znowu wychodzą z szafy aluzje do paktu Ribbentrop – Mołotow, i przeciętni Polacy dosłownie panikują i oczekują inwazji Niemieckiej bądź Rosyjskiej, natomiast przebiegła Ameryka histerię wojenną wykorzystuje i wciska Polakom, Litwinom oraz Ukraińcom, a także Europie zachodniej sprzęt wojenny za setki miliardów dolarów i biznes się kręci jak nigdy przedtem.

Reklamy

One comment

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s