Każdy sobie rzepkę skrobie

Wyobraźcie sobie sytuację życiową i problemy przed jakimi stoi grupa dziesięciu rozbitków na wyspie oddalonej tysiące kilometrów od cywilizacji. Jedyna rozsądna opcja dla tych ludzi na przeżycie jest ich współpraca przy budowie schronienia, zjednoczenie w polowaniu i wspólna uprawa ziemi. Wy posiadający w sobie jeszcze podstawową mądrość życiową na pewno zgodzicie się z taką oceną, ponieważ kooperacja buduje a egoizm rujnuje, dotyczy to małej grupy ludzi a także całych państw i narodów. Tych dziesięciu ludzi na wyspie musi zbiorowo współdziałać na równych regułach, zawartych w żelaznej konstytucji zasad i praw, normy te muszą być przestrzegane przez każdego członka gromady a osoba łamiąca ustalone  prawidła podlega dożywotniej banicji z osady, miasta, państwa.

Dzisiejsze miasta Europy powstały dawno temu, w podobny sposób od kolektywu (od rozbitków) kilku ludzi zjednoczonych w pracy, kierujących się wspólnym dobrem, równością i sprawiedliwością. Tylko dzięki takiej bezinteresownej postawie wczesnego rozumnego człowieka oni zapewnili sobie bezpieczeństwo i potrafili przeżyć tysiące lat i się rozwijać. Ludzie nawzajem się szanujący, dbający o dobro drugiego człowieka, równi wobec siebie i trzymających na wodzy swoje chciwe instynkty ( które są obecne w każdym z nas ) na pewno osiągną wielki sukces a ich miasto, później państwo, cywilizacja będzie potężna i nigdy nie upadnie. Natomiast grupa ludzi miedzy sobą konkurująca, walcząca o zysk kosztem drugiego, jednostki rywalizujące o status suwerena nad swoimi rodakami nigdy nie osiągną żadnej trwałej wielkości, oni  prędzej czy później zniszczą i unicestwią siebie nawzajem i otaczający ich świat przyrody.

Chcesz zobaczyć miasto w apogeum kapitalizmu ? Spójrz na Detroit, na przykładzie tego miasta widać jak na dłoni kompletny upadek cywilizacji kapitalistycznej. Podobne zepsucie oczekuje każde inne miasto i państwo w którym ludzie kierują się egoizmem, konkurencją i pieniądzem. Detroit pogrążyło się w tempie ekspresowym, ponieważ w USA świadomość ludzka została najmocniej zainfekowana chytrością, inne miasta i państwa  świata przechodzą kapitalistyczną śmierć wolniej, ponieważ kapitał by zamaskować na jakiś czas swój upadek, tworzy odwracające uwagę, masowe wydarzenia sportowe, prowokacje polityczno/wojenne lub inne pseudo naukowe histerie, jak koniec świata przez ocieplenie klimatu lub uderzenie meteorytu itd. itp. Niestety wyzwolona w nas zachłanność jest głównym hamulcem blokującym rozwój umysłowy człowieka a zarazem jest podstawowa bronią kapitalizmu, skierowaną przeciwko nam, za naszym pełnym przyzwoleniem i akceptacją. Uwolniona chciwość objawia się naszym zwykłym, dziecinnym łakomstwem na świecidełka, na bibeloty, na opakowane w błyszczący papierek gówno i wbrew rozsądkowi cała już ludzkość pędzi ku swojej zagładzie, bo tak samo jak my biedni chcemy posiadać coraz więcej zbędnych rzeczy materialnych i pieniądza, podobnie krezusi chcą mieć o jeden milion więcej i w ten sposób koło się zamyka.

Wielki kapitał światowy bardzo skutecznie swoimi masowymi mediami, dał nam do zrozumienia i trwale wpoił w naszą świadomość antyludzka ideę, kłócącą się ze zdrowym rozsądkiem przedstawiającą życie jako nieustanna walkę o przetrwanie, a wzajemna konkurencja i pogoń za zyskiem, jest prawidłowym i jedynym możliwym stanem rzeczy, natomiast współpraca, kooperacja jest przedstawiana jako zacofanie. Bez wątpienia osoba z poglądami prawdziwie ludzkimi, nie otrzyma już teraz żadnego poparcia ze strony społeczeństwa, ponieważ propaganda anty komunistyczna jest do tego stopni wyrafinowana a ludzkość tak zatruta kapitalistyczną mrzonką, że nawet biedak ze slumsów Kalkuty lub nędzarz z Polskich piwnic lubi swoje mizerne życie, bo na horyzoncie, w migającym, kolorowym świecie telewizora jest iluzja bogactwa, sławy i pieniądza. W trzech kwestiach kapitalizm jednak góruje nad wszystkim innym, pierwszą jest ta właśnie bardzo efektowna propaganda filmowa potocznie zwana „snem Amerykańskim” doprowadzona do perfekcji, druga to bardzo umiejętne podchwycenie naszych prymitywnych instynktów chciwości za pomocą niepohamowanego konsumpcjonizmu i tworzenie dla zachłannych mas zbędnych rzeczy, za którymi tęsknimy i by je posiadać często nawzajem się zabijamy.

Trzecim produktem Ameryki i światowego kapitału kompletnie ograniczającym nas umysłowo i twórczo ale mającym w sobie wielki i zniewalający urok jest demokracja, która polega tylko na tym, że co mniej więcej 4 lata nowa grupa pasożytów (polityków) podłącza się pod dawce i wysysa z niego soki czyli żeruje z naszej pracy i jej owoców, natomiast dawca czyli my pospolici ludzie otrzymaliśmy prawo wyboru swoich pasożytniczych oprawców. Jest oczywiście limit pasożytów jaki dawca może 1505058_572074946217503_324610868_nhhhhtolerować, ponieważ krwi nie wystarczy dla wszystkich pijawek a co kilka lat w demokracjach szkodniki mnożą się podczas wolnych wyborów w astronomicznych ilościach. Ale jak wiecie z lekcji biologii niektóre pasożyty w szczególności pijawki posiadają świetny fortel, umożliwiający im całkowite uśpienie czujności człowieka, co pozwala jej na dalsze bezustanne, bezbolesne ssanie naszej krwi. Krwiopijcy zanim zaczną ssać krew wstrzykują w obieg krwionośny ofiary małą dawkę środka znieczulającego, w demokracjach środkiem znieczulającym i usypiającym jest opium w postaci religii, która odbiera rozumy szybciej niż zachłanność na pieniądz. W normalnym społeczeństwie pozbawionym religijnej hipnozy kapitalizm i wyzysk nie miał by łatwego życia i przestał by istnieć.

Obawiam się, że ludzi mądrych już prawie nie ma, z pewnością nie spotkamy ich w tzw. cywilizacji zachodniej/łacińskiej, ponieważ to co u nas na pozór wydaje się mądre, w rzeczywistości jest umysłowym kalectwem i prymitywnym wstecznictwem. Ostały się na ziemi już ostatnie prawdziwe skarbnice wiedzy i mądrości życiowej tylko w postaci plemion Aborygenów w Australii, Eskimosów w Arktyce, w dżunglach Amazonii lub na sawannie Afrykańskiej. Ci ludzie stanowią największy klejnot cywilizacyjny i dziedzictwo kulturowe ziemi, które jest świadomie niszczone, degradowane, ośmieszane przez zachodnią cywilizację zysku, profitu i są zniewalani poddaństwem religijnym, zwłaszcza chrześcijańskim i muzułmańskim. Wszystko co piękne rodzi się w powijakach, w bólu i na pewno powrót do wspólnoty wszystkich Polaków na zasadach równości nie obędzie się bez ofiar i chaosu.Tej prawdziwej rewolucji na horyzoncie nie widać, nic nie wskazuje na jej przebudzenie, jesteśmy jeszcze zbyt prymitywni i nie przygotowani mentalnie na szlachetną ideę równości i sprawiedliwości. Nawet sama próba wskrzeszenia na  nowo idei komunistycznej chociażby w sercach i rozumach ludzkich trwale zaszczepionych i zatrutych myślą o pieniądzu, własności prywatnej, myślących o zysku, proficie i konkurujących ze sobą jest obecnie wprost niemożliwe.

Sądzę jednak, że istnieje nadzieja albowiem w skali mikro, każda rodzina stanowi małą gromadę, w której panuje jeśli tak można powiedzieć, ustrój bardzo zbliżony do komunistycznego i możemy ten przykład rodziny z powodzeniem wdrożyć ponownie w życie w skali całego państwa. Ktoś może zaprzeczyć i wskaże, że przecież w rodzinie jest osoba zarządzająca Ojciec, od której zależni są członkowie domostwa i przypomina to raczej system kapitalistyczny z dyrektorem, szefem, z właścicielem ! W pewnym sensie racja, ale z jednym bardzo ważnym wyjątkiem,  Ojciec lub jak wolicie szef faktycznie zarządza rodziną, ale nigdy kosztem żony, syna lub córki. Dla swojego potomstwa i żony  bezinteresownie zrobi wszystko, odmówi sobie pożywienia by ich nakarmić a nawet poświeci życie dla swojej rodziny. Jeżeli zarządzający Ojciec jest egoistą i myśli  tylko o swoim dobrze, jak myślicie co spotka rodzinę prędzej czy później ?

A więc przykład jest na wyciągniecie ręki jak zbudować na tych pięknych, prostych wzorcach Polskę ! Niejednokrotnie na poparcie swoich argumentów, że konkurencja i indywidualizm jest naturalnym ciągiem zdarzeń wskazują nam przykłady ze świata zwierząt i rzekomą zwierzęcą konkurencję, ale stanowią one wyjątki z reguły, ponieważ ogół zwierząt współpracuje i tylko parę przykładów istnieje na poparcie tezy o zwierzęcej konkurencji – najczęściej pasożyty, pijawki nie okazują wzajemnej współpracy, co widać po zażartej walce światowych elit o krew, o koryto. Walka o przeżycie w kapitalistycznym świecie niszczy w zalążku naszą twórczość i podcina skrzydła młodemu człowiekowi, który póki młody jest pełen wielkich pomysłów ale walka o pieniądz, brak stabilizacji życiowej i podstawowych praw człowieka nie daje mu pola rozwoju umysłowego i nie pozwala w żadnym stopniu rozwinąć skrzydeł i zrealizować ich pomysłów  w sferze technicznej, na polu artystycznym lub naukowym. W młodych drzemie niesamowita siła geniusza ludzkiego, która mogła by dać nam fenomenalne wynalazki pomagające nam wszystkim żyć godnie, bezpiecznie, ale jesteśmy zdani tylko na to co kapitalista da ludzkości a jak widzimy żadnego prawdziwego postępu nie ma, są tylko drobne ulepszenia i regres umysłowy widoczny już w każdej dziedzinie życia, począwszy od rodziny a skończywszy na idiotyzmach wmawianych nam przez durne elity polityczne, naukowe, religijne lub inne „kwiaty” żydowskiej inteligencji.

Chce się nam wmówić, że kapitalizm leży u podstaw ludzkiej egzystencji, że wczesny człowiek miedzy sobą konkurował i tylko w ten sposób powstały obecne wielkie cywilizacje, zdobycze techniki i piękno artystyczne, nic bardziej mylnego ! Ponieważ nasz przodek żył w komunie i tylko dzięki ich wczesnemu komunizmowi, my zawdzięczamy swoje teraźniejsze życie. Podobnie religie chcą wpoić uśpionym masom dogmaty, że dopiero religie chrześcijańskie lub islam dały człowiekowi jakąś świętą prawdę i przykazania uczące nas żyć np. nie zabijaj, nie kradnij itd. Ale przecież te podstawy normalnego życia każdy człowiek ma już we krwi, w genach od urodzenia i tysiące lat przed chrześcijaństwem, nasi przodkowie bytowali według naturalnej mądrości poszanowania rodaka i przeżyli, bo się wzajemnie kochali i sobie pomagali, już na długo przed jezusami, bibliami, koranami i talmudami.

Znamienne jest również to, że chrześcijaństwo kładzie duży nacisk na wypowiadanie słowa Pan jezus, Pan bóg, co przekłada się w naszym życiu powszednim na posłuszeństwo wobec Pana urzędnika, Pana przedsiębiorcy, Pana posła lub prezydenta itd. Jest to tresowanie psa, w tym przypadku owieczki na posłusznego wyznawcę i niewolnika a w dalszym etapie zabieg socjotechniczny, dzielący ludzi na lepszych i gorszych, na kasty społeczne i hierarchie. W ten mniej więcej sposób i niejednokrotnie brutalną siłą, powstały na świecie monarchie, wielcy feudałowie którzy władali nad poddanymi z ramienia samego Pana Boga, bo według doktryny chrześcijańskiej król lub szlachcic otrzymał władzę nad ludem z Niebios. Natomiast współczesną rolę króla przejął miliarder, celebryta który jest adorowany, wywyższany, uwielbiany przez zachłanne masy ludzkie śmiertelnie, zarażone wirusem materializmu. Kiedyś pospolici ludzie mieli na tyle godności i odwagi, że niejednokrotnie król, biskup i szlachta musieli używać miecza aby stłumić w nas dążenia do sprawiedliwości …teraz już nikt mieczem Polakom nie musi grozić, bo sami się pogrążamy i unicestwiamy, pospolitym, tępym chciejstwem.

Po dawno żyjących dobrych, skromnych ludziach ślad zanika, natomiast po ludziach żądnych sławy i bogactwa pozostały ślady widoczne do dziś w postaci ich grobowców a w nich obok szkieletów leżą resztki drogocennych naczyń, ozdoby srebrne i złote. Oni  nawet w obliczu śmierci nie byli w stanie rozstać się z  materialnym, ziemskim bogactwem i pragnęli zabrać złoto ze sobą w zaświaty. Tu widać wymownie jak już wcześnie ludzkość była skażona wirusem chciwości i zachłanności a później przyszło chrześcijaństwo które na swój sposób, jeszcze bardziej wzmocniło w nas ubóstwianie marnego, materialnego życia. Obecnie budujemy jak opętani olbrzymie pomniki gloryfikujące naszą cywilizację pieniądza i wyzysku w formie pustych, bezdusznych drapaczy chmur i stawiamy monstrualne kościoły z katedrami adorujące śmierć z poniżeniem. Nic pięknego na ziemi po nas nie pozostanie, chyba że obudzimy się z koszmaru.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s